Piekarz

W roku szkolnym 2022/23 szkoła nie prowadzi naboru do zawodu Piekarz.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania czynności związanych z magazynowaniem surowców piekarskich, sporządzaniem dokumentacji magazynowej, obsługą urządzeń, sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynie,
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,
  • sporządzania półproduktów piekarskich oraz gotowych wyrobów piekarskich,
  • kształtowania wyrobów piekarskich i ich wypieku,
  • przygotowania pieczywa do dystrybucji.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Technologie w produkcji piekarskiej
2. Technika w produkcji piekarskiej
3. Podstawy działalności gospodarczej
4. Język angielski zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Zajęcia praktyczne

 

Miejsca odbywania praktyk

1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w piekarniach w następującym wymiarze:
w klasie pierwszej dwa razy w tygodniu po 5 godzin, w klasie drugiej i trzeciej dwa razy w tygodniu po 6 godzin.
2. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych zakładów piekarskich chcą odbywać praktyki.

 

Miejsca pracy w zawodzie piekarz

  • piekarnie i inne obiekty wykorzystujące produkcję piekarską w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

Egzamin z kwalifikacji TG.3 Produkcja wyrobów piekarskich odbywa się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację 
w zawodzie piekarz, a następnie po ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie piekarz, który jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

 

Co po szkole?

Absolwent po zakończeniu szkoły może kontynuować naukę w:
- szkole branżowej drugiego stopnia, w której może uzyskać potwierdzenie kwalifikacji TG.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych i otrzymać dyplom w zawodzie Technik technologii żywności.
- liceum