Kontakt

Na Majdańskiej w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy
Na pracowni:
groch z kapustą i do tego rybę tłustą
Matma, matma ilorazy
Trzy pierwiastki cztery razy
Byle by na dwójkę zdać
I do tego brać nie bać
Na wuefie z piłką triki
szybciej, szybciej to z informatyki
Z angielskiego ciągle słówka
mi już od nich pęka główka
Czym zaskoczy 204
Tylko kompy i bajery
Chodźmy już pod 207
Tam pan Ładziak agent 007
Przyjdziesz dziś do odpowiedzi
Same piątki złoto z miedzi
Czy buciki są na zmianę
Wniosłem na nich śnieżną pianę
Biblioteka ciągle pusta
Nie wejdę jem, mam pełne usta
Na Majdańskiej w dzień targowy
mały kocioł mam mózgowy

 

Chodźmy w miejsce wnet odległe
Tylko szybko i przebiegle
Pokój czysty choćby z wierzchu
Zamykają go o zmierzchu
W gabinecie pani Anna
Spokój cisza sama manna
Czy zgadniecie o czym mowa
Jak by tu to dobrać w słowa
Na Majdańskiej w dzień targowy
takie słyszy się rozmowy
-10 dziś dostajesz
Powiedz mi czy panimajesz?
Podlej kwiaty dziecko drogie
Zostaw tylko liczby mnogie
Fiza, chemia co tym razem
Może dziś mi ujdzie płazem
Zjem dziś sobie coś z lukrecji
Nie kochany nie na lekcji
Niemiec mi zrekompensuje
to zmęczenie i te dwóje
Na zasadach brak żywienia
Same kwasy nic jedzenia
Na Majdańskiej w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy...

Antoni Kordyasz 

Najlepsza w Polsce szkoła
Od Karpat do Gdańska
Gastronomiczno-Hotelarska,
Warszawa, MAJDAŃSKA.

Wybitnie przyszłościowa
Jest branża hotelowa!
Gastronom? Hotelarz?

Dobrze wybierasz!
Szanse polskiej ekonomii
W hotelarstwie, Gastronomii!

Po tej szkole masz szans wiele:
Cukiernie, Restauracje, Hotele...
...Ach, być hotelarzem...
U nas spełnianie marzeń!

Dobrze być cukiernikiem
Pewnikiem, chcesz mądrze
I z szykiem zostać cukiernikiem.
Pośród zawodów stu,
najlepsze są tu.

Po tej szkole rodacy
Nie ma problemów w pracy
Masz rację chłopie
Ta szkoła jest na topie.

 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa

 

NIP: 1131960511
REGON: 000680549

 

e-mail: zsgh@eduwarszawa.pl

telefon/fax: (+48 22) 810 04 89
Dyrektor Szkoły - Anna Chylińska, Sekretariat Szkoły

Anna Chylińska dyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

 

telefon: (+48 22) 810 88 67
Wicedyrektor Szkoły - Urszula Augustyniak, Kierownik gospodarczy

Urszula Augustyniak wicedyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

 

telefon: (+48 22) 810 88 87
Kierownik szkolenia praktycznego - Dobrosława Kowalska, Pokój nauczycielski

Dobrosława Kowalska kierownik.praktyk@chmura.zsgh.edu.pl

 

 

Numer konta do wpłat na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. - Dokumenty do pobrania

Nr konta: 81 1030 1508 0000 0005 5089 7016

 

Numer konta Rady Rodziców

Nr konta:  97 2490 0005 0000 4530 5645 7671

 

 

DYREKTOR

Anna Chylińska

 

WICEDYREKTOR

 Urszula Augustyniak

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Dobrosława Kowalska

 

 


Recepcja

W trakcie całodziennego dyżuru pełnionego podczas pracy szkoły będzie wykorzystywana wiedza praktyczna z przedmiotu „Organizacja pracy w recepcji” na szczeblach klasy pierwszej, drugiej i trzeciej a mianowicie: przyjmowanie gości odwiedzających nasz szkołę, przekazywanie informacji nauczycielom, informowanie kierownika administracyjnego o zaistniałych usterkach w klasach, na terenie szkoły i wokół niej, promowanie i przekazywanie wiedzy osobom odwiedzającym informacji o kierunkach kształcenia i ofercie edukacyjnej szkoły.

Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajdują się elektroniczne tablice informacyjno-edukacyjne. To system wyświetlania komunikatów, zdjęć, filmów i treści edukacyjnych za pomocą elektronicznych ekranów zamontowanych na korytarzach naszej szkoły. Uczniowie mogą przygotowywać materiały, które, po zatwierdzeniu przez szkolnego administratora, pojawiają się na ekranach.