Cheerleaderki

Cheerleaderki, szkolny zespół taneczny, jest pod opieką i artystycznym kierownictwem pani profesor Marty J Wojtowicz i jest atrakcją szkolnych uroczystości. 

Kostiumy i choreografie proponuje pani Wojtowicz przy współudziale dziewczyn.