Pisanka Wielkanoc.

Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną 2016/2017 // Contest for the prettiest Easter egg 2016/2017


W marcu 2017 r.  p. Anna Rosłonek i p. Anna Chalhoub już po raz kolejny  zorganizowały konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną. Uczniowie wykonali swoje pisanki różnorodną techniką.
5 kwietnia 2017 r. w Dniu Otwartym Szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W tym dniu, na wystawie przygotowanej w sali nr 5 można było podziwiać piękne prace wykonane przez uczniów różnych klas. Odbyło się też głosowanie na najładniejszą pisankę.
Oto wyniki:
I miejsce – Dominik Wiśniewski, kl. 2F
II miejsce (ex aequo) – Agnieszka Kowalczyk, kl. 1F oraz Monika Kwiatkowska, kl. 1H
III miejsce – Natalia Rek, kl. 1F

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie!

 //

In March 2017 Ms Anna Rosłonek and Ms Anna Chalhoub once again organized contest for the most beautiful Easter egg. Students prepared their Easter eggs in various techniques. On 5th April 2017 the Open Day was held in our school. We could admire beautiful Easter eggs made by our students. There was also a vote for the prettiest Easter egg.

1st place - Dominik Wiśniewski 2f
2nd place - Agnieszka Kowalczyk 1f; Monika Kwiatkowska 1h
3rd place - Natalia Rek 1f

We congratulate the winners and thank all the students who took part in the competition.Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną 2014/2015  // Competition for the most beautiful Easter egg 2014/2015

W marcu 2015 r. odbył się w naszej szkole konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną. Konkurs zorganizowały p. Anna Chalhoub i p. Anna Rosłonek. Młodzież chętnie zaangażowała się w to przedsięwzięcie i wpłynęło wiele prac, które były wykonane różnorodną techniką.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 26 marca 2015 r. w Dniu Otwartym Szkoły. W tym właśnie dniu, w sali nr 3 została zorganizowana wystawa pisanek wykonanych przez uczniów różnych klas. Odbyło się też głosowanie na najpiękniejszą pracę.
Oto wyniki:
I miejsce – Ewelina Zajączkowska, kl. 2c
II miejsce – Aneta Rawska, kl 4k
III miejsce (ex aequo) – Sylwia Szyszka, kl. 2g oraz praca zespołowa z kl. 2h

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie!

//

In March 2015 a competition for the most beautiful Easter egg took place in our school.It was organized by Ms Anna Chalhoub and Ms Anna Rosłonek.Students were involved in decorating Easter eggs which were made in different techniques. The results were announced on 26th March 2015 during the Open School Day , when all the Easter eggs were exhibited in room number 3. All the visitors voted for the most beautiful Easter egg.
The results are:
1st place - Ewelina Zajączkowska Ic
2nd place - Aneta Rawska 4h
3rd place - Sylwia Szyszka 2g and team work 2h

Congratulations and thanks to all students who took part in the competition!