Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE nr 2 im. prof. Stanisława Bergera

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów, ponieważ posiada te same umiejętności, które sa niezbędne w pracy kucharza
 • planowania produkcji gastronomicznej
 • planowania i oceniania sposobu żywienia
 • opracowywania oferty usług gastronomicznych
 • organizowania i wykonywania usług gastronomicznych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • świadczenia usług żywieniowych konsumentom w zakładzie gastronomicznym lub w formie usług cateringowych
 • opracowywania nowych receptur na potrawy i napoje, oraz wdrażania ich do produkcji
 • organizowania procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym
 • organizowania procesu magazynowania surowców i półproduktów oraz zabezpieczania żywności przed zepsuciem
 • kontrolowania przebiegu procesu technologicznego, pod kątem racjonalnego gospodarowania surowcami, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw i posiłków
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia z uwzględnieniem nowych zaleceń i trendów żywieniowych
 • układania menu codziennego, okolicznościowego oraz na przyjęcia
 • posługiwania się sprzętem komputerowym oraz korzystania z programów komputerowych do planowania i rozliczania działalności zakładu gastronomicznego
 • posługiwania się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami z zakresu gastronomii, zgodnie z zasadami BHP
 • aranżowania i dekorowania potraw, napojów, stołów oraz sali konsumenckiej
 • współpracowania w zespole oraz zarządzania zasobami ludzkimi
 • obsługiwania gości z zastosowaniem profesjonalnego serwisu
 • rozliczania kosztów usług gastronomicznych
 • promowania usług gastronomicznych
 • porozumiewania się z obcojęzycznymi klientami oraz współpracownikami w języku angielskim

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • Język angielski
 • Chemia lub Biologia

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
 • Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język angielski zawodowy
 • Zasady żywienia
 • Organizowanie produkcji gastronomicznej
 • Usługi gastronomiczne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia technologiczna
 • Zajęcia praktyczne w gastronomii ( w kl. II )
 • Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
 • Pracownia obsługi klienta

 

Miejsca odbywania praktyk

 • Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programową realizowane są w klasie III, w wymiarze 160 godzin, w ciągu 4 tygodni. 
 • Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu. Priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych jest profesjonalizm i jakość świadczonych usług oraz możliwości realizowania się uczniów. Są to głównie restauracje w III* i IV * hotelach, położonych na terenie Warszawy.
 • Uczniowie decydują, w którym zakładzie gastronomicznym chcą odbywać praktyki, mogą również odbyć zagraniczne praktyki i staże w Hiszpanii.

 

Perspektywy zatrudnienia

Branża usług gastronomicznych stale się rozwija. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia, korzysta z formy żywienia się poza domem. Ludzie częściej się przemieszczają, podróżują i odpoczywają, oczekując na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Dlatego nadal będą się tworzyć nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć, dostępne są oferty pracy w kraju jak również za granicą. Osoba z wykształceniem technika żywienia i usług gastronomicznych może także prowadzić własną firmę.

 

Absolwent z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • specjalista ds. zdrowego żywienia
 • dietetyk
 • technik żywienia
 • technolog żywienia
 • kucharz
 • szef kuchni
 • garmażer
 • bufetowy - barman
 • barista ( specjalista od parzenia kawy)
 • kierownik zakładu gastronomicznego
 • manager
 • kierownik sali
 • organizator cateringu
 • kelner
 • sommelier (kelner od win)
 • intendent w zakładach żywienia zbiorowego
 • organizator przyjęć okolicznościowych
 • organizator usług cateringowych
 • specjalista d/s dystrybucji profesjonalnego sprzętu gastronomicznego
 • pracownik hurtowni spożywczej lub dużego marketu spożywczego
 • specjalista d/s rozliczania produkcji gastronomicznej
 • specjalista d/s kalkulacji usług gastronomicznych

 

MIEJSCA PRACY

 • restauracje
 • karczmy
 • gospody
 • pizzerie
 • puby
 • bary
 • bistra
 • jadłodajnie
 • kawiarnie
 • stołówki szkolne, pracownicze itp
 • własna działalność gospodarcza
 • hotele
 • pensjonaty
 • firmy cateringowe
 • zakłady gastronomiczne na statkach, promach, w pociągach pasażerskich, 
 • lokale rozrywkowe, bary typu aperitif
 • poradnie zdrowego żywienia
 • hurtownie sprzętu gastronomicznego, żywności, dodatków do żywności oraz opakowań w gastronomii