Prezentacje szkół

Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2022/2023 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2022/2023 

21.04.2023r. w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Mińskiej w Warszawie odbyły się Południowo-Praskie Targi Edukacyjne "Azymut Przyszłości”, w których nasza szkoła brała udział. W imprezie promującej szkolnictwo zawodowe i ogólne z dzielnicy Praga Południe wzięło udział wielu uczniów szkół podstawowych z naszej dzielnicy. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie A. Taradejna z kl. 1c, F. Stawicki i L. Kowalczyk z kl. 3ehp oraz R. Bogucki z kl. 2ap pod opieką Pani A. Gapskiej, Pani T. Rogali, Panów A. Więcierzewskiego i G. Sitnickiego. Koordynatorem była Pani M. Pacholczyk. Informowaliśmy o kierunkach nauczania w ZSGH oraz zachęcaliśmy młodszych kolegów do podjęcia nauki u nas.  Wszyscy zainteresowani otrzymywali promujące ulotki oraz drobny poczęstunek w postaci ciasteczek, cukierków i zimnej lemoniady. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

On April 24th, 2023 our school participated Street in the South-Praga Educational Fair entitled "Azimuth of the Future".The fair was in held in the Centre for Practical Education on Minska Street. The event promoted vocational and general education in the Praga Południe district. Many pupils from primary schools in our district took part. Our school was represented by students A. Taradejna from class 1c, F. Stawicki and L. Kowalczyk from class 3ehp and R. Bogucki from class 2ap under the supervision of Ms A. Gapska, Ms T. Rogala, Mr A. Więcierzewski and Mr G. Sitnicki. The coordinator of the team was Ms M. Pacholczyk. We informed the pupils about the fields of study in our school  and encouraged them to start learning with us.  Everybody interested in our educational offer received promotional leaflets and a small snack in the form of cookies, sweets and cold lemonade. We must admit that our stand turned out to be very popular.

 

Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2019/2020 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2019/2020

Dni Otwarte w CKZ
Jak każdego roku tak i w tym nasza szkoła brała udział w „Dniach Otwartych” organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1  w Warszawie dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych  z terenu m. st. Warszawy. Spotkanie odbyło się w dniach 21 - 22 listopada 2019 r. Nasze stoisko giełdowe wyposażone był w ciasteczka, plansze, ulotki, informacje o szkole i obsługiwane były przez  uczniów z klasy 2h: K. Gąsiorkiewicz, K. Pracz, M. Bujak i R. Dąbrowskiego i uczniów klasy 4f: A. Lipińskiej, D. Studniewskiej i J. Zdunek pod opieką pani T. Rogali.

//

Open Days in CKZ
Like every year. our school took part in the "Open Days" organized by Vocational Training Center nr 1 in Warsaw for 7th and 8th grade students from the capital city of Warsaw. The meeting took place on 21-22nd November. Our stand was equipped with cookies, charts, leaflets, information about the school and it was served by students from class 2h.: K.Gąsiorkiewicz, K. Pracz, M.Bujak, and R.Dąbrowski and students from class 4f : A.Lipińska, D.Studniewska and J.Zdunek with their teacher Ms T. Rogala.

 
Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2018/2019 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2018/2019

Corocznym zwyczajem zostaliśmy zaproszeni na Szkolne Targi Edukacyjne do Szkoły Podstawowej Nr 397 (dawne Gimnazjum Nr 20) im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej, ul. Afrykańska 11, na które zaproszono  14 szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z Dzielnicy Praga - Południe. Naszą szkołę promowali uczniowie z klasy 2c Weronika Bylak, Bartłomiej Kosowski, Karol Lemiech, Magdalena Malinowska, Yuliia Muzyka i Klaudia Zbucka przy wsparciu i opiece kierownika szkolenia praktycznego pani Dobrosławy Kowalskiej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, rozdaliśmy wiele ulotek i uśmiechów, Zaprosiliśmy gimnazjalistów i uczniów klas ósmych szkoły podstawowej na dzień otwarty naszej szkoły. A jak to przebiegało możecie zobaczyć na poniższych zdjęciach.

//

Every year we are invited for  the School Education Fair to Primary School No. 397 (former Bohaterów Olszynki Grochowskiej Middle School No. 20) in 11 Afrykańska  Street. 14  secondary schools from the Praga-Południe District were invited  to this event. Pupils from class 2c- Weronika Bylak, Bartłomiej Kosowski, Karol Lemiech, Magdalena Malinowska, Yuliia Muzyka and Klaudia Zbucka with the support and care of the practical training manager ,Ms. Dobrosława Kowalska promoted our school. Our stand was very popular and we distributed many leaflets and smiles.We invited middle school students and eighth graders for our school's open day. You can see in the pictures below how it looked like.

 

 

 

Zapraszamy do nas
Kolejny rok, tradycyjnie w listopadzie uczestniczyliśmy w „Dniach  Otwartych” Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Mińskiej w Warszawie, w imprezie promującej szkolnictwo zawodowe. 22 i 23 listopada 2018 r. uczniowie z klasy 3f wraz z nauczycielami: Anną Rosłonek, Teresą Rogalą i Alicją Wojczuk-Tataj prezentowali ofertę edukacyjną licznej grupie, ponad tysięcznej, uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Warszawy i okolic. Informowaliśmy o kierunkach nauczania w ZSGH oraz zachęcaliśmy młodszych kolegów do podjęcia nauki u nas.  Wszyscy zainteresowani otrzymywali promujące ulotki a doradcy zawodowi obszerną informację o naszej szkole.

// 

Come and visit us
Another year, traditionally in November, we participated in the "Open Days" of the Practical Training Centre in Mińska Street in Warsaw. This event promoted vocational education. On November 22 and 23, 2018, students from classes 3f and 3f, along with teachers Anna Rosłonek, Teresa Rogala and Alicja Wojczuk-Tataj  presented an educational offer to a large group of over 7,000 students from primary school classes 7 and 8 in Warsaw and the surrounding area. We informed about different fields of study at our school and we encouraged younger fellows to study with us. All interested received promotional leaflets and professional advisors extensive information about our school.

 

 
 Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2017/2018 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2017/2018

20 lutego 2018 r. w Gimnazjum nr 20 im Bohaterów Olszynki Grochowskiej  na ulicy Afrykańskiej obyła się prezentacja szkół średnich z Pragi Południe. Celem kiermaszu było zapoznaniem uczniów klas trzecich gimnazjum z ofertą edukacyjną  szkół. Wśród trzynastu szkół nie mogło zabraknąć  naszej szkoły. Uczennice klasy 3h -Joasia Borowska i Gabrysia Matus z panią Marią Szczygłów prezentowały "Majdańską". Zainteresowani uczniowie pytali się o możliwości kształcenia w zawodach z obszaru gastronomicznego i hotelarskiego. Wielu uczniów planuje odwiedzić naszą szkołę podczas dnia otwartego 15 marca o godzinie 16:00. Serdecznie zapraszamy.

 //

On 20th February there was a presentation of secondary schools of Praga Południe district in Middle School nr 20 at Afrykańska street. The aim of it was to inform 3rd grade students of Middle school about the educational offer of schools. Our school was represented by students Joanna Borowska and Gabriela Matus with their teacher Ms Maria Szczygłów. Students could ask questions about the possibility of education in catering and hospitality classes. They plan to visit our school on Open Day on 15th March at 4pm. Everybody is welcome!

 

Najlepsze ciasteczka pieką na „Majdańskiej”
Tradycyjnie, tym razem w dniach 16 i 17 listopada 2017 r., promowaliśmy naszą szkołę podczas "Dni Otwartych" Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Warszawskie szkoły zawodowe prezentowały swoją ofertę edukacyjną uczniom trzecich klas gimnazjalnych oraz po raz pierwszy przybyłym do Centrum uczniom klas siódmych szkół podstawowych. Nasi uczniowie ochoczo udzielali informacji na temat szkoły, atmosfery na lekcjach, ciekawych praktyk zawodowych oraz zachęcali młodszych kolegów do odwiedzenia szkoły w dniu otwartym 15 marca 2018 r., wówczas można zobaczyć, jak niezwykle dobrze wyposażona szkoła stwarza doskonałe warunki do nauki praktycznej zawodu. Na dowód częstowali wszystkich gimnazjalistów własnoręcznie wypieczonymi ciasteczkami.

//

Best cakes at "Majdańska" street
Traditionally, on 16th and 17th November we promoted our school during the "Open Days" in the Practical Training Center at Mińska street in Warsaw. Warsaw vocational schools presented their educational offer to the students of middle school and 7th grade students. Our students informed their friends about lessons and interesting workshops and encouraged them to visit our school on Open Day on 15th March 2018. They will see how our school is equipped. They were treated with cookies baked by our students.

 
Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2016/2017 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2016/2017

Zapraszamy do naszej szkoły
Dnia 24 kwietnia 2017 r. uczennice naszej szkoły Paulina Pyryt, Sara Różyc, Aleksandra Szałańska i Paulina Szczęsna pod kierunkiem p. Teresy Rogali uczestniczyły w Południowo–Praskiej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych, w przedsięwzięciu  popularyzującym szkolnictwo ponadgimnazjalne,  skierowanym  do uczniów gimnazjów z naszej Dzielnicy. Reprezentantki naszej szkoły  przedstawiły ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/18  w sposób  niezwykle profesjonalny. Podczas spotkania gimnazjaliści obejrzeli film o naszej szkole, uzyskali informacje o zasadach rekrutacji oraz otrzymali materiały promocyjne, następnie udzielano odpowiedzi na pytania zadawane przez zainteresowanych uczniów. Prezentacjom towarzyszyła  przyjazna atmosfera oraz  słodki poczęstunek. Gimnazjalistom,  którzy licznie przybyli na giełdę, życzymy trafnych wyborów i zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej oferty edukacyjnej!

//

Welcome to our school
On 24th April our school students Paulina Pyryt, Sara Różyc, Aleksandra Szałanska and Paulina Szczęsna with their teacher Ms Teresa Rogala took part in the Praga-Południe Secondary School Fair to popularize post-junior high school education. It was addressed to junior high school students from our district. Our representatives presented an educational offer for the school year 2017/2018 in a professional way. During the meeting the junior high school students watched the film about our school, received information about recruitment rules and some promotional materials. They asked questions about our school. There was friendly atmosphere and sweet snacks. We wish the junior high school graduates good choice and we encourage you to come to our school.

 

Dnia 21 marca w gimnazjum na ul. Afrykańskiej odbyły się "Targi szkół ponadgimnazjalnych".

Naszą szkołę reprezentowała p. Anna Zubrycka- Pacholik, która uczniom klas 3 przedstawiła ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/18, opowiedziała o zaszczytnej historii szkoły oraz tym co nas wyróżnia spośród innych szkół kształcących w tych samych zawodach.

Zachętą dla gimnazjalistów było zaproszenie na naszą stronę internetową za pomocą skanu szkoły oraz informacja o atrakcjach planowanych w dniu otwartym, tj. 5 IV 2017 r."

//

On 21st April 2017 in junior high school at Afrykańska street "Fair of secondary schools" was held.

Our school was represented by Ms Anna Zubrycka - Pacholik who presented the educational offer for the school year 2017/18 to pupils of class 3. She told them about our school history and explained what distinguishes us from other schools educating in the same profession.

The pupils were invited to our website through a scan of the school and information about the attractions planned on the open day 5th April 2017.

 

Promujemy naszą szkołę
Jak co roku, tym razem w dniach 14 i 15 grudnia 2016 r. rozpoczął się cykl spotkań promocyjnych dla gimnazjalistów. Prezentowaliśmy naszą szkołę podczas „Dni Otwartych” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Mińskiej w Warszawie gdzie przedstawiano ofertę warszawskich szkół zawodowych. Na „Mińską” przybyło ponad 1000 gimnazjalistów z Warszawy i okolic. Uczniowie z klasy 3d i 2f wraz z nauczycielami: Anną Rosłonek, Teresą Rogalą i Alicją Wojczuk - Tataj udzielali informacji na temat szkoły, atmosfery szkolnej, kwalifikacji, które tu można zdobyć oraz praktyk zawodowych. Uczniowie zachęcali młodszych kolegów do odwiedzenia naszej szkoły w dniu 5 kwietnia 2017 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły oraz wyboru zawodu z naszej oferty.
Wszyscy zainteresowani naszym stoiskiem otrzymywali promujące ulotki oraz słodkie pierniczki.

//

 

We promote our school
As every year on 14th and 15th December 2016 promotion meetings for middle school students began. We presented our school during "Open days" in the Center of Practical Training at Minska street in Warsaw, where vocational schools were presented. Over 1000 middle school students came from Warsaw and its suburbs.Students from class 3d and 2f with their teachers Ms Anna Rosłonek, Teresa Rogala and Alicja Wojczuk - Tataj provided information about our school and school atmosphere, qualifications and apprenticeships. Students encouraged younger colleagues to visit our school on 5th April 2017 during the "Open day". All students interested in our school stand received promotion leaflets and sweet gingerbread.

  

  
Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2015/2016 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2015/2016

Zapraszamy na „Majdańską”!
Rozpoczęliśmy cykl spotkań promocyjnych dla gimnazjalistów: 26 i 27 listopada 2015 r., reprezentowali naszą szkołę podczas „Dni Otwartych” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Ponad 30 warszawskich szkół zawodowych prezentowało swoją ofertę edukacyjną uczniom trzecich klas gimnazjalnych, wśród nich my. Uczniowie z klas gastronomicznych i hotelarskich udzielali zaciekawionym gimnazjalistom informacji na temat szkoły, kwalifikacji, jakie można tu zdobyć oraz praktyk zawodowych.
Wszyscy zainteresowani naszym stoiskiem otrzymywali promujące ulotki oraz słodkie pierniczki.

//

Welcome at "Majdanska"!
We started our meetings for Middle School students to promote our school. On 26th and 27th November we represented our school during Open Days in Practical Training Centre at Mińska street in Warsaw. Over 30 vocational schools were present there, among others our Catering- Hospitality School. Students informed their younger friends about our school, training possibilities and qualifications.
Everybody received leaflets and sweet gingerbread.

  

   

   Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2014/2015

Z uśmiechem promujemy naszą szkołę
Jak co roku, tym razem w dniach 20 i 21 listopada 2014 r., reprezentowaliśmy naszą szkołę podczas ,,Dni Otwartych’’, które miały miejsce w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Mińskiej w Warszawie.
Imprezę zorganizowano na szeroką skalę, bo 25 warszawskich szkół zawodowych prezentowało swoje oferty przed 1500 gimnazjalistami ostatnich klas z Warszawy i okolic. Trzeba z dumą przyznać, że nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania i udzielali szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat ZSGH. A pytano ich o wszystko: o kwalifikacje zawodowe, jakie można u nas uzyskać, o atmosferę na lekcjach i na przerwach, o wyposażenie pracowni i charakter praktyk w hotelach i restauracjach oraz o perspektywy pracy po skończeniu szkoły.
Wszyscy zainteresowani naszym stoiskiem otrzymywali promujące ulotki, uśmiech i ... słodkie jabłka.

//

We promote our school with a smile
As is our every year tradition to represent our school at "The Open Day" at Centrum Kształcenia Praktycznego in Minska Street, Warsaw.
The event was organised on a wide scale as presentations from 25 vocational schools in Warsaw were presenting their school offers to a number of 1500 middle school goers in their last grade. We must proudly say that our students lived up to the challenge and gave most detailed information about school. They were usually asked about such topics as: qualifications, school atmosphere during lessons and breaks, equipment and layout of practice lessons at hotels and restaurants and finally about perspectives it leaves you with.
Anyone interested in our school received leaflets, a smile and ... sweet apples.

  

  

 
Targi pracy - Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2013/2014 // Work fair - Presentations of upper-secondary schools 2013/2014

Dnia 29.01.2014r. już po raz drugi w tym roku szkolnym nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w TARGACH PRACY organizowanych przez OHP. Oferta jest adresowana zarówno do uczniów pełnoletnich, jak również do tych, którzy ukończyli 16 lat /za zgodą ich rodziców/. Targi odbywają się tuż przed terminem ferii zimowych nieprzypadkowo. Uczniowie nie wyjeżdżający na ferie będą mogli rozpocząć swoją pracę zawodową w okresie wolnym od zajęć szkolnych, a następnie kontynuować ją w ciągu semestru w zakresie i czasie nie kolidującym z lekcjami. Pozostali mogą skorzystać z ofert adresowanych do uczących się w systemie dziennym.

Uczennice kl. 3g1 w ramach zajęć technologii z p.Beatą Pręgowską przygotowały poczęstunek dla pań z OHP. Pedagog Anna Zubrycka-Pacholik odebrała podziękowania i wyrazy uznania ze strony przedstawicielek OHP pod adresem uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Po raz kolejny zostaliśmy ocenieni jako sympatyczna, dbająca o swoich gości szkoła, której uczniowie dają praktyczny wyraz zasadom i normom dobrego wychowania.

//

On the 29th of January, for the second time this year, our pupils had an opportunity to participate in a Job Fair event organized by OHP. The offer was aimed at adult pupils, but also those who are over 16 and have their parents’ consent. The fair events commence just before winter school break intentionally. Pupils who are not planning to go anywhere during the break, can start work and then continue it after the break. The rest of our pupils may choose offers aimed at those who attend school on full time basis.

Pupils from class 3g1, together with Ms Beata Pregowska, prepared snacks for ladies from OHP, as part of their cooking development classes. Our school counsellor Anna Zubrycka Pacholik was cordially thanked for welcoming OHP representatives in our school. Once again, we were viewed as a friendly, caring for guests school, where pupils practically display good manners and proper behavior.

  

  Uczniowie kl. 3 i 4 wzięli udział w TARGACH PRACY NA PRADZE które odbyły się w dniu 30 października 2013 roku (środa) w Centrum Społecznym PACA 40. w godzinach 11-14. Organizatorami Targów Pracy byli Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży MWK OHP w Warszawie oraz Centrum Społeczne PACA 40.

Nasi uczniowie nawiązali współpracę z firmami zatrudniającymi specjalistów z branży gastronomicznej /uzyskali konkretne oferty pracy w czasie wolnym od zajęć edukacyjnyc/h. Ponadto mieliśmy możliwość promowania szkoły w środowisku lokalnym. Pod opieką pedagoga i psychologa szkolnego, Agnieszka Niemyjska /3h/ oraz Kamil Przewdziecki /2g/ godnie reprezentowali naszą szkołę udzielając wszystkim zainteresowanym wyczerpujących informacji o kierunkach kształcenia oraz projektach realizowanych przez szkołę.

//

Pupis from 3rd and 4th grades participated in WORK FAIR IN PRAGA event which took place on the 30th of October 2013 (Wednesday) in Social Center PACA 40 from 11am to 2 pm. Fair’s organizers were: Education Center, Youth Work MWK OHP in Warsaw and Social Center PACA 40.

Our pupils managed to start cooperation with companies hiring specialists in catering business. The also managed to acquire some real part time job offers . Moreover, we promoted our school in local environment. Under supervision of our school counselors, Agnieszka Niemyjska (3h) and Kamil Przewdziecki (2g) proudly represented our school by giving all interested some in-depth information about education profiles and projects carried out in our school.
Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2012/2013

Dnia 18 i 19 lutego p. Elżbieta Kloss promowała naszą szkołę w Centrum Kształcenia Praktycznego na ulicy Mińskiej. Nasze stoisko odwiedziła młodzież z 8 gimnazjów warszawskich.

//

On the 18th and 19th of February Ms Elzbieta Kloss promoted our school in Centrum Kształcenia Praktycznego in Minska St. Our stand was visited by 8 secondary schools from Warsaw.

Dnia 12.02.2013 odbyły się Praskie Targi Edukacyjne w których brała młodzież naszej szkoły tj. klasa 2k z wychowawcą. Tematyka targów: Poznajemy rynek pracy XXI wieku. Sztuka wyboru studiów. Warsztaty internetowe.

//

On the 12th of February 2013, the education fair of Praga took place and youth from our school i.e. class 2k with their form teacher had an opportunity to participate in this event.
The main theme of the fair: We get to know the work market of 21st Century. The art of collage selection. The Internet workshops.

 Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2011/2012

Dnia 26.03.2012r. odbyły się w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego, przy ul. Szczawnickiej VII Giełda Południowopraskich Szkół Ponadgimnazjalnych dla uczniów ostatnich klas gimnazjów.

Nasza szkoła brała w nich udział pod kierunkiem Pań Teresy Rogala i Angeliki Figurskiej. Gimnazjaliści chętnie odwiedzali nasze stanowisko.

  

  

  
Prezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych 2010/2011

Dnia 28.03.2011r. w Zespole Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego, przy ul. Szczawnickiej odbyła się VI Giełda Południowopraskich Szkół Ponadgimnazjalnych dla uczniów ostatnich klas gimnazjów.

  

  

  

 

Dnia 21.03.2011r. w Gimnazjum przy ul.Angorskiej o godz. 10:40 odbyły się prezentacje szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkołę promowała Pani Dobrosława Kowalska oraz Angelika Figurska wraz z uczniami klas I kucharskich.

 

  

  

 

Dnia 22.10.2010 w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Saskiej 78 uczniowie z klasy III H1; Tereba Iwona i Rafał Dębczyński pod opieką wychowawcy H. Litwiniuk-Gierwatowskiej i pedagog A. Zubryckiej-Pacholik reprezentowali naszą szkołę na Praskich Dniach Kariery pod hasłem ,,Odkryj swój talent”.