2016-2006

Konkurs gastronomiczny 2016 // Cooking competition 2016

Dnia 19 lutego 2016 roku odbyła sie w naszej szkole XII edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Wykorzystanie miodu w daniach zasadniczych". Konkurs odbył sie pod patronatem OSSKiC. Konkurs wsparła firma Unilever Food Solutions, firma Hortex oraz restauracja Kuźnia Wilanowska. Przewodniczącym jury degustacyjnego był szef kuchni Pan Konrad Birek z firmy Unilever. W składzie jury degustacyjnego byli szef kuchni Pan Marcin Szachowicz z firmy Unilever, Pan Krzysztof Urbańczyk koordynator d/s Horeca z firmy Hortex oraz nasi absolwenci, aktualnie pracownicy gastronomii Pan Karol Sadcza manager restauracji ,,Kuźnia Wilanowska" w Wilanowie, Pan Wiktor Stefaniak szef kuchni restauracji ,,Kuźnia Wilanowska". Jury techniczne to nauczycielki technologii gastronomicznej Pani Beata Pręgowska (przewodnicząca) i Pani Paulina Ciesielska oraz dwaj uczestnicy wielu konkursów pozaszkolnych Przemysław Kopania z klasy IVD i Marcin Nowak z klasy IVE. Konkurs zaszczycili swoją obecnością Pan Andrzej Kołodziejczyk z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe, Pani Anna Jagiełło z firmy Unilever, Pan Jarosław Uściński - Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni oraz Pan Mirosław Reszczyk dyrektor d.s cateringu w firmie Janex, skarbnik OSSKiC.
Konkurs zorganizowała pani Bożena Juzaszek wraz z uczniami klasy ID, Olą Bogdanow i Michałem Przybyszewskim z klasy IVE oraz z pomocą pani Pauliny Ciesielskiej i uczniów klasy IF i IID przy wsparciu Pani Dyrektor Anny Chylińskiej i pracowników administracji szkoły Pani Katarzyny Rudzińskiej i Pani Agnieszki Janik.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Daniel Ogonowski IID
II miejsce – Paweł Nogal IIID
III miejsce – Mikołaj Sobiecki IVE
IV miejsce - Paulina Wojdyna IIIF
V miejsce – Katarzyna Suchodolska IIID
VI miejsce – Michał Kawęcki IIF

Zwycięzcom gratulujemy!!!
Bardzo dziękujemy za wsparcie przy organizacji konkursu firmie Unilever Food Solutions.

//


On 19th February 2016 the 12th edition of the School Catering Contest was held in our school. The topic was "The use of honey in main courses". The competition was held under the auspices of OSSKiC. It was supported by Unilever Food Solutions, Hortex company and Kuźnia Wilanowska Restaurant. The tasting jury was the chef Mr Konrad Birek from Unilever. In the jury were also Mr Marcin Szachowicz from Unilever, Mr Krzysztof Urbańczyk from Hortex and our graduates, currently catering staff - Mr Karol Sadcza and Mr Wiktor Stefaniak from Kuźnia Wilanowska. The technical jury consisted of our catering technology teachers: Ms B. Pręgowska and Ms P. Ciesielska and two participants of numerous competitions - P. Kopania IVd and M. Nowak IVe. Mr A. Kołodziejczyk from the Department of Education honored us with his presence. Ms A. Jagiełło from Unilever, Mr J. Uścinski- chairman of Association of Chefs and Confectioners and Mr M.Reszczyk-director of catering at Janex were present at the contest. The competition was organized by Ms B.Juzaszek with students from class Id, A.Bogdanow and M.Przybyszewski from IVe and with the support of Ms P.Ciesielska, students from class If,IId and with the support of Head teacher Ms A.Chylińska and Ms K.Rudzińska and A.Janik.
The results are:
I place - Daniel Ogonowski IId
II place - Paweł Nogal IIId
III place - Mikołaj Sobiecki IVe
IV place - Paulina Wojdyna IIIf
V place -Katarzyna Suchodolska - IIId
VI place- Michał Kawęcki IIfKonkurs gastronomiczny 2015 // Cooking competition  2015

Dnia 26 lutego 2015 roku odbyła sie w naszej szkole XI edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Zimowy deser z wykorzystaniem polskich jabłek". Konkurs odbył sie pod patronatem OSSKiC. Konkurs wsparła firma Unilever Food Solutions, a jej szef kuchni Pan Konrad Birek był przewodniczącym jury. W składzie jury degustacyjnego byli nasi absolwenci, aktualnie pracownicy gastronomii pan Karol Sadcza, pan Wiktor Stefaniak, pan Michał Szcześniak i pan Daniel Makulski. Jury techniczne to nauczyciele technologii gastronomicznej pani Beata Pręgowska i pani Paulina Ciesielska.
Dodatkowo "Kuźnia Kulinarna" w Wilanowie ufundowała dla zwycięzcy konkursu nagrodę w postaci vouchera na kolację.
Konkurs zorganizowała pani Bożena Juzaszek wraz z uczniami klasy IVG i IIIG1.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Marcin Nowak III G1
II miejsce - Sylwester Grymulski II G1
III miejsce - Marta Bachta - I G2
IV miejsce Klaudyno Sztylko II G3
V miejsce - Karol Mościcki III G2
VI miejsce - Małgorzata Wrońska I G2
Zwycięzcom gratulujemy!!!

//

The 26th of February 2015 XI Edition of School Culinary Competition took place in our school.The subject was "Winter dessert with Polish apples". The contest was conducted under the auspices of OSSKiC. The competition was supported by Unilever Food Solutions and its head chef Mr Konrad Birek was the chairman of jury. Our graduates: Mr Karol Sadcza, Mr Wiktor Stefaniak, Mr Michał Szcześniak and Mr Daniel Makulski were in the sampling jury. Ms Beata Pręgowska and Ms Paulina Ciesielska, teachers of culinary technology were in the technical jury.
"Kuźnia Kulinarna" from Wilanów founded a dinner voucher for the winner of the competition.
The competition was organized by Ms Bożena Juzaszek and students from class IVG and IIIG1.

The winners are:
1.Marcin Nowak III G1
2.Sylwester Grymulski II G1
3.Marta Bachta I G2
4.Klaudia Sztylko II G3
5.Karol Mościcki III G2
6.Małgorzata Wronska I G2
Congratulations!
We appreciate Unilever Food Solutions` help and support during the competition.
Konkurs gastronomiczny 2014 // Cooking competition 2014

Dnia 21 maja 2014 roku odbyła się Jubileuszowa X Edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce "Owoce w daniach zasadniczych".
Konkurs odbył sie pod patronatem firmy KNORR. Przewodniczącym jury był szef kuchni KNORR pan Marcin Szachowicz. W składzie jury degustacyjnego poza Panem Marcinem byli nasi absolwenci, laureaci szkolnych i pozaszkolnych konkursów i Olimpiad , którzy aktualnie pracują w gastronomii i odnoszą duże sukcesy: Pan Daniel Mrozek zastępca szefa kuchni restauracji hotelu Radisson Blu, Pan Krzysztof Puchta kucharz z hotelu Marriott, pan Robert Harna właściciel Warszawskiej Akademii Kulinarnej, Pan Michał Szcześniak szef kuchni Superiore Wine Bar. Konkurs zaszczycił swoją obecnością również pan Mirosław Reszczyk dyrektor ds. cateringu firmy Janex, przewodniczący jury poprzednich edycji konkursu oraz pani Anna Jagiełło z firmy KNORR. Na konkurs przybyła również pani Wioletta Pobocha z Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Południe. Jury techniczne konkursu to Pani Profesor Beata Pręgowska i pani Profesor Marta Szymborska. Konkurs przygotowała i prowadziła Pani Profesor Bożena Juzaszek wraz uczniami z klasy IIIG i IIG1. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas I, II i III.

//

On the 21st of May 2014 the X jubilee edition of school cooking competition en. “Seafood in a main course” took place in our school.
The competition was held under the patronage of KNORR company. MR Marcin Szachowicz, the chef of KNORR, was the jury’s chairperson this year. The jury, except Mr Marcin, consisted of our graduates, competition winners, and those who successfully thrive in catering business. Mr Daniel Mrozek, a sous chef in Raisson Blu hotel’s restaurant, Mr Krzysztof Puchta a cook in Mariott hotel, Mr Robert Harna owner of Warsaw Culinary Academy, Mr Michał Szcześniak chef in Superiore Wine Bar. Mr Miroslaw Reszczyk, catering manager in Janex, and Ms Ana Jagiełło from KNORR also honored us with their presence. Ms Wioletta Pobocha from Department of Education of Praga Poludnie visited the event as well. The technical jury of the competition consisted of our teachers, Ms Beata Pregowska and Ms Marta Szymborska.
The event was organized by Ms Bożena Juzaszek together with classes IIIG and IIG1. 20 pupils from I, II and III grades took part in it.

I miejsce // 1st place Sylwester Grymulski Ig1

II miejsce // 2nd place Samanta Cybulska Ig2

III miejsce //3rd place Kamil Wyszyński III K

IV miejsce // 4th place Natalia Tomaszewska III K

IV miejsce // 4th place Daria Aniszewska II g2

V miejsce // 5th place Mateusz Walusiewicz III K

VI miejsce // 6th place Przemysław Kopania II G
Konkurs gastronomiczny 2013 // Cooking competition 2013

Dnia 12 lutego 2013 roku odbyła się w naszej szkole IX edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Polskie kuchnie regionalne”. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z klas I-III TG i ZSZ.
Gośćmi konkursu a zarazem członkami jury degustacyjnego byli: szefowie kuchni firmy KNORR (Unileverfoodsolution), pan Paweł Małecki, pan Mirosław Reszczyk z firmy Janex, pan Andrzej Bryk z firmy ACCENT CATERING, pan Witold Iwański szef kuchni hotelu Narvil w Serocku oraz pan Mariusz Paszkowski nasz absolwent, dyrektor restauracji w Ministerstwie Sprawiedliwości.
W jury technicznym konkursu pracowały panie profesor technologii gastronomicznej Beata Pręgowska oraz pani Marta Szymborska.
Konkurs swoją obecnością zaszczyciła pani Joanna Lipnicka z Kuratorium Oświaty w Warszawie, pani Hanna Kościelny z Wydziału Oświaty Praga Południe.
Konkurs zorganizowała i poprowadziła z pomocą uczniów z klasy IIG pani pani profesor technologii gastronomicznej Bożena Juzaszek.
Serdecznie dziękujemy firmie KNORR za ufundowanie, po raz kolejny, wspaniałych nagród dla zwycięzców konkursu.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Kamil Wyszyński IIk
II miejsce - Kamil Przewdziecki Ig
III miejsce - Bartłomiej Murawski IIIg1
IV miejsce - Sylwia Paszkiewicz IIk1
V miejsce – Sebastian Kostrzewa IIg1
VI miejsce – Natalia Ostrowska IIIk1

//

On the 12th of February 2013 the IX edition of school gastronomic competition en. „Polish regional cuisines” took place. As many as seventeen pupils participated in the competition from classes I-III TG and ZSZ.
Our guests and at the same time tasting jury were: executives of KNORR company, Piotr Małecki, Mr Mirosław Reszczyk from Janex, Mr Andrzej Bryk from ACCENT CATERING, Mr Witold Iwański a kitchen chef of Narvil in Serock, Mr. Mariusz Paszkowski our former pupil, and director of Ministry of Justice restaurant.
Our teachers, Ms Beata Pręgowska and Ms Marta Szymborska were part of technical jury at the competition.
Ms Joanna Lipnicka from Kuratorium Oświaty in Warszaw, Ms Hanna Kościelna from Education Department of Praga Poludnie graced our competition with her presence.
The competition had been organized and conducted with a help of class IIG and Ms Bożena Juzaszek, our teacher of gastronomic technology.
We cordially thank to KNORR company once again for sponsoring our competition winners with wonderful prizes.

Competition results:
1st place - Kamil Wyszyński IIk
2nd place - Kamil Przewdziecki Ig
3rd place - Bartłomiej Murawski IIIg1
4th place - Sylwia Paszkiewicz IIk1
5th place - Sebastian Kostrzewa IIg1
6th place - Natalia Ostrowska IIIk1

I miejsce – Kamil Wyszyński IIk

 

II miejsce - Kamil Przewdziecki Ig

 

III miejsce - Bartłomiej Murawski IIIg1

 

IV miejsce - Sylwia Paszkiewicz IIk1

 

V miejsce – Sebastian Kostrzewa IIg1

 

VI miejsce – Natalia Ostrowska IIIk1

 

Konkurs gastronomiczny 2012

Dnia 06.02.2012 roku odbyła się w naszej szkole VIII edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Smaki Euro 2012”.
Uczniów startujących w konkursie oceniało profesjonalne jury - mistrzowie kulinarni: Pan Mirosław Reszczyk z firmy Janex, Pan Paweł Małecki z firmy KNORR, Pan Witold Iwańczak z hotelu Hilton, Pan Andrzej Bryk i Mariusz Nowicki z firmy Accent Catering.

Zwycięzcy konkursu:
1. Bartłomiej Królikowski - klasa III K
2. Natalia Ostrowska - klasa II K1
3. Bartłomiej Murawski - klasa II G1
4. Jarosław Rokita - klasa I K
5. Daniel Majewski - klasa III K
6. Paulina Kłosiewicz - klasa II G1

I miejsce – Bartłomiej Królikowski klasa III K

II miejsce - Natalia Ostrowska klasa II K1

III miejsce - Bartłomiej Murawski klasa II G1
Konkurs gastronomiczny 2011

Dnia 07 lutego 2011 roku odbyła się w naszej szkole VII edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Kuchnia Polska – danie zasadnicze”.
Temat konkursu związany był z sylwetką pana Profesora Stanisława Bergera naszego przyszłego patrona, redaktora naczelnego słynnej ,,Kuchni Polskiej”.

Gośćmi konkursu a zarazem członkami jury byli: pan Mirosław Reszczyk skarbnik OSSKiC, Andrzej Bryk honorowy prezes OSSKiC, pan Piotr Murawski szef marki KNORR na Polskę , pan Piotr Małecki szef kuchni Unileverfoodsolution, pan Jacek Jakubczak szef kuchni Unileverfoodsolution.
Sponsor nagród: Knorr
Patronat honorowy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Daniel Makulski kl. III K1
II miejsce – Daniel Majewski kl. II K
III miejsce – Piotr Tadej kl. IV K1
IV miejsce – Natalia Ostrowska kl. I K1
V miejsce – Michał Szcześniak kl. IV K1
VI miejsce – Bartosz Królikowski kl. II K

I miejsce – Daniel Makulski kl. III K1

II miejsce – Daniel Majewski kl. II K

III miejsce – Piotr Tadej kl. IV K1

IV miejsce – Natalia Ostrowska kl. I K1

V miejsce – Michał Szcześniak kl. IV K1

VI miejsce – Bartosz Królikowski kl. II K

Konkurs gastronomiczny 2010

Dnia 27.01.2010r. odbyła się w szkole VI edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce „Czekolada w potrawach”.
W jury konkursu zasiedli prawdziwi eksperci od czekolady. Pan Janusz Profus Maestro Czekolady z Wedla oraz Pan Marcin Olszewski Ekspert Czekoladowych Kreacji z cukieterii przy ul. Tytoniowej.
Przewodniczącym był Pan Mirosław Reszczyk członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni – przyjaciel szkoły. W składzie jury degustacyjnego był również Pan Tomasz Jakubiak z telewizji TVN.
Gościem konkursu była Pani Hanna Zakościelny z Wydziału Oświaty Praga Południe.

Zwycięzcy konkursu:
I Miejsce - Mateusz Wichrowski IV G1
II Miejsce - Daniel Makulski II K1
III Miejsce - Piotr Tadej II K1
IV Miejsce - Michał Szcześniak II K1
V Miejsce - Ariel Świstak - III K1 ,Jakub Rosik I K1
VI Miejsce - Jakub Kowalski IV G1

I Miejsce - Mateusz Wichrowski IV G1

 

II Miejsce - Daniel Makulski II K1

 

III Miejsce - Piotr Tadej II K1

 

IV Miejsce - Michał Szcześniak II K1

 

V Miejsce - Ariel Świstak - III K1,

 

Jakub Rosik I K1

  

VI Miejsce - Jakub Kowalski IV G1

 

 Konkurs gastronomiczny 2009

Dnia 11 lutego 2009 roku odbyła się V edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Kuchnia Azjatycka”.

Gośćmi Konkursu byli:
1.Pani Hanna Kościelny - z Wydziału Oświaty i Wychowania
2.Pan Ryszard Majewski - wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
3. Pani Beata Leszczyńska - wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
4. Pan Maciej Wawryniuk - doradca kulinarny firmy ,,Kamis”
5. Pan Mirosław Reszczyk - członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, przyjaciel szkoły.
6. Pan Robert Ziemkiewicz - szef kuchni hotelu Holiday Inn
oraz nasi byli absolwenci:
7. Pan Mateusz Wesołowski - szef restauracji hotelu Intercontinental
8. Pan Kamil Zając - szef kuchni hotelu Ibis

W konkursie wzięło udział 19 osób z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych.
Konkurs przygotowała pani profesor Bożena Juzaszek wraz z klasą II G i I G1 we współpracy z panią dyrektor Anną Chylińską.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO – KUCHNIA AZJATYCKA

I MIEJSCE Mateusz Wichrowski kl. III G1

 

II MIEJSCE Dominik Kowalczyk kl. II G

 

III MIEJSCE Jakub Kowalski kl. III G1

 

IV MIEJSCE Paweł Działecki kl. II K

 

V MIEJSCE EX EAQUO Michał Kossakowski kl. II G

 

V MIEJSCE EX EAQUO Michał Szcześniak kl. II K1

 

 

 Konkurs gastronomiczny 2008

Zakąska zimna była ale jej przygotowanie przebiegało w gorącej atmosferze…. Nic dziwnego nasi gastronomowie mieli ku temu okazję dnia 07.02.2008 roku, kiedy po raz czwarty odbywał się w naszej szkole konkurs gastronomiczny, tym razem – na sporządzenie zimnej przekąski.
W skład jury degustacyjnego weszli mistrzowie kulinarni z Kamisu, Zbigniew Miętka i Jacek Petryka, a także z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni: Leszek Makulski, Mirosłwa Reszczyk, Andrzej Bryk, Mariusz Nowicki. Z ramienia szkoły w jury zasiadła pani kierownik szkolenia praktycznego Urszula Augustyniak, a w jury techniczny były panie: Weronika Barańska i Grażyna Ładno.
Nagrody otrzymali:
I miejsce Marta Jaworska III G 1– zestaw noży dekoracyjnych
II miejsce Wojciechowski Kamil I K – Blender
III miejsce Daniel Mrozek IV G zestaw końcówek do dekoracji ciast i zakąsek.
Konkurs gastronomiczny 2007

Dnia 17 stycznia 2007 roku odbyła się w naszej szkole III edycja Szkolnego Konkursu Gastronomicznego o tematyce ,,Deser”.
Konkurs zaszczycili swoją obecnością pani Bożena Sikoń (absolwentka naszej szkoły) mistrzyni cukiernictwa, laureatka wielu prestiżowych nagród, szefowa pracowni cukierniczej hotelu Jan III Sobieski, pan Mirosław Reszczyk, restaurator, skarbnik OSSKiC, pan Andrzej Bryk szef kuchni hotelu Mariott, wiceprezes OSSKiC, pani Anna Zimny szefowa gastronomii hotelu Mariott, pani Bożena Siennicka (nauczycielka technologii pani Bożeny Sikoń).
W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas gastronomicznych. Przewodniczącą konkursu była pani Bożena Sikoń. Jury konkursu składało się z jury technicznego –pani Weronika Barańska i pani Bożena Juzaszek i jury degustującego – pani Bożena Sikoń, pani Grażyna Ładno oraz pan Mirosław Reszczyk. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży naszej szkoły, był okazją doskonalenia zawodowego dla uczniów i nauczycieli pod okiem mistrzów oraz wspaniałą imprezą integracyjną dla uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce - Robert Harna II G
II miejsce - Magdalena Jaworska II G1
III miejsce – Mariusz Paszkowski IV G1
Wyróżnienia
Krzysztof Puchta IV G1
Adam Frelak – II G1
Marlena Wielądek I GKonkurs gastronomiczny 2006

Dnia 07 lutego 2006 odbył się w naszej szkole szkolny konkurs gastronomiczny o tematyce ,,Potrawa z wykorzystaniem przetworów zbożowych”.
W konkursie wzięło udział 35 uczniów z klas gastronomicznych.
Jury konkursu składało się z jury technicznego – Pani Beata Pręgowska i Pani Iwona Olechnowicz oraz jury degustującego – Pani Weronika Barańska i pani Grażyna Ładno oraz pan Mirosław Reszczyk - skarbnik OSSKiC, restaurator. Gośćmi konkursu byli pan Grzegorz Kazubski – dyrektor naczelny Centrali Kulinarnej ,,Makro”oraz pan Marcin Piotrowski – członek OSSKiC, kucharz ambasadora Australii.

Wyniki konkursu:
I miejsce Kamil Baryła, Krystian Woźniak IV G
II miejsce Grzegorz Polak, Robert Harna I G
III miejsce Sebastian Oliwa, Daniel Mrozek II G

WYRÓŻNIENIA
Mateusz Przybylski II G za kompozycję smakową
Michał Kurek, Rafał Kosowski III G1 za estetykę podania
Łukasz Gośliński, Emilia Brzezińska II G1 za technikę wykonania