Koło Młodych Twórców

Koło Młodych Twórców

Koło Młodych Twórców rozpoczęło swoją działalność w naszej szkole w roku szkolnym 2008/2009. Należą do niego osoby, które mają pasję, rozwijają ją, w ten sposób zmieniają świat i czynią go lepszym.

Zajęcia Koła Młodych Twórców przeznaczone są dla młodzieży twórczej np. piszącej własne teksty publicystyczne, literackie (wiersze, proza, piosenki itp.), wykonującej własne prace malarskie, komponującej własną muzykę itd.
Obecnie czerpiemy inspirację podczas wycieczek po Warszawie, biorąc udział w Warszawskim Festiwalu Filmowym Skrzyżowanie kultur i Pierwszym Warszawskim Przeglądzie Filmowym dla Młodzieży.

RELIGIE ŚWIATA

ŚCIEŻKA LITERACKA LALKA

WARSZTATY MECENASI SZTUKI ...

SPOTKANIA z LITERATAMI, POETAMI, DZIENNIKARZAMI

UCZYMY SIĘ PATRIOTYZMU

PRZEGLĄDY, FESTIWALE

PODRÓŻE NASZYCH MARZEŃ

Saska Kępa pachnąca bzem...
W dniu 24 maja 2009 r. uczestniczyliśmy w wycieczce zorganizowanej przez Stołeczne Biuro Turystyki i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
Podczas wycieczki mogliśmy odkrywać uroki Saskiej Kępy, najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy prawobrzeżnej Warszawy. To miejsce przyciąga artystów, polityków, dyplomatów. Bliskość Parku Skaryszewskiego oraz budowanego Stadionu Narodowego wpływa na atrakcyjność dzielnicy.
Podczas spaceru dowiedzieliśmy się m.in. skąd wzięło się określenie „Saska” w nazwie dzielnicy, mogliśmy prześledzić historię okolicy i odkryć, co na tych terenach robili Holendrzy w XVII wieku. Przewodnik poprowadził nas śladem trendów architektonicznych okresu międzywojennego, po drodze opowiadając o osobach związanych z Saską Kępą i historii charakterystycznych obiektów dzielnicy. Przy okazji odkrywaliśmy genezy nazw ulic, takich jak: Walecznych, Królowej Aldony, Zakopiańska, czy Berezyńska. Wspomnienie wspólnie spędzonej niedzieli pozostanie nam na bardzo długo.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie "Mecenasi sztuki, czyli jak finansować projekty kulturalne". W ramach projektu odbyły się warsztaty przygotowujące do samodzielnego napisania wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Projekt realizowany przez Fundację Hereditas i Narodowy Bank Polski zakończył się konkursem. Uczniowie z klasy III H1 Anita Filipowicz, Sebastian Lis i Łukasz Lis pod opieką pani prof. Magdaleny Waleszczyńskiej wzięli w nim udział i otrzymali wyróżnienie.
INFORMACJE O WYNIKACH KONKURSU .

„Jest u nas kolumna w Warszawie,
na której usiadają podróżne żurawie,
spotkawszy jej liściane czoło śród obłoka,
taka zda się odludna i taka wysoka!”
Juliusz Słowacki – „Uspokojenie” 1844

W dniu 31 marca 2009r. braliśmy udział w uroczystym wieczorze w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu z okazji 160-tej rocznicy pożegnania poety, poświęconym związkom Juliusza Słowackiego z Warszawą. Wieczór poprowadzili: Andrzej Matul, kreujący postać autora „Kordiana” w spektaklu „Wigilie polskie” na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu, autor audycji poświęconych Słowackiemu w I Programie Polskiego Radia oraz Barbara Wachowicz, autorka wielu prac literackich, radiowych, telewizyjnych i wystaw poświęconych Juliuszowi Słowackiemu. W spotkaniu uczestniczyli również harcerze II wojny światowej oraz osoby, które znały Rudego, Alka i Zośkę, bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

JUDAICA PRASKIE

W dniu 18 kwietnia 2009r. uczestniczyliśmy w wycieczce po warszawskiej Pradze.
Przeszliśmy ulicami Okrzei, Sierakowskiego, Targową i Ząbkowską w poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej. Zwiedziliśmy również budynek, dawnej mykwy żydowskiej znajdujący przy ulicy Ignacego Kłopotowskiego 31. Wybudowany on został w latach 1911-14 według projektu Nauma Hornsteina z przeznaczeniem na żydowską łaźnię obrzędową. Obecnie mieści się tam Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia.

Byliśmy przed Gmachem Wychowawczym Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona, który znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 28. Gmach został wzniesiony w latach 1911-1914 z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego warszawskiej gminy żydowskiej Michała Bergsona. Budynek zachował swój oryginalny wygląd i jest jednym z nielicznych idealnie zachowanych zabytków kultury żydowskiej w Warszawie. Na fasadzie głównej zachowała się oryginalna tablica z napisem: "Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona".

Teren byłego getta warszawskiego.

W dniu 24 kwietnia 2009r. wybraliśmy się na wycieczkę po terenie byłego Getta Warszawskiego. Przewodnik zaprowadził nas na ulicę Anielewicza, gdzie w ruinach getta w sierpniu 1943r. założono Konzentrationslager Warschau zw. Gęsiówką. Później przeszliśmy ul. Zamenhofa pod Pomnik Bohaterów Getta. Naszą wyprawę zakończyliśmy na Umschlagplatz, w miejscu, skąd 22 lipca 1942r. odchodziły transporty Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince.

W 1988r. stanął tu pomnik, na którym widnieje napis: „Tą drogą cierpienia i śmierci w latach 1940-1943 z utworzonego w Warszawie getta przeszło do hitlerowskich obozów zagłady ponad 300 000 Żydów”. Na ścianie wykuto 448 imion od Abla do Żanny jako symbol 450 000 Żydów uwięzionych w getcie warszawskim. Na sąsiadującej z pomnikiem ścianie budynku wykuto w języku polskim, żydowskim i hebrajskim werset z Księgi Hioba 16,18: „Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustał”. Podczas naszej wycieczki nastąpiło nieplanowane „spotkanie kultur”. Zetknęliśmy się z wycieczką żydowską. Niestety nie zwiedzali oni w Warszawie innych miejsc prócz tych dotkniętych holocaustem.