Stroik Bożonarodz.

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2023/2024 // The most Beautiful Christmas Adornment 2023/2024

W poniedziałek 11 grudnia 2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował dwunastą edycję ,,Konkursu na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”. W konkursie udział wzięło 38 dwuosobowych zespołów, które w czasie dwóch godzin lekcyjnych wykonywały stroiki. Prace wykonane przez uczennice i uczniów wyeksponowane zostały w holu szkoły. W dniach 13-15 grudnia społeczność szkolna oddawała głosy na najpiękniejszy stroik. W wyniku głosowania:
III miejsce zajął stroik nr 6 wykonany przez Natalię Chmielewską i Magdalenę Gródek z klasy 3hp
II miejsce zajął stroik nr 34 wykonany przez Julię Konarską z klasy 1a i Wiktorię Myślińską z klasy 1ap
I miejsce zajął stroik nr 15 wykonany przez Lizę Myronchuk i Myroslavę Syrota z klasy 2hp
W środę 20 grudnia podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczennice, które zdaniem społeczności szkolnej wykonały najpiękniejsze stroiki otrzymały nagrody i dyplomy przygotowane przez Samorząd Uczniowski.

On Monday December 11th, 2023, The Student Council organised the twelfth edition of the , "Competition for the most beautiful Christmas Adornment". Thirty-eight teams of two students took part in the competition and made their Christmas decorations in 90-minute time. The centerpieces made by the students were displayed in the school hall. Between 13th and 15th of December, the school community voted for the most beautiful centerpiece. The result of the voting is as follows:
Third place went to the decoration No. 6 made by Natalia Chmielewska and Magdalena Gródek from class 3hp
Second place was taken by arrangement no. 34 made by Julia Konarska from class 1a and Wiktoria Myślińska from class 1ap.
First place went to the decoration no. 15 made by Liza Myronchuk and Myroslava Syrota from class 2hp.
On Wednesday  December 20th, during the Christmas assembly, the students who, in the opinion of the school community, made the most beautiful Christmas decorations received prizes and diplomas prepared by the Student Council.

Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2023

 

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2022/2023 // The most Beautiful Christmas Adornment 2022/2023

W środę 7 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”. W konkursie wystartowało 30 dwuosobowych zespołów, które w czasie dwóch godzin lekcyjnych wykonywały stroiki z przyniesionych przez siebie materiałów. Wszystkie prace wyeksponowane zostały w holu głównym szkoły. W piątek 10 grudnia i poniedziałek 12 grudnia społeczność szkoły oddawała głosy na najpiękniejszy stroik. W wyniku głosowania:
III miejsce ex aequo zajął stroik nr 30 wykonany przez Jakuba Kopysiewicza i Wiktorię Myślińską z klasy 1dp
oraz stroik nr 20 wykonany przez Weronikę Stefańską i Izabelę Bieda z klasy 3dp
II miejsce zajął stroik nr 3 wykonany przez Wiktora Dudzińskiego i Katarzynę Kuta z klasy 3ehp
I miejsce zajął stroik nr 22 wykonany przez Filipa Marszałka i Maję Nyc z klasy 1ep
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

On Wednesday, December 7, the Student Council organised a competition for the most beautiful Christmas decoration. 30 teams took part in the competition, who made Christmas decorations from materials they had brought. All the works were exhibited in the main hall of the school. On Friday, December 10 and Monday, December 12, the school community voted for the most beautiful Christmas decoration. As a result of voting:
Third place ex aequo went to decoration no. 30 made by Jakub Kopysiewicz and Wiktoria Myślińska from class 1dp and decoration no. 20 made by Weronika Stefańska and Izabela Bieda from class 3dp
The 2nd place went to decoration no. 3 made by Wiktor Dudziński and Katarzyna Kuta from class 3ehp
The first place was taken by decoration no. 22 made by Filip Marszałek and Maja Nyc from class 1ep
The announcement of the results of the competition and the presentation of prizes took place during the assembly on the occasion of Christmas.

 Stroiki Bożonarodzeniowe 2022

 

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2021/2022 // The most Beautiful Christmas Adornment 2021/2022

W dniu 9 grudnia 2021 odbył się konkurs organizowany przez Samorząd Uczniowski na "Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”. W tym roku szkolnym w związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami stroiki bożonarodzeniowe uczniowie wykonywali w Sali gimnastycznej. Efekty swoich prac widoczne są na hollu przy recepcji szkolnej. Wybór najpiękniejszego stroika odbył się poprzez głosowanie społeczności szkolnej. Organizatorem wydarzenia był Samorząd Uczniowski. Dziękujemy nauczycielom WF za przygotowanie gdzie odbył się konkurs. Gratulujemy uczennicom wykonania pięknych stroików i zachęcamy wszystkich uczniów do stworzenia własnych stroików na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

On 9th of December 2021, the competition organised by the Student Council for the "Most Beautiful Christmas Decoration" took place. This school year, due to the pandemic and the restrictions in place, Christmas decorations were made by students in the Gymnasium. The effects of their work can be seen in the hall by the school reception. The most beautiful Christmas decoration was chosen by the school community. The event was organised by the Student Council. We would like to thank the PE teachers for the preparation where the competition took place.

 Stroiki Bożonarodzeniowe 2021

 

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2020/2021 // The most Beautiful Christmas Adornment 2020/2021

W listopadzie 2020 r. Samorząd Uczniowski ogłosił "Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”. W tym roku szkolnym w związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami stroiki bożonarodzeniowe uczniowie wykonywali w swoich domach. Efekty swoich prac nagrywali i krótkie filmy przesyłali do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wybór najpiękniejszego stroika odbył się poprzez głosowanie online na aplikacji padlet w dniu 10 grudnia 2020 r od godziny 8:00 do godziny 22:00. W wyniku głosowania nauczycieli i uczniów I miejsce zdobył stroik nr 2 przygotowany przez Oliwię Głowacką z klasy 2d, II miejsce zdobył stroik nr 1 przygotowany przez Weronikę Stefańską z klasy 1dp.

Gratulujemy uczennicom wykonania pięknych stroików i zachęcamy wszystkich uczniów do stworzenia własnych stroików na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

//

In November 2020 , Students’ Council announced a “Contest for the Most Beautiful Christmas Centerpiece”. This year our students made Christmas centerpieces at home due to Covid-19 pandemic binding restrictions. The participants made films showing  the outcome of their work and sent them to the Student Council Advisor. The most beautiful centerpieces were chosen in an online voting on  padlet application on December 10th, 2020 from 8 am to 10 pm. As a result of teachers’ and students’ voting, the results are as follows: the winner of  the contest was the centerpiece  number 2- made by Oliwia Głowacka from class 2d; the centerpiece numer 1- made by Weronika Stefańska from class 1dp was awarded second place.

We congratulate the winners on creating delightful centerpieces! We would also  like to encourage all  the students to create their own centerpieces for the upcoming Christmas

Stroik nr 1 wykonany przez Weronikę Stefańską z klasy 1dp, Stroik nr 2 wykonany przez Oliwię Głowacką z klasy 2d

Screen aplikacji padlet prezentującej wyniki głosowania

 Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2019/2020 // The most Beautiful Christmas Adornment 2019/2020

W piątek 06 grudnia i poniedziałek 09 grudnia Samorząd Uczniowski zorganizował ,,Konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”. W konkursie wystartowały 22 dwuosobowe zespoły, które czasie dwóch godzin lekcyjnych wykonywały stroiki z przyniesionych przez siebie materiałów. Wszystkie prace wyeksponowane zostały w holu głównym szkoły. W piątek 13 grudnia i poniedziałek 16 grudnia społeczność szkolna oddawała głosy na najpiękniejszy stroik. W wyniku głosowania:

III miejsce zajął stroik nr 21 wykonany przez Wiktorię Kamieniecką i Darię Rupert z klasy 1d
II miejsce zajął stroik nr 19 wykonany przez Natalię Potręć i Bartłomieja Lewandowskiego z klasy 2h
I miejsce zajął stroik nr 22 wykonany przez Małgorzatę Dusza i Julię Majewską z klasy 1cp

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

//

On Friday 6th December and Monday 9th December the student council organized a Competition for the most beautiful Christmas decoration. 22 teams took part in the competition. They made their decorstions duting two hours at school. All their works were exposed in the school hall. On Friday 13th December and Monday 16th December students were voting for the most beautiful decoration.

3rd place - decoration nr 21 Wiktoria Kamieniecka, Daria Rupert 1d
2nd place - decoration nr 19 Natalia Potręć, Bartłomiej Lewandowski 2h
1st place - decoration nr 22 Malgorzata Dusza, Julia Majewska 1cp

The prizes were handed out during the Christmas meeting on Wednesday 18th December

 

Stroiki Bożonarodzeniowe // Christmas decorations Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2018/2019 // The most Beautiful Christmas Adornment 2018/2019

We wtorek 11 grudnia 2018 r. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na "Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2018”. W tegorocznym konkursie udział wzięło 12 dwuosobowych zespołów, których prace zostały wyeksponowane w holu głównym szkoły. W czwartek 13 grudnia i piątek 14 grudnia społeczność szkolna oddawała swoje głosy na najładniejszy stroik. Zwycięzcy głosowania nagrodzeni zostali podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

I miejsce zajęły uczennice klasy 1h Katarzyna Budzyńska i Weronika Skarżyńska, które wykonały stroik nr 12.
II miejsce zajęły uczennice klasy 2c Magdalena Malinowska i Julia Muzyka, które wykonały stroik nr 6.
III miejsce zajęły uczennice klasy 4h Joanna Borowska i Anna Salach, które wykonały stroik nr 9.  

//

 On Tuesday, December 11, 2018, the Student Council organized a competition for “the Prettiest Christmas Adornment 2018'. This year's competition was attended by 12 double teams whose works were displayed in the main hall of the school. On Thursday, December 13 and Friday, December 14, the school community voted for the most beautiful Christmas decoration. The winners of the vote were awarded during the Christmas appeal.

The first place was taken by the students of class 1h, Katarzyna Budzyńska and Weronika Skarżyńska – Christmas decoration No. 12.
Second place was taken by the students of class 2c Magdalena Malinowska and Julia Muzyka - Christmas decoration No. 6.
The third place was taken by students from class 4h, Joanna Borowska and Anna Salach – Christmas decoration  No. 9.

  Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2017/2018 // The most Beautiful Christmas Adornment 2017/2018

Dnia 8 grudnia 2017 r. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na ,,Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2017”. W konkursie udział wzięło 15 zespołów. Wykonane przez uczniów stroiki wyeksponowane zostały w holu głównym szkoły. W dniach 13-14 grudnia uczniowie, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły oddawali głosy wybierając najładniejszy stroik.
W wyniku głosowania: I miejsce uzyskał stroik numer 13 wykonany przez Aleksandrę Ligocką i Annę Mazurek z klasy 2f II miejsce uzyskał stroik numer 9 wykonany przez Joannę Borowską i Annę Salach z klasy 3h III miejsce uzyskał stroik numer 11 wykonany przez Julię Jelonek i Oliwię Macioszek z klasy 1f

//

On 8th December 2017 the Student Council organized a competition for the most beautiful Christmas decoration 2017. 15 teams took part in the competition. The decorations were displayed in the main hall of our school. On 13th-14th December students and school staff voted for the most beautiful decoration.
As a result vote: the 1st place went to ornament nr 13 made by A.Ligocka and A.Mazurek from class 2f the 2nd place went to ornament nr 9 made by J.Borowska and A.Salach from class 3h the 3rd place went to ornament nr 11 made by J.Jelonek and O. Macioszek from class 1f.Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2016/2017 // The most Beautiful Christmas Adornment 2016/2017

Dnia 16 grudnia 2016 roku Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na "Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2016". W konkursie udział wzięło 7 dwuosobowych zespołów z klas 1e, 1f, 1h, 2de oraz 2h. Efekt pracy uczniów zostały wyeksponowane na holu przy recepcji szkolnej. Prosimy o oddawanie głosów przez uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły.
I miejsce stroik numer 5 wykonany przez Joannę Borowską z klasy 2h i Annę Salach z klasy 2h
II miejsce stroik numer 6 wykonany przez Katarzynę Polak z klasy 1f i Darię Studniewską z klasy 1f
III miejsce stroik numer 1 wykonany przez Magdę Laskowiecką z klasy 1e i Klaudię Lipińską z klasy 1e

//

On 16th December 2016 Student Council organized a competition for "The most beautiful Christmas decoration 2016". Seven teams of two persons from class 1e, 1f, 1h, 2de and 2h took part in the contest. The decorations were exhibited in the hall near the school reception. Students and teachers are asked to vote.
The results of the competition for the most beautiful decoration:
1st place - Joanna Borowska 2h, Anna Salach 2h (decoration number 5)
2nd place - Katarzyna Polak 1f, Daria Studniewska 1f (decoration number 6)
3rd place - Magda Laskowiecka 1e, Klaudia Lipinska 1e (decoration number 1)Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2015/2016 // The most Beautiful Christmas Adornment 2015/2016

Dnia 17 grudnia 2015 r. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na ,,Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2015”. W konkursie udział wzięło 8 dwuosobowych zespołów. W tym roku najładniejszy stroik wybierali nauczycieli, pracownicy i uczniowie w piątek 18 grudnia. W wyniku głosowania społeczności szkolnej
I miejsce stroik numer 1 wykonany przez Czerkawską Marzenę z 3h i Paulinę Winiarską z 1e,
II miejsce stroik numer 6 wykonany przez Matyszewską Gabrielę z 1e i Szymańską Magdalenę z 1e,
III miejsce stroik numer 5 wykonany przez Janus Karolinę z 2 e i Smoczyńską Karolinę z 2e.
Nagrody laureatom konkursu wręczone zostały podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

//

On 17th December 2015 Student Council organized a competition for the most beautiful Christmas adornment 2015. Eight double teams took part in the contest. This year the most beautiful adornment was chosen by teachers, school staff and students on Friday 18th December.
Ist place - Marzena Czerkawska from 2h and Paulina Winiarska from 1e
2nd place- Gabriela Matyszewska from 1e and Magdalena Szymańska from 1e
3rd place - Karolina Janus from 2h and Karolina Smoczyńska from 1e
Prizes will be awarded during the school Christmas appeal.
Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2014/2015 // The most Beautiful Christmas Adornment 2014/2015

Dnia 18. grudnia 2014 roku w naszej szkole odbył się konkurs na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy. W konkursie wzięły udział 3 drużyny. Głosami pracowników naszej szkoły pierwsze miejsce zajęły Weronika Piotrowska i Magdalena Szymankiewicz z klasy 1g, miejsce drugie przypadło Karolinie Górskiej i Barbarze Mazur z klasy 3h, a na miejscu trzecim uplasowały się Beata Marcinkowska i Aleksandra Jurko z klasy 1g.

GRATULUJEMY!!!
Konkurs przeprowadzili opiekunowie Samorządu Szkolnego Justyna Pracoń i Tomasz Ładziak

//

The 18th of December 2014 the best Christmas decoration competition took place in our school in which three teams took part. The employees of our school have chosen the first place for Weronika Piotrowska and Magdalena Szymankiewicz from class1g, second place for Karolina Górska and Barbara Mazur from class 3h and the third place for Beata Marcinkowska and Aleksandra Jurko from class 1g.

CONGRATULATIONS!
The competition was prepared by the School Representative Committe:Justyna Pracoń and Tomasz ŁadziakNajpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2013/2014 // The most Beautiful Christmas Adornment 2013/2014

Dnia 17 Grudnia 2013 został rozstrzygnięty konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY. Zwycięstwo w konkursie przyznano uczennicy klasy 3g1 Marcie Kozłowskiej. Nagroda zostanie wręczona 20 Grudnia podczas apelu. Gratulujemy

//

On the 17th of December 2013 The most Beautiful Christmas Adornment contest was finally concluded. Marta Kozłowska from class 3g1 bacame the winner. The prize will be handed on the 20th of December during the school assembly. Congratulations

 Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2009/2010 // The most Beautiful Christmas Adornment 2009/2010

W czwartek 17.12.2009r. Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na najpiękniejszy stroik Bożonarodzeniowy. Do konkursu przystąpiło 5 zespołów 2-osobowych. Głosami jury (nauczyciele naszej szkoły), zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z klasy III G Adrian Łapiński i Artur Pochylski. Gratulujemy!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.