Cukiernik

Opis zawodu cukiernik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
- sporządzanie półproduktów cukierniczych oraz gotowych wyrobów cukierniczych,
- dekorowanie wyrobów cukierniczych.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Technologie cukiernicze
2. Technika i bezpieczeństwo w cukiernictwie
3. Podstawy działalności gospodarczej
4. Język angielski zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Zajęcia praktyczne

 

Miejsca odbywania praktyk:

1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w cukierniach w następującym wymiarze:
w klasie pierwszej dwa razy tygodniu po 5 godzin, w klasie drugiej i trzeciej dwa razy w tygodniu po 6 godzin.
2. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych zakładów cukierniczych chcą odbywać praktyki.

 

Miejsca pracy w zawodzie cukiernik:

  • cukiernie i restauracje w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych
Egzamin z kwalifikacji TG.4 Produkcja wyrobów cukierniczych odbędzie się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację
w zawodzie cukiernik a następnie po ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik, który jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

 

Co po szkole?

Absolwent po zakończeniu szkoły może kontynuować naukę w:
- szkole branżowej drugiego stopnia, w której może uzyskać potwierdzenie kwalifikacji TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych i otrzymać dyplom w zawodzie Technikum technologii żywności.
- liceum ogólnokształcącym