Recytatorstwo

Konkursy recytatorskie 2023/2024 // Recitation comppetitions 2023/2024

Międzyszkolny konkurs recytatorski poezji polskiej w językach obcych 2023. W marcu uczennice naszej szkoły: Yana Kopieikina z klasy 2hp oraz Natalia Chmielewska z klasy 3hp wzięły udział w międzyszkolnym konkursie recytatorskim poezji polskiej w językach obcych 'Odpowiednie Dać Obce Słowo' organizowanym przez XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Yana recytowała wiersz Kornela Filipowicza „Niewola” w języku ukraińskim oraz wiersz Anny Świrszczyńskiej „Taka sama w środku”. Natalia Chmielewska recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej "Prawdziwa miłość" w języku angielskim. Gratulujemy udziału w konkursie.


Inter-school poetry recitation competition of Polish poetry in foreign languages 2023. In March, students of our school: Yana Kopieikina from class 2hp and Natalia Chmielewska from class 3hp took part in an inter-school recitation competition of Polish poetry in foreign languages 'Suitable to Give a Foreign Word' organised by the Hugo Kołłątaj XXI High School in Warsaw. Yana recited Kornel Filipowicz's poem 'Bondage' in Ukrainian and Anna Świrszczyńska's poem 'The same inside'. Natalia Chmielewska recited Wisława Szymborska's poem 'True Love' in English. Congratulations on taking part in the competition.

Z radością informujemy, że w dniu 30 listopada 2023 r. Antoni Kordyasz, uczeń klasy 4ehp zdobył  II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim "Tuwimiada". Serdecznie gratulujemy Antkowi wygranej :)
We are delighted to announce that on  November 30th 2023, Antoni Kordyasz, a student of grade 4ehp  has won 2nd place in the District Recitation Contest "Tuwimiada". We sincerely congratulate Antoni on winning the contest :)

uczeń Antoni Kordyasz oraz Dyplom uczeń Antoni Kordyasz

Konkursy recytatorskie 2022/2023 // Recitation comppetitions 2022/2023

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych, "ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO”
W marcu nasza uczennica z klasy 2hp Jana Kopieikina wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Literatury Polskiej w Językach Obcych "Odpowiednie dać obce słowo”. Konkurs został zorganizowany przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Jana wzięła udział w dwóch kategoriach recytując jeden wiersz w języku angielskim („Burza” Adama Mickiewicza) oraz w języku ukraińskim („Sowa” Jana Brzechwy). Gratulujemy Janie udziału w konkursie.

Inter-school Recitation Competition of Polish Literature in Foreign Languages,  "GIVE THE RIGHT FOREIGN WORD”
In March, our student Jana Kopieikina from class 2hp, participated in the Interschool Recitation Competition of Polish Literature in Foreign Languages "Give the right foreign word". The competition was organized by XXI High School of Hugo Kołłątaj in Warsaw. Jana took part in two categories, reciting one poem in English ("The Tempest" by Adam Mickiewicz) and one in Ukrainian ("The Owl" by Jan Brzechwa). Congratulations to Jana for participating in the competition. uczennice podczas konkursu recytatorskiego

  

Konkursy recytatorskie 2019/2020 // Recitation comppetitions 2019/2020 

XXII Dzielnicowy Konkurs Literacki "Magia Słowa”
Wyróżnienie uczniów z klasy II c .
Kategoria proza: Marek Dziwalski za opowiadanie fantastyczne
Kategoria poezja: Bartek Obliński. Wiersze Bartka będą drukowane w świątecznym numerze „Poezji dzisiaj”. Gratulujemy!

//

XXII District Literary Competition "Magic of Words"
Distinction for Marek Dziwalski - fantastic story
Bartek Oblinski - poetry
His poems will be published in Christmas edition "Poetry today" Congratulations!Konkursy recytatorskie 2017/2018 // Recitation comppetitions 2017/2018 

XXIII DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI

MAGIA SŁOWA

 W konkursie wzięli udział:

Yulia Muzyka z kl.1c , na gitarze akompaniował jej Mateusz Lebioda z kl.3de

Kamila Klymenko z kl.2h. – wyróżnienie w konkursie.

Gratulujemy Kamili sukcesu a Yulii i Mateuszowi udanego występu.

//

 XXIII DISTRICT RECITATION COMPETITION

THE MAGIC OF WORD

In the competition took part the following students:

Yulia Muzyka from class 1c, accompanied by Mateusz Lebioda on the guitar
from class 3de,

Kamila Klymenko from class 2h - distinction in the competition

Congratulations to Kamila for success and Yulia and Mateusz for a successful performance.

 

 

II FESTIWAL HERBERTOWSKI -  Yullia Muzyka z klasy 1c otrzymała specjalne wyróżnienie za recytację.
 //
II HERBERT FESTIVALYullia Muzyka from class 1c received a distinction for her recitation.Konkursy recytatorskie 2016/2017 // Recitation comppetitions 2016/2017

I FESTIWAL Zbigniewa Herberta
W konkursie wzięły udział uczennice z klasy pierwszej: Magda Laskowiecka w kategorii –„recytacja”
oraz Laura Szuwar w kategorii „praca plastyczna”.
Jak co roku ( w poprzednich latach był to tylko konkurs recytatorski) poziom konkursu był bardzo wysoki. Nasi uczniowie zmierzyli się z wychowankami teatrów amatorskich, z uczniami liceów humanistycznych. Gratulujemy udziału w takim gronie.

//

Herbert competition
Student from 1st class Magda Laskowiecka in the category "declamation" and Laura Szuwar in the category "arts" took part in the Herbert Contest in Herbert Secondary School in Warsaw. As usual the level of the competition was very high. Our students performed among other secondary school students. Congratulations!
Konkursy recytatorskie 2013/2014 // Recitation comppetitions 2013/2014

8 i 9 lutego godz. 17:00 zapraszamy na STRIP-TEASE Sławomira Mrożka w wykonaniu naszego "młodszego brata", Teatru PARADOX.

W spekeltaklu w głównych rolach zobaczymy Roberta Głowackiego i Patryka Kubata. Przyjdźcie, zobaczcie jak sobie młodzi radzą... a radzą sobie doskonale!

//

On the 8th and 9th of February at 5:00 PM we invite you on THE STRIP-TEASE of Slawomir Mrożek in performance of our “younger brother” PARADOX theatre.

Leading roles will be performed by Robert Głowacki and Patryk Kubat. Please come and see how young people do it.. and they do it perfectly!

Uczennica klasy 1g2 wzięła udział w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.

//

Our pupil from class 1g2 participated in a Regional Reciting Competition of Karol Wojtyla's poetry about John Paul II.

 

Nasz uczeń Robert Głowacki –(3k1) od trzech lat występuje w Szkolnym Teatrze „Paradox” oraz w Teatrze „Parabuch”.
06 grudnia mogliśmy zobaczyć Roberta jako Gospodarza a Andrzeja Kołodziejskiego też z 3k1 jako Chochoła - w premierze „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

//

Our pupil Robert Głowacki -(3k1) has been acting in "Paradox" and "Parabuch" theatres for 3 years now.
On the 6th of December we could see him, and Andrzej Kolodziejski (3k1) in Stanislaw Wyspianski's "Wedding". Robert personated the Host and Andrzej acted as the Straw Man.

X Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta
W dniach 22-23.10.2013 r. odbyły się przesłuchania w jubileuszowej edycji konkursu, do którego zgłosiło się 70 uczestników z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury - w składzie przewodnicząca p. Bożena Robakowska – Domagała, członkowie: p. prof. Lidia Mędykowska, p. prof. Iwona Tkacz - wyłoniło laureatów wśród których znalazł się uczeń naszej szkoły Robert Głowacki z kl. IIIk. Trzeba przyznać, że jego recytacja utworów była profesjonalnie przygotowana, ponieważ uczeń swoją pasję artystyczną realizuje w Teatrze Paradox przy LO im. J. Jasińskiego.
Za recytację utworów Herberta „Przesłanie Pana Cogito oraz “O dwu nogach Pana Cogito”
Robert Głowacki zdobył III miejsce.
W dniu 28.10.2013 r. na uroczystej gali w Teatrze Stara ProchOFFnia w Warszawie
Robert wraz z pozostałymi laureatami konkursu zaprezentował wybrane wiersze przed szeroką publicznością. Gratulujemy Robertowi sukcesu i życzymy wielu pięknych ról teatralnych i tekstów literackich, w których znajdzie swoje spełnienie.

//

X Warsaw competition of Zbigiew Herbert’s poetry.
On 22nd and 23rd of October 2013 auditions for the jubilee of the X Warsaw competition of Zbigiew Herbert’s poetry competition took place. The competition witnessed 70 volunteers from Warsaw secondary schools and high schools. Jury – consisting of Ms Bożena Robakowska-Domagała, prof. Lidia Medykowska, prof. Iwona Tkacz- selected laureates among which was our pupil Robert Głowacki from class IIIk. One has to admit that his performance was extraordinary. He managed to get the 3rd place for reciting “Przesłanie Pana Cogito” and “O dwu nogach Pana Cogito”.
On the 28th of October 2013 during gala in Old ProchOFFnia Theatre in Warsaw, Robert together with other finalists presented selected poems before the audience. We congratulate Robert, wish him many beautiful theatrical roles and literary texts in which he will find his fulfillment.KONKURSY RECYTATORSKIE 2012/2013

16 października w Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta, odbyła się IX edycja Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zbigniewa Herberta pod Honorowym Patronatem Pani Katarzyny Herbert i Pani Haliny Herbert – Żebrowskiej.
W konkursie brali udsział uczniowie naszej szkoły:
Patryk Ratajczak z klasy I g3, Marzena Król z klasy I g oraz Rober Głowacki z klasy II k1 ( Robert – reprezentował Teatr Paradox przy LO. Jasińskiego).

//

On the 16th of October at Z. Herbert high school the IX edition of Zbigniew Herbert`s recitation and poetry competition took place under honourable supervision of Ms Katrzyna Herbert and Ms Halina Herbert-Żebrowska.
The Pupils of our school participated in the competition:
Patryk Ratajczak from class I g3, Marzena Król from class I g and Rober Głowacki from class II k1 (Robert was also a representative of the "Paradox" theatre from jasińskiego high school).KONKURSY RECYTATORSKIE 2011/2012

LIST GRATULACYJNY

Dzielnicowy konkurs recytatorski „MAGIA SŁOWA”
13 MARCA –Gordiana Skrobiszewska z klasy 1k, wzięła udział w konkursie recytatorskim. Czekamy na wyniki!

Dnia 06 marca 2012 roku w Pałacu w Wilanowie odbyła się III edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem „ Pół żartem, pół serio o mężczyznach”.
Organizatorem konkursu było XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki. Konkurs zgromadził liczne grono wielbicieli poezji, zwolenników kultury żywego słowa.
Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl. I G Joanna Kordek. Gratulujemy!!!

24.11.2011 w Zespole Szkół Spożywczo - Gastronomicznych im. Jana Pawła II przy ul.Komorskiej w Warszawie odbył się Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II.
Z naszej szkoły udział wziął Robert Głowaci z kl. II K1. Zajął II miejsce. Gratulujemy!!!

 

Konkurs Recytatorski Poezji Herberta
Dnia 13.10.2011r. młodzież z naszej szkoły wzięła udział w VIII edycji Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Herberta, nad którym Honorowy Patronat objęła Pani Katarzyna Herbert i Pani Halina Herbert- Żebrowska.

Do konkursu, który ma na celu, m.in. odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promowanie młodych talentów przystąpili: Michał Soliwoda, Sebastian Waszczuk, Magdalena Ziółkowska, Paweł Szulczyk, Sebastian Bablich, Katarzyna Paskowska, Izabela Opryszczko, Marta Kot, Wojciech Stelmaszewski, Krystian Kołowrocki, Robert Głowacki, Andrzej Kołodziejski, Karolina Waszkiewicz, Andrzej Mroczek.

Pomimo tego, że nie zdobyliśmy tym razem wyróżnień, naszym uczniom należą się ogromne słowa uznania za tak liczny udział w konkursie popularyzującym twórczość Zbigniewa Herberta oraz kształtującym kulturę żywego słowa. Gratulujemy!!!KONKURSY RECYTATORSKIE 2009/2010

W dniu 29.10.2009 r. odbyła się w Teatrze Stara Prochownia uroczystość rozdania nagród w konkursie recytatorskim poezji Zbigniewa Herberta zorganizowana przez XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie.

Nagrodę otrzymali: Opryszczko Iza II h, Szulczyk Paweł II h i Mroczek Andrzej II k

 

19 marca 2009 r. uczniowie naszej szkoły z klas: 1g, 1k, 2k, 3h i 4h1, wzięli udział w konkursie recytatorskim –„Magia Słowa”. Konkurs organizuje Wydział kultury i sztuki Urzędu Dzielnicy Praga Południe oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grenadierów”.
Uczestnicy prezentowali dwa wybrane utwory poetyckie lub prozatorskie. Nasi uczniowie wybrali utwory: W.Szymborskiej, K.I.Gałczyńskiego, J.Kaczmarskiego, C.K.Norwida, A.Kamieńskiej.KONKURSY RECYTATORSKIE 2008/2009

Nasze pokolenie wojnę i okupację niemiecką zna z filmów, książek i opowieści dziadków, którzy wtedy mieli po tyle lat co my. O okupacyjnym życiu, walce podziemnej i powstaniu warszawskim uczymy się na lekcjach historii. Łapanka, szkopy, visy – te słowa dla nas brzmią egzotycznie. To nie nam przyszło doświadczać ich grozy, staczać bitwy. Ale wspominamy tych, którzy musieli w takich realiach żyć i walczyć. Pamięć nie ginie i w rozmaity sposób się uaktywnia.

W dniu 12.03.2008r. dwoje naszych uczniów: Sylwia Wąsik z klasy IV h oraz Paweł Działecki z klasy I K1 zdobyło wyróżnienia w konkursie „Pamięci pokoleń”, zorganizowanym przez praskie Liceum Ogólnokształcące im. gen. Leopolda Okulickiego. Zgłosili się do konkursu, bo jego celem było podtrzymanie pamięci o pokoleniu Kolumbów, popularyzacja poezji i piosenki tamtych czasów.

Hej, Paweł! Zaśpiewaj i dla nas kto handluje, ten żyje albo o zakochanym sercu, które Żołnierz do plecaka schował – piosenki, z którymi wystąpiłeś na konkursie…

W dniu 06.11.2008 roku w Liceum Ogólnokształcącym im.J.Jasińskiego odbyło się rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej i obywatelskiej. Wśród uczniów wyróżnionych znależli się : Mroczek Andrzej I K, Pawlak Mateusz I G, Paweł Działęcki II K.

Konkurs recytatorski Poezji Patriotycznej i Obywatelskiej

W dniu 27.10.2008 roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej i Obywatelskiej. Konkurs odbył się w Liceum Ogólnoksztłcącym im. Jasińskiego w Warszawie.
Udział wzięli: Dzieciątko Natalia - 3h, Działecki Paweł - 2k, Pawlak Mateusz - 1g, Jurczenia Igor - 1g, Wrzosek Paulina - 1g1, Mroczek Andrzej - 1k.
KONKURSY RECYTATORSKIE 2006/2007

W dniu 30 października 2006 roku odbył się w Warszawie III Warszawski Konkurs Recytatorski poezji Zbigniewa Herberta.
Nasze uczennice: Aneta Augustyniak (klasa III H) i Edyta Mądrzycka (III G) wyrecytowały wyróżnienie Wiersz, który przyniósł Anecie wyróżnienie to TESTAMENT, który jak powiedziała jest wielowarstwowy, refleksyjny, pełen dystansu.
W przygotowanie uczennic zaangażowały się Panie: Anna Sikora i Krystyna Mazurek.