Noclegi - bursa

Bezpieczne mieszkanie - BURSA

Bursa jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W bursie wychowankowie mogą przebywać w czasie całego roku szkolnego z wyjątkiem przerw świątecznych, feriii zimowych i wakacji.

Bursa nr 5
im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej
ul. Zagójska 3, 04-160 Warszawa
tel. (0 22) 810-84-88


KRYTERIA NABORU
Rekrutacja młodzieży na nowy rok szkolny prowadzona jest od 15 czerwca do 20 sierpnia. Ubiegający się o przyjęcie do bursy, powinni w tym czasie złożyć w sekretariacie następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do bursy,
  • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie do szkoły.


Mieszkańcy bursy mają zapewniony ciekawy program wychowawczy oraz pomoc w nauce:

a) realizowane są programy profilaktyczne: Siedem kroków, Spójrz inaczej, Wiem co jem, Sztuka mówienia - nie,

b) prowadzone sa kursy samoobrony, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej,

c) organizowane są wycieczki po Warszawie, wyjścia do teatrów, galerii, muzeów...


Bursa współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej występując w miarę potrzeb o pomoc socjalną dla swoich wychowanków.
Wychowawcy utrzymują stały kontakt ze szkołami swoich wychowanków i ich rodzicami.