Aktualności

Strona 1 z 13  > >>

lis 23, 2020

Warszawskie Święto Drzewa // Warsaw Tree Day

lis 16, 2020

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 2020/2021 // European Day of Healthy Food and Cooking 2020/2021

lis 16, 2020

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2020/2021

lis 5, 2020

Najwyższa frekwencja klas: wrzesień – październik // The best attendance: September – October

paź 29, 2020

Tydzień dobrego chleba // A week of good bread

paź 27, 2020

Europejski Dzień Języków Obcych 2020/2021 // European Day of Languages 2020/2021

paź 23, 2020

"Pola Nadziei" 2020/2021 // "Fields of Hope" 2020/2021

paź 19, 2020

Ślubowanie klas I 2020 // First graders take an oath 2020

paź 13, 2020


 Podsumowanie, prezentacja efektów pracy, nagrody.
 

 //

 Summary, presentation of work effects, awards.

Strona 1 z 13  > >>

Kalendarium 

Od dnia 24 października do dnia 22 grudnia

Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe  i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

 WSZYSTKIE INFORMACJE NA BIEŻĄCO UMIESZCZANE SĄ W LIBRUSIE.

Od dnia 19 października obowiązuje w szkole zdalne nauczanie. Wszystkie informacje zostaną przesłane uczniom przez Librusa.

 

 

Praca szkoły w okresie pandemii

List MEN

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły o stacjonarnym trybie nauczania

Zarządzenie nr 2 Dyrektora szkoły o obowiązujących wymaganiach w czasie nauki stacjonarnej

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera