Kucharz

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzania potraw i napojów, ponieważ posiada umiejętności, które są niezbędne w pracy kucharza
 • organizowania i wykonywania usług gastronomicznych
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • świadczenia usług żywieniowych konsumentom w zakładzie gastronomicznym lub w formie usług cateringowych
 • opracowywania nowych receptur na potrawy i napoje, oraz wdrażania ich do produkcji
 • organizowania procesu magazynowania surowców i półproduktów oraz zabezpieczania żywności przed zepsuciem
 • kontrolowania przebiegu procesu technologicznego, pod kątem racjonalnego gospodarowania surowcami, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 • przestrzegania zasad racjonalnego żywienia z uwzględnieniem nowych zaleceń i trendów żywieniowych
 • posługiwania się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami z zakresu gastronomii, zgodnie z zasadami BHP
 • aranżowania i dekorowania potraw, napojów, stołów oraz sali konsumenckiej
 • współpracowania w zespole 
 • porozumiewania się z obcojęzycznymi klientami oraz współpracownikami w języku angielskim

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
 • Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Język angielski zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia technologiczna
 • Produkcja gastronomiczna

 

Miejsca odbywania praktyk

 • Praktyki zawodowe zgodnie z podstawą programową realizowane są w klasie II w wymiarze 192 godziny ( 6 godzin tygodniowo ) i klasie III, w wymiarze 384 godziny ( dwa razy po 6 godzin tygodniowo ). 
 • Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu. Priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych jest profesjonalizm i jakość świadczonych usług oraz możliwości realizowania się uczniów. Są to głównie restauracje w III* i IV * hotelach, położonych na terenie Warszawy.
 • Uczniowie decydują, w którym zakładzie gastronomicznym chcą odbywać praktyki.

 

Perspektywy zatrudnienia

Branża usług gastronomicznych stale się rozwija. Coraz więcej ludności, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia, korzysta z formy żywienia się poza domem. Ludzie częściej się przemieszczają, podróżują i odpoczywają, oczekując na pełną obsługę dotyczącą wyżywienia. Dlatego nadal będą się tworzyć nowe miejsca pracy dla kucharza. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć, dostępne są oferty pracy w kraju jak również za granicą.
Absolwent znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • kucharz
 • szef kuchni
 • garmażer
 • pracownik cateringu
 • pracownik hurtowni spożywczej lub dużego marketu spożywczego

 

MIEJSCA PRACY

 • restauracje
 • karczmy
 • gospody
 • pizzerie
 • bary
 • bistra
 • jadłodajnie
 • kawiarnie
 • stołówki szkolne, pracownicze itp
 • własna działalność gospodarcza
 • hotele
 • pensjonaty
 • firmy cateringowe
 • zakłady gastronomiczne na statkach, promach, w pociągach pasażerskich, 
 • hurtownie sprzętu gastronomicznego, żywności oraz opakowań w gastronomii