Wiedzy o żywieniu...

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu 2023/2024 // Food  Knowledge Contest 2023/2024

MAMY FINALISTKĘ! 
Ten rok również przejdzie do historii Naszej Szkoły! Wiktoria Czarnecka z klasy 5dp stanęła w olimpijskie szranki centralnego etapu XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Szczecinie. Finał odbył się w dniach 21-23.03.2024r. Opiekunami Wiktorii byli Pani Beata Pręgowska i Pan Robert Nicewicz, którym rownież składamy serdeczne gratulacje! 

W ramach trzech dni pełnych wrażeń
1. Wysłuchaliśmy wykładów:
Pani Prof. Danuty Góreckiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nt. "Kasze - dobre kiedyś, dobre dziś".
Pani dr Agnieszki Matuszewskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Piękno przyrody i obfitość stołu w życiu i prozie L. M. Montgomery.
2. Uczestniczyliśmy w wycieczce "Szczecin - floating garden", gdzie w pigułce mogliśmy poznać uroki miasta.

WE HAVE A FINALIST!
This year will also go down in the history of our school! Wiktoria Czarnecka from class 5dp took part in the central stage of the 28th Nutrition Knowledge Contest in Szczecin. The final took place on March 21st to 23rd, 2024.  Wiktoria's tutors were Ms Beata Pręgowska and Mr Robert Nicewicz, to whom we also extend our congratulations!

During the three days full of excitement.
1. Wehad a Chance to listen  to lectures by:
Ms Prof. Danuta Górecka from the Poznań University of Life Sciences on "Groats - good in the past, good today".
Ms Agnieszka Matuszewska, PhD, from the University of Szczecin, on "The beauty of nature and the abundance of the world".
2. We participated in the excursion ‘Szczecin - floating garden’, where we could get to know the charms of the city in a nutshell.

finalistka olimpiady zdjęcia z olimpiady


Mamy świetne wieści! Wiktoria Czarnecka z klasy 5dp zakwalifikowała się do centralnego etapu w Szczecinie! Odbędzie się on 21-23.03.24 r. 
Wiktoria zdobyła I miejsce w okręgu mazowieckim oraz znalazła się na 10 miejscu w Polsce! Cieszymy się, gratulujemy i trzymamy mocno kciuki!

We have great news! Wiktoria Czarnecka from class 5dp has qualified for the central stage in Szczecin! It will take place on 21-23.03.24. Wiktoria won 1st place in the Mazowieckie district and was ranked 10th in Poland! We are happy, congratulate and keep our fingers firmly crossed!

 

XVIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – etap okręgowy

01.12.2023 r. odbyły się okręgowe eliminacje XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Etap ten podzielono na 2 dni – 01.12 (część praktyczna) i 4.12 (test online). Część praktyczna odbyła się jak co roku w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie przy ulicy Poznańskiej. Przewodniczącą była Pani dr inż. Elżbieta Wierzbicka z SGGW w Warszawie. Tematem tegorocznych zmagań jest "Mięso i przetwory mięsne - technologia i zastosowanie w żywieniu”.
Do etapu okręgowego przystąpiła Wiktoria Czarnecka z klasy 5dp. Rozwiązanie tej części polegało na zaplanowaniu przyjęcia na 25. rocznicę ślubu wraz z podaniem odpowiedniej zastawy stołowej. W poniedziałek 4.12 Wiktoria weźmie udział w teście online w Naszej szkole, gdzie pojawią się pytania zarówno z tematyki wiodącej, jak i wiedzy żywieniowej oraz gastronomicznej.
Komisja Główna w Szczecinie oceni wszystkie prace 8 i 9.12 br., natomiast wyniki uczestników zostaną opublikowane najpóźniej 30.12.23 r. Etap centralny odbywać się będzie w Szczecinie w dniach 21-23.03.2024 r. Wiktorię przygotowali Nauczyciele: Beata Pręgowska i Robert Nicewicz. Trzymamy kciuki za Wiktorię i życzymy dalszych sukcesów!

18th Nutrition Knowledge Contest - district stage

The district preliminaries of the 18th Nutrition Knowledge Contest  were held on 1st of  December, 2023. This stage was divided into 2 days – December 1st (practical part) and December 4th (online test). The practical part took place, as every year, at theProf. Eugeniusz Pijanowski Catering School Complex in Warsaw on Poznańska Street. The chairman was Ms Elżbieta Wierzbicka, PhD, from the Warsaw University of Life Sciences. The theme of this year's competition is "Meat and meat products - technology and use in technology and applications in nutrition".
Wiktoria Czarnecka from class 5dp entered the district stage. The task in  this part was to plan a party for 25th wedding anniversary including appropriate tableware. On Monday  December 4th, Wiktoria will take part in an online test at our school, where there will be questions on both the main theme and knowledge of nutrition and gastronomy. The Main Committee in Szczecin will evaluate all the entries on December 8th and December 9th, while the results of the participants will be published no later than December 30th 2023.
The central stage will take place in Szczecin  on 21st -23rd of March 2024. Wiktoria was prepared by her teachers: Ms Beata Pręgowska and Mr Robert Nicewicz. We keep our fingers crossed for Wiktoria and wish her further success!

uczniennica podczas olimpiady

 

Dnia 20.10.2023 roku odbył się szkolny etap XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Udział wzięło 16 uczniów z klas: 3dp, 4ehp i 5dp. Tematem wiodącym tegorocznej olimpiady jest Mięso i przetwory mięsne - technologia i zastosowanie w żywieniu. Nauczycielami przygotowującymi uczniów do Olimpiady są Nauczyciele: Beata Pręgowska i Robert Nicewicz. Do etapu okręgowego zakwalifikowała się Wiktoria Czarnecka z klasy 5dp, która uzyskała wynik 80% poprawnych odpowiedzi. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy podejścia do Olimpiady. Za Wiktorię trzymamy kciuki w kolejnych etapach konkursowych zmagań.

On October 20th,2023, the school stage of the XVIII Nutrition Knowledge Contest was held. 16 students from classes: 3dp, 4ehp and 5dp took part in it. The leading theme of this year's contest is ” Meat and meat products - technology and use in nutrition”. Our teachers preparing the students for the Contest are Ms Beata Pręgowska and Mr Robert Nicewicz. Wiktoria Czarnecka from class 5dp qualified for the district stage with a score of 80% correct answers. We would like to thank all students for their participation and congratulate them on their approach to the Contest. We keep our fingers crossed for Wiktoria in the next stages of the competition struggle.

ucnziowie piszący test

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2022/2023 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2022/2023

uczennica z dyplomem

 

Dnia 2 grudnia w Zespole Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy XXVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 4dp Justyna Wadełek. Poza częścią teoretyczną uczniowie przystąpili w tym roku również do części praktycznej Olimpiady.
Justynie zabrakło niewiele punktów i niestety nie udało jej się zakwalifikować do etapu centralnego.  

 

On 2 December, the district stage of the XXVII Nutrition Knowledge Contest was held at the E. Pijanowski Catering School Complex in Warsaw. Our school was represented by a student from class 4dp, Justyna Wadełek. In addition to the theoretical part, this year students also participated in the practical part of the Contest.
Justyna lacked a few points and unfortunately did not manage to qualify for the central stage. 

 

 

 

Dnia 17 października w naszej szkole odbył się etap szkolny XXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Tematem przewodnim tegorocznej Olimpiady są "Ryby i owoce morza". Do etapu okręgowego zakwalifikowała się Justyna Wadełek z klasy 4dp. Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych.

On October 17th , the school stage of the XVII Food and Nutrition Knowledge Contest was held at our school. The theme of this year's contest is "Fish and Seafood". Justyna Wadełek from class 4dp qualified for the district stage. We congratulate her on her success and wish her further success.

uczniowie siedzący w ławkach podczas olimpiady


Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2021/2022 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2021/2022

Obraz I Koszyk z owocami3 marca odbył się etap centralny XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3d Jan Ciesiołka. Pierwsza część odbyła się w formie testu online. Niestety naszemu uczniowi nie udało się przejść do kolejnych części, ale i tak uzyskał tytuł finalisty Olimpiady, co jest dużym sukcesem. Życzymy powodzenia w dalszych ścieżkach rozwoju!

On March, 3rd  the central stage of the XXVI Food and Nutrition Knowledge Contest took place. Our school was represented by a student from class 3d, Jan Ciesiołka. The first part took place in the form of an online test. Unfortunately, our student did not manage to get to the next part, but he still received the title of the finalist of the Contest, which is a great success. We wish him good luck in further development!

 
Dnia 3 grudnia uczeń klasy 3D Jan Ciesiołka pod opieką Pani Izabeli Czyż uczestniczył w XXVI etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada odbyła się stacjonarnie w gmachu Zespołu Szkół Gastronomiczych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego przy ul. Poznańskiej. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji było „Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”. Podczas zmagań Janek miał za zadanie rozwiązać 3 kategorie zadań: test składający się z 40 pytań, pytania typu prawda/fałsz oraz zadanie polegające na przyporządkowaniu terminów w pary. Nasz uczeń zakwalifikował się do ogólnopolskiego etapu centralnego olimpiady, który odbędzie się między 17-19 marca on-line. Wielkie gratulacje, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszym etapie!

On 3 rd of December student of class 3D Jan Ciesiołka under the supervision of Ms Izabela Czyż participated in the XXVI district stage of the Food and Nutrition Knowledge Contest. It took place in the building of the Eugeniusz Pijanowski School of Gastronomy in Poznańska Street. The theme of  this year's edition was "Nutrition in the prevention of cardiovascular disease". During the competition, Janek had to solve 3 categories of tasks: a test consisting of 40 questions, true/false questions and a task to match terms in pairs. Our student qualified for the national central stage of the Contest, which will take place between 17th -19th  March online. Big congratulations, we keep our fingers crossed and wish you good luck in the next stage!

Zdjęcia ucznia naszej szkoły z dyplomem udziału, zdjęcie wykładu On-line

 

Dnia 13 października w naszej szkole odbył się etap szkolny XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia". Uczniowie z klas 2cp, 3d, 3e, 3ep oraz 4d zmagali się z trzema kategoriami pytań. Pierwsza kategoria to test składający się z 40 pytań zamkniętych, kolejna kategoria to pytania prawda/fałsz, w ostatniej kategorii należało dopasować w pary terminy z określeniami. Do kolejnego, okręgowego etapu przeszedł uczeń z klasy 3d Jan Ciesiołka. Etap okręgowy odbędzie się 3 grudnia 2021r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

On 13th of  October, the school stage of the XXVI Food and Nutrition Knowledge Contest was held in our school. The theme of this year's edition was "Nutrition in the prevention of cardiovascular diseases". Students from grades 2cp, 3d, 3e, 3ep and 4d grappled with three categories of questions. The first category was a test consisting of 40 closed questions, the next category consisted of true/false questions, and in the last category, students had to match up terms with words. A student from class 3d, Jan Ciesiołka, made it to the next, district stage. The district stage will be held on 3 December 2021 in Professor E. Pijanowski Catering Schools in Warsaw. We congratulate the winner and wish him further success! 

Uczniowie siedzący w ławkach podczas Olimpiady

 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2020/2021 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2020/2021

11 marca odbył się etapy centralny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Reprezentantem naszej szkoły był uczeń klasy 4he Damian Skłodowski. Centralne eliminacje podzielone są na 3 części: część pisemną, praktyczną i quiz. Nasz uczeń uzyskał odpowiednią ilość punktów by zostać finalistą Olimpiady i otrzymać przepustkę na niektóre kierunki żywieniowe studiów wyższych bez przechodzenia rekrutacji. Nie udało się jednak zdobyć wystarczającej liczby punktów by znaleźć się w finałowej 30-tce i zakwalifikować do części praktycznej konkursu. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych!

On March,11th the XXV central stage of Nutrition Knowledge Contest took place. Our school was represented by a student from class 4he Damian Skłodowski. The central qualifying rounds were divided into three parts: a  written test , a practical knowledge part and a  quiz. The student did not manage to get to the final 30 and qualify for the practical part of the competition. However,he  scored enough points to become the finalist and get a pass to certain nutrition majors at university without going through the recruitment process.We congratulate our student and wish him further success!

Dyplom Damian Skłodowski

 

piramida z napisem Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

4 grudnia odbył się w formie zdalnej etap okręgowy XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 4he Damian Skłodowski.

Damian uzyskał 87/120 punktów co umożliwiło mu zakwalifikowanie się do ostatniego etapu centralnego Olimpiady, który odbędzie się w marcu przyszłego roku.

Trzymamy mocno kciuki!

 //

On 4th of December The XXV Nutrition and Food Olympiad, District Stage online took place. Our school was represented by Damian Skłodowki from class 4he.

Damian scored 87 out of 120 points. His result enabled him to qualify for the final stage ot the Olympiad. This will take place in march next year.

We are keeping our fingers crossed!Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2019/2020 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2019/2020

Dnia 3 stycznia 2020r. na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E.Pijanowskiego odbył się XXIV okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

W tym roku naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3HE Damian Skłodowski.

Wyniki Olimpiady będą podane do wiadomości pod koniec stycznia.

Trzymamy kciuki!

 

//

 

On the 3rd of  January 2020,  the XXIV regional stage of the  Food and Nutrition Knowledge Contest took place in the building of Eugeniusz Pijanowski Catering School.

This year, our school was represented by a 3HE student Damian Skłodowski.

The results of the competition  will be announced at the end of January.

We keep our fingers crossed!
 

 

18 października w naszej szkolne odbył się etap szkolny XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczniowie klas 2d, 2e, 3he, 3f i 4f zmagali się z trzema kategoriami zadań. Pierwsza kategoria wymagała uzupełnienia zdań o odpowiednie wyrazy wstawiając je w puste miejsca. Druga kategoria polegała na wpisaniu przy podanym zdaniu formuły "prawda" lub "fałsz". Trzecia kategoria był to test jednokrotnego wyboru. Do kolejnego etapu dostał się uczeń klasy 3he Damian Skłodowski. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na etapie okręgowym olimpiady, który odbędzie się 3 stycznia 2020 w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E.Pijnowskiego przy ul. Poznańskiej w Warszawie.

//

On 18th October, the school stage of XXIV Nutrition Competition took place in our school. Students from classes 2d, 2e, 3he,3f and 4f struggled in three categories of different tasks. First task required completing sentences with appropriate words by placing them in empty spaces. The second task was "true and false" sentences. Third task was a single-choice test. Damian Skłodowski, 3rd grade student was the best and he will represent our school in thecregional stage of the competition, which will take place on 3rd January 2020 in the Catering School at Poznańska street in Warsaw.

 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2018/2019 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2018/2019

W dniach 28-30 marca w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie odbył się XXIII etap centralny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Warto przypomnieć, że w etapie tym mogli wziąć udział jedyni ci uczniowie, którzy okazali się najlepsi we wcześniejszych eliminacjach na szczeblach szkolnych oraz okręgowych w całym kraju. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 3D Mateusz Kozłowski pod opieką Pani Izabeli Stoczkowskiej.

Olimpiada została podzielona na trzy części: dwie pierwsze to pisemny sprawdzian wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, natomiast trzecia część to quiz otwarty przed publicznością zadedykowany dla najlepszych sześciu uczniów wyłonionych na podstawie rezultatów z dwóch poprzednich. Po pierwszych dwóch częściach nasz uczeń zajmował bardzo wysokie II miejsce, którego nie oddał również w finałowym quizie zdobywając tym samym II MIEJSCE.

Oprócz wspaniałego sukcesu i wielu cennych nagród rzeczowych Mateusz zapewnił sobie również zwolnienie z teoretycznej części egzaminów zawodowych, a także uzyskał przepustkę na niektóre z uczelni bez konieczności przechodzenia procesu rekrutacji. Serdecznie gratulujemy naszemu uczniowi osiągniętego wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów.

 //

From 28th to 30th March , the XXIII central stage of  Nutrition Knowledge Competition took place at Mikołaj Rej School in Szczecin. It is worth mentioning that  the students who turned out to be the best in earlier qualifying rounds at school and district levels in the whole country could take part in this stage. Our school was represented by a student from class 3D-Mateusz Kozłowski with the teacher Ms. Izabela Stoczkowska.

The competition was divided into three parts: the first two ones - a written test of theoretical and practical knowledge, while the third part -an open quiz in front of audience dedicated to the best six students selected on the basis of the results from the two previous parts. After the first two parts, our student took a very high second place also in the final quiz.

Apart from  great success and many valuable material prizes, Mateusz was also exempted from  the theoretical part of the vocational examinations.Besides he can get into some universities without having to undergo the recruitment process. We warmly congratulate our student on the achieved result and we wish him further success.

 

 

 

Dnia 11 stycznia uczeń klasy 3D Mateusz Kozłowski pod opieką Pani Izabeli Stoczkowskiej uczestniczył w XXIII etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Jak co roku olimpiada odbyła się w gmachu Zespołu Szkół Gastronomiczych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego przy ul. Poznańskiej. W olimpiadzie wzięło udział 61 uczniów z województwa mazowieckiego. Tematyką wiodącą tegorocznej edycji były "Produkty mleczne - technologia i rola w żywieniu". Podczas zmagań Mateusz miał za zadanie rozwiązać 3 kategorie zadań: test składający się z 40 pytań, pytania typu prawda/fałsz oraz zadanie polegające na przyporządkowaniu terminów w pary. W czasie gdy komisja sprawdzała prace, Mateusz wraz z nauczycielką uczestniczyli w wykładach m.in. prof. dr hab. Stanisława Zmarlickiego o życiu i działalności naukowej prof. Eugeniusza Pijanowskiego, wykładzie prof. dr hab. Józefa Korczaka nt. "Znaczenia technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu"oraz mgr inż. Klaudii Kulik pt. "Trendy i innowacje w przetwórstwie mleczarskim". Została również przedstawiona oferta edukacyjna Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu zostały ogłoszone wyniki.
Nasz uczeń uzyskał I miejsce i tym samym zakwalifikował się do ogólnopolskiego etapu centralnego olimpiady, który odbędzie się między 28-30 marca. Wielkie gratulacje, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszym etapie!

//

On January 11, the student of class 3D, Mateusz Kozłowski with Ms. Izabela Stoczkowska, participated in the XXIII regional stage of the Food and Nutrition Knowledge Contest. As every year, the competition took place in the building of Eugeniusz Pijanowski Catering School at Poznanska Street. 61 students from the Masovia Province took part in the competition. The leading topic of this year's edition was "Dairy products - technology and role in nutrition". During the struggle Mateusz had to solve three categories of tasks: a test consisting of 40 questions and some other tasks. While the commission was checking tests, Mateusz and his teacher participated in lectures of dr hab. Stanisław Zmarlicki on life and scientific activity of prof. Eugeniusz Pijanowski, lecture by prof. dr hab. Józef Korczak on the "Importance of gastronomic technology in rational nutrition" and M.Sc. Eng. Klaudii Kulik "Trends and innovations in dairy processing". The educational offer of the Faculty of Human Nutrition and Consumption Sciences, Warsaw University of Life Sciences was also presented. After a few hours of waiting, the results were announced.
Our student got the first place and thus qualified for the nationwide stage of the central contest, which will take place between 28-30 March. Congratulations! We keep our fingers crossed and good luck in the next stage!

 

W dniu 6 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Do zmagań przystąpiło 10-ciu uczniów z klas 2f, 3d, 3f, 4f i 4de. W tym roku do etapu okręgowego zakwalifikował się Mateusz Kozłowski z klasy 3d. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie!

//

On November 6, 2018, the school stage of XXIII Food and Nutrition Knowledge Competition took place in our school. Ten students from classes 2f, 3d, 3f, 4f and 4de joined the contest. This year, Mateusz Kozłowski from  class 3d qualified to the district stage. Congratulations and good luck in the next stage! 

 
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2017/2018 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2017/2018

12 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego na ulicy Poznańskiej odbył się XXII Okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Temat tegorocznej olimpiady brzmiał: "Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu". Naszą szkołę reprezentował Mateusz Solecki z klasy 3de, opiekunką Mateusza była Pani Izabela Stoczkowska. Podczas olimpiady uczeń zmierzył się z testem składającym się z 40 pytań, ponadto wykonywał zadania z kategorii prawda/fałsz oraz dopasowanie terminów w pary. Niestety Mateusz nie przebrnął części eliminacyjnej olimpiady, lecz zebrane doświadczenie na pewno zaowocuje w przyszłości i pozwoli mu wykorzystać je w praktyce.

Podczas gdy uczniowie zmagali się z trudami olimpiady, ich opiekunowie mieli możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawym pokazie kulinarnym, związanym z tematyką olimpiady. Po zakończeniu części głównej konkursu uczniowie, wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w panelu wykładowo-dyskusyjnym, dotyczącym przetwórstwa i rola w żywieniu owoców i warzyw. Temat przyszłorocznej olimpiady będzie dotyczył produktów mlecznych. Już nie możemy się doczekać!

//

On 12th January 2018 XXII District stage of Nutrition Knowledge Competition took place at Catering School at Poznańska street. The topic was "Fruit and vegetables - processing and its role in nutrition". Our school was represented by Mateusz Solecki from class 3de with his teacher Ms I. Stoczkowska. During the competition the students had to solve a test of 40 questions and some other tasks. Unfortunately Mateusz did not get through the qualifying part of the contest but gained some new experience.

While students struggled with the competition their teacher took part in an interesting culinary show. After completing the main part of the competition, the students took part in the lecture and discussion panel on processing and the role in fruit and vegetable nutrition. The topic of the next year competition will concern dairy products.

 

 

Dnia 7 listopada odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W tym roku aż 12 osób podjęło się wyzwania w walce o udział w II etapie Olimpiady. Spośród uczestników najwyższą liczbę punktów uzyskał Mateusz Solecki z klasy 3de, który jako zwycięzca będzie reprezentował naszą szkołę 12 stycznia na etapie okręgowym.

 //

On 7th November the Food and Nutrition Knowledge Competition took place in our school. This year 12 students have taken the challenge of participating in the second stage of the competition. Among the participants was Mateusz Solecki from class 3de who will represent our school on 12th January in the district stage.

 
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2016/2017 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2016/2017

Dnia 13 stycznia 2017 r. w murach Zespołu Szkół Gastronomicznych im.prof.E.Pijanowskiego na ulicy Poznańskiej odbył się XXI Okręgowy etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Naszą szkołę reprezentował Paweł Nogal z klasy 4 D oraz zasiadająca w komisji egzaminacyjnej Pani Izabela Stoczkowska. Paweł miał za zadanie wykonać test składający się z 40 pytań, pozostałe zadania polegały na zaznaczeniu odpowiedzi prawda/fałsz oraz przyporządkowaniu różnych terminów w pary. Co prawda nie udało się zakwalifikować do kolejnego etapu, mimo to gratulujemy naszemu uczniowi, gdyż poziom olimpiady był naprawdę wysoki.

//

On 13th January 2017 in the Culinary School at Poznańska street in Warsaw took place the XXI regional stage of Nutrition and Food Knowledge Competition. Our school was represented by Paweł Nogal 4d and Ms Izabela Stoczkowska as examination committee. Pawel was supposed to write a test consisting of 40 questions and true/false tasks. Although he failed to qualify to the next stage, we congratulate him, as the level of the contest was really high.

W dniu 04 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny XXI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Wzięło w nim udział sześciu uczniów z klas 2DE, 3D, 4F i 4D. Uczniowie zmagali się z pracą pisemną składającą się z 3 części.
Najlepszy okazał się uczeń klasy 4D Paweł Nogal. Paweł będzie reprezentował naszą szkołę na etapie okręgowym w styczniu 2017 r. Życzymy powodzenia!

//

On 4th November 2016 school stage of XXI Food and Nutrition Competition took place. Six students from class 2de, 3d, 4f and 4d from our school took part in the contest.They had to write a test consisting from 3 parts.
Paweł Nogal from class 4d was the best. He will represent our school in the next stage in January 2017. We wish great success in the contest!Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2015/2016 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2015/2016

Co roku odbywa się Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.
Dwaj nasi uczniowie Grzegorz Jurko i Przemysław Kopania obaj z klasy IV D wzięli udział w dniu 11 stycznia 2016 r, w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie na ul. Poznańskiej. W etapie rejonowym wzięło udział około 70 uczniów z całego województwa mazowieckiego.
Nasi uczniowie nie zdołali się zakwalifikować do etapu centralnego, ale godnie reprezentowali naszą szkołę. Mimo porażki gratulujemy im.

//

It takes place every year. The aim of the Contest is to raise the level of vocational training, to stimulate and develop students' interests in food production and to establish cooperation between schools.
On 11th January two of our students Grzegorz Jurko and Przemysław Kopania (class 4d) took part in the district stage in Cooking Complex School at Poznańska Street in Warsaw. About 70 students from Mazovia region took part in the competition. Our students didn't manage to qualify to the final stage but we congratulate them for representing our school!

 


W dniu 10 listopada 2015 r. w naszej szkole odbył się etap szkolny XX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Wzięło w nim udział 6 uczniów z klas II ,III i IV technikum. Uczestnicy mieli do rozwiązania test z 50 zadaniami typu zamkniętego, który sprawdzał wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania z podstaw żywienia człowieka i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem.
Do etapu wojewódzkiego OWoŻiŻ, który odbędzie się 11 stycznia 2016 r. w Warszawie w ZSG zakwalifikowali się: Grzegorz Jurko i Przemysław Kopania z klasy IVd
Gratulujemy wygranej i życzymy kolejnych sukcesów!

//

On 10th November 2015 the school stage of XX Food and Nutrition Knowledge Contest took place in our school. Six students from II, III and IV class took part in the contest. The participants had to solve 50 tasks which checked their knowledge from the subjects Nutrition basics and Gastronomic Technology. Students Grzegorz Jurko and Przemysław Kopania from class IVd qualified to the voivodship stage.It will take place on 11th January 2016 in Warsaw.
Congratulations!Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2014/2015 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2014/2015

Dwaj nasi uczniowie Mateusz Bala klasa IV K1 i Grzegorz Jurko klasa IIIG, wzięli udział w dniu 09 stycznia 2015 r, w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie na ul. Poznańskiej. W etapie rejonowym wzięło udział około 70 uczniów z całego województwa mazowieckiego.
Nasi uczniowie nie zdołali się zakwalifikować do etapu centralnego, zajęli miejsca w drugiej dziesiątce. .Gratulujemy im i czekamy na lepsze wyniki w roku przyszłym.

//

Two of our pupils, Mateusz Bala from class IVg1 and Grzegorz Jurkoclass IIIG, participated in a regional stage of Food and Nutrition knowledge contest which was held on the 10th of January 2014. The contest took place in Catering school complex located in Poznańska St. in Warsaw. 70 pupils participated in the regional stage. Our pupils didn't manage to qualify to the second round. In spite of the failure we congratulate them and await better results next year.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2013/2014 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2013/2014

Dwaj nasi uczniowie Mateusz Bala klasa III K1 i Przemysław Kopania klasa II G, wzięli udział w dniu 10 stycznia 2014 r, w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Olimpiada odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Warszawie na ul. Poznańskiej. W etapie rejonowym wzięło udział około 70 uczniów z całego województwa mazowieckiego.
Nasi uczniowie nie zdołali się zakwalifikować do etapu cenyralnego, zajęli miejsca w drugiej dziesiątce. Były to ich pierwsze eliminacje, dlatego mimo porażki gratulujemy im i czekamy na lepsze wyniki w roku przyszłym.

//

Two of our pupils, Mateusz Bala from class IIIg1 and Przemysław Kopania, participated in a regional stage of Food and Nutrition knowledge contest which was held on the 10th of January 2014. The contest took place in Catering school complex located in Poznańska St. in Warsaw. 70 pupils participated in the regional stage. Our pupils didn't manage to qualify to the second round. In spite of the failure we congratulate them and await better results next year.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2012/2013 // Food and Nutrition Knowledge Contest 2012/2013

W dniu 11 stycznia 2013 r. uczennice Emilia Zgutka i Natalia Ostrowska z klasy III k1 wzięły udział w etapie regionalnym "Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności".
Emilia Zgutka zajęła VII miejsce i wyróżnienie, a Natalia Ostrowska XII miejsce, na około 100 uczestników Olimpiady. Uczennice przygotowywała do Olimpiady p. Hanna Maj
Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w przyszłym roku.

//

On the 11th of January 2013 our pupils Emilia Zgutka and Natalia Ostrowska together with class III k1 participated in regional “Food and Nutrition knowledge Competition”.
Emilia Zgutka took 7th place with a special distinction while Natalia Ostrowska managed to get 12th place per about 100 other contestants. Ms Hanna Maj had prebered our pupils to the competition. We congratulate your results and with you more success in the future

W dniu 12 11 2012 roku w szkole odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o żywieniu i żywności Do etapu rejonowego zakwalifikowały się Natalia Ostrowska i Emilia Zgutka z klasy 3 K1.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

//

On the 12th of November 2012 school qualifications to the Food an Nutrition Knowledge contest took place. As it turned out, Natalia Ostrowska and Emilia Zgutka from class 3 k1 had qualified to the second round of the contest.
We congratulate the winners and we keep our fingers crossed for your further success.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2011/2012

W dniu 13 stycznia 2012 r. uczennice Emilka Zgutka z klasy II k1 i Natalia Brona z klasy IV k wzięły udział w etapie regionalnym "Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności".
Emilka Zgutka zajęła XV miejsce, a Natalia Brona XIX miejsce, na około 100 uczestników Olimpiady.
Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów w przyszłym roku.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2010/2011

Nasz uczeń Mateusz Żaboklicki z IV K został laureatem XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbyła się w dniach 25-26.03.2011 r. w Szczecinie .

W etapie centralnym olimpiady wzięło udział 60 uczestników.
Tylko kilkunastu zostało laureatami, a z województwa mazowieckiego jedynie Mateusz zajął tak wysokie miejsce w finale. Przypominamy, że Mateusz już drugi raz brał udział w etapie centralnym tej olimpiady, w tamtym roku został finalistą . Dzięki temu został zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Laureaci są zwolnieni również z egzaminów wstępnych do wielu szkół wyższych na kierunki pokrewne z olimpiadą
1) Uniwersytet Łódzki
2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
5) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
6) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
7) Uniwersytet Techniczo-Przyrodniczy w Bydgoszczy
8) Politechnika Łódzka
9) Politechnika Rzeszowska
10) SGGW w Warszawie
11)Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
12)Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Gratulujemy laureatowi i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 14 stycznia 2011 r. odbył się etap rejonowy XV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Nasz uczeń Mateusz Żaboklicki zajął I miejsce i zakwalifikował się do etapu centralnego, który odbędzie się 24-26 marca 2011 r.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2009/2010

W dniu 26.03.2010r. odbył się finał XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Nasz uczeń Mateusz Żaboklicki z III K został finalistą.
Dzięki temu jest zwolniony z części pisemnej egzaminu zawodowego a jest dopiero uczniem klasy III.


Finaliści są też zwolnieni z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunki związane z Olimpiadą:
1) Uniwersytet Łódzki
2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
5) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
6) Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
7) Uniwersytet Techniczo-Przyrodniczy w Bydgoszczy
8) Politechnika Łódzka
9) Politechnika Rzeszowska

W dniu 15.01.2010 roku, odbyły się eliminacje okręgowe XIV edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Uczeń naszej szkoły MATEUSZ ŻABOKLICKI III K został laureatem etapu rejonowego i zakwalifikował się do finału, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 25, 26 i 27 marca 2010r.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2008/2009

W dniach 09.-10.01.2009r. w Zespole Szkół Gastronomicznych, przy ul.Poznańskiej odbyła się Olimpiada Wiedzy o Żywieniu - etap okręgowy, w którym naszą szkołę reprezentowali Mateusz Żaboklicki z klasy II K i Mateusz Wichrowski z klasy III G1.
Na 75 olimpijczyków z prawie 40 szkół ogólnokształcących i techników z całego Mazowsza. IV miejsce zdobył Mateusz Żaboklicki, uzyskując 61 punktów na 100, drugi uczeń zajął 30 miejsce.
Spośród szkół warszawskich nasza szkoła wypadła najlepiej!.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2006/2007

W dniach 29, 30 i 31 marca 2007 roku odbył się etap centralny XI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. W tym roku organizatorem tego wspaniałego wydarzenia był Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 1 w Warszawie przy ulicy Poznańskiej. Tematyka wiodąca tegorocznej edycji to: Mikroorganizmy w Żywności i Żywieniu. W Olimpiadzie wzięła w tym roku udział rekordowa ilość młodzieży bo ponad 6500, z czego do etapu centralnego zakwalifikowało się 66 osób. Byli to uczniowie szkół gastronomicznych, jak i bardzo dobrych liceów ogólnokształcących z całej Polski.
Krzysztof Puchta z klasy IV G1 wziął udział w finale i udało mu się uzyskać tytuł finalisty (finalistami zostają osoby, które zajmują miejsce do 40).
Krzyś jest zwolniony z egzaminu pisemnego zawodowego oraz uzyskał wolny wstęp na wydziały żywienia i pokrewne na 14 uczelniach w Polsce.Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2003/2004

W dniach 09-10.01.2004 roku nasi uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i zajęli punktowane miejsca:
M. Wójtowicz –klasa V G1 -3 miejsce
C. Kaczmarski- klasa V G2 - 7 miejsce.
Monika Wojtowicz i Cezary Kaczmarski przeszli do eliminacji centralnych.