2014-2013

"Życie ze smakiem..."!!! 2014 // "Life with taste …!!!" 2014

    

"... Cztery pory roku" !!! 2014

3 kwietnia 2014r w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 odbyła się już 6 edycja ogólnopolskiego konkursu „Życie ze smakiem – Cztery pory roku”. Współorganizatorem konkursu była firma McCormick Polska S.A.
Celem konkursu, jak co roku, było zachęcenie uczniów szkół gastronomicznych do współzawodnictwa, podnoszenia swoich umiejętności i zaistnienia w środowisku gastronomicznym, jak również promocja produktów KAMIS GASTRONOMIA.
Do konkursu przystąpili uczniowie z 16 szkół gastronomicznych z województwa mazowieckiego.
Każdy uczestnik losował porę roku – wiosnę, lato, jesień, zima a następnie przygotowywał według własnej inwencji, danie zasadnicze składające się z łososia i dodatków, które nawiązywały do wylosowanej pory roku.
Jurorami konkursu jak zawsze byli mistrzowie sztuki kulinarnej: Andrzej Polan, Mirosław Reszczyk, Jarosław Uściński, Marek Rybacki, Maciej Wawryniuk, Mariusz Nowicki i Maciej Kołodziejczyk.
Dzięki sponsorom laureaci otrzymali wspaniałe nagrody. Nagrody za pierwsze i drugie miejsce – laptop i tablet –ufundowała firma McCormic, za trzecie miejsce – tablet- ufundowała firma Ecolab.
Składamy serdeczne podziękowania firmom, które ufundowały dla laureatów wiele wspaniałych upominków oraz przede wszystkim dostarczyły produkty dzięki, którym mógł odbyć się konkurs. Naszymi sponsorami byli McCormick Polska S.A., Norge, Janex, Farutex, Spółdzielnia Mleczarska Lazur, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Siedlce, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Grodzisk Mazowiecki, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek. Ponadto szkoły, których uczniowie zostali laureatami otrzymały zestaw przypraw Kamis oraz drobne upominki z zastawy stołowej ufundowane przez firmę Witek’s i Lubiana.
Podczas zmagań konkursowych uczniów, opiekunowie wzięli udział w trzech szkoleniach. Przedstawiciele firmy Cafe Vergnamo przeprowadzili pokaz parzenia kawy. Firma MONINI zapoznała nauczycieli z różnymi rodzajami syropów i możliwościami ich wykorzystania, natomiast firma DILMAH przedstawiła sposoby parzenia różnych rodzajów herbat. Wszystkie trzy pokazy były połączone z degustacjami prezentowanych wyrobów.
Zwycięzcą 6 edycji konkursu był Mateusz Gotowiec z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu. Drugie miejsce zajął uczeń z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w Warszawie-Igor Sinoradzki, trzecie miejsce zajęła Natalia Ostrowska z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy w kwietniu 2015r. Już mamy kilka pomysłów na temat konkursu.

//

"... Four seasons of the year" !!! 2014

On the 3rd of April 2014 in Catering and Hospitality school located at Majdanska 30/36 St. in Warsaw, the 6th edition of national competition „Life with taste – four seasons of the year” took place. McCormick Polska S.A. was a co-organizer of the event.
The main aim of the competition was, as annually, encouraging pupils of catering schools to rivalry, improving their cooking skills, becoming known in catering business, as well as, promote KAMIS Catering brand.
16 catering schools from Mazovian voivodeship participated in the competition.
Each contestant randomly picked a season – spring, summer, autumn, winter, and then had to prepare a main course consisting of a salmon and other additional ingredients which would relate to the preselected season.
As always, the jury consisted of culinary art masters: Andrzej Polan, Mirosław Reszczyk, Jarosław Uściński, Marek Rybacki, Maciej Wawryniuk, Mariusz Nowicki and Maciej Kołodziejczyk.
Thanks to help of sponsors, laureates received wonderful prizes. First and second place prizes were- a laptop and a tablet- sponsored by McCormick Polska S.A., whereas, third place winner received a tablet sponsored by Ecolab.
We wish to cordially thank all the companies which came up with such wonderful prizes and cooking products enabling the event to be held.
Our sponsors were: McCormick Polska S.A., Norge, Janex, Farutex, Spółdzielnia Mleczarska Lazur, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Siedlce, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Grodzisk Mazowiecki, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek.
Moreover, schools of which pupils became laureates, received sets of spices Kamis and small tableware gifts sponsored by Witek’s and Lubiana.
During the competition, teachers participated in three courses. Representatives of Café Vergnamo conducted a presentation of coffee preparation. MONINI company acquainted our teachers with different types of syrups and their usage, while DILMAH presented methods of tea making. Each presentation provided its audience with product samples.
Mateusz Gotowiec from Wladyslaw Reymont’s School Complex in Zabrodzie became this year’s winner. Second place went to Igor Sinoradzki from Professor E. Pijanowski’s Catering School Complex in Warsaw. The third place went to Natalia Ostrowska from Catering and Hospitality School Complex in Warsaw.
We congratulate to all and invite you again in April 2015. We already have a few ideas about the next year’s competition theme.

I miejsce Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta, Zabrodzie MATEUSZ GOTOWIEC

  

II miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego, Warszawa ul.Poznańska IGOR SINORACKI

  

III miejsceZespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul.Majdańska Warszawa, NATALIA OSTROWSKA

  "Życie ze smakiem..."!!! 2013 // "Life with taste …!!!" 2013

"... Kulinarny pejzaż Polski"!!! 2013

W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej odbyła się 5 edycja konkursu „Życie ze smakiem.... Kulinarny pejzaż Polski” organizowanego przez Firmę McCORMICK Polska S.A. i ZSGH dla szkół gastronomicznych. Celem Konkursu było zachęcenie uczniów szkół gastronomicznych do współzawodnictwa, podnoszenia swoich umiejętności i zaistnienia w środowisku gastronomicznym. Podczas konkursu opiekunowie mieli okazję do wymiany doświadczeń zawodowych.
W konkursie rywalizowało 18 ekip jednoosobowych.
Uczestnicy konkursu losowali jedno zadanie do wykonania z 7 poniżej wymienionych regionów: Pomorze i Kaszub, Warmia i Mazury, Wielkopolska, Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyzna, Małopolska, Śląsk.
Uczestnicy konkursu w czasie dwóch godzin musieli przygotować 3 porcje potrawy według własnej inwencji. Surowce i półprodukty potrzebne do wykonania potrawy nie były znane wcześniej uczestnikom.
Jurorami konkursu byli znani kucharze, osobowości świata kulinarnego: Kurt Scheller, Mirek Reszczyk, Krzysztof Zaniewski, Andrzej Bryk, Marek Rybacki, Jarosław Uściński, Maciej Wawryniuk i Maciej Kołodziejczyk.

Sponsorami nagród byli za.
I i II miejsce - Firma McCORMICK Polska S.A. ,
III miejsce - Firma ECOLAB.

Pozostali sponsorzy, bez których na pewno nie udało by się zorganizować tak wspaniałej imprezy dla szkół, to: Janex, Lazur, Witeks, wydawnictwo Rea., OSM Garwolin, OSM Siedlce, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, InterEuropol, Gastro Magic Service, Tedmar.
Patronat honorowy nad konkursem objęli - Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Burmistrz dzielnicy Praga Południe oraz OSSKiC, a patronat medialny- Przegląd Gastronomiczny, Papaja, Kucharze-Serwis.pl.

Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1, Warszawa ul. Krasnołęcka - Ewa Michalska
Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, Warszawa ul. Komorska - Patryk Wieteska
Trzecie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. St. Staszica, Siedlce ul.Ks. J. Popiełuszki - Dominika Kazimierzak

//

“… Culinary landscape of Poland”!!! 2013

On the 11th of April 2013 in Catering and Hospitality School Complex at Majdanska St. in Warsaw, the 5th edition of “Life with taste … Culinary landscape of Poland” competition took place. The event had been organized by McCORMICK Polska S.A. company and ZSGH for schools. The aim of the competition was to encourage pupils from catering schools for competing, getting new skills and to become known in culinary circles. During the competition tutors had an opportunity to exchange their work experiences.

As many as 18 participants had an opportunity to compete in the event.
Participants had to blind pick a task to do out of 7 regional categories: Pomerania and Kashubia, Warmia and Masuria, Greater Poland, Mazovia, Podlasie region and Lublin province, Lesser Poland, Silesia.
Competitors in just 2 hours of time had to prepare 3 portions of a dish according to their own innovative thought. Ingredients and half-finished products necessary for dish preparation were known beforehand.
Well known cooks were in the Jury of the competition i.e.: Kurt Scheller, Mirek Reszczyk, Krzysztof Zaniewski, Andrzej Bryk, Marek Rybacki, Jarosław Uściński, Maciej Wawryniuk and Maciej Kołodziejczyk.

The sponsors of the competition for the
I and II place – McCORMICK Polska S.A. company,
III place – ECOLAB company.

The rest of the sponsors, without which such a splendid event wouldn’t have taken place were: Janex, Lazur, Witeks, wydawnictwo Rea., OSM Garwolin, OSM Siedlce, Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, InterEuropol, Gastro Magic Service, Tedmar.
The honorable patronage over the competition was taken by – Mazovian Education Office, Mayor of Praga Poludnie and OSSKiC.
Media patronage – Przegląd Gastronomiczny, Papaja, Kucharze-Serwis.pl.

First place was taken by pupils from Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1, Warszawa ul. Krasnołęcka - Ewa Michalska
Second place was taken by pupils from Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, Warszawa ul. Komorska - Patryk Wieteska
Third place was taken by pupils from Zespołu Szkół nr 3 im. St. Staszica, Siedlce ul.Ks. J. Popiełuszki - Dominika Kazimierzak