2024-2014

Osiągnięcia inne 2023/2024 // Other achievements 2023/2024

Dnia 16 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie przy ul. Okopowej 55a odbyły się równolegle dwa wojewódzkie konkursy:
A. Kulinarny - pt. "Walentynkowe menu"
B. Hotelarski - pt. "Zostań mistrzem hotelarstwa"
Do udziału z Naszej szkoły zgłosiły się osoby z klas 3 Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego. Do konkursu gastronomicznego zakwalifikowali się Zuzanna Żak i Marcel Kowalczyk z klasy 3dp. Do konkursu hotelarskiego przystąpiły Julia Krysiewicz i Magdalena Gródek z klasy 3hp. Opiekunem młodzieży był Pan Robert Nicewicz, ale w przygotowaniu również mieli swój udział nauczyciele hotelarstwa - Pani Bożena Juzaszek i Pan Arkadiusz Butor.
Naszym uczniom mimo wielu starań i silnej konkurencji nie udało się otrzymać podium w obu konkursach. Brakowało Nam niewiele 
Niemniej jednak - serdecznie gratulujemy!  i życzymy dalszych sukcesów w innych zmaganiach kulinarno-hotelarskich.

On the 16th of February, 2024 two provincial competitions were held simultaneously at the Michal Konarski School Complex in Warsaw, 55a Okopowa Street:
A. Culinary - "Valentine's Day menu".
B. Hotel Management - "Become a Hotel Management Master".
The Catering and Hospitality Technical School  was represented by third graders. Zuzanna Żak and Marcel Kowalczyk from class 3dp  qualified for the catering contest. Julia Krysiewicz and Magdalena Gródek from class 3hp entered the hospitality contest. The youngsters were supervised by Mr Robert Nicewicz.Their hotel management teachers - Ms Bożena Juzaszek and Mr Arkadiusz Butor - also contributed to their preparation. Despite many efforts and strong competition, our students did not manage to get a podium finish in both competitions. However , the victory was close. All the same – congratulations to the participants!   We wish them further success in other catering and hospitality contests.

uczniowie podczas konkursu

 

Szkolny konkurs barmański
W dniu 24 października 2023 roku w pracowni obsługi konsumenta odbył się szkolny etap konkursu barmańskiego w którym wzięła udział trójka uczestników: Mirosława Syrota z kl.2hp, Zuzanna Dyga i Maciej Radzikowski z kl.4ehp. Uczestnicy posługując się sprzętem barmańskim przygotowywali według własnoręcznie opracowanych receptur po 2 porcje drinków bezalkoholowych.
1. Mirka wykonała techniką shakerowania napój o nazwie „ Deconstretto” na bazie naparu kawowego, syropów Monin Biała czekolada i Amaretto i soku pomarańczowego.
2. Zuzia wykonała techniką muddlerowania, blendowania oraz mieszania w szklanicy barmańskiej napój „Ananasowe mojito” na bazie ananasa, limonki, syropu Mojito mnint i wody gazowanej.
3. Maciek wykonał techniką shakerowania napój o nazwie „ Pomarańczowa kompozycja” na bazie soku z pomarańczy, syropu miodowego Monin, soku z cytryny i toniku. W jury degustacyjnym wzięli udział uczniowie z klasy 4ehp.  Młodzieży bardzo smakowały wszystkie napoje. O wynikach konkursu zadecydowały umiejętności techniczne oceniane przez nauczycieli p. Arkadiusza Butora i p. Grażynę Ładno. Finalistką konkursu a tym samym reprezentantem ZSG-H na Ogólnopolski konkurs barmański Monin Cup Junior 2023 została Mirosława Syrota z kl.2hp.

uczniowie biorący udział w konkursie

uczennica z drinkiem biorąca udział w konkursie

Osiągnięcia inne 2022/2023 // Other achievements 2022/2023

KONKURS "Wpływ używek i dopalaczy na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka”
 Celem konkursu było:
- zwiększenie wiedzy uczniów na temat  zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
- zwiększenie świadomości uczniów na temat konsekwencji zdrowotnych związanych z uzależnieniami,
- promowanie zdrowego stylu życia,
- możliwość przedstawienia własnego poglądu ucznia na zagrożenia związane ze stosowaniem używek,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia oraz prezentowania własnych opinii,
- kształcenie kompetencji medialnych, umiejętności wykorzystania nowych technologii w praktyce szkolnej. 

Organizator konkursu - Gabinet Profilaktyki Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 w ramach realizacji programu promocji zdrowia ZDROWY UCZEŃ.
Konkurs skierowany był do uczniów klas II  Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich  w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36. Nagrody - karty podarunkowe do Empiku.
Prace wykonano w formie prezentacji multimedialnej.
1 miejsce –  Eliza Wychódzka – 2hp
2 miejsce –  Julia Kuczara, Maja Gut, Antonina Cholewińska – 2hp
3 miejsce –  Zuzanna Żak – 2dp

 COMPETITION "The impact of stimulants and legal highs on human physical and mental health"
 The aim of the competition was:
- to increase students' knowledge of the dangers of using psychoactive substances,
- increase students' awareness of the health consequences associated with addictions,
- promote healthy lifestyles,
- give students the opportunity to present their own view on the dangers of substance abuse,
- developing independent thinking skills and presenting one's own opinions,
- teaching media competence, the ability to use new technologies in school practice. 

The competition was organised by the Preventive Care Unit at the Catering and Hospitality School Complex in Warsaw at Majdańska Street 30/36 as part of the implementation of the HEALTHY STUDENT health promotion programme.
The competition was aimed at second-grade students of the Catering and Hospitality School Complex in Warsaw, at 30/36 Majdańska Street. Prizes - gift cards to Empik.
The entries were made in the form of a multimedia presentation.
1st place - Eliza Wychódzka - 2hp
2nd place - Julia Kuczara, Maja Gut, Antonina Cholewińska - 2hp
3rd place - Zuzanna Żak - 2dp

zwycięzcy z organizatorami konkursu

   

 uczennice biorące udział w konkursie

W dniu 5 grudnia odbył się I etap XXI Olimpiady Znajomości Afryki zorganizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W etapie szkolnym wzięły udział uczennice klasy 4dp Marta Kowalska i Aniela Pękul.

Obie zakwalifikowały się do etapu II - okręgowego, który odbędzie się 4 marca 2023 r.
Gratulacje. 

 

On December 5, the first stage of the XXI Contest on Knowledge of Africa, organized by the Cardinal Stefan Wyszyński University, took place. The students of class 4dp Marta Kowalska and Aniela Pękul took part in the school stage.

Both qualified for the second-district stage, which will take place on March 4, 2023.
Congratulations.

 

21 listopada 2022 r. odbył się w szkole konkurs dla klas pierwszych pt.: "Pierwsza pomoc przedmedyczna” organizowany przez Gabinet Profilaktyki Pomocy Przedlekarskiej w ramach programu promocji zdrowia- ZDROWY UCZEŃ. W konkursie udział wzięło 45 uczniów naszej szkoły. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

On November 21st, 2022, a competition for first graders entitled: "Pre-medical first aid" organised by the Pre-medical Aid Prevention Doctor’s Surgery as part of the health promotion programme - HEALTHY STUDENT. Forty-five students from our school took part in the competition. We look forward to receiving the results.

uczniowie piszący konkurs 

 

Osiągnięcia inne 2021/2022  //  Other achievements 2021/2022 

26 maja 2022 roku odbyła się II edycja konkursu: Czy znasz swój kraj? Organizatorem konkursu jest  nauczyciel geografii ZSGH Maria Szczygłów. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy geograficznej o Polsce.
Wyniki rywalizacji:
I miejsce Radosław Seredyn 3hp
II miejsce Diana Wielosz 3cp
III miejsce Zuzanna Wileńska 3h

On May 26th ,2022  the second edition of the competition Do you know your country? took place.  It was organized by the teacher of geography, Maria Szczygłów. The aim of the competition was to disseminate geographic knowledge about Poland.
Competition results:
1st place Radosław Seredyn 3hp
2nd place Diana Wielosz 3cp
3rd place Zuzanna Wileńska 3h

uczniowie podczas wręczenia nagród za konkurs

 

 

 

Osiągnięcia inne 2020/2021   //  Other achievements 2020/2021

W kwietniu 2021 roku odbył się szkolny konkurs języka niemieckiego. Konkurs składał się z dwóch etapów. Tematyka: " Wiedza na temat obyczajów panujących w krajach niemieckojęzycznych. Konkurs został przygotowany przez p.Jacka Kowalskiego i p. Monikę Bieniek. Uczniowie, którzy wzięli udział: Gratulujemy zwycięzcom!
Robert Dąbrowski  3h -1 miejsce, Wiktoria Szczęsna 1dp- wyróżnienie, Julia Matusiak 2e -wyróżnienie, Amelia Sierakowska -wyróżnienie, Małgorzata Tokarz 1ep- wyróżnienie, Samanta Pisarek 1ep-wyróżnienie

In April 2021, there was a German language school competition. The competition consisted of two stages. Topic: "Knowledge about customs in German-speaking countries. The competition was prepared by Mr. Jacek Kowalski and Ms. Monika Bieniek. Students who took part: Congratulations to the winners!
Robert Dąbrowski 3h -1 place, Wiktoria Szczęsna 1dp- distinction, Julia Matusiak 2e - distinction, Amelia Sierakowska - distinction, Małgorzata Tokarz 1ep- distinction, Samanta Pisarek 1ep-distinction

 

Konkurs Języka Angielskiego „Symbole Londynu”
7 czerwca 2021 roku odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu z języka angielskiego „Symbole Londynu” organizowanego przez p. Magdalenę Łaszkiewicz oraz p. Malwinę Grzegorczyk. Konkurs polegał na przygotowaniu plakatu w języku angielskim i  przedstawieniu symboli Londynu w ciekawy sposób. Nadesłanych zostało wiele interesujących prac. Dziękujemy wszystkim  za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom! Laureaci konkursu:
I miejsce zdobyła Julia Majewska z klasy 2cp
II  miejsce Magdalena Kosiorek oraz Oliwia Michalczuk z klasy 2cp
III miejsce Katarzyna Budzyńska z klasy 2a

The English Language Competition "Symbols of London"
On June 7th, 2021, the results of the English language school competition "Symbols of London" were announced. It was organised by Ms Malwina Grzegorczyk and Ms Magdalena Łaszkiewicz. The aim of the competition was to prepare a poster in English and to present the symbols of London in an interesting way. Many interesting posters were submitted. We would like to thank everyone who took part in the competition and congratulations to the winners! Winners:
1st  place Julia Majewska from class 2cp
2nd place Magdalena Kosiorek and Oliwia Michalczuk from class 2cp
3rd place Katarzyna Budzyńska from class 2a

 

I miejsce zdobyła Julia Majewska z klasy 2cp

II  miejsce Magdalena Kosiorek oraz Oliwia Michalczuk z klasy 2cp

III miejsce Katarzyna Budzyńska z klasy 2a

 

W dniu 2 czerwca 2021 r. uczniowie klas 1-3 technikum wzięli udział w Szkolnym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem na poziomie B1+.Należało wykonać trzy różne zadania do trzech dłuższych tekstów: test z wyboru, test uzupełnienia luk w tekście  i dopasowanie wypowiedzi do właściwego fragmentu tekstu. Konkurs wymagał dużego skupienia i znajomości strategii  czytania. Oto wyniki konkursu:
I miejsce –Bartosz Wituski kl.2d
II miejsce- Diana Rzepka kl.1cp /Kamil Olearczyk kl.2h  ex aequo
III miejsce-Krystian Rostkowski kl.2dp
Gratulujemy zwycięzcom!!! Organizatorzy: Małgorzata Żochowska i Malwina Grzegorczyk

On June 2nd 2021,  our  students  took part in a School Competition of Reading Comprehension at B1+ level. They had three separate texts and three various tasks to complete: choosing a multiple choice test, gap-filling  and multiple matching test. The competition required sharp focus on the task and knowledge of reading comprehension strategies. The winners of the competition are as follows:
I place-Bartosz Wituski 2d class
II place-Diana Rzepka class 1cp and Kamil Olearczyk class 2h ex aequo
III place –Krystian Rostkowski class 2dp
Congratulations to the winners!

 

14 kwietnia odbył się konkurs geograficzny dla klas pierwszych i drugich "Czy znasz swój kraj?” przygotowany przez nauczyciela geografii M. Szczygłów. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o Polsce. Gratulacje!
I miejsce zajęła Samanta Pisarek z klasy 1ep
II miejsce Radosław Seredyn z klasy 2hp
III miejsce Kacper Pałdyna Nasiłowski z klasy 2h

On April 14th , a  school geography competition "Do you know your own country?" took place.  It was prepared for the first and the second graders by geography teacher Ms Maria Szczygłów. The students showed great knowledge about Poland. Congratulations !
The first place was won by Samanta Pisarek from class 1ep
 Radosław Seredyn from class 2hp took the second place.
The third place went to Kacper Pałdyna Nasiłowski from class 2h.

 

 

 

 

Uczennica klasy 3e Ania Torobińska zajęła III miejsce w konkursie kulinarnym "Sąsiedzka wieczerza" zorganizowanym przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie. Konkurs polegał na wymyśleniu przepisu na wielokulturowe pierogi. Ania stworzyła recepturę na tzw. Chinkutie czyli potrawę łączącą ciasto z gruzińskiego Chinkali i charakterystycznej dla polskiej kuchni kresowej Kuti. Gratulujemy sukcesu!

//

A student from class 3e, Ania Torobińska, took third place in the cooking competition organized by the Multicultural Center in Warsaw. The competition was about coming up with a recipe for multicultural dumplings. Ania has created a recipe for the so-called Chinkutie, a dish that combines Georgian Chinkali dough and Kuti, which is typical of Polish borderland cuisine. Congratulations on your success!

 

Plakat wykonany przez przez Martę Bukowksą z klasy 2e

W grudniu 2020 roku odbył się szkolny konkurs języka angielskiego na najlepszy plakat „Tradycje Bożego Narodzenia” zorganizowany przez p. Malwinę Grzegorczyk.  

Młodzież chętnie zaangażowała się w to przedsięwzięcie i wpłynęło wiele prac, które były wykonane różnorodną techniką.

Decyzją zespołu j. obcych:

I miejsce zdobył plakat przygotowany przez Wiktorię Siudzińską z klasy 2hp,

II miejsce zdobyła Martyna Kutnikowska z klasy 2cp,

III miejsce Marta Bukowska z klasy 2e.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Merry Christmas !!!

//

In December 2020,  an English language school competition  for the best poster ”Christmas traditions”  was anounced.It was organised by Ms Malwina Grzegorczyk.

Our students welcomed the idea with enthusiasm and sent a lot of posters ,which were made in a variety of  art techniques.    

The foreign language team members have decided that:

the first place is to be rewarded  to  Wiktoria Siudzińska from class 2hp,

the second place to Martyna Kutnikowska from class 2cp and 

the third place was granted to Marta Bukowska from class 2e.

We would like to congratulate the winners and thank all the students who have taken part in the competition. Merry Christmas!

 

 

Plakat wykonany przez Wiktorię Siudzińską z klasy 2hp

Plakat wykonany przez Martynę Kutnikowską z klasy 2cp

 Osiągnięcia inne 2019/2020 // Other achievements 2019/2020

logo konkursuW czasie nauki zdalnej uczennice klasy 1ep-  Marta Kowalska, Aniela Pękul, Marta Gródek i Justyna Wadełek pod opieką wychowawczyni brały udział w konkursie on-line "Makro Szef Team Challenge”. Dziewczyny raz w tygodniu dostawały do wykonania zadanie konkurencyjne (kolejno przystawka, zupa, danie główne i deser), które wymagało wykorzystania surowców podanych przez organizatora. Wykonane potrawy miały nawiązywać do kuchni lokalnej i staropolskiej, a oceniane były na podstawie opisu, receptury i zdjęć wykonanej potrawy. Zmagania konkursowe trwały 4 tygodnie, pozwoliły na poszerzenie wiedzy gastronomicznej i rozwinięcie umiejętności praktycznych.

//

During distance learning, students - Marta Kowalska, Aniela Pękul, Marta Gródek and Justyna Wadełek from class 1ep with their form teacher took part in the on-line competition "Makro Szef Team Challenge". Once a week, the girls were given a competitive task (starter, soup, main course and dessert, respectively), which required the use of raw materials provided by the organizer. Prepared dishes were to refer to the local and Old Polish cuisine, and were evaluated on the basis of the description, recipe and photos of the dish. The competition lasted 4 weeks and allowed to broaden the gastronomic knowledge and develop practical skills.

  

W dniu 6 marca 2020 roku, na uroczystej gali w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36, pani Grażyna Ładno odebrała dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przyznany w konkursie "Szkoła zawodowa najwyższej jakości” 2019 specjalny Dyplom za bardzo dobrą praktykę, potwierdzający uznanie organizowanego od 2013 roku przez szkołę we współpracy z firmą MONIN projektu "Ogólnopolski Konkurs Barmański MONIN CUP Junior.

W dniu 28 października 2019 roku, pani Grażyna Ładno wypełniła specjalnie przygotowany przez kapitułę konkursu formularz i wysłała zgłoszenie praktyki "Ogólnopolski Konkurs Barmański MONIN CUP Junior"  na Konkurs Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 2019, IV edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, organizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

//

On 6th March Ms G. Ładno received a special diploma for very good practice, awarded in the competition "Highest quality vocational school" 2019 for the Complex Catering and Hotel School. It took place at gala ceremony at the College of Management in Warsaw.

On 28th October 2019 Ms G. Ładno completed a form prepared by the jury of the competition and sent an application for the Polish Bartending Competition Competition Monin Cup Junior for the Competition of the Highest Quality Vocational School 2019, the 4th edition of the competition for the best practice of vocational schools organized by the Cooperation Fund Foundation in cooperation with the Mazovian Board of Education and the Mazovian local Government Teacher Training Center.

 

 

W styczniu 2020 roku odbył się konkurs z języka angielskiego na najlepszy plakat "British Royal Family” zorganizowany przez p. Malwinę Grzegorczyk. Prace uczniów zostały wyeksponowane na pierwszym piętrze. 31 stycznia społeczność szkolna oddawała głosy na najlepszy plakat. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Urbańska z klasy 1ep, drugie miejsce otrzymała Klaudia Schumacher z klasy 2e oraz trzecie miejsce Wiktoria Dąbrowska z klasy 1hp. Zwycięzcy głosowania zostali nagrodzeni 7 lutego podczas uroczystego apelu szkolnego. Dziękuję za udział w konkursie i gratuluję zwycięzcom!

//

In January 2020, there was an English competition for the best poster "British Royal Family" organized by Ms. Malwina Grzegorczyk. Students' works were displayed on the first floor. On the 31st of January, the school community voted for the best poster.  Aleksandra Urbańska from class 1ep took the first place, the second place went to Klaudia Schumacher from class 2e and the third place was taken by Wiktoria Dąbrowska from  class 1hp. The winners were awarded on 7th February during a solemn school assembly. Thank you for participating in the competition and congratulations to the winners!

 

 Osiągnięcia inne 2018/2019 // Other achievements 2018/2019

19 czerwca podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego p. Malwina Grzegorczyk ogłosiła wyniki szkolnego konkursu języka angielskiego na najlepszy plakat "Symbole Anglii”. Decyzją uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły pierwsze miejsce uzyskała Karolina Pejaś z klasy 2e , drugie miejsce Małgorzata Zielińska z klasy 1a oraz 3 miejsce Weronika Grabowska z klasy 1f. Pani Dyrektor Anna Chylińska wręczyła dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy kolejnych sukcesów.

 //

On 19th June, Ms. Malwina Grzegorczyk announced the results of the school English language competition for the best poster "Symbols of England" during the school assembly.  Pupils, teachers and school staff decided that Karolina Pejaś from class 2e took the first place, Małgorzata Zielińska from class 1a took the second place and  Weronika Grabowska from class 1f took the third place. Our head teacher Ms Anna Chylińska gave diplomas and prizes. Congratulations to the winners and we wish you further success.

 

ANGELIKA WIŚNICKA–WZÓR GODNY NAŚLADOWANIA
7 czerwca 2019 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla uczniów oraz nauczycieli, którzy otrzymali wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie: "Wzór osobowy godny naśladowania − uczniowskie biografie”.  Celem konkursu jest promowanie uczniów – wzorów godnych naśladowania, o dojrzałej osobowości, uczących pełnego zaangażowania i wartościowego życia.

Tym razem z naszej szkoły laureatką konkursu została Angelika Wiśnicka z klasy 4f, której biografię  opracowali i zgłosili do konkursu nauczyciele: p. Anna Rosłonek i p. Tomasz Ładziak.

Biografia Angeliki Wiśnickiej znalazła się wśród 18 wyróżnionych uczniów i została opublikowana w książce „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”, Seria D, pod redakcją Krystyny Chałas, wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2019.

W uroczystości uczestniczyła  również Wicedyrektor szkoły,  p. Urszula Augustyniak . Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: wzorowi uczniowie, uzdolnieni artystycznie, zwycięzcy olimpiad naukowych i różnorakich konkursów, sportowcy, społecznicy, wolontariusze. Wszystkich zebranych w Senacie młodych ludzi łączy podobna hierarchia wartości, gotowość niesienia pomocy i pełne zaangażowanie w podjęte działania. W tak zacnym gronie znalazła się również  ANGELIKA - społecznik, dusza artystyczna i wzorowa uczennica - WZÓR GODNY NAŚLADOWANIA.

Organizatorem konkursu była Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Jako społeczność szkolna wszyscy jesteśmy dumni z postawy Angeliki, cieszymy się jej  sukcesem w konkursie i gratulujemy! Mamy też nadzieję, że inni uczniowie zachęceni przykładem swojej starszej koleżanki pójdą w jej ślady i będą w przyszłości podejmować podobne działania.

//

ANGELIKA WIŚNICKA–A ROLE MODEL
On June 7th, 2019,  there was a ceremony in the Senate of the Republic of Poland for the students and teachers who received distinctions in the national competition: "A role model - student biographies". The aim of the competition is to promote students – role models, with a mature personality, teaching commitment and valuable life.

This time, the laureate of the competition from our school  was Angelika Wiśnicka from class 4f, whose biography was elaborated and submitted to the competition by teachers: Ms. Anna Rosłonek and Mr. Tomasz Ładziak.

The biography of Angelika Wiśnicka was among 18 distinguished students and was published in the book "Youth that you do not know. Role models", Series D, edited by Krystyna Chałas,  Polihymnia publishing, Lublin 2019.

The ceremony was also attended by the deputy head teacher  Ms. Urszula Augustyniak. The distinguished persons were the following: model students, artistically talented, winners of  various competitions, athletes, social workers, and volunteers. All young people gathered in the Senate have a similar hierarchy of values, willingness to help and full commitment to the actions taken. In such a good group there was also ANGELIKA - a community worker, an artistic soul and a model student - A ROLE MODEL.

The competition was organized by the Department of Didactics and School Education at the Institute of Pedagogy of the Catholic University of Lublin.

As a school community, we are all proud of Angelika's attitude and  her success in the competition. Congratulations! We also hope that other students encouraged by the example of their older schoolmate will tread in her footsteps and will take similar actions in the future.

 

 

  

 

W grudniu ubiegłego roku IV LO imienia Adama Mickiewicza przy współpracy z CPK – Centrum Promocji Kultury ogłosiło konkurs "KOM!KS”. Konkurs ten miał na celu rozwijanie talentów plastycznych i literackich wśród młodzieży, kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty mieszkańców warszawy oraz propagowanie czytelnictwa.

Jury oceniało prace w dwóch kategoriach:
1. Od Adama Mickiewicza do Taco Hemingwaya
2. Jestem z Warszawy- to widać, to słychać….

Uczennice  naszej szkoły: Julia Bujkowska oraz Klaudia Kozierewicz z klasy 3h wykonały komiks, którego akcja rozgrywa się w Warszawie i otrzymały wyróżnienie. 26.03.2019 podczas uroczystej gali  – obchodów 100- lecia nadania IV LO  imienia Adama Mickiewicza nagrody naszym uczennicom wręczyła pani dyrektor liceum oraz pan burmistrz dzielnicy Praga – Południe. Dziękujemy organizatorom za bardzo miłe przyjęcie i czekamy na następną edycję konkursu.

 //

In December 2018 IV Adam Mickiewicz Secondary School accompanied by CPK – Local Culture Centre organized a competition called "KOM!KS”. The competition aimed at developing literery and artistic talents, shaping the feeling of belonging to Warsaw inhabitants’ community and promotion of reading among young people.

The jury judged the works in two categories:
1. From Adam Mickiewicz to Taco Hemingway
2. "I am from the city – it can be seen, it can be heard…’’

Two students from our school: Julia Bujkowska and Klaudia Kozierewicz from class 3H prepared a comics set in Warsaw and gained a distinction for their work. On 26.03 .2019 during the celebration of Adam Mickiewicz IV Secondary School anniversary our students were handed prizes by the headteacher of the Secondary School and the mayor of Praga – Południe district. We would like to thank the organizers for a very warm welcome. We are looking forward to the next edition of the competition.

 

 

 

 Osiągnięcia inne 2017/2018 // Other achievements 2017/2018

 

MICHAŁ KAWĘCKI – WZÓR GODNY NAŚLADOWANIA

Dnia 15 czerwca 2018 r. zostały rozdane nagrody w ogólnopolskim konkursie: "Wzór osobowy godny naśladowania − uczniowskie biografie”. Uczestnikiem konkursu był Michał Kawęcki z klasy 4f, którego biografię opracowali i zgłosili  nauczyciele: p. Anna Rosłonek i p. Tomasz Ładziak.

Na konkurs wpłynęło 187 prac, a biografia Michała Kawęckiego znalazła się wśród 25 wyróżnionych uczniów i została opublikowana w książce „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”, pod redakcją Krystyny Chałas, wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2018.

Uroczyste rozdanie nagród, dla Michała oraz nauczycieli – autorów jego biografii, miało miejsce w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczyła  również Pani Dyrektor Anna Chylińska. Miłym akcentem dla wszystkich uczestników było spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Małżonką Prezydenta, Panią Agatą Kornhauser-Dudą. Uczniów i ich historie zaprezentowano  Małżonce Prezydenta. Wśród nich znaleźli się zwycięzcy olimpiad naukowych, krajowych i światowych konkursów sportowych, społecznicy i wolontariusze. Wszystkich zebranych w Pałacu Prezydenckim młodych ludzi łączy podobna hierarchia wartości, gotowość niesienia pomocy i pełne zaangażowanie w podjęte działania. W tak zacnym gronie znalazł się „nasz Michał”- społecznik, wolontariusz, po prostu - WZÓR GODNY NAŚLADOWANIA. Michał jest jedynym wyróżnionym uczniem ze wszystkich szkół warszawskich.

Organizatorem konkursu i całego  wydarzenia była Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Wraz z Michałem cieszymy się z jego  sukcesu w konkursie, gratulujemy i mamy nadzieję, że ten piękny  przykład godny naśladowania stanie się dla innych uczniów wzorem i zachętą do podobnych działań.

 //

MICHAŁ KAWĘCKI - AN EXAMPLE WORTH FOLLOWING

On 15th June prizes were awarded in the competition "An. example worth following - students' biographies". The participant of the competition was Michał Kawęcki from class 4f, whose biography was reported by his teachers Ms A. Rosłonek and Mr T. Ładziak.

There were 187 works sent for the competition and the biography of Michał Kawęcki was among 25 selected students and was published in the book "Young people that you don't know. People worth following" edited by Krystyna Chałas. Polihymnia Publishing House, Lublin 2018.

The distribution of prizes for Michał and his teachers - authors of his  biography took place in the Senate of Polish Republic. Our head teacher also participated in the ceremony. There was a meeting with the President's wife Ms Agata Kornhauser - Duda. Among the people awarded were the winners of scientific olympic competitions, social workers and volunteers. All the young people gathered in the Presidential Palace have the same hierarchy of values, willingness to help and full commitment to the taken actions. Among them was " Our Michał", social worker, volunteer, someone WORTH FOLLOWING. Michał is the only distinguished student from all Warsaw schools.

The organizer of the competition and the entire event was the Faculty of Didactics and School Education at the Institute of Pedagogy of the Catholic University of Lublin. We are happy with Michał's success in the competition. We congratulate him and hope that Michał will become and example worth following for all students and will encourage them to take similar initiatives.

 

8 maja 2018r. podczas Gali wręczenia nagród w konkursie "Szkoła zawodowa najwyższej jakości” został odebrany dyplom dla naszej szkoły potwierdzający uznanie projektu Konferencja pt. „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy” za DOBRĄ PRAKTYKĘ.

Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych. Udział w konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości” był doskonałą okazją do pochwalenia się tym, co szkoła robi poza działaniami edukacyjnymi dla uczniów.

Uważamy, że doskonalenie zawodowe nauczycieli jest bardzo istotne w świecie ciągłych zmian, nowości i naukowych badań. Udział nauczycieli w konferencji żywieniowej, współpraca ze środowiskiem akademickim pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas nauczania zawodowego. Będzie to miało wpływ na rozwój szkoły, promocje szkoły oraz zwiększenie zainteresowania młodych szkolnictwem zawodowym a tym samym naszą szkołą.

//

On 8th May 2018 during the Award Gala in the competition "Vocational School of the highest quality", our school received a diploma confirming the recognition of the project Conference "Food and nutrition in contemporary knowledge" as a GOOD PRACTICE. 

The aim of the competition was to collect and promote examples of good practice to assure its quality in vocational schools.Participation in the competition "The highest quality vocational school" was an excellent opportunity to show what the school does for students, besides educational activities.

We believe that teachers' professional development is very important in a world of continuous changes, news and scientific research.Teachers' participation in a nutritional conference and cooperation with the academic environment allows to use the acquired knowledge during vocational training. This will affect the school's development, school promotions and will increasing the interest of young people in  vocational education, including our school.

  

 

 Fundacja Idea Nova z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w lutym 2018r. ogłosiła konkurs na Patriotkę 100-lecia. Celem konkursu było wyłonienie ciastka o nazwie Patriotka 100-lecia, które będzie słodkim symbolem polskich świąt patriotycznych, będzie towarzyszyć Polakom podczas innych okazji wzbudzających poczucie narodowej dumy, będzie jednoczyć Polaków oraz umilać wspólne celebrowanie polskich świąt o charakterze patriotycznym.

Patriotka powinna być biało-czerwona, łatwa w przenoszeniu i jedzeniu, nieskomplikowana w wykonaniu,  niedroga i pyszna. Konkurs miał charakter otwarty, dla profesjonalistów i amatorów. Z naszej szkoły, pod kierunkiem p. Agnieszki Koniecznej, swój przepis na ciastko 100-stulecia zgłosiła Paula Socha z klasy 2f. Komisja Konkursowa oraz internauci spośród zgłoszonych prac, wyłonili 10 propozycji, wśród nich było ciastko Pauli. Podczas finału, który odbył się 25 maja 2018r. w Warszawie w Warsztacie Warszawskim przy Placu Konstytucji 4, Paulina Socha zaprezentowała swoje ciastko w kształcie serca w barwach biało-czerwonych. Nie udało się zdobyć I miejsca, jednak miła i serdeczna atmosfera wśród osób promujących pozytywny patriotyzm, sprawiła, że wszyscy byli zadowoleni. Gratulujemy zwyciężczyni z Zielonej Góry. Szczegóły konkursu na www.patriotka.org.pl.

//

 Idea Nova Foundation on the occasion of 100th anniversary of getting independence, announced in February 2018 a 100th anniversary Patriot Competition. The purpose of the competition was to select a cake named the Patriot of the 100th anniversary, which will be a sweet symbol of Polish patriotic holidays, during which it will be present and will unite Poles with national pride to celebrate Polish holidays of patriotic character. The cakes should be white and red, easy to carry and eat, inexpensive and delicious.
The competition was open to professionals and amateurs. From our school, under Ms Agnieszka Konieczna direction, Paula Socha from 3f submitted her recipe for a 100th anniversary cake. The competition commission and internet users from among the submitted works, selected 10 proposals, among which was Paula's cake. During the finals, which took place on 25th May 2018 in the Warsaw workshops at 4 Plac Konstytucji, Paula Socha presented her heart shaped cake in white and red colors. She didn't manage to get 1st place, but the atmosphere among people promoting patriotism was very pleasant and everyone was happy. Congratulations to the winners from Zielona Góra.

 

 

W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły realizowali projekty w ramach działań Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Udało nam się zrealizować projekt społeczny oraz projekt dotyczący innowacji. Wszyscy uczniowie zaangażowaniu w powyższe działania mieli okazję uczestniczyć w gali podsumowującej osiągnięcia, która odbyła się w Centrum Kreatywności Targowa. Powyższe projekty powstawały pod opieką p. Beaty Pręgowskiej, Dobrosławy Kowalskiej i Moniki Różyckiej.

 //

Recently students of our school carried out projects as part of the Polish Foundation activities. We managed to implement a social project and innovation project. All students involved in the above activities had the opportunity to participate in the gala, summarizing the achievements that took place at Creativity Center Targowa. The above projects were created with the help of Ms B. Pregowska, D.Kowalska and M. Różycka.

 

 

30 listopada 2017r. w Centrum Szkoleniowym przy ul. Siennej 73 odbyła się prezentacja projektów innowacyjnych w ramach  programu „Przedsiębiorcza młodzież”.  Nasz zespół  - uczniowie klasy 3de w składzie:  Laura Opala (lider grupy), Klaudia Mazurkiewicz, Paulina Winiarska, Radosław Ostrowski przedstawili swój wynalazek „Obłuszczarko - fileciarkę” zwaną Fo-fish przed komisją specjalistów. Projekt wzbudził zainteresowanie, zadawano wiele pytań, na które nasi uczniowie wyczerpująco odpowiadali. Podsumowanie projektu odbędzie się 19 grudnia.

 //

On 30th November 2017 in the Training Center at 75 Sienna street there was a presentation of innovative projects within the "Entrepreneurial Youth" program. Our team 3de students composed of Laura Opala (group leader), Klaudia Mazurkiewicz, Paulina Winiarska, Radosław Ostrowski presented their invention "Decalher - Fillet" in front of a group of specialists. The project was accepted with great interest. Many questions were asked and they were answered by the students. The project's evaluation will take place on 19th December.

Szkolny Konkurs Barmański
Dnia 27 października 2017 roku, odbyła się II edycja Szkolnego Konkursu Barmańskiego, mająca na celu wyłonienie reprezentanta naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim Monin Cup Junior 2017. Zmagania konkursowe rozpoczęły się od krótkiego przemówienia p. dyrektor Anny Chylińskiej, która powitała uczestników, członków jury oraz kibicujących  uczniów z klasy 2h, 3h, 4f, życząc wszystkim dobrej zabawy. W jury konkursu wzięli udział przedstawiciele firmy Monin i p. Marek Bielecki,  nauczyciele p. Grażyna Ładno i p. Arkadiusz Butor oraz absolwent szkoły p. Krzysztof Ruciński - uczestnik konkursu Monin Cup Junior 2015.

W konkursie polegającym na opracowaniu oryginalnej receptury napoju bezalkoholowego na bazie produktów firmy "Monin" oraz własnoręcznym przygotowaniu moktajlu wzięły udział:
1.        Paulina Gaweł z kl.4f przygotowująca techniką shakerowania napój "Cocorange"

2.        Zuzanna Mataszek z kl. 2h przygotowująca techniką Bulding/Stiring napój "Multi Color Day"

3.        Dominika Staśkiewicz z kl.4h przygotowująca techniką shakerowania napój " Orange Express".

Jury konkursu, biorąc pod uwagę zapach, smak, sposób podania oraz technikę wykonania napoju, najwyżej oceniło drink przygotowany przez Zuzannę Mataszek. Uczennica w dniu 7 grudnia 2017 roku, reprezentując Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim MONIN CUP JUNIOR 2017. Uczestniczkom szkolnych zmagań dziękujemy a Zuzi życzymy powodzenia.

 //

School Bartender Competition
On 27th October 2017 the second edition of Bartender Competition took place in our school. Our aim was to select a representative of our school to participate in the National Bartender Competition Monin Cup Junior 2017. The competition started with a brief speech of head teacher Ms Anna Chylińska, who welcomed the participants, members of the jury and supporters of class 2h, 3h and 4f, wishing all good fun. The jury was attended by representatives of Monin, Mr Marek Bielecki, teachers Ms Grazyna Ładno and Arkadiusz Butor and Krzysztof Ruciński - participant of the Monin competition Junior Cup 2015.

The competition consists in preparing an original recipe of a non-alcoholic beverage on the base of Monin products. The following students took part in it:
1.Paulina Gaweł 4f prepared drink "Cocorange"

2.Dominika Staśkiewicz 4h prepared drink "Orange Express"

3.Zuzanna Mataszek 2h prepared drink "Multi Color Day"

The jury took into account smell, taste, technique of preparing and way of serving. Zuzanna Mataszek won the competition and will represent our school in the National Bartender Competition Monin Cup Junior 2017. We wish Zuzanna good luck.

 

Uczniowie klasy 3de z wychowawczynią Beatą Pręgowską zainteresowali się programem „Przedsiębiorcza młodzież” współfinansowanym przez m. st. Warszawę i 13.10.2017r. zgłosili dwa projekty. Jeden projekt społeczny pt. „Śniadanie dla zabieganych” oraz drugi projekt pt. „Ręczna fileciarko-obieraczka do ryb” na konkurs młodzieżowych innowacji, którego celem jest realizowanie własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań. 18.10.2017r. zapadła decyzja o przejściu do drugiego etapu i otrzymaniu dofinansowania na realizację prototypu innowacji, aby na początku grudnia 2017r. zaprezentować go podczas finału konkursu. Konkurencja jest duża, trzymajcie kciuki.

 //

Students from class 3de with their teacher Ms Beata Pręgowska interested in the program "Young entrepreneurs" financed by the city of Warsaw, have entered two projects on 13th October 2017. One of them is "Breakfast for busy people" and the other one id "Manual fillet fish peeler". Both projects take part in the contest of young innovators. Their aim is to implement their own ideas for innovative solutions. On 18th October students passed to the second stage and received funding for the implementation of the prototype of the innovation. It will be presented in the final of the contest in December 2017. Keep your fingers crossed!

 

  

Osiągnięcia inne 2016/2017 // Other achievements 2016/2017

Sukcesy nauczycieli
Miło nam poinformować, że Joanna Wojtulewicz, uzyskała III miejsce w mazowieckim konkursie „Lekcje o Mazowszu” , za scenariusz lekcji „Powrócisz tu gdzie nadwiślański brzeg… Historia, tradycje i współczesność ziemi mazowieckiej”. Serdecznie gratulujemy

 //

Teachers’ success
We would like to inform you that Ms Joanna Wojtulewicz took III place in the Mazovia Contest „Lessons about Mazovia region” for the lesson schedule „Powrócisz tu gdzie nadwiślański brzeg….History, tradition and contemporary Mazovia region”. Congratulations!

 

 

Dnia 7 kwietnia 2017 roku odbyła się 9 Ogólnopolska Olimpiada Kawy dla szkół gastronomicznych na Targach Euro - Gastro. Naszą szkołę w ścisłym finale reprezentowana przez uczennicę klasy III H Anetę Kuć pod opieką Pana Arkadiusza Butor. Zawodniczka miała do przygotowania klasyczne expresso a następnie latte art oraz taste cup. 

 //

On 7th April 2017 the IX Coffee Competition for catering schools took place at Euro-Gastro Fair. Our school was represented by 3rd class student Aneta Kuć with the help pf her teacher Mr Arkadiusz Butor. She had to prepare a classic expresso followed by latte art and taste cup.

 

Konkurs gastronomiczny

W dniu 27 marca 2017 r. dwa zespoły z klasy 2 f reprezentowały szkołę  w konkursie gastronomicznym pt. „ Smażone, pieczone, czy duszone- najlepsze mięso mielone”. Pierwszy zespół w składzie Iwoną Bąk i Dariusz Horowski zaprezentowali danie pt: „Wołowina/ bearnaise/szynka/cebula/cukinia”.
 Para zajęła 6 miejsce. Drugi zespółw składzie Adam Ambroziak i Dominik Wiśniewski zaprezentowali danie pt: „ Mielone na trzy sposoby z pieczonymi ziemniakami, marchewką i pietruszką”. Para zajęła 7 miejsce. Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod okiem ucznia klasy 3 d Daniela Ogonowskiego i Pani Pauliny Ciesielskiej.

 //

Caterin competition

On 27th March two teams from class 2f represented our school in the catering competition "Fried, baked and stewed - the best minced meat". The first team - Iwona Bąk and Dariusz Horowski - presented the dish "Beef, bearnaise, ham, onion, courgette" They took 6th place. The second team - Adam Ambroziak and Dominik Wiśniewski presented the dish "Minced meat with roast potatoes, carrot and parsley". They took 7th place. The students were prepared by Ms Paulina Ciesielska and Daniel Ogonowski from class 3d.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kilku lat organizuje ogólnopolski konkurs dla ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.
Uczniowie naszej szkoły opracowywali własne receptury i aż cztery z nich uznano za ciekawe. Zostały one wykorzystane w wydanym przez MR i RW katalogu "Tradycja w ujęciu młodych, czyli 50 najlepszych przepisów” popularyzującym polskie dziedzictwo kulinarne. Gratulujemy naszym młodym kucharzom!

//

Minister of Agriculture for several years has been organizing a contest for catering secondary schools for the best recipe using products with Protected Designation of Origin and as Traditional Speciality Guaranteed.
Our studen2ts worked on their own recipes and four of them were found to be interesting. They were used in the catalogue "Tradition in terms of young people - 50 best recipes". It makes popular our culinary heritage. Congratulations to our young cooks!

 

Konkurs Żywności Ekologicznej, Organicznej lub mającej szczególne cechy zdrowotne
W dniu 21 października 2016 roku na Targach Eco&Organic&Vege w Centrum Targowym PTAK w Nadarzynie odbył się drugi etap konkursu Żywności Ekologicznej, Organicznej lub mającej szczególne cechy zdrowotne organizowanego przez Koło Naukowe Gastronomów i Hotelarzy SGGW we wspólpracy z targami. W tym konkursie naszą szkołę reprezentowała dwójka uczniów: Katarzyna Suchodolska i Jakub Czernecki z klasy IVD. Do finału zakwalifikował się Jakub, który musiał przygotować 3 porcje dania zasadniczego z użyciem produktów z tzw. black boxu, a były to min. kurczak i dynia.
Jakub Czernecki przygotował w ocenie wszystkich bardzo smaczne danie i zajął IV miejsce. Uczniowie przygotowali się do konkursu pod kierunkiem Pani Bożeny Juzaszek.

//

Competition og Organic and Healthy Food
On 21st October 2016 at the Eco Fair&Organic&Vege in the Fair Center PTAK in Nadarzyn the second stage of the competition took place. It was organized by the Scientific Catering and Hospitality Association of the University of Social Life in cooperation with the Fair. In this competition our school was represented by 2 students: Katarzyna Suchodolska and Jakub Czerniecki from class 4d. Jakub Czerniecki qualified for the finals. He had to prepare 3 servings of basic dish using products from the black box. It was chicken and pumpkin.
Jakub Czernecki prepared a very tasty dish and took 4th place. Students were prepared by Ms Bozena Juzaszek. Gratulujemy występu w finale konkursu!!!

 Osiągnięcia inne 2015/2016 // Other achievements 2015/2016

14 czerwca odbył się finał polskich eliminacji do konkursu Les Chefs en Or 2016 w Studio Kulinarnym Transgourmet/Selgros Cash&Carry w Ożarowie Mazowieckim. Z całej Polski zakwalifikowało się 4 uczniów, wśród których znalazł się Przemysław Kopania (opieka Beata Pręgowska).
Przedmiotem konkursu było stworzenie potrawy z zakresu sztuki kulinarnej o szczególnych warunkach wizualnych i smakowych. Należało przygotować w czasie max. 120 min 6 porcji własnego dania zawierającego rybę Kulbin, czerwoną komosę ryżową, kumkwat oraz miód wielokwiatowy.

Przemek Kopania zajął III miejsce wygrywając cenne nagrody, między innymi staż w restauracji MOONSFERA u Jarosława Uścińskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (OSSKiC). W czasie spotkania dla uczestników odbył się pokaz kulinarny francuskiego jurora Marc Galais – dyrektora ds. HoReCa Transgourmet Francja.

//

On 14th June 2016 the final elimination of the Polish Competition Les Chefs en Or 2016 in Culinary Studio Transgourmet/Selgros took place in Ożarów Mazowiecki. Four students qualified to the competition, among them was our student Przemysław Kopania under the supervision of Ms B. Pregowska.
The object of the contest was to create a range of dishes from culinary art of specific visuality and taste. They had to prepare 6 portions of dishes containing fish meager, red quinoa, kumquat and honey.

Przemek Kopania won 3rd place, winning valuable prizes, including training in MOONSFERA reaturant at Jarosław Usciński - president of National Association of Cuisine and Pastry Chefs (OSSKiC). During the meeting there was a cooking show of French juror Marc Galais - director HoReCa Transgourmet France.

Konkurs z wiedzy „Osiągnięcia sportowców polskich w letnich igrzyskach olimpijskich”
W maju nauczyciele w-f przeprowadzili we wszystkich klasach eliminacje do w/w konkursu. W dniu 30 .05 .16r. w LO XXIII im. Marii Skłodowskiej-Curie /organizator konkursu/ odbył się finał ,w którym uczestniczyło troje naszych uczniów; M. Cimochowska kl. 1e, J. Podołowski 1d. oraz P. Olszewski 3f. wraz z opiekunem S. Pawelec.
Na 40 finalistów ze szkół warszawskich czekał do rozwiązania test z 60 pytaniami. Nasi uczniowie wykazali się dobrą znajomością tematu osiągając przyzwoity wynik za co zostali nagrodzeni dyplomami oraz skromnymi upominkami.

//

The competition of knowledge about "Achievements of Polish sportsmen in the summer Olympic Games"
In May, gym teachers conducted qualifications for the contest in all classes in our school. On 30th May 2016 in Maria Curie-Skłodowska Secondary School (competition organizer) the final was held, which was attended by our 3 students M.Cimochowska 1e, J.Podołowski 1d and P.Olszewski 3f, supervised by S.Pawelec. 40 finalists from Warsaw schools were solving a test of 60 questions. Our students demonstrated a good knowledge of the subject reaching a good result for which they were awarded diplomas and gifts.

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS KULINARNY DLA SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH „Drób na Polskim Stole”
W dni 14 maja 2016 w Ostródzie odbył się I Ogólnopolski Konkurs Kulinarny dla Szkół Gastronomicznych. Temat konkursu „Drób na Polskim Stole”. Naszą szkołę reprezentował Daniel Ogonowski uczeń klasy 2 d. Uczeń miał za zadanie przygotowanie 6 porcji dania zasadniczego w czasie 60 minut.
Daniel Ogonowski zajął 4 miejsce. Do konkursu uczeń został przygotowany przez Panią Bożenę Juzaszek i Paulinę Ciesielską. Gratulujemy.

//

I COOKING COMPETITION FOR CATERING SCHOOLS "Poultry on Polish Table"
On 14th May 2016 in Ostróda was held I Culinary Competition for Catering Schools. The topic was "Poultry on Polish Table". Our school was represented by Daniel Ogonowski, student from class 2d. He had to prepare 6 servings of the main course during 60 minutes. Daniel Ogonowski took 4th place. He was prepared by Ms Bozena Juzaszek and Ms Paulina Ciesielska.

13 maja 2016r. w Ostródzie Patryk Przybysz uczeń klasy IIIf brał udział i zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Zielona Budka Master Challenge” podczas Expo Mazury HoReCa festiwal smaków. Tematem konkursu był kreatywny deser lodowy „Karmel z solą”. Patryk pod opieką pani Beaty Pręgowskiej opracował deser „Egzotyczny raj” z wykorzystaniem lodów karmel z sola i sorbet malinowy oraz m.in. czekolady, bezy, malin, marakuji i mięty. Podczas konkursu przygotował go i podał po 6 porcji na talerzach i w pucharkach. Gratulujemy sukcesu!

//

On 13th May 2016 our student Patryk Przybysz 3f participated and took 2nd place in the competition "Zielona Budka Master Challenge" in Ostróda, during the Expo Mazury HoReCa festival of flavors. The topic of the contest was a creative ice cream dessert "Caramel with salt". Patryk with the help of Ms Beata Pręgowska prepared a dessert "Exotic paradise" using caramel ice cream with salt and rasberry sorbet and among others chocolate, meringue, rasberry, passion fruit and mint. During the competition he prepared six servings of the dessert on plates and in special cups. Congratulations!

Konkurs na danie z użyciem mrożonek firmy Hortex
Jakub Czernecki z klasy IIID (jako jedna z trzech osób) w Polsce wygrał konkurs na danie z użyciem mrożonek Horteksu. W związku z tym został zaproszony wraz z nauczycielką technologii Panią Bożeną Juzaszek do Food Lab Studio Grzegorza Łapanowskiego w Warszawie, gdzie wraz z dwoma pozostałymi laureatami miał możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawych warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez Pana Grzegorza Łapanowskiego. Jakub wraz z Panią Bożeną Juzaszek przygotowali kilka potraw pod okiem Pana Grzegorza oraz Jakub zaprezentował swoją potrawę konkursową ,,Kolorowe kopytka" . Wszystkie dania wzięły udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej do nowej książki w ramach projektu Szkoła na widelcu.

//

Competition for the dish using Hortex frozen ingredients
Jakub Czernecki 3d (as one of three people in Poland) won the competition using Hortex frozen ingredients. Therefore he was invited with his technology teacher Ms Bożena Juzaszek to Food Lab Studio of Grzegorz Łapanowski in Warsaw, where together with other two winners had the opportunity to participate in a very interesting culinary workshop led by Mr Grzegorz Łapanowski. Jakub with his teacher Ms Bożena Juzaszek prepared several dishes under the supervision of Grzegorz Łapanowski and Jakub presented his competition dish "colorful dumplings". All dishes participated in a professional photo session for a new book concerning the project "School on a fork". Its aim is to improve nutrition of children in schools and kindergardens.

07 kwietnia 2016r. w czasie Dnia Otwartego Szkoły odbył się konkurs ciasteczkowy pt.: „Kolorowa wiosna”. W konkursie zorganizowanym przez p. E. Zielińską i p. A. Konieczną wzięli udział uczniowie z klas I-III. W wyniku głosowania wyłoniono zwycięzców. Oto oni:
I miejsce: Sandra Rowicka i Adam Ambroziak, kl. 1f
II miejsce: Iga Jaszczur i Maria Powała, kl. 2ca oraz Marta Bachta, kl. 2hIII miejsce: Dominik Wiśniewski, kl. 1f Gratulujemy!!!

//

On 7th April 2016 during the Open school day a biscuit competition took place. It was organized by Ms Ewelina Zielinska and Ms Agnieszka Konieczna. Students from classes I - III took part in it. The winners are:
1st place Sandra Rowicka and Adam Ambroziak 1f
2nd place Iga Jaszczur and Maria Powała 2ca, Marta Bachta 2f
3rd place Dominik Wiśniewski 1f Congratulations!

 Osiągnięcia inne 2014/2015 // Other achievements 2014/2015

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego "Operation 2015”. 12 marca 2015 odbył się etap szkolny, w którym wzięło udział 6 uczniów z klas 4g i 4g1. Najwyższy wynik uzyskało 3 uczniów klasy 4g1: Justyna Chyża, Grzegorz Frej i Kamil Świerczyński. Gratulacje dla naszych dzielnych uczniów. W tym roku treści konkursu związane były z pomocą najbiedniejszym państwom świata oraz promocję idei Unii Europejskiej. Tematyka konkursu obejmowała takie pojęcia jak zrównoważony rozwój, ekologia, prawa człowieka, etc.

//

As every year students of our school participated in The Interschool English Language Contest "Operation 2015”. On March 12th 2015 six students of 4g and 4g1 classes took part in the first part of the competition in our school. Three of them, all from 4g1 class achieved the highest results: Justyna Chyża, Grzegorz Frej i Kamil Świerczyński. Congratulations to our brave learners. This year the topics concerned the help for the poorest countries in the world and the promotion of the European Union idea. The issues such as balanced development, ecology, human rights, etc. were also the matter of „Operation 2015”.

 


Zakończył się zorganizowany dla młodzieży ZSGH konkurs fotograficzny pt. "Jesień w Warszawie”. Za udział w konkursie nagrody otrzymali:
Piotr Bąk – klasa 4h
Daniel Kudlak – klasa 1c

//

A photography contest for ZSGH youth has come to an end. The competition entitled "Autumn in Warsaw" features the following people to have been awarded:
Piotr Bąk – class 4h
Daniel Kudlak – class 1c

 Osiągnięcia inne 2013/2014 // Other achievements 2013/2014

Konkurs wiedzy o Pradze Południe
W dniu 12 marca 2014 r. uczniowie Ewelina Gur z klasy IV g1, Mariola Krychta z klasy IVg1 i Paweł Nogal z klasy Ig reprezentowali naszą szkołę w etapie dzielnicowym "Konkursu wiedzy o Pradze Południe”. Młodzież do konkursu przygotowywała się pod opieką pani Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej i pana Tomasza Ładziaka.

//

Praga Poludnie knowledge competition
On the 12th of March 2014, pupils Ewelina Gur from class IV g1, Mariola Krychta from class IVg1 and Paweł Nogal from class Ig represented our school in regional stage of ”Praga Poludnie knowledge competition”. Our youth had been prepared by Ms Halina Litwiniuk-Gierwatowska and Mr Tomasz Ładziak.

Certyfikat "Mądre żywienie zdrowe pokolenie"
Dnia 10.03.2014 r. uzyskaliśmy certyfikat w programie "Mądre żywienie zdrowe pokolenie". Pod opieką pedagoga - Anny Zubryckiej Pacholik szkoła wraz z uczniami brała udział w projekcie, dzięki któremu młodzież zdobyła wiedzę na temat zasad racjonalnego odżywiania, zaś nauczyciele scenariusze lekcji w danej dziedzinie do wykorzystywania z kolejnymi pokoleniami uczniów.

//

“Smart nutrition-healthy generation” certificate
On the 10th of March 2014 our school received a certificate “Smart nutrition-healthy generation”. Under supervision of our guidance counsellor, Anna Zubrycka Pacholik, our school and its pupils participated in a project which taught them rules of proper nutrition. Teachers, on the other hand, received lesson plans for each particular field of knowledge to use them with next generations of pupils.

kliknij na napis  CERTYFIKAT // CERFTIFICATE

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt. „O działalności wytwórczej, życiu społecznym i folklorze miejskim na prawym brzegu Wisły - wczoraj, dziś i jutro. Rewitalizcja starej Pragi”, który był realizowany, w ramach VIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, przez Zespół Szkól nr 5 w Warszawie.
W maju 2013 roku odbyły się zajęcia w terenie przybliżające historię Pragi, ciekawe miejsca i zakątki, które być może za kilka lat zupełnie zostaną wchłonięte przez nowoczesną architekturę. Następnie we wrześniu br. zorganizowano spotkanie z Jerzym Kisielewskim, podczas którego znany dziennikarz opowiadał o anegdotkach i tajnikach zawodu dziennikarza. Ostatnim etapem projektu był konkurs dziennikarski, jego uczestnicy mieli za zadanie dotrzeć do rzemieślników i drobnych wytwórców, którzy od pokoleń mieszkają na Pradze i tu prowadzą swoje warsztaty wytwórcze. Z nimi też przeprowadzili wywiady. W konkursie wzięli udział uczniowie następujących szkół praskich: LO im. Z. Herberta, LO im St. Wyspiańskiego, LO im. S. Kisielewskiego, Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego nr 2, LO im. Olimpijczyków Polskich.

Z największą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że uczniowie TGH z „Majdańskiej” zdobyli nagrody i wyróżnienia.
W gronie laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
II miejsce: Paweł Nogal – 1g3, za wywiad z cukiernikiem
Wyróżnienia: Marzena Czerkawska i Milena Smoderek – 1h za wywiad z zegarmistrzem
Aleksandra Kuczmarska i Paulina Kwiatkowska – 1 g3 za wywiad z szewcem
Opiekunem merytorycznym prac uczniów była Joanna Wojtulewicz.

//

Pupils from our school participated in an educational project en. “About productive activities, social life and urban folklore on the right bank of Vistula – yesterday, today and tomorrow. Revitalization of old Praga”. It was conducted due to the VIII edition of Warsaw Educational Initiatives by School Complex no. 5 in Warsaw.
In May 2013 the on field classes took place to learn Praga’s history, interesting nooks and crannies which for a couple of years might be absorbed by modern architecture. In September, this year, the meeting with Jerzy Kisielewski had been organized. He told about his journalist career, its secrets and anecdotes. The last part of the project included journalistic competition. Its participants had to find craftsman and small-scale producers who from generations live in Praga and here have their manufacture. The competition’s participants were: LO im. Z. Herberta, LO im St. Wyspiańskiego, LO im. S. Kisielewskiego, Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego nr 2, LO im. Olimpijczyków Polskich.

With great pleasure we can announce that pupils from TGH Majdanska got several awards and distincions.
IInd place: Paweł Nogal- 1g1 for an interview with a confectioner
Distincions: Marzena Czerkawska and Milena Smoderek – 1h for an interview with a watchmaker
Aleksandra Kuczmarska and Paulina Kwiatkowska – 1g3 for an interview with a shoemaker
Joanna Wojtulewicz supervised pupils’ works.

W dniu 3 grudnia 2013r grupa uczniów TGH przystąpiła do szkolnego etapu konkursu nt wiedzy o Pradze Południe. Konkurs przygotowali p. Halina Litwiniuk-Gierwatowska i p.Tomasz Ładziak.

//

On the 3rd of December a group of pupis from TGH entered a school stage of competition concearning knowledge about Praga Poludnie. The competition had been prepared by Ms Halina Litwiniuk-Gierwatowska and Mr Tomasz Ładziak.