Kalendarium 

OGŁOSZENIE !!!

1. Do 14 maja 2021r. w szkole obowiązuje nauczania zdalne.

2. Od 17 maja do 28 maja 2021r. obowiązuje nauczanie HYBRYDOWE:
• od 17 – 21.05.2021r. następujące klasy realizują naukę stacjonarnie w szkole: 1dp, 1ep, 1hp, 3d, 3e, 3h, 1ap, 1cp, 3a i 3c/p POZOSTAŁE KLASY REALIZUJĄ NAUKĘ ZDALNIE
• od 24 – 28.05.2021r. następujące klasy realizują naukę stacjonarnie w szkole: 2d, 2dp, 2e, 2ep, 2h, 2hp, 2a,2ap,2c,2cp
• POZOSTAŁE KLASY REALIZUJĄ NAUKĘ ZDALNIE

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zajęcia praktyczne dla uczniów Technikum Gastronomiczno Hotelarskiego nr 2 i BSIS im. profesora Stanisława Bergera odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym na 1 września 2021r.

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera