Feb 12, 2024

studniówka


Dnia 2 lutego 2024r. odbyła się długo oczekiwana i przygotowywana STUDNIÓWKA klas 5dp i 5hp. Na miejsce zabawy młodzież wraz z rodzicami wybrała przepiękną Złotą Salę Hotelu Mansor w Ząbkach. Na początku uroczystości przedstawiciele klas powitali gości, podziękowali rodzicom za pomoc w organizacji studniówki, następnie Pani Dyrektor Anna Chylińskia oficjalnie rozpoczęła tegorocznego Poloneza. Przyszli maturzyści dumnie odtańczyli skomplikowany taniec ku wzruszeniu swoich bliskich. Po sesji zdjęciowej i bardzo smacznej gorącej kolacji rozpoczęły się tańce. O północy odbył się quiz ze znajomości swojej klasy wychowawców Pani Beaty Pręgowskiej i Pana Tomasza Ładziaka oraz rozpoznawanie uczniów po zdjęciach z dzieciństwa. Na koniec klasy wręczyły nauczycielom wypowiedzenie umowy o współpracy ze 100 dniowym wyprzedzeniem wraz z kwiatami, upominkami i podziękowaniami. Po tej części zaczęła się zabawa z DJ do białego rana. Studniówka zdarza się tylko raz, każdy wspomina ten moment inaczej, sądząc po opiniach w tym roku bawiliśmy się bardzo dobrze.

On February 2, 2024 the long-awaited  prom of classes 5dp and 5hp took place. The young people and their parents chose the beautiful Golden Hall of the Mansor Hotel in Ząbki as the place to party. At the beginning of the ceremony, class representatives welcomed the guests, thanked the parents for their help in organizing the prom, then the head teacher Anna Chylińska officially started this year's polonaise. The future high school graduates proudly danced a complicated dance to the emotion of their loved ones. After a photo session and a very tasty hot dinner, the dancing began. At midnight, there was a quiz on the knowledge of their class by the teachers, Ms. Beata Pręgowska and Mr. Tomasz Ładziak, and the recognition of students by their childhood photos. At the end, the classes handed the teachers a notice of termination of the cooperation agreement 100 days in advance, along with flowers, gifts and thanks. After this part, the DJ party started until dawn. Prom only happens once, everyone remembers this moment differently, judging by the opinions, we had a lot of fun this year.

link: 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera