Koło turystyczne

PIESZY RAJD PO POJEZIERZU ŁĘCZYŃSKO – WŁODAWSKIM 30 maj – 03 czerwiec 2011 r.


ORGANIZATORZY: Koło Turystyczne przy ZSGH, ul. Majdańska 30/36, Warszawa, pod opieką pana Krzysztofa Sołtana.

CEL

  • sprawdzenie własnej wytrzymałości w średniodystansowych marszach po trasach turystycznych,
  • zdobywanie punktów na Odznakę Turystyki Pieszej, 
  • prezentacja walorów krajoznawczych Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego, bogactwa przyrody umożliwiające przyrodoznawcze wędrówki w scenerii pięknych krajobrazów, 
  • zwiedzanie zabytków 700-letniej Włodawy: pałace otoczone starymi parkami, kościoły, cerkwie, cmentarze, kapliczki i wiele innych,
  • wyłonienie najlepszych w konkursach sportowych i wiedzy turystycznej, praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
  • wymiana doświadczeń wśród sympatyków imprez PTTK,
  • upowszechnianie turystycznych imprez pieszych.