Wiem co jem // I know what I eat


  

 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 zaprasza przedszkola i szkoły na Warsztaty żywieniowe na Majdańskiej.

Jesteśmy szkołą z wieloletnia tradycją, kształcimy w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz cukiernik. Nasze dwie szkoły: technikum i zasadnicza szkoła zawodowa noszą imię profesora Stanisława Bergera, który jest założycielem pierwszego w Polsce wydziału związanego z żywieniem człowieka.
Jesteśmy szkołą promującą zasady prawidłowego żywienia oraz zdrowy styl życia, poprzez różnego rodzaju działania staramy się podnieść „świadomość” żywieniową wśród dzieci i młodzieży.

//

Culinary and Hotelary School Complex in Majdanska 30/36 is inviting kindergartens and schools for Nutrition workshops in Majdanska.

We are a school of long tradition and we educate in such professions as hotelary technician, nutrition and culinary technician, cook and confectioner. Two of our schools: Technical and Vocational have been named after prof. Stanislaw Berger, the creator of first ever Polish department to deal with human nutrition. We promote the rules for proper nutrition, healthy lifestyle by multiple actions we raise awareness of nutrition among kids and the youth.

We invite you to join our workshops from Monday to Friday from 9am to 1pm, once a month starting February 2015. The cost of ingredients is accounted for by the party interested in workshops.

Strona www: Wiem co jem // Website: I know what I eatWiem co jem 2016/2017 // I know what I eat 2016/2017

Dnia 27 października w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbyły się warsztaty w ramach kampanii społecznej „Wiem co jem” oraz doradztwa zawodowego. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie 6 klasy Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka. Spotkanie zaplanowane było na 3 części. W pierwszej uczniowie zostali zapoznani z oferta edukacyjną naszej szkoły przez Panią wicedyrektor Urszulę Augustyniak, w drugiej części pod opieką Pani Pauliny Ciesielskiej wraz z klasą 2 f uczestniczyli w warsztatach kulinarnych na temat zdrowego sposobu odżywiania, zaś w trzeciej ostatniej części zwiedzali pracownie gastronomiczne, salę gimnastyczną oraz nowo otwarte boisko szkolne. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zaprezentowanych zajęć.

//

On 27th October 2016 workshops "I know what I eat" were held in our school. Students from 6th class of 163 Primary School took part in it. The meeting was scheduled for 3 parts. In the first one students were acquainted with our educational school offer presented by Deputy Headteacher Ms U.Augustyniak. In the 2nd part students from class 2f participated in the workshop recipes on healthy diet and in the 3rd part students visited school labs, gym and the newly open sport field. The students were satisfied with the presented classes.Wiem co jem 2015/2016// I know what I eat 2015/2016

28 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach kampanii społecznej „Wiem co jem” oraz doradztwa zawodowego. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie drugiej klasy Gimnazjum nr 44 im. Gen. Pawła Chrzanowskiego z ul. Smolnej. Spotkanie składało się z 3 etapów. Na początku przedstawiona została oferta edukacyjna szkoły, potem odbyły się warsztaty gastronomiczne a na końcu uczniowie zwiedzali szkołę. Warsztaty gastronomiczne obejmowały wprowadzenie teoretyczne na temat zasad prawidłowego żywienia, jak powinien wyglądać pierwszy bardzo ważny posiłek w ciągu dnia czyli śniadanie gimnazjalisty. Przeprowadzona została również ankieta oceniająca sposób odżywania się każdego ucznia.

Warsztaty poprowadziła Pani Paulina Ciesielska z klasą 2 d, której uczniowie pomagali gimnazjalistom przygotować owsiankę z owocami oraz sałatkę z kurczakiem i pomarańczami oraz kompot z różnych owoców. Wszyscy pracowali z ogromnym zaangażowaniem.
Mamy nadzieję, że nasze zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat prawidłowego żywienia ale również jak wygląda nauka w zawodzie kucharz, cukiernik, technik żywienia i usług gastronomicznych.

//

On 28th April 2016 the catering workshop took place in our school. It concerned the social campaign "I know what I eat". The workshop participants were students of the 2nd grade P.Chrzanowski Middle School nr 44 at Smolna Street. The meeting cosisted of 3 stages. At the beginning school educational offer was presented, then catering workshops were held and at the end students visited the school.The catering workshop included a theoretical introduction about the rules of proper nutrition. The importance of breakfast for every student was underlined.

The workshop was led by Ms Paulina Ciesielska with class 2d. Our students helped middle school students to prepare porridge with fruits and a salad with chicken and oranges, as well as a fruit drink. They all worked with great commitment. We hope that our activities have helped to broaden students' knowledge about proper nutrition but also showed them how they can get familiar with the chef, pastry chef and nutrition and catering service professions.

11 marca 2015r. odbyły się w naszej szkole warsztaty żywieniowe w ramach kampanii społecznej „Wiem co jem”. Gościliśmy najstarszą grupę przedszkolaków z przedszkola nr 179 w Warszawie przy ul. Jarocińskiej 12/14. Przedszkolaki zostały zapoznane z piramidą żywieniową, następnie musiały same narysować swoją piramidę żywieniową z uwzględnieniem aktywności fizycznej, którą najbardziej lubią. Po krótkiej lekcji teoretycznej przystąpiły do przygotowania kanapek pod fachowym okiem uczniów klasy 1g2 oraz p. Natalii Kłos i p. U. Augustyniak.
Przedszkolaki ze smakiem zajadały się własnoręcznie przygotowanymi kanapkami a niektóre z nich nawet odważyły się spróbować po raz pierwszy kiełków z rzodkiewek. Dzieciom bardzo podobały się warsztaty żywieniowe i chciały jeszcze raz odwiedzić naszą szkołę.

//

On 11th March 2015 nutritional workshop within the social campaign "I know what I eat" took place in our school. We hosted the oldest group of children from the kindergarden on 12/14 Jarocinska Street. They were shown the food pyramid and after that they had to draw their own food pyramid, taking into account physical activity they like best. After a short lesson the children started making sandwiches with the help of students from class Ig2 and teachers Ms Natalia Kłos and Ms Urszula Augustyniak.
The children enjoyed tasting sandwiches made by themselves, some of them even tried radish sprouts for the first time. Children really enjoyed taking part in the nutritional workshop and they are eager to visit our school again.