Religia

Konkursy religijne 2020/2021 // Religious contests 2020/2021

XXXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ - Poznań 2021 II Etap - diecezjalny    CATHOLIC THEOLOGY CONTEST - Poznań 2021 II  Diocesan Stage

02  marca  2021 r. Claudia Sopińska, uczennica kl. 2d reprezentowała naszą szkołę  w II etapie ( diecezjalnym) XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej.  Mimo, iż temat tegorocznej Olimpiady Teologii był dosyć trudny: “Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” i wymagał wiedzy z różnych dziedzin, a Claudia brała udział w Olimpiadzie po raz pierwszy, to jednak poradziła sobie bardzo dobrze. Na ponad 20 uczestników zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce. Gratulujemy!           
On March 2, 2021, Claudia Sopińska, a student of class 2d, represented our school in the second diocesan stage of the XXXI Catholic Theology Contest. In spite of difficulty of this year's Theology Contest subject: “Who am I? A Christian view of man ” which  required deep knowledge in various fields, and the fact that our student participated in the Contest for the first time,  Claudia performed very well. She was in the top ten out of 20 participants. Congratulations!

 

XXXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ - Poznań 2021 // XXXI CATHOLIC THEOLOGY CONTEST-POZNAŃ 2021

2  grudnia  2020 r. odbył się (on–line) szkolny etap XXXI Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat  tegorocznej Olimpiady - “Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka” – był trudnym wyzwaniem dla uczestników.
Wymagał zgłębienia wiedzy nie tylko z dziedziny religii, ale też podstawowej orientacji w innych zagadnieniach nauki, np. z filozofii, socjologii, antropologii, psychologii czy pedagogiki. Naszą szkołę reprezentowała  Claudia Sopińska, uczennica kl. 2d.  Swoją pracą potwierdziła znajomość tematu w takim zakresie, że została zakwalifikowana do drugiego - diecezjalnego etapu Olimpiady, który jest zaplanowany na 2 marca 2021 r. Gratulujemy!

//

On December, 2nd 2020, an on-line school stage of XXXI Catholic Theology Contest took place. This year the theme of the contest – "Who am I? Christian perception of humanity” – was a formidable challenge for the participants.
It not only required in-depth knowledge of religious studies but also an insight into some other branches of humanities, for example, philosophy, sociology, anthropology, psychology and pedagogy. Our school was represented by Claudia Sopińska from class 2d. Claudia’s work confirmed her grasp of the subject matter to the extent that she was qualified to the second stage-the diocesan one. It has been scheduled for March,2nd,2021. Congratulations on this achievement  and  good luck in future endeveours.

zdjęcie dyplomu

  

Konkursy religijne 2018/2019 // Religious contests 2018/2019

 

Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny

25 kwietnia 2019 r. Piotr Galas, uczeń kl. 3 f wziął udział w drugim - diecezjalnym etapie Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie  „Civitas Christiana”.  Temat obejmował treści zawarte w Księdze Wyjścia oraz Liście św. Pawła do Rzymian. Tym razem Piotrowi nie udało się zakwalifikować do grupy finałowej, jednak już sam udział ucznia naszej szkoły w Konkursie Ogólnopolskim jest dla niego wyróżnieniem. Gratulujemy!

// 

National Competition of Biblical Knowledge - diocesan stage

On April 25, 2019, Piotr Galas - a student from class 3 f  took part in the second- diocesan stage of the National Competition of Biblical Knowledge organized by the Catholic Association "Civitas Christiana". The topic included the content contained in the Book of Exodus and the Letter of st. Paul to the Romans. This time Piotr did not qualify for the final group, but the participation of the pupil of our school in the National Competition is a distinction for him. Congratulation ! 

 

Ogólnopolski  Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szkolny
13 marca 2019 r. Piotr Galas, uczeń kl. 3 f wziął udział w szkolnym etapie XXIII edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie  „Civitas Christiana”.  Corocznie na zaproszenie Stowarzyszenia  w Konkursie dotyczącym  Pisma Świętego uczestniczy około 30 tys. uczniów z prawie 1,5 tys. szkół ponadgimnazjalnych. Tematem tegorocznej edycji jest Księga Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian.
Piotr zakwalifikował się do etapu drugiego – diecezjalnego, który odbędzie się w Warszawie 25 kwietnia 2019 roku. Gratulujemy!

 //

National Competition of Bible Knowledge - school stage
On 13th March, 2019, Piotr Galas, a student of class 3f took part in the school stage of the 23rd edition of the National Competition of Bible Knowledge, organized by the Catholic Association "Civitas Christiana". Every year, at the invitation of the Association around 30,000 people from almost 1.5 k secondary schools participate in this competition. The topic of this year's edition is the Book of Exodus and the Letter of St.Paul to the Romans.
Piotr qualified for the second - diocesan stage, which will take place in Warsaw on 25th April, 2019. Congratulations!

 

Konkurs na wykonanie różańca
W październiku  2018 roku odbył się w naszej  szkole  konkurs na wykonanie różańca.  Wyróżnienia i podziękowanie za wykonane prace otrzymali:
- Piotr Galas – kl. 3 f
- Bartosz Kucharski – kl. 2 e
- Natalia Lipińska – kl. 4 f
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

 //

Rosary Making Competition
In October 2018 Rosary Making Competition took place in our school. Distinctions and thanks for:
- Piotr Galas - class 3 f
- Bartosz Kucharski - class 2 e
- Natalia Lipińska - class 4 f
Congratulations to all participants!

 

 

Olimpiada Teologii Katolickiej
W dniu 15 listopada 2018 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat: "Święty Jacek – wzór ewangelizacji” dotyczył życia i działalności św. Jacka Odrowąża. Uczeń klasy 3F Piotr Galas zakwalifikował się do drugiego etapu – diecezjalnego, który odbędzie się w lutym 2019 roku. Gratulujemy!

 //

Catholic Theology Competition
On November 15, 2018, the school stage of the Catholic Theology Competition took place. Topic: "Saint Jacek - a model of evangelization" concerned the life and activity of Saint Jacek Odrowąż.  Piotr Galas, student from class 3F qualified for the second stage - diocesan, which will take place in February 2019. Congratulations!

 Konkursy religijne 2017/2018 // Religious contests 2017/2018

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap diecezjalny
17 kwietnia 2018 r. uczeń kl. 2F Piotr Galas reprezentował naszą szkołę w drugim-diecezjalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, który odbył się w kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej. Organizatorem Konkursu jest stowarzyszenie Civitas Christiana.

//

National Competition of Bible Knowledge - diocesian stage
On 17th April 2018 Piotr Galas from class 2f represented our school in the second diocesan stage of the Competition of Biblical Knowledge, which took place in the curia of the Warsaw - Praga Diocese. The organizer of the competition is Civitas Christiana.

 

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Dnia 13 marca 2018 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Uczeń kl. 2F, Piotr Galas, zakwalifikował się do etapu drugiego – diecezjalnego, który odbędzie się 11 kwietnia.

// 

National Competition of Bible Knowledge
On 13th March 2018 the school stage of Competition of Bible Knowledge took place in our school. Piotr Galas from 2f qualified for the 2nd diocesan stage which will take place on 11th April. 

Olimpiada Teologii Katolickiej 2018
Dnia 7 marca 2018 r. Jakub Łukasiewicz reprezentował naszą szkołę w drugim – diecezjalnym etapie Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat był trudy (Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka), wymagał zapoznania się z wieloma dokumentami z nauczania dwóch papieży oraz inną literaturą. Jakub jednak dzielnie podjął to wyzwanie. Gratulujemy odwagi i zapału!

 //

Catholic Theology Competition
On 7th March 2018 Jakub Łukasiewicz from class 4d represented our school in the second diocesan stage of the Catholic Theology Competition. The topic was difficult (Peace and hope in Europe in Benedict's XVI and Franciszek's teaching). Jakub had to be familiar with many documents from teaching of two Popes and other literature. However Jakub bravely took up the challenge. Congratulations !

 

Dnia 29 listopada 2017 roku odbył się szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. Jakub Łukasiewicz z klasy 4d zakwalifikował się do drugiego etapu-diecezjalnego, który odbędzie się 7 marca 2018 roku.

                                     //              

 On 29th November 2017 the school stage of the Catholic Theology Competition was held. Jakub Łukasiewicz from class 4d qualified for the diocesan stage which will take place on 7th March 2018.

 

Konkurs na wykonanie różańca
W październiku  2017 roku został ogłoszony konkurs na wykonanie różańca.  Podziękowanie za udział i jednocześnie nagrodę za 1 miejsce otrzymał Bartosz Kucharski z kl 1d, który wykonał różaniec z kasztanów. Gratulacje!

 //

Competition for the most interesting rosary
In October 2017 a competition for the most interesting rosary was announced. Bartosz Kucharski from class 1d got 1st place and won a reward for making a rosary from chestnuts. Congratulations!

 Konkursy religijne 2016/2017 // Religious contests 2016/2017

Olimpiada Teologii Katolickiej 2017 - II etap, diecezjalny
W dniu 12 stycznia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko - Praskiej odbył się II etap - diecezjalny, Olimpiady Teologii Katolickiej. Naszą szkołę reprezentowali: Magda Laskowiecka z kl. 1E i Jakub Łukasiewicz z kl. 3D.

//

Catholic Theology Competition 2017-the second diocesan stage
On 12th January 2017 at the Seminary of the Diocese Warsaw - Praga was held the second stage of the Theology Competition. Our school was represented by Magda Laskowiecka 1e and Jakub Łukasiewicz 3d.

Olimpiada teologii katolickiej
W dniu 07 grudnia 2016 r. odbył się szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięło w niej udział kilkoro uczniów z różnych klas. Do kolejnego etapu, na szczeblu diecezjalnym, który odbędzie się 12 stycznia 2016 r., zakwalifikowali się: Magda Laskowiecka z kl. 1E i Jakub Łukasiewicz z kl. 3D. Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnym etapie!

//

Catholic Theology Competition
On 7th December 2016 the school stage of the Catholic Theology Competition took place in our school. It was attended by several students from different classes. Magda Laskowiecka 1e and Jakub Łukasiewicz 3d qualified to the next stage at the diocesan level, which will take place on 12th January 2017.Congratulations and good luck!Konkursy religijne 2015/2016 // Religious contests 2015/2016

Dnia 15.03.2016 odbył się szkolny etap XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Wzięli w nim udział uczniowie kl. Ie, IIIa i IIIc.

//

15th March 2016 students from class Ie, IIIa and IIIc took part in the school stage of Bible Knowledge Contest.

 

13 stycznia 2016 w Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko Praskiej odbył się drugi etap Olimpiady Teologii Katolickiej w której brała udział uczennica klasy Ie Klaudia Mazurkiewicz.

//

On 13th January 2016 in the Seminary of Warsaw - Prague Diocese the 2nd stage of the Catholic Theology Competition took place. Our student Klaudia Mazurkiewicz from class Ie took part in the contest.

 

Dn. 17.11.2015r odbył się szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięli w nim udział uczniowie z kl. III C i IE

//

On 17th November 2015 school stage of Catholic Theology Contest took place in our school. Students from classes IIIc and Ie took part in it.

 

W październiku został ogłoszony konkurs na wykonanie różańca. Było wiele ciekawych pomysłów. Umiejętności kulinarne również zostały wykorzystane Jeden z różańców został upieczony z ciasta (receptura pozostanie tajemnicą wykonawcy).
W czasie przerw uczniowie i pracownicy szkoły głosowali na najciekawszy ich zdaniem różaniec.

1 MIEJSCE ex aequo zajęły różańce wykonane przez Natalię Lipińską z kl. IF oraz Andżelikę Woźniak i Martę Wawrzyniak z kl. II H
2 MIEJSCE zajęła Karolina Smoczyńska z kl . II E
3 MIEJSCE zajął Robert Benedyczuk z kl. I F

//

In October - the month of rosary a contest for making a rosary was announced in our school. There were a lot of interesting works. One of the rosaries was made of dough and baked in the oven. During breaks students voted for the most interesting rosary. The following students have been awarded:
1st place Natalia Lipińska If and Andzelika Woźniak and Marta Wawrzyniak IIf
2nd place Karolina Smoczyńska IIe
3rd place Robert Benedyczuk IfKonkursy religijne 2014/2015 // Religious contests 2014/2015

Dn. 05.03.15r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko- Praskiej odbył się II etap Olimpiady Teologii Katolickiej, w którym wzięła udział uczennica kl. IIIh Barbara Mazur.

//

On 5th of March 2015 in the Seminary of Diocese Warsaw Praga the second stage of Catholic Theology Olympics took place. Our student Barbara Mazur IIIh took part in it.

Dn. 04.12.2014r. w naszej szkole został przeprowadzony szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięli w nie udział uczniowie z kl. I h, III h i IIg2.

//

On the 4th december 2014 we had a contest of school Competition of Catholic Teology. Students from 1H, 3H and 2g2 participated.

 

W październiku –miesiącu różańca, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie na wykonanie różańca.

Za udział w konkursie zostały nagrodzone następujące osoby:
Karolina Smoczyńska kl. IG1
Jakub Czernecki kl. IIG
Sylwia Szyszka kl. IIG
Ola Jurko kl. IG
Małgorzata Wrońska kl. IG2

//

In October – the month of rosary our students took part in the contest for making a rosary.

For participating in the competition, the following students have been awarded:
Karolina Smoczyńska kl. IG1
Jakub Czernecki kl. IIG
Sylwia Szyszka kl. IIG
Ola Jurko kl. IG
Małgorzata Wrońska kl. IG2Konkursy religijne 2013/2014 // Religious contests 2013/2014

Uczennice z klasy 2h: Ewelina Kowalska i Barbara Mazur, dnia 09 kwietnia 2014 r. przystąpiły do II etapu diecezjalnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

//

Pupils from class 2h: Ewelina Kowalska and Barbara Mazur, on the 9th of April 2014 participated in the 2nd stage of diocese National Bliblical knowledge competition.

XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Dnia 18 Marca uczennice: Ewelina Kowalczyk 2h, Barbara Mazur 2h, Karolina Górska 2h, Magdalena Drozdowska 3g, przystąpiły do etapu szkolnego XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do II etapu diecezjalnego zakwalifikowały się: Ewelina Kowalczyk, Barbara Mazur, Magdalena Drozdowska 3g.

//

XVIII National Biblical Knowledge competition
On the 18th of March our pupils: Ewelina Kowalczyk 2h, Barbara Mazur 2h, Karolina Górska 2h, Magdalena Drozdowska 3g participated in a school stage of the XVIII National Biblical Knowledge competition. Ewelina Kowalczyk, Barbara Mazur, Magdalena Drozdowska 3g qualified to the 2d stage.

 

Olimpiada Teologii Katolickiej

Uczennica Ewelina Kowalczyk z klasy II h uczestniczyła w II etapie Olimpidy Teologii Katolickiej 2014.
Młodzież przystąpiła do części pisemnej dnia 07 marca 2014 r. o godz. 12:00 w Wyższym Seminarium Duchowym Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Mehoffera 2 w Warszawie.
Ewelina nie zakwalifikowała się do następnego etapu.

//

Catholic Theology Contest

Our pupil, Ewelina Kowalczyk from class IIh, participated in the 2nd stage of Catholic Theology Contest 2014.
The contestants wrote a test on the 7th of March 2014 at 12:00 o'clock in the Seminary of Warsaw-Prague diocese located at Mehoffera 2 St in Warsaw.
Ewelina did not qualify to the next stage.

Nasza szkoła uczestniczyła w XXIV Olimpiadzie Teologii Katolickiej, której hasło brzmiało: "Męczennicy XX wieku - świadkowie wiary".

W etapie szkolnym, który odbył się dnia 29.11.2013r. uczennica Ewelina Kowalczyk (2h) uzyskała największą liczbę punktów i zakwalifikowała się do II etapu diecezjalnego.

Życzymy jej dalszego sukcesu.

//

Our school participated in XXIV Catholic Theology Competition which motto was "Martyrs of XX Century - witnesses of faith".

During school stage, which took place on the 29th of November 2013, participant Ewelina Kowalczyk (2h) was able to get the most points and qualify to the 2nd stage.

We wish her further success.
Konkursy religijne 2012/2013 // Religious contests 2012/2013

Młodież wzięła udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej 2012/2013 - "Od wiary Abrahama do wiary Kościoła". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Civitas Chrystiana".
Do II etapu zakwalifikowały się:
1) Ewelina Kowalczyk kl. 1h
2) Barbara Mazur kl. 1h
3) Maria Magdalena Drozdowska kl. 2g

//

Our youth participated in the XVII National Bible knowledge competition 2012/2013- "From the faith of Abraham to the faith of Church".The "Civitas Chrystiana" was responsible for organization.
Following pupils qualified to the second stage:
1) Ewelina Kowalczyk kl. 1h
2) Barbara Mazur kl. 1h
3) Maria Magdalena Drozdowska kl. 2g