2012-2011

"Życie ze smakiem..."!!! 2012 // "Life with taste …!!!" 2012

Dnia 19.04.2012r. odbędzie się w naszej szkole IV edycja konkursu „Życie ze smakiem! Piłkarskie przysmaki” organizowanego przez Firmę KAMIS S.A. i ZSGH dla szkół województwa mazowieckiego.

Konkursu polega na przygotowaniu przez każdego Uczestnika potrawy charakterystycznej dla danego kraju.
Zadaniem Uczestnika było przygotowanie według własnej inwencji i receptury z udostępnionych przez Organizatorów produktów potrawy charakterystycznej dla wybranego przez siebie kraju w ramach wylosowanej grupy państw.

Losowanie obejmowało IV poniżej wymienione grupy:
I grupa – danie charakterystyczne dla jednego wybranego kraju (Polska, Grecja, Rosja, Czechy)
II grupa – danie charakterystyczne dla jednego wybranego kraju (Holandia, Dania, Niemcy Portugalia)
III grupa – danie charakterystyczne dla jednego wybranego kraju (Hiszpania, Włochy, Irlandia, Chorwacja)
IV grupa – danie charakterystyczne dla jednego wybranego (Ukraina, Szwecja, Francja, Anglia)

Uczestnicy mieli 2 godziny na przygotowanie Prac Konkursowych.

Jurorami konkursu byli znani kucharze, osobowości świata kulinarnego: Kurt Scheller, Maciej Wawryniuk, Mirosław Reszczyk, Grzegorz Kazubski, Grzegorz Jakubiakowski i Grzegorz Łapanowski.

  

 pokaz POTRAWI miejsce - Agnieszka Kościesza
Zespół Szkół nr 3 im. St. Staszica, Siedlce

II miejsce - Mateusz Tomaszewski
Zespół Szkół nr 2, Ciechanów

III miejsce - Igor Sinoracki
Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, Warszawa"Życie ze smakiem..."!!! 2011 // "Life with taste …!!!" 2011

Dnia 8 kwietnia 2011 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy
ul. Majdańskiej odbyła się 3 edycja konkursu „Życie ze smakiem! Drobiowe przysmaki” organizowanego przez Firmę KAMIS i ZSGH dla szkół województwa mazowieckiego.
Celem Konkursu było zachęcenie uczniów szkół gastronomicznych do współzawodnictwa, podnoszenia swoich umiejętności i zaistnienia w środowisku gastronomicznym. Podczas konkursu opiekunowie mieli okazję do wymiany doświadczeń zawodowych.

W konkursie rywalizowało 19 ekip dwuosobowych z całego województwa mazowieckiego. Uczestnicy konkursu losowali jedno zadanie do wykonania z 4 proponowanych grup:
I grupa – danie z wykorzystaniem elementów kurczaka
II grupa – danie z wykorzystaniem elementów kaczki
III grupa – danie z wykorzystaniem elementów indyka
IV grupa – danie z wykorzystaniem perliczki

Uczestnicy konkursu w czasie dwóch godzin musieli przygotować 4 porcje potrawy według własnej inwencji,. Surowce i półprodukty potrzebne do wykonania potrawy nie były znane wcześniej uczestnikom.

Jurorami konkursu byli znani kucharze, osobowości świata kulinarnego: Kurt Scheller, Paweł Oszczyk, Mirek Reszczyk, Marcin Piotrowski, Grzegorz Kazubski i Maciej Wawryniuk.

  

I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół z Grodziska Mazowieckiego ul. Żwirki i Wigury: Patryk Bielawski i Piotr Gipsik, opiekun Ewa Tomczyk-Jabłońska

II miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkól Hotelarsko -Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 z Warszawy, ul. Krasnołęcka: Ewa Michalska i Daria Słodownik, opiekun Magdalena Siewierska


III miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska: Piotr Tadej i Michał Szcześniak, opiekun Agnieszka Hyrczuk

Wyróżnienie otrzymali uczniowie z Zespołu Szkól Spożywczo–Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska: Mateusz Biaduń, Marcin Kupiec, opiekun Elżbieta Mroczek