Stypendyści / Olimpijczycy

Olimpijczycy/Stypendyści 2022/2023 // Scholars 2022/2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce za rok szkolny 2021/2022 otrzymały Justyna Wadełek klasa 4dp i Zuzanna Wileńska klasa 4h. Stypendystkom gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć w nauce i satysfakcji z rozwijania swoich zainteresowań.

The Prime Minister's scholarship for the best academic results for the 2021/2022 school year was awarded to Justyna Wadełek, class 4dp, and Zuzanna Wileńska, class 4h. We congratulate the scholarship holders and wish them many academic achievements and satisfaction in developing their interests.

uczennice podczas uroczystości wręczenia stypendium

 

Olimpijczycy/Stypendyści 2021/2022 // Scholars 2021/2022

W dniu 13 grudnia 2021 r. Patryk Leśniewski, uczeń klasy 4d oraz Weronika Stefańska,uczennica klasy 2dp odebrali stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią na rok szkolny 2021/2022. Gratulujemy!

On 13th December 2021 Patryk Leśniewski, student from class 4d and Weronika Stefańska, student from class 2dp received The Prime Minister's Scholarship for the highest average grade in our school in the year 2021/ 2022. Congratulations!

Dyplomy

 

Olimpijczycy/Stypendyści 2020/2021 // Scholars 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce za rok szkolny 2019/2020 otrzymały Dominika Łojewska klasa 2dp i Zuzanna Wileńska klasa 2h. Stypendystkom gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć w nauce i satysfakcji z rozwijania swoich zainteresowań.

// 

The President of the Council of the Ministers  has granted scholarships for academic achievements to Dominika Łojewska from class 2dp and Zuzanna Wileńska from class 2h . We congratulate the scholarship holders and wish them many more academic attainments and a great deal of satisfaction while developing their interests.

 Olimpijczycy/Stypendyści 2019/2020 // Scholars 2019/2020

W dniu 27 listopada 2019 r. Mateusz Kozłowski, uczeń kl. 4 TGH za najwyższą średnią odebrał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020. Gratulujemy!

 //

On 27th November Mateusz Kozłowski, student from class 4h received a Prime Minister's scholarship fir the highest average grade in our school in the year 2019/ 2020. Congratulations!Olimpijczycy/Stypendyści 2018/2019 // Scholars 2018/2019

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
Dnia 26 listopada 2018 roku  w  Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się Uroczystość Wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Nagroda ta przyznawana jest uczniom szkoły średniej, którzy otrzymali najwyższą średnią w danym roku szkolnym.  Z naszej szkoły stypendium odebrał z rąk p. Marka Suskiego – szefa Gabinetu Prezesa Rady Ministrów oraz p. Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczeń kl.3d Mateusz Kozłowski Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego im prof. Stanisława Bergera. Uczniowi towarzyszyła wychowawczyni p. Nadolska Anna.

 //

Ceremony of awarding Scholarship of the Prime Minister
On 26th November 2018 the ceremony of granting the Prime Minister's Scholarship was held in the School of Management in Warsaw. This prize is awarded to high school students who have received the highest average in a given school year. Our student Mateusz Kozłowski from class 3d received the scholarship from Mr Marek Suski - the head of the Cabinet of the Prime Minister and from Ms Aurelia Michałowska - Mazovian Head of Education. Our student was accompanied by his form tutor Ms Anna Nadolska.

 
Olimpijczycy/Stypendyści 2017/2018 // Scholars 2017/2018

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
Dnia 20 listopada 2017 roku  w gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36, odbyła się Uroczystość Wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów - nagrody dla uczennicy (ucznia) z najwyższą roczną średnią w roku szkolnym 2016/2017 w liceum lub technikum. Z naszej szkoły stypendium odebrała z rąk p. Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz p. Sylwestra Dąbrowskiego- Wicewojewody Mazowieckiego Angelika Wiśnicka, uczennica kl.3f Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego im prof. Stanisława Bergera. Uczennicy towarzyszyła p. Grażyna Ładno.

 //

Ceremony of awarding scholarship of the Prime Minister
On 2oth November 2017 the ceremony of granting the Prime Minister's scholarship was held in the School of Management in Warsaw at Kawęczyńska street. It is an award for the best marks in the school year 2016/17 in Secondary School. Our student Angelica Wiśnicka from class 3f received the scholarship from Ms Aurelia Michałowska - Mazovian Head of Education and from Mr Sylwester Dabrowski, deputy  province governor. Our student was accompanied by her teacher Ms Grazyna Ładno.

 

 Olimpijczycy/Stypendyści 2016/2017 // Scholars 2016/2017

15 listopada 2016r. odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów Warszawy i okolic. Nagrodę z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej otrzymała Klaudia Mazurkiewicz uczennica klasy 2de. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

//

On 15th November 2016 the ceremony of awarding the scholarship of the President of the Council of Ministers for the best students of Warsaw and the surrounding area. Our student Klaudia Mazurkiewicz from class 2de received the award from the Mazovian Head Education Department Ms Aurelia Michałowska. Congratulations!Olimpijczycy/Stypendyści 2015/2016 // Scholars 2015/2016

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się dnia 18 listopada 2015 r. o godzinie 12:00 w Warszawskim Domu Technika NOT, mieszczącym się przy ul. Czackiego 3/5. Uroczystość prowadziła Pani Magdalena Cichostępska Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego natomiast akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła uzdolnionym uczniom organizator spotkania Pani Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty. Uroczystość uświetniły występy młodzieży uzdolnionej muzycznie i wokalnie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.
Podczas uroczystości Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im.prof. Stanisława Bergera reprezentowała uczennica klasy 3f Monika Kalewska - gratulujemy i oczekujemy podobnego sukcesu również i w tym roku.

//

The ceremony of awarding Prime Minister`s scholarship took place on 18th November 2015 in the Warsaw Technology Centre. It was led by Director of Education Department Ms Magdalena Cichostępska. Ms Dorota Sokołowska, the Mazovian school superintendent handed scholarships to talented students . Such scholarship can be received by gifted students with very good notes in Secondary School. Catering and Hospitality School was represented by Monika Kalewska from class 3f. Congratulations!Olimpijczycy/Stypendyści 2014/2015 // Scholars 2014/2015

236 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów podczas uroczystości, która odbyła się 24 listopada w Warszawie w gmachu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. prof. dr Stanisław Dawidziuk J.E. Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, dr Joanna Michalak-Dawidziuk Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Włodzimierz Paszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Biura Edukacji m.st. Warszawy.
Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom organizatorzy spotkania - Karol Semik Mazowiecki
Oświaty oraz Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty. Uroczystość uświetnił występ Chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie "Tutti Cantamus".

//

236 students from Warsaw districts received scholarship from Prime Minister during a ceremony on the 24th of Nov. in Higher Managerial School building in Warsaw. Among the invited were prof. dr Stanisław Dawidziuk J.E. the president of the school, dr Joanna Michalak-Dawidziuk -lecturer, Włodzimierz Paszyński vice president, representatives from local authorities and the Ministry of Education.
The certificates were distributed by the organizers of the meeting – Mazovian Curator for Education Karol Semik and Katarzyna Góralska, the vice curator. The ceremony was elevated by the performance of Choir from LXXV High School of John Sobieski III in Warsaw. Our student Paulina Walczak, was in the first 30 students. CongratulationsOlimpijczycy/Stypendyści 2013/2014 // Scholars 2013/2014

Wojciech Mucha uczeń klasy 4k został uhonorowany stypendium Prezesa Rady Ministrów jako najlepszy uczeń w szkole w roku szkolnym 2012/13. Uroczystość wręczenia zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty odbyła się dn 2.XII br. w Auli Wielkiej Politechniki Warszawskiej.

Wśród oficjalnych gości znależli się Wiceminister Oświaty i Wychowania, Mazowiecki Kurator Oświaty i Rektor Politechniki Warszawskiej i to oni wręczali nagrodzonym dyplomy i składali gratulacje.Wojtkowi pierwsze życzenia dalszego owocnego rozwoju złożyła również towarzysząca mu na uroczystości pedagog Anna Zubrycka-Pacholik, zwracając jednocześnie uwagę na maksymę Jana Zamojskiego znajdującą się ponad głowami nagrodzonych "Zawsze takie Rzeczypospolite będą Jakie ich młodzieży chowanie".

//

Wojciech Mucha, pupil from class 4k, received a scholarship from The President of the Council of Ministers as the best pupil in our school in 2012/13. Celebration, organized by Mazovian Department of Education, took place on the 2nd of XII in Great Assembly Hall of Politechnika Warszawska. Among official guests one could notice Deputy Minister of Education, Mazovian Superintendent of Schools. First congratulations to Wojtek were given by MS Anna Zubrycka-PacholikOlimpijczycy/Stypendyści 2012/2013 // Scholars 2012/2013

Dnia 4 grudnia 2012 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej.
Stypendium za najwyższą średnią w Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim otrzymał nasz uczeń Michał Soliwoda.

//

On the 4th of December 2012 at Politechnika Warszawska the ceremony of giving Prime Minister`s scholarships took place. The event was splendoured by the chair of Politechnika Warszawska.
The scholarship for the best results in catering and hospitality technical school was received by our pupil, Michał Soliwoda.Olimpijczycy/Stypendyści 2011/2012

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów Mariusz Sawicki, uczeń klasy IV K1, otrzymał dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej Vistula w Warszawie. Zorganizowało ją Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Kurator gratulował uczniom wspaniałych osiągnięć nauce. Dedykował im dwie piosenki „Sukces” Czesława Niemena i „Świat w obłokach” Marka Grechuty. Tę ostatnią piosenkę i wiele innych zaśpiewał dla stypendystów zespół wokalny z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

Uroczystości przyświecała myśl Ludwika Hirszfelda: „Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki”.Olimpijczycy/Stypendyści 2010/2011

Dnia 13.06.2011r. w Teatrze Współczesnym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych.
Nagrody otrzymali:
Mateusz Żaboklicki - laureat Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Daniel Makulski - laureat Międzynarodowego Konkursu "Kulinarny Puchar w Luxemburgu"
Ariel Świstak, Michał Szcześniak, Daniel Makulski, Dominik Kowalczyk - laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Zgotuj sobie sukces"
Dominik Kowalczyk - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Młody Kreator Sztuki Kulinarnej"
Piotr Tadej - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego "Kuchnia Polska na Mazowszu"

Sukces ten nie byłby możliwy bez udziału nauczycieli, którzy potrafili stworzyć uczniom odpowiednie warunki rozwoju i zainspirować do podejmowania najtrudniejszych wyzwań edukacyjnych.

Owoc tego wysiłku to powód do dumy, satysfakcji i zwyczajnej, ludzkiej radości..

Dnia 06.12.2010r. uczniowie z Warszawy i okolic odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Byli to laureaci olimpiad i turniejów, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce. Z naszej szkoły takie stypendiu otrzymał uczeń Mateusz Żaboklicki z klasy IV K.

 

Dnia 22.10.2010r. uczniowie naszej szkoły: Dominik Kowalczyk IV G, Mateusz Żaboklicki IV K, Michał Szcześniak IV K1 odebrali z rąk Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz stypendium Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2009/2010r.
Uroczystość odbyła się w Teatrze Studio w PKiN.Olimpijczycy/Stypendyści 2009/2010

Dnia 11 czerwca 2010r. w Sali Teatralnej Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie przy ulicy Szegedyńskiej 9a odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodowych.
Nauczyciele uczący w naszej szkole: Augustyniak Urszula, Juzaszek Bożena, Barańska Weronika, Maj Hanna, Kowalczyk Agnieszka, Grażyna Ładno otrzymali wyróżnienia za przygotowanie uczniów do Olimpiad zawodowych od Prezydent m.st. Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Pani Prezydent wyróżniła również uczniów z naszej szkoły: Dominik Kowalczyk, Mateusz Wichrowski, Daniel Makulski, Kamil Rabczyński, Łukasz Śliwiński, Michał Szcześniak, Piotr Tadej, Adam Oleksiak..

Mateusz Żaboklicki

Dnia 30.11.2009r. uczeń Mateusz Żaboklicki odebrał Stypendium Ministra Edukacji Narodowej oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Dnia 13.10.2009 r. uczeń Mateusz Żaboklicki otrzymał nagrodę od Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce.Olimpijczycy/Stypendyści 2007/2008

Nagrody za osiągnięcia uczniów w 2008r. w Olimpiadach Przedmiotowych wręczyła Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.