Piłka siatkowa

Piłka siatkowa 2023/2024 // Volleyball 2023/2024

W tegorocznym Turnieju Siatkówki wzięło udział 14 drużyn reprezentujących swoje klasy. Mecze dostarczyły niesamowitych emocji i cechowały się dużym zaangażowaniem uczestników. Do półfinałów awansowały klasy 2ap, 3ap, 4ehp i 5hp. Oba mecze stały na wysokim poziomie sportowym i obfitowały w efektowne akcje. W finale pocieszenia, czyli meczu o 3 miejsce lepsza okazała się klasa 5hp, która w tie breaku, po zaciętej walce wygrała 2-1, z klasą 2ap. W ostatnim spotkaniu turnieju, czyli wielkim finale spotkały się klasy 3ap i 4ehp. Obie drużyny we wcześniejszych meczach pokazały się z bardzo dobrej strony, co potwierdziły w meczu o 1 miejsce. Pierwszy set wygrała klasa 4ehp, natomiast w drugim nastąpiło przebudzenie zawodników z klasy 3ap, którzy doprowadzili do  3 seta. W tie breaku szala zwycięstwa była bliżej klasy czwartej , która była faworytem całego turnieju. Jednak determinacja i duch walki jaką pokazała klasa 3ap zaowocowały jej zwycięstwem na przewagi i w całym meczu 2-1. Zgodnie uważamy, że ten mecz stał na bardzo wysokim poziomie sportowym, najwyższym na przełomie ostatnich kilku lat. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział i zaangażowanie, kibicom za wspaniały doping, a nauczycielom za wsparcie i wyrozumiałość.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. 3ap, 2. 4ehp, 3. 5hp, 4. 2ap

4 teams representing their classes took part in this year's Volleyball Tournament.
The matches provided incredible emotions and were characterized by great involvement of the participants.
Classes 2ap, 3ap, 4ehp and 5hp advanced to the semi-finals. Both matches were at a high level of sportsmanship and were full of spectacular actions. In the consolation final, i.e. the match for 3rd place, the 5hp class turned out to be better and, after a fierce fight, won 2-1 against the 2ap class. In the last match of the tournament, i.e. the grand final, classes 3ap and 4ehp met. Both teams showed a very good performance in the previous matches, which was confirmed in the match for 1st place.
The first set was won by class 4ehp, while in the second set the players from class 3ap woke up and led to the 3rd set. The victory was closer to the fourth class, which was the favorite of the entire tournament. However, the determination and fighting spirit shown by class 3ap resulted in a 2-1 victory in the entire match. We agree that this match was of a very high sports level, the highest in the last few years. We would like to thank all players for their participation and commitment, fans for their great support, and teachers for their support and understanding.
Final tournament classification:
1. 3 ap, 2. 4ehp, 3. 5hp, 4. 2ap

uczniowie ze zwycięzkich drużynuczniowie ze zwycięzkich drużyn

Dzielnicowe rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 2024r już za nami. Dziewczyny świetnie zagrały w pierwszej fazie eliminacji i awansowały dalej. Niestety jeden wygrany mecz w fazie drugiej nie wystarczył na przejście do kolejnego etapu. Nasze siatkarki bardzo dobrze zaprezentowały się w tegorocznej Licealiadzie. Gratulujemy! 
The district girls' volleyball competition within the Warsaw Youth Olympic Games 2024 are over. Our girls played brilliantly in the first phase of the qualifiers and advanced further. Unfortunately, one won match in the second phase was not enough to advance to the next stage. Our volleyball girls performed very well in this year's High School Games. Congratulations!  uczennice podczas turnieju

Piłka siatkowa 2022/2023 // Volleyball 2022/2023

W dniach 23.03.2023 - 20.04.2023 odbył się wewnątrzszkolny Turniej Siatkówki, w którym łącznie udział wzięło 16 drużyn. W wyniku losowania zespoły grały ze sobą mecze play-off. Do dalszych etapów przechodzili zwycięzcy poszczególnych meczów, które były rozgrywane na sali gimnastycznej nr 25. Do finałowej fazy awansowały zespoły z klas: 1ap, 4hp, 4d i 4e. Po zaciętych i wyrównanych meczach półfinałowych wyłoniliśmy finalistów i drużyny grające o 3 miejsce. W finale pocieszenia zwyciężyła klasa 4e, pokonując 2-1  klasę 1ap, po bardzo zaciętym tie-breaku.  W wielkim finale zmierzyły się klasy czwarte. Po zaciętym i niezwykle emocjonującym meczu wygrała 4d, pokonując 4hp wynikiem 2-1, również po emocjonującym i pełnym ciekawych akcji tie-breaku. Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem naszej szkolnej społeczności, a licznie zgromadzeni kibice fantastycznie dopingowali zawodników. Na pochwałę zasługuje również postawa fair play podczas meczów finałowych, gdzie pomimo stawki i prestiżu wszyscy zawodnicy wykazali się szacunkiem względem swoich przeciwników.
Klasyfikacja końcowa: 1 miejsce - 4d, 2 miejsce - 4hp, 3 miejsce - 4e, 4 miejsce - 1ap, Dziękujemy za zaangażowanie i sportową walkę. Zespół Wychowania Fizycznego

On March 23, 2023 - April 20, 2023, an intra-school volleyball tournament was held, in which 16 teams participated in total. As a result of the draw, the teams played play-off matches against each other. The winners of individual matches, which were played in the gym No. 25, went to the next stages. Teams from classes 1ap, 4hp, 4d and 4e advanced to the final phase. After fierce and even semi-final matches, we selected the finalists and teams playing for the 3rd place. The consolation final was won by class 4e, beating class 1ap 2-1, after a very tight tie-break. Fourth graders competed in the grand finals. After a fierce and extremely exciting match, they won 4d, beating 4hp with a score of 2-1, also after an exciting and action-packed tie-break. The tournament was very popular among our school community, and the numerous fans cheered the players fantastically. The fair play attitude during the final matches is also worth praising, where, despite the stakes and prestige, all players showed respect towards their opponents.
Final classification: 1st place - 4d, 2nd place - 4hp, 3rd place - 4e, 4th place - 1ap, Thank you for your commitment and sportsmanship. PE Team

uczniowie podczas turnieju

uczniowie podczas turnieju

uczniowie podczas turnieju

 

Dzielnicowe rozgrywki w piłce siatkowej chłopców w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży są już za nami. Nasza drużyna, po bardzo dobrej grze, bez problemu wyszła z grupy w pierwszej fazie eliminacji. Mimo zaciętej walki nie udało nam się przejść dalej i nasi siatkarze zakończyli swój udział w rozgrywkach na drugim etapie. Zebraliśmy jednak bardzo dobre recenzje za swoją grę i progres w umiejętnościach. Gratulacje dla naszych siatkarzy!

The district volleyball games for boys as part of the Warsaw Youth Olympic Games are behind us. Our team, after a very good game, easily got out of the group in the first phase of elimination. Despite a fierce fight, we did not manage to go further and our volleyball players finished their participation in the competition in the second stage. However, we received very good reviews for our game and progress in skills. Congratulations to our volleyball players!

uczniowie podczas turnieju


14.03.2023 r odbyła się pierwsza seria eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt. Nasze zawodniczki po rozegraniu dwóch meczy awansowały do drugiego etapu.  W drugiej fazie eliminacji (17.03.2023r), mimo zaciętej walki, niestety nie udało się wyjść z grupy. Ostatecznie nasza drużyna zajęła 5/6 miejsce w klasyfikacji ogólnej dzielnicy Praga Południe, ex aequo z drużyną LO 72. Brawa dla naszych siatkarek.

On March 14th ,2023 the first series of qualifiers for the Warsaw Youth Olympic Games in girls' volleyball took place. Our players advanced to the second stage after playing two matches.  In the second stage of eliminations (17th of March 2023), despite a fierce fight, unfortunately we did not manage to get out of the group. In the end, our team took 5th/6th place in the general classification of the Praga Południe district, ex aequo with the LO 72 team. A round of applause for our volleyball players. uczennice podczas meczu

 

XXXV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa obchodzi w tym roku swoje 100-lecie. Z tej okazji został zorganizowany turniej siatkarski, na który zaproszono m.in. naszą szkołę. Memoriał Zdzisława Ambroziaka był jedną z form świętowania jubileuszu szkoły, ale także okazją do uczczenia pamięci absolwenta tej szkoły. Zdzisław Ambroziak był siatkarzem, dziennikarzem i komentatorem  sportowym.  Wielokrotnie występował w roli reprezentanta Polski, uczestniczył w  Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku w 1968 r. i w Monachium w 1972 r. Był brązowym medalistą Mistrzostw Europy w Stambule w 1967 r. Reprezentował kadrę Polski w 220 meczach w latach 1963–1972. Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako dziennikarz, był komentatorem prasowym i telewizyjnym. Obok siatkówki zajmował się także tenisem. Zmarł w 2004 roku. Rozgrywki miały nietypową formę bowiem rywalizowały ze sobą drużyny mieszane. Na boisku w każdej zespole musiały znajdować się jednocześnie 3 zawodniczki i 3 zawodników. Dodatkowo w zawodach mogli brać udział zawodnicy posiadający licencję PZPS. Nasz zespół miał okazję zagrać wśród drużyn, które zajęły najlepsze miejsca podczas zeszłorocznych rozgrywek Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Poziom gry był wysoki. Cieszymy się, że pojawiają się ciekawe i nowe okazje do sportowych spotkań oraz rywalizacji międzyszkolnych. Dziękujemy za zaproszenie!

XXXV Bolesław Prus High School is celebrating its 100th anniversary this year. On this occasion, a volleyball tournament was organised, to which our school, among others, was invited. The Zdzisław Ambroziak Memorial was one of the forms of celebrating the school's jubilee, but also an opportunity to honour the memory of a graduate of this school. Zdzisław Ambroziak was a volleyball player, journalist and sports commentator.  He represented Poland on many occasions, taking part in the Olympic Games in Mexico in 1968 and Munich in 1972. He was a bronze medallist at the European Championships in Istanbul in 1967. He represented the Polish national team in 220 matches between 1963 and 1972. After his sporting career ended, he worked as a journalist and was a press and television commentator. In addition to volleyball, he was also involved in tennis. He died in 2004. The competition took an unusual form as mixed teams competed against each other. Each team had to have three players and three players on the court at the same time. In addition, players with a PZPS licence could take part in the competition. Our team had the opportunity to play among the teams which took the best places during last year's competition of the Warsaw Youth Olympics. The level of play was high. We are glad that there are interesting and new opportunities for sports meetings and inter-school rivalries. Thank you for the invitation!

 

Piłka siatkowa 2021/2022  //  Volleyball 2021/2022

Rozgrywki siatkarskie w licealiadzie 2022 za nami!
W tym roku szkolnym w zawodach zameldowała się drużyna dziewcząt i chłopców. Cała reprezentacja szkoły dzielnie walczyła o wyjście z grupy, o awansie decydowały pojedyncze punkty i walka w niejednym tie-breaku. Niestety tym razem nie udało się awansować. Obie drużyny wychodzą z turnieju zyskując opinię u organizatorów, o osiągnięciu bardzo dużego postępu w grze. Z tą myślą, rozbudzonym apetytem i kolejnym doświadczeniem wracamy na treningi czekając  na kolejne wyzwanie za rok.

The 2022 high school volleyball playoffs are behind us!
This school year both boys’ and girls’ teams took part in the competition. The whole school team fought bravely to get out of the group. The game was decided by single points and substential  tie-breaking.  Unfortunately,  this time we did not manage to advance. Both teams left the tournament with the organizers' opinion that they had made great progress in their game. With this thought, our appetite aroused and some  new experience gained, we return to training sessions and challenges which lie ahead of us next year.

Cała drużyna dziewcząt reprezentująca naszą szkołę na Licealiadzie 2022r. Cała drużyna chłopców reprezentująca naszą szkołę na Licealiadzie 2022r.

 

Piłka siatkowa 2020/2021  //   Volleyball 2020/2021

Mimo pandemii udało się rozegrać  finałowe mecze piłki siatkowej dziewcząt. W tegorocznej Licealiadzie nasza drużyna wywalczyła II miejsce, zdobywając tytuł wicemistrzyń dzielnicy. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy naszych sreberek.  

Despite the pandemic, the girls' final volleyball matches were held. This year, our team got the second place gaining the title of vice-champions of the district. Congratulations and we keep our fingers crossed for the next success.

Ceremonia wręczania nagród trzem finałowym drużynom, Reprezentacja ZSGH Majdańska po wręczeniu nagród.

 

Piłka siatkowa 2018/2019 // Volleyball 2018/2019

W dniu 22.10.2018 reprezentacja dziewcząt naszej szkoły brała udział w rozgrywkach dzielnicy Praga południe w piłkę ręczną. Dziewczyny zadebiutowały z dużą tremą. Niestety uległy doświadczonym zespołom szkół XCIX im. Herberta oraz XIX im.. Powstańców Warszawy.Musimy dużo trenować by liczyć się w kolejnej edycji rozgrywek.

//

On the 22nd of October 2018 the representation of girls from our school took part in handball competitions in the Praga Południe district. The girls debuted with great competition stress. Unfortunately, they succumbed to experienced school teams from Herbert High School  and  Powstańców Warszawy High School. We have to train a lot to be successful for  the next edition of the competition.

 Piłka siatkowa 2017/2018 // Volleyball 2017/2018

Reprezentacja chłopców w siatkówce rozegrała mecze kwalifikacyjne do półfinałów wygrywając swoją grupę. Półfinały rozegrane zostaną 23.03 2018 r. Życzmy im powodzenia.

//

 The boys volleyball team played qualifying matches for the semi-finals, winning their group. The semi-finals will be played on 23rd March. Good luck.

 

19 lutego rozgrywano kolejny etap rozgrywek o mistrzostwo dzielnicy Praga Południe w siatkówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Niestety nasza drużyna musiała uznać wyższość rywali i na tym etapie zakończyliśmy tegoroczne rozgrywki.

//

On 19th February the next stage of the Praga Południe volleyball championship was played by girls from our school. Unfortunately, our team had to accept the superiority of rivals and at this stage we finished this year's games.

 

16 lutego reprezentacja szkoły pod opieka nauczyciela Artura Więcierzewskiego wzięła udział w eliminacjach Mistrzostw Dzielnicy Praga Południe w siatkówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Po bardzo dobrej grze drużyna awansowała do półfinału rozgrywek , które odbędą się już w najbliższy poniedziałek. Powodzenia !

//

On 16th February girls' volleyball  school representation with their teacher Mr Artur Więcierzewski took part in the Praga Południe district championship of secondary schools. After good play the team qualified to the semi-finals, which will take place the next Monday.

 Piłka siatkowa 2015/2016 // Volleyball 2015/2016

"Nie do zatrzymania!
Nasza reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej w kolejnym etapie rozgrywek dzielnicowych 22.02.2016 rozgromiła swoje przeciwniczki i tym samym wspięła się na kolejny szczebel drabiny prowadzącej do złota. Do tej pory dziewczęta nie przegrały żadnego meczu. Oby tak dalej!"

//

"Unstoppable!
Our team girls volleyball in the next stage of the district competitions on 22nd February 2016 routed their opponents and thus climbed up to the next rung of the ladder leading to the gold. So far, the girls haven't lost any match. Keep it up!"

Dnia 17.02.2016 roku Szkolna reprezentacja dziewcząt w piłce siatkowej brała udział w rozgrywkach dzielnicowych. Po ciężkiej walce i wygranych wszystkich meczach dziewczęta awansowały do dalszego etapu rozgrywek. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia."

//

On 17th February 2016 the representation of school girls volleyball took part in the district competitions. After a hard fight during which the girls won all the matches, they qualified to the next stage of the competitions. We keep our fingers crossed and good luck!

 
Piłka siatkowa 2013/2014// Volleyball 2013/2014

W dniach 05-do 14 marca uczniowie Naszej Szkoły brali udział w dzielnicowych rozgrywkach piłki siatkowej o Mistrzostwo Dzielnicy Pragi Południe. Z przyjemnością informujemy,że reprezentacja chłopców po zażartej walce ostatecznie zajęła 4 miejsce. W nagrodę drużyna otrzymała okazały puchar. Drużyna prowadzona pod "okiem" trenera K. Sołtana zamierza ostro trenować by za rok stanąć na "pudle".

//

From 5th to 14th of March, pupils from our school participated in a regional stage of volleyball competition for the Championship of Praga Poludnie. With pleasure, we would like to inform you that, after a fierce fight, our boys managed to get the 4th place. As a reward, we received a trophy. Our team plans to work hard so that next year they may stand on the "box".

Na początku stycznia 2014r. odbyły się zawody w piłce siatkowej dziewcząt w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
Uczennice naszej szkoły pod opieką p. Marty Wojtowicz doszły do finałów rozgrywek zajmując 4 miejsce.

//

At the beginning of January 2014 a voleyball competition for girls took place as part of Warsaw Youth Olimpics. Pupils from our school under supervision of Ms Marta Wojtowicz managed to get to the finals and in the end finished the tournament on the fourth place.
Piłka siatkowa 2012/2013

W marcu 2013 roku reprezentacja dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczestniczyła w rozgrywkach dzielnicowych w piłkę siatkową w ramach WOM. Drużyna dziewcząt (M. Krysik, W. Skowrońska, K. Lawenda, M. Baran, A. Chmielewska, S. Kozik, M. Piwek, K. Kurzepa, N. Trzeciak) i drużyna chłopców (J. Sasin, H. Śledzik, M. Możdżyński, M. Sarna, R. Jędrasik, M. Michałowski, G Dybul, T. Migdalski, R. Białek) w rywalizacji dotarli do półfinału rozgrywek.

//

In March 2013 our school volleyball teams of boys and girls participated in a district volleyball tournament as part of WOM. The girls team (M. Krysik, W. Skowrońska, K. Lawenda, M. Baran, A. Chmielewska, S. Kozik, M. Piwek, K. Kurzepa, N. Trzeciak) and the boys team (J. Sasin, H. Śledzik, M. Możdżyński, M. Sarna, R. Jędrasik, M. Michałowski, G Dybul, T. Migdalski, R. Białek) managed to reach the semifinals. Congratulations!Piłka siatkowa 2011/2012

Mistrzostwa Dzielnicy Praga Południe w siatkówce dziewcząt
W dniu 05 marca 2012r. odbyły się eliminacje Mistrzostw Dzielnicy Praga Południe w siatkówce dziewcząt. Nasza Szkoła trafiła do grupy z LO 99 i 23 LO, z której awansowaliśmy z pierwszego miejsca do gier ćwierćfinałowych.
Wyniki gier eliminacyjnych:
LO 99 – 23 LO 1:2
LO 99 – ZSGH 2:1
23 LO – ZSGH 0:2
1/4 finału dzielnicy rozgrywana była 9 marca w Zespole Szkół nr 12. Niestety gospodynie turnieju nie dały żadnych szans pozostałym drużynom. Mimo zaprezentowania wysokich umiejętności przez nasze uczennice zajęliśmy trzecie miejsce w grupie i zakończyliśmy rozgrywki na tym etapie.
Wyniki ćwierćfinału:
ZS 12 – LO 99 2:0
LO 4 – ZSGH 1:2
ZS 12 – ZSGH 2:0
LO 4 – LO 99 0:2
Naszą Szkołę reprezentowały: Pyrzyńska Magda, Denis Anita (IV H1), Smarc Karolina, Matus Anna (IVG1), Trzonkowska Ada (2A), Gołębiewska Beata (IIIG), Piwowarska Maja, Kozłowska Marta (IG1)

Piłka siatkowa chłopców
12 marca odbyły się ćwierćfinały Mistrzostw Dzielnicy Praga Południe w siatkówce chłopców. Po bardzo wyrównanych meczach nasza drużyna niestety przegrała swoje spotkania i musiała zadowolić się trzecim miejscem w grupie.
Wyniki gier ćwierćfinałowych:
LO 19 – LO 99 2:0
ZSGH – LO 47 1:2
LO 19 – ZSGH 2:0
LO 99 – LO 24 0:2
Naszą Szkołę reprezentowali: Jurczenia Igor (4G), Sarna Marcin (3K), Michałowski Marcin (3G1), Maszewski Kamil (2A), Śledzik Hubert (2H), Możdżyński Marcin (1H), Rosłan Kamil (2K1), Sasin Jakub (2G), Masłowski Jakub (4K).