Rolnicza

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2021/2022  //  Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2021/2022

Tegoroczne eliminacje centralne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym „Gastronomia” zakończyły się  dla jednej z naszych uczennic ogromnym sukcesem. Justyna Wadełek zajęła w nich 5 miejsce i uzyskała tym samym tytuł laureata, co oznacza, że została zwolniona z części teoretycznej egzaminu zawodowego. Ponadto otrzymała indeks, który otwiera jej drogę do studiowania na jednej z 9 uczelni w Polsce m.in. na SGGW.    

 

uczennica z dyplomem, uczennica z wychowawczynią

 

Tegoroczne eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, odbywające się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zakończyły  się dla naszych uczniów ogromnym sukcesem. W bloku tematycznym „Gastronomia” Justyna Wadełek zajęła I miejsce, awansowała tym samym  do eliminacji centralnych i uzyskała tytuł finalisty.  Niemały sukces odnieśli też uczniowie w bloku tematycznym "Technologia żywności”- Patryk Leśniewski zajął 4 miejsce, a Maja Matusik 5 miejsce.  

This year's qualifications of the Agricultural Knowledge and Skills Competition which took place at the Warsaw University of Life Science, ended with a great success for our students. In the thematic block "Catering" Justyna Wadełek took the first place, thus advancing to the central qualifications and obtaining the title of finalist. Students in the thematic block "Food Technology" also achieved considerable success - Patryk Leśniewski took 4th place and Maja Matusik took 5th place.

uczennica z dyplomem za zajęcie I miejsca, uczniowie biorący udział w olimpiadzie

 

W tym roku do szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy I Umiejętności Rolniczych przystąpiło aż 28 osób. W bloku tematycznym Gastronomia wzięły udział 24 osoby, a w bloku tematycznym Technologia żywności 4 osoby. Punktacja uzyskana z testu oraz zadań praktycznych pozwoliła wyłonić zwycięzców, są nimi Justyna Wadełek z klasy 3ep (Gastronomia) oraz  Patryk Leśniewski z kasy 4d (Technologia żywności).  Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych etapach!

This year, 28 people joined the school stage of the Agricultural  Knowledge and Skills Competition. 24 people took part in the subject Catering  and 4  in the subject Food Technology. The scoring obtained from the test and practical tasks allowed to select the winners, they are Justyna Wadełek from  class  3ep (Catering) and Patryk Leśniewski from class 4d  (Food Technology). We keep our fingers crossed for success in the next stages!

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2020/2021   //  Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2020/2021

Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Brały w nich udział dwie uczennice z naszej szkoły. Justyna Wadełek zmierzyła się z zadaniami w bloku tematycznym gastronomia, a Maja Matusik odpowiadała na pytania z zakresu bloku tematycznego technologia żywności. Maja zajęła 4 miejsce, a Justyna 10 w klasyfikacji ogólnej, co nie pozwoliło na udział w kolejnym etapie olimpiady. Gratulujemy wysokich wyników i życzymy powodzenia w przyszłości!  

District qualifications of the Olympics of Agricultural Knowledge and Skills
In the premises of the Warsaw University of Life Sciences the district qualifications of the Agricultural Contest of Knowledge and Skills were held. Two students from our school took part in them. Justyna Wadełek faced the tasks in the catering thematic block, and Maja Matusik answered questions from the food technology thematic block. Maja took 4th place and Justyna 10th in the general classification, which did not allow her to participate in the next stage of the contest. Congratulations on the high results and good luck in the future!   

 Maja Matusik pod budynkiem wydziału Technologii ŻywnościJustyna Wadełek pod budynkiem Wydziału Żywienia Człowieka

 

Tegoroczny etap szkolny Olimpiady Wiedzy I Umiejętności Rolniczych odbył się w formie zdalnej. Do konkursowych zadań przystąpiło 13 uczniów. W bloku tematycznym Gastronomia zwyciężyła uczennica klasy 2ep- Justyna Wadełek, natomiast w bloku tematycznym Technologia żywności najwyższą liczbę punktów uzyskała Maja Matusik- uczennica klasy 3d. Gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym! 

//

This year's school stage of Agricultural Contest of Skills and Knowledge was held remotely. 13 students took part in the competition. A student, Justyna Wadełek  from class 2ep  won the catering topic while Maja Matusik  from class 3d won food technology topic. Congratulations and good luck with the next stage!Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2019/2020 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2019/2020

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W tym roku pod opieką p. Moniki Różyckiej w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 12 osób. W bloku tematycznym Gastronomia brało udział dziesięcioro  uczniów, a w bloku tematycznym Technologia żywności dwoje uczniów. Wszyscy rozwiązywali test składający się z 60 pytań i przystąpili do 3 zadań praktycznych. Zwycięzcami tegorocznych zmagań są: Damian Skłodowski w bloku Gastronomia i Piotr Galas w bloku Technologia żywności. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach!

//

Our School is again taking part in the Agricultural Skills and Knowledge Competition. This year 12 students with their teacher Ms M. Róźycka participated in the school qualifications. Ten students took part in the catering topic and two students participated in food technology topic. Everyone solved 60 questions test and proceeded to three practical tasks. The winners are Damian Skłodowski and Piotr Galas. Congratulations and good luck in the next stages!Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2018/2019 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2018/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego zorganizowała 12 kwietnia 2019r eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów- Piotr Galas w bloku tematycznym Technologia Żywności oraz Mateusz Solecki w bloku tematycznym Gastronomia.

Pomimo zdobycia dużej ilości punktów i zajęcia wysokich miejsc żadnemu z uczniów nie udało się przejść do kolejnego etapu.

//

 

The Warsaw University of Life Sciences organized district qualifications on 12th April 2019 Agricultural Knowledge and Skills Competition. Our school was represented by two students; Piotr Galas in Food Technology and Mateusz Solecki in Catering.

Despite the high number of points none of the students succeeded to move to the next stage.

 
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2017/2018 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2017/2018

20 kwietnia 2018r w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów, Mateusz Solecki z klasy 3de (blok tematyczny związany z gastronomią) i Piotr Galas z klasy 2f (blok tematyczny związany z technologią żywności). Mateusz zajął 4 miejsce, a Piotr miejsce 11.  Gratulujemy sukcesu.

 // 

On 20th April district eliminations for the Agricultural Knowledge Contest took place in the Warsaw University of Social Sciences took place. Our school was represented by 2 students Mateusz Solecki from 3de (topic catering) and Piotr Galas from 2f (topic food technology). Mateusz took 4th place and Piotr 11th place. Congratulations!

 

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W ostatnich dniach odbyły się szkolne eliminacje do kolejnego etapu tej olimpiady. Po raz pierwszy uczniowie próbowali swoi sił w dwóch blokach tematycznych: "Gastronomia" i "Technologia żywności". Wyzwanie podjęło czworo uczniów z klas: 2d, 2f i 3de. Szkolny etap składał się z części pisemnej i praktycznej. Do eliminacji okręgowych zakwalifikował się Piotr Galas (blok tematyczny "Technologia żywności") i Mateusz Solecki (blok tematyczny "Gastronomia"). Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie w kwietniu 2018r. 

//

Our school once again participated in the Agricultural Knowledge and Skills Competition. Students tried to pass the school stage of the competition in two categories Catering and Food Technology. Four students from class 2d, 2f and 3de took challenge in the competition. The school stage consisted of 2 parts : written and practical. Piotr Galas and Mateusz Solecki qualified to the next stage. Congratulations and best wishes at the next stage in April 2018.Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2016/2017 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2016/2017

21 kwietnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkolę, w bloku tematycznym "Gastronomia", reprezentował uczeń klasy IVF Piotr Wierzba. Uzyskał bardzo dużą ilość punktów, zajął 6 miejsce, jednak nie udało mu się zakwalifikować do kolejnego etapu. Mimo to gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości.

//

On 21st June the regional stage of Agricultural Knowledge Contest took place in the University of Social Science in Warsaw. Our school in the subject"Catering" was represented by Piotr Wierzba IVf. He gained a lot of points and took 6th place. However he failed to qualify for the next stage. We congratulate and wish all the best.

 

 

W ostatnich dniach w naszej szkole odbyły się XXXVIII eliminacje do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, tematyka- Gastronomia. Wyzwanie podjęło sześcioro uczniów z klasy 2de, 3d i 4f. Szkolny etap składał się z części pisemnej i praktycznej. Najlepszy wynik uzyskał uczeń klasy 4f- Piotr Wierzba. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kwietniu 2017 na kolejnym etapie.

//

In our school XXXVIII Agriculture Competition (school stage) took place in our school.The main topic was catering. Six students from class 2de, 3d and 4f took part in the school stage. Piotr Wierzba from class 4f got the best result.Congratulations and we wish success in the next stage!
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2015/2016 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2015/2016

22 kwietnia na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się okręgowy etap XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV D Przemysław Kopania. Przemek zmierzył się z blokiem tematycznym obejmującym zagadnienia związane z gastronomią. Uzyskał 96 punktów na 120 możliwych, zajął dzięki temu 10 miejsce. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach.

//

On 22nd April 2016 on the campus of Warsaw University of Life Sciences the regional stage of the XL Knowledge and Agricultural Skills Contest took place . Our school was represented by Przemysław Kopania 4d. He faced tasks covering issues concerning gastronomy. He received 96 points out of 120 possible, he took 10th place. Congratulations and good luck in the future!Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2014/2015 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2014/2015

Mateusz Bala uczeń klasy IV K1 wziął udział w XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada odbyła się 17 kwietnia 2015 r. w Sali Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jej laureaci wezmą udział w finale, który odbędzie się w Olsztynie.
Olimpiada obejmowała 9 bloków tematycznych. Mateusz startował w kategorii: Żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, zajął ósme miejsce.

//

Mateusz Bala, student of class IV K1 took part in the XXXIX edition of Olympics agricultural knowledge and skills. It took place on 17th April 2015 in the Crystal Room of Warsaw University of Life Sciences.The laureates will take place in the final which will be in Olsztyn. The Olympics consisted of nine topics. Mateusz took part in the cathegory: Nourishment and household . He was ranked on 8th place in that Olympics.

W dniu 22 października odbył się etap szkolny XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Brało udział 6 uczniów z klas trzecich i czwartych. Uczniowie rozwiązywali Test i wykonywali część praktyczną.
I miejsce zajął Mateusz Bala z klasy IV k1,
II miejsce Sebastian Kostrzewa z klasy IV g1,
a III miejsce Przemek Kopania z klasy III g.
Gratulujemy i życzymy sukcesu w następnych etapach.

//

On the 22nd of October XXXIX Contest of Agricultural Knowledge and Skills at the school level took place. Six students from the thirds and fourth grade participated in the contest by completing the test and then a practical task.
The first place goes to Mateusz Bala of IV k1,
the second one to Sebastian Kostrzewa of IVg1
and the third was Przemek Kopania of III g. Congratulations.Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2013/2014 // Agricultural Contest of Skills and Knowledge 2013/2014

25 10 2013 r w naszej szkole przeprowadzono etap szkolny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności rolniczych blok żywienie człowieka. Do eliminacji przystąpiło10 uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych.
Olimpiada przebiegała w 2 etapach–teoretycznym- uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 pytań, a potem najlepsi zmagali się z częścią praktyczną –kulinarną.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce zajęła Emilka Zgutka uczennica klasy 4k
II miejsce zajął Mateusz Bala z klasy 3k1
III miejsce zajął Kamil Świerczyński z klasy 3g1.
Uczniowie Ci awansowali do etapu rejonowego OWIUR, który odbędzie się w kwietniu 2014 roku. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

//

On the 25th of October 2013 the first stage of “Agricultural contest of skills and knowledge” human nutrition block took place in our school. As many as 10 pupils from second, third, and fourth grades were willing to participate in the contest. The event was conducted in two stages- theoretical- pupils had to write a test where they had 60 questions. Afterwards, the best had to compete in practical- culinary- part.
The winners are:
1st place – Emilia Zgutka from class 4k
2nd place- Mateusz Bala from class 3k1
3rd place- Kamil Świerczyński from class 3g1.
Above pupils qualified to regional stage of OWIUR which will take place in April 2014. Congratulations and good luck.