MONIN CUP

MONIN CUP Junior 2023

W dniu 06 grudnia 2023 roku odbyła się X edycja konkursu - MONIN CUP Junior 2023. W tym roku uczestnicy zostali  zaproszeni do stworzenia napojów, które staną się prawdziwymi dziełami sztuki. To prestiżowy konkurs dla uczniów szkół o profilu gastronomicznym w wieku 15 - 20 lat. Jest to ogólnopolski konkurs dla szkół cieszący się dużym zainteresowaniem na rynku HoReCa. Jak podają organizatorzy hasłem przewodnim jest "Artistic Fusion" i zachęca do eksperymentowania z paletą smaków, strukturami warstw oraz prezentacją napojów, by wcielić w życie inspiracje pochodzące z malarstwa, rzeźby czy fotografii.
Jury dokonało oceny koktajlu, wykonania, zgodnie ze sztuką barmańską, jego smaku i zapachu. Dodatkowy punkty zawodnicy mogli uzyskać podczas blind testu MONIN, w którym to będą rozpoznawać smaki syropów na podstawie smaku, koloru i zapachu.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody i szkolenia:
1.miejsce – Bon Szkoleniowy SPB i profesjonalny blender ufundowany przez sponsora Vitamix – Martyna Bojczuk - Zespół Szkół im Juliana Tuwima w Bielska-Białej
2.miejsce – Bon Szkoleniowy MSBiS – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle
3.miejsce – Bon Szkoleniowy SPB – Wiktoria Tomasik -Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
Powyższe nagrody zostały powiększone o zestaw barmański MONIN, a szkoły reprezentantów otrzymały szkolenie Master MONIN.
Konkurs przebiegał we wspaniałej atmosferze. Jednym z punktów wydarzenia był  pokaz w wykonaniu Brand Ambasadorów marki Monin. Naszą szkołę reprezentowała Myroslava Syrota z klasy 2hp uzyskując 6 miejsce; opiekunem była Pani Grażyna Ładno.

The 10th edition of the competition - MONIN CUP Junior 2023 - took place on  December 5th 2023. This year, participants were invited to create drinks that would become true works of art. This is a prestigious competition for students of catering schools aged 15 - 20. It is a nationwide competition for schools that is very popular in the HoReCa market. According to the organisers, the slogan is 'Artistic Fusion' and encourages experimentation with the palette of flavours, layer structures and the presentation of drinks to incorporate inspiration from painting, sculpture or photography.
The jury assessed the cocktail, the execution, according to the art of bartending, its taste and aroma. Additional points were awarded to the competitors during the MONIN blind test, in which they would recognise the flavours of the syrups on the basis of taste, colour and aroma.
The winners received attractive prizes and training:
1st place - SPB Training Voucher and a professional blender funded by sponsor Vitamix - Martyna Bojczuk - Julian Tuwim School Complex in Bielsko-Biała

2nd place - SPB Training Voucher - Catering and Hotel Schools Complex in Wisła
3rd place - SPB Training Voucher - Wiktoria Tomasik - Catering School Complex No. 1 in Cracow
The aforementioned prizes were augmented with a MONIN bartending kit, and the representative schools received MONIN Master training.
The competition took place in a wonderful atmosphere. One of the highlights of the event was a demonstration by Monin Brand Ambassadors. Our school was represented by Myroslava Syrota from class 2hp, who won 6th place; her tutor was Mrs Grażyna Ładno.


Wywiad z Panem Robertem Padiasek, organizatorem konkursu MONIN CUP Junior


Wywiad z Panem Piotrem Sajdak Prezydentem Stowarzyszenia Polskich Barmanów

Wywiad z Panem Patrykiem Le Nart, CEO Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów


Wywiad Myrosławą Syrota uczennicą klasy 2Hp, reprezentującą naszą szkołę w konkursie


Wywiad z Panem Robertem Nicewiczem, odpowiedzialnym min. za poczęstunek

MONIN CUP Junior 2022

Pierwszego grudnia 2022r. po dwuletniej przerwie związanej z pandemią odbyła się 8 edycja jedynego barmańskiego ogólnopolskiego konkursu MONIN CUP JUNIOR. Młodzi pasjonaci miksologii mieli za zadanie przygotować autorski koktajl bezalkoholowy typu Long Drink, na bazie produktów MONIN.
8 edycja konkursu barmańskiego przebiegała pod hasłem przewodnim, „Sharing Memorable Moments”. Uczestnicy mieli  wyzwanie do stworzenia koktajlu, który nie tylko mówił coś o nich i ich świecie, ale także odzwierciedlał to, co oznaczało dla nich tworzenie społeczności. Musieli wykorzystać swoją kreatywność, umiejętności i pasję do stworzenia niezapomnianego drinka, który miał połączyć publiczność, jurorów i sędziów do wspólnego przeżywania emocji, których nie da się zapomnieć.
Jury dokonało oceny koktajlu, wykonania, zgodnie ze sztuką barmańską, jego smaku i zapachu. Dodatkowy punkty zawodnicy mogli uzyskać podczas blind testu MONIN, w którym to będą rozpoznawać smaki syropów na podstawie smaku, koloru i zapachu.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody i szkolenia:
1 miejsce – Bon Szkoleniowy SPB i profesjonalny blender ufundowany przez sponsora Vitamix – Małgorzata Matusiak z Zespołu Szkól Gastronomicznych z Łodzi
2 miejsce – Bon Szkoleniowy MSBiS – Aleksandra Nowak z Zespołu Szkół Szkól im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej
3 miejsce – Bon Szkoleniowy SPB – Marcelina Stryjak  z Zespólu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Warszawie
Powyższe nagrody zostały powiększone o zestaw barmański MONIN, a szkoły reprezentantów otrzymały szkolenie Master MONIN!
4 miejsce – akcesoria barmańskie
5 miejsce – akcesoria barmańskie
Konkurs przebiegał we wspaniałej atmosferze. Jednym z punktów wydarzenia był  pokaz w wykonaniu Kacpera Smarz, który reprezentował Polskę z ramienia Stowarzyszenia Polskich Barmanów i zdobył złoto w kategorii flair podczas 69. Mistrzostw Świata w Koktajlach, które odbyły się w Varadero na Kubie. 

On the first of December 2022, after a two-year break due to the pandemic, the 8th edition of the only nationwide bartending competition MONIN CUP JUNIOR took place. Young mixology enthusiasts were tasked with preparing an original non-alcoholic Long Drink cocktail based on MONIN products.
The 8th edition of the bartending competition ran under the theme, "Sharing Memorable Moments". Participants were challenged to create a cocktail that not only said something about them and their world, but also reflected what it meant to them to create community. They had to use their creativity, skills and passion to create an unforgettable drink that was going to unite the audience, judges and jurors to experience an emotion together that would be unforgettable.
The jury assessed the cocktail, the execution, according to the art of bartending, its taste and aroma. Additional points were awarded to the competitors during the MONIN blind test, in which they would identify the flavours of the syrups on the basis of taste, colour and aroma.
The winners received attractive prizes and training:
1st place - SPB training voucher and a professional blender funded by sponsor Vitamix - Małgorzata Matusiak from the Catering Schools Complex in Łódź
2nd place - SPB Training Voucher - Aleksandra Nowak from the Julian Tuwim School Complex in Bielsko-Biała
3rd place - SPB Training Voucher - Marcelina Stryjak from the Catering Schools Complex No. 2 in Warsaw.
The above prizes were augmented with a MONIN bartending kit, and the representative schools received a MONIN master training course!
4th place - bartending accessories
5th place - bartending accessories
The competition was held in a wonderful atmosphere. One of the highlights of the event was a show performed by Kacper Smarz, who represented Poland on behalf of the Association of Polish Bartenders and won gold in the flair category at the 69th World Cocktail Championships held in Varadero, Cuba.

Relacja z konkursu MONIN była w programie Pytanie na śniadanie.
There was coverage of the MONIN competition in the Question for Breakfast programme.

FILM 1,    FILM 2

logo konkursu, przemówiwnie otwierające konkurs

pani dyrektor dostaje nagrode

zdjęcia pokazujące widownię na sali

zdjęcia hostess przynoszących drinki i jury konkursu

prace uczestników konkursu

nasza uczennica Justyna Wadełek podczas konkursu

nasza uczennica Justyna Wadełek podczas konkursu

profesjonalny pokaz barmański

 zwycięzcy 1,2,3 miejsca z organizatorami i psonsorami konkursu

wszyscy uczestnicy konkursu

 

MONIN CUP Junior 2019

5 grudnia odbyła się już 7 edycja Ogólnopolskiego  Konkursu Barmańskiego Monin Cup Junior 2019. Zakalikowało się 28 osób z całej Polski. Młodzi barmani reprezentujący szkołę  mieli za zadanie zgłosić unikatową recepturę konkursową, wg której podczas Gali Finałowej zmierzyli się ze sobą w kategorii „long drink” tworząc cztery identyczne bezalkoholowe koktajle w wyznaczonym czasie z wykorzystaniem produktów MONIN. Punktacji podlegała zgodność techniki ze sztuką barmańską oraz degustacyjne walory prezentowanych koktajli, które były oceniane jawnie przez profesjonalne jury. Dodatkowe punkty można było otrzymać za poprawne odgadnięcie smaków syropów Monin w przeprowadzonym Blind Teście.  

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody od firmy SCM Sp. z o. o. i ZSGH. Jest to jedyny tego typu konkurs barmański dla młodzieży w Polsce. Uczestnicy, goście mieli okazję skosztować potraw przygotowanych przez naszych uczniów pod kierunkiem nauczycieli zawodu. Serdecznie dziękujemy nauczycielom, uczniom, którzy byli zaangażowani przy organizacji i przebiegu konkursu. Zebraliśmy wiele pochwał i podziękowań za atmosferę i profesjonalizm. Współpraca z firmą MONIN daje szkole wiele  wspaniałych chwil - DZIĘKUJEMY.  

GRATULUJEMY !!!
1 miejsce zajęła uczennica z  Zespołu Szkól Gastronomicznych - Poznań
2 miejsce zajęła uczennica z Zespołu Szkól im. Juliana Tuwima – Bielsko – Biała
3 miejsce zajęła uczennica  z Zespołu Szkól Rolniczych - Kościelec

W  3 grudnia 2020r. odbędzie się już 8 edycja konkursu – ZAPRASZAMY !!!

//

On 5th December, the 7th edition of the Polish Bartender Competition Monin Cup Junior took place in our school. 28 people from all over Poland have signed up. The young bartenders representing their schools were asked to register a unique competition recipe, according to which they competed durin the Fianal Gala in the category "Long drink", creating four identical non alcoholic cocktails at the given time, using Monin products. The scoring was given by taking into consideration the technique with bartending art, tasting values of the presented cocktails, which were assessed by professional jury. Additional points could be obtained for correctly guessing the flavors of Monin's syrups in Blind Test.

The winners received valuable prizes from the company SCM sp. z o.o. and ZSGH. This is the only competition of this type for young bartenders in Poland. Participants and the guests had the opportunity to taste the dishes prepared by our students and their vocational teachers. Thank you very much teachers, students, who were involved in the organization and conduct of the competition. We received a lot of praise and thanks for tha atmosphere and professionalism. Cooperation with Monin gives our school a lot of great moments. Thank you! CONGRATULATIONS!!!

1st place was taken by a student from Catering School Complex from Poznań
2nd place was taken by a student from Julian Tuwim School Complex from Bielsko-Biała
3rd place was taken by a student from the Agricultural School Complex from Kościelec

On 3rd December 2020 the 8th edition of the competition will take place - Welcome!

 MONIN CUP Junior 2018

W dniu 6 grudnia 2018r. w szkole odbyła się już 6 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN Cup Junior 2018!

28 reprezentantów szkół z całej Polski  walczyło o główną nagrodę, którą jest reprezentacja Polski w lokalnych zawodach barmańskich MONIN w jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ekspres do kawy TreMini ufundowany przez włoską palarnię kawy Vergnano. Wyróżnione pierwsze 5 miejsc zostało także nagrodzone szkoleniami SPB i MSBiS, oraz cennymi akcesoriami barmańskimi i kawą Vergnano. Sprzęt barmański dla 3 pierwszych  miejsc ufundował Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

1 i 2 miejsce zajęli uczniowie ze szkoły z Bielsko – Białej
3 miejsce zajęła nasza uczennica Zuzanna Mataszek GRATULACJE !!!

MONIN Cup Junior to coroczny konkurs barmański skierowany do młodzieży szkół średnich z całej Polski. Podczas Gali Finałowej wewnętrznie wybrani reprezentanci ze szkół gastronomicznych zmierzyli się ze sobą w kategorii „long drink” tworząc koktajle bezalkoholowe z wykorzystaniem produktów MONIN. Jest to jedyny tego typu konkurs barmański dla młodzieży w Polsce.

Uczestnicy musieli przygotować recepturę, według której tworzyli na scenie 4 identyczne koktajle w wyznaczonym czasie. Punktacji podlegała  zgodność techniki ze sztuką barmańską oraz degustacyjne walory prezentowanych koktajli, które były oceniane jawnie przez Jury. Dodatkowe punkty będzie można było otrzymać za poprawnie odgadnięte smaki syropów MONIN w przeprowadzanym Blind Teście. Tematem przewodnim konkursu, tak jak w przypadku MONIN Cup 2018 dla profesjonalistów, był „mix your origins”, czyli odwołanie się do regionalnych smaków, produktów i receptur przodków. Uczestnicy mieli za zadanie podkreślić te akcenty w swoich koktajlach.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zawodowców przygotowali poczęstunek dla uczestników i gości. Otrzymaliśmy podziękowania za wspaniałą organizację, poczęstunek i atmosferę. Był  Mikołaj i drobne upominki z okazji Mikołajek. Do zobaczenia. Zapraszamy na 7 edycję konkursu, która odbędzie się 5 grudnia 2019r.

 //

On December 6, 2018 there was the 6th edition of Polish  MONIN Cup Junior 2018 Bartending Competition!

28 representatives of schools from all over Poland fought for the main prize, which is the Polish representation in the local MONIN bartending competitions in one of the European Union countries and the TreMini coffee machine funded by the Italian Vergnano coffee roaster. The first 5 places were also awarded with SPB and MSBiS trainings, as well as valuable bartending accessories and Vergnano coffee. Bartending equipment for the first three places was funded by Catering and Hospitality School.

Pupils from Bielsko-Biała took the 1st and 2nd place.
3rd place was taken by our pupil Zuzanna Mataszek- CONGRATULATIONS !!!

MONIN Cup Junior is an annual bartending competition addressed to high school students from all over Poland. During the Final Gala, internally selected representatives from catering schools faced each other in the "long drink" category by creating non-alcoholic cocktails using MONIN products. This is the only bartender competition of this type for young people in Poland.

Participants had to prepare a recipe, according to which they created on the stage 4 identical cocktails at the appointed time. The scoring was subject to the compliance of the technique with the art of bartending and the tasting qualities of the cocktails presented, which were clearly evaluated by the Jury. Additional points can be obtained for correctly guessed flavors of MONIN syrups in the Blind Test. The main theme of the competition, as in the case of MONIN Cup 2018 for professionals, was to  "mix your origins", i.e. a reference to regional flavors, products and recipes of ancestors. The participants had to refer to regional flavours in their cocktails.

The students with their vocational teachers, prepared refreshments for participants and guests. We received thanks for the wonderful organization, refreshments and atmosphere. There was Santa Claus and small gifts.  We invite you to the 7th edition of the competition, which will take place on December 5, 2019. See you next year!

 MONIN CUP Junior 2017

7 grudnia odbyła się 5 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN Cup Junior 2017r. Jest to konkurs przeznaczony dla młodych barmanów ze szkół gastronomicznych z całej Polski. Uczestnicy walczyli o cenne nagrody wykonując na scenie koktajle bezalkoholowe zgodnie ze sztuką barmańską i zgłoszoną autorską recepturą, które były oceniane przez profesjonalistów.

Uczestnik zobowiązany był do przygotowania własnej receptury Koktajlu bezalkoholowego z lodem (long drink) max. 300ml - receptura musiała zawierać min. 30ml produktu MONIN (syrop, puree, koncentrat lub sos deserowy). Koktajl musiał zawierać unikalną, autorską i niewykorzystywaną na innych konkursach barmańskich recepturę oraz maksymalnie 5 składników.

Konkurs cieszy się bardzo dużym powodzeniem o czym świadczy ilość zgłoszeń. Z 40 szkół z całej Polski do konkursu zakwalifikowało się 28 uczestników. Gościem specjalnym była reprezentantka szkoły z Austrii, która wygrała w tym roku austriackie międzyszkolne zawody  młodych barmanów.

Patronat nad konkursem objęła Ambasada Francji i Francuska Izba Przemysłowo –Handlowa. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Barbara Krępska naczelnik Biura Edukacji m. st. Warszawy oraz pani Wioleta Pobocha inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania

Wspaniały lunch dla uczestników przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zawodowców. Atmosfera była wspaniała.

Zapraszamy na VI edycję konkursu, która odbędzie się 6 grudnia 2018r.

V edycja była dla nas wielkim sukcesem.

Zuzanna Mataszek zajęła III miejsce. GRATULUJEMY !!!

Wyniki MONIN Cup Junior 2017!!!

Z powodu problemu technicznego w zliczaniu punktacji ostatniej rundy przyznaliśmy w pełni zasłużone dodatkowe III miejsce ex aequo. Przepraszamy za błąd, dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy!

I miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku Białej  114 punktów
II miejsce Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej 109 punktów
III miejsce Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie 107 punktów
III miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu 103 punkty

//

On 7th December 2017 the 5th edition of the Polish MONIN Cup Bartender Competition Junior 2017 took place. This is a competition fpr young bartenders from catering schools from all over Poland.

Participants fought for valuable prizes by preparing on stage non-alcoholic cocktails in accordance with the art. Of bartending and reported original recipe. All those drinks were evaluated by professionals.

The participant was obliged to prepare his own recipe of non-alcoholic cocktail with ice (long drink) max 300 ml – the recipe had to contain 30 ml of MONIN product (syrup, puree, concentrate or dessert sauce). The cocktail had to contain a unique original recipe, not used at other bartending competitions and maximum 5 ingredients.

The competition is very popular, there were many applications. 28 participants from 40 schools qualified for the competition. The special guest was a representative of school from Austria, who won this year Austrian inter – school competition for young bartenders.

The competition was sponsored by the Embassy of France and French Chamber of Commerce and Industry. We were honored by the presence of Ms Barbara Krępska, head of the Education Office of the Capital City of Warsaw and Ms Wioleta Pobocha, the inspector of the Department of Education.

A great lunch for the participants was prepared by the students with the help of our teachers – professionals. The atmosphere was great.

We invite you to the 6th edition of the competition, which will take place on 6th December 2018.

The 5th edition was a great success fo us.

Zuzanna Mataszek took 3rd place. Congratulations!

MONIN Cup Junior 2017 results!!!

Due to a technical problem in scoring the last round, we have granted a fully deserved third place ex aequo and we apologize for the error. Thank you all for participating. Congratulations!MONIN CUP Junior 2016

Dnia 01.12.2016 r. w szkole odbyła się już 4 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Sztuki Barmańskiej MONIN Cup Junior.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów szkół z całej Polski. Wewnętrznie wybrani reprezentanci ze szkół gastronomicznych zmierzyli się ze sobą w kategorii „long drink” tworząc koktajle bezalkoholowe z wykorzystaniem produktów MONIN.
Konkurs składał się z dwóch etapów – półfinału, w którym uczestnicy przystępowali do blind testu i wykonywali kompozycję drinka bezalkoholowego według własnej receptury oraz ścisłego finału, podczas którego 8 najlepszych zawodników musiało wykonać cocktail techniką blenderowania.

Zwycięzcy otrzymali indywidualne puchary i cenne nagrody jak również nagrody dla swojej szkoły.
Pierwsze miejsce zajęła Kamila Sikora z Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku Białej, drugie miejsce zajęła Ewelina Józefczyk z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju a trzecie miejsce zajęła Magdalena Kołodziej z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu.

Monin Cup Junior Poland 2016 jest jedynym tego typu konkursem barmańskim dla młodzieży w Polsce. Dzięki rosnącej popularności i wysokim prestiżu zwiększa się również zaangażowanie uczniów szkół gastronomicznych oraz ich nauczycieli, co ma bezpośrednie przełożenie na tworzenie silnej i pozytywnej więzi pomiędzy wszystkimi odbiorcami, a markami wspierających konkurs. Jest to inwestycja w edukację i rozwój młodych przyszłych profesjonalistów, którzy dopiero wchodzą na rynek.
Wydarzenie to ma na celu także promowanie marki MONIN, która jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, likierów, sosów aromatycznych oraz puree owocowych. To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty – ponad 150 smaków sprzedawanych w 144 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy i nie tylko. To sprawia, że powstają zawsze wyjątkowej jakości produkty o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu .
Podczas konkursu uczestnicy, ich opiekunowie, goście i społeczność szkolna miała okazję wziąć udział w pokazie Vitamixu.
Zapraszamy na 5 edycję konkursu, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r.

//

On 1st December 2016 the 4th edition of the Competition of Bartending MONIN Cup Junior took place in our school.

The competition was attended by 28 high school students from Poland. Representatives from catering schools were competing in the category of "long drink" creating non-alcoholic cocktails using MONIN products.
The competition consisted of 2 stages: the semifinals in which the participants did the blind test and performed a composition of a soft drink according to their own recipe and finals, during which the top 8 competitors had to make a cocktail with blending technique. The winners received cups and valuable prizes and awards for their schools.
First place went to Kamila Sikora from J. Tuwim school complex from Bielsko-Biała. Second place went to Ewelina Józefczyk from Catering and Hospitality School from Iwonicz Zdrój and the third place went to Magdalena Kołodziej from Economic and Catering School from Żywiec.
Monin Cup Junior Poland 2016 is the only one of this type of bartender competition organized in Poland. With the growing popularity and big prestige, the catering schools and the teachers are getting more involved. It has a direct impact on the creation of a strong relationship between all customers and brands that support the competition. It is an investment in the education and development of young professionals who are just entering the market.
The aim of that event is to promote the brand MONIN which is recognized the world`s number one market premium syrups, liquers, aromatic sauces and fruit puree. This is due to more than 100 years of experience and a wide range - more than 150 flavors sold in 144 countries around the world. MONIN selects the best fruits, flowers, spices, nuts and more. They create exceptional quality product with unique taste, color and smell. During the competition the participants, their teachers, visitors and school community had the opportunity to take part in the Vitamix show.
Welcome to the 5th edition of the competition which will take place on 7th December 2017.
MONIN CUP Junior 2015

03 grudnia odbyła się 3 edycja jedynego w Polsce Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN CUP JUNIOR 2015, w którym udział wzięło 27 uczniów z całej Polski i jedna uczestniczka przyjechała, aż z Austrii. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w tworzeniu najlepszych receptur koktajli przygotowanych w oparciu o produkty MONIN.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: eliminacji (przeprowadzonych indywidualnie w szkołach) oraz rozgrywki finałowej podczas gali w naszej szkole, gdzie barmani zmierzyli się między sobą wykonując 4 identyczne koktajle zgodnie ze swoją unikalną recepturą. Zawodnicy walczyli o cenne nagrody! Nagroda główna to wyjazd na międzynarodowe zawody na terenie EU reprezentujac Polskę, kursy barmańskie Stowarzyszenia Polskich Barmanów (SPB) oraz Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów (MSBiS ), zestawy barmańskie MONIN oraz dla zwycięskiej szkoły profesjonalny blender marki Hamilton Beach.
1. miejsce zdobył Maciej Dudek z Iwonicza-Zdrój
2. miejsce zdobyła Kamila Sikora z Bielsko Białej i Agnes Zeizinger z Austrii
3. miejsce zdobył Damian Kielaszek z Bielsko Białej

Sędziami byli reprezentanci McCafe, Costa Coffee, AmRest, MSBiS, SPB, MONIN oraz Hamilton Beach (Alva).
Podczas gali finałowej odbył się show z gośćmi specjalnymi MONIN z Francji, który oprócz ciekawostek dostarczył dużo cennej barmańskiej wiedzy.
Celem konkursu jest kształcenie młodych adeptów sztuki barmańskiej i miksologii oraz kreowanie nowych, ciekawych rozwiązań w kategorii napojów mieszanych bezalkoholowych wśród młodzieży. W tym roku Ambasada Francji objęła konkurs Honorowym Patronatem co podnosi rangę wydarzenia. Sponsorem tytularnym jest marka MONIN, która jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, sosów deserowych oraz puree owocowych. To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty- ponad 150 smaków sprzedawanych w 150 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy oraz orzechy. To sprawia, że powstają zawsze wyjątkowej jakości produkty o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.
Serdecznie dziękujemy wypożyczali, która zawsze od wielu lat wspiera nas przy organizacji różnych wydarzeń.

//

On 3rd December 2015 3rd edition of Polish Bartending Competition MONIN CUP JUNIOR 2015 took place in our school, in which took part 27 students from Poland and one from Austria. The participants competed by preparing the best cocktails based on MONIN products.

The competition had two stages: eliminations (carried out in particular schools) and finals in our school. The bartenders prepared 4 identical cocktails according to their unique recipe. They fought for valuable prizes. The main prize is a trip to the international competition in EU representing Poland, bartending courses of the Polish Bartender Association (SPB) and International School of Bartenders and Sommeliers (MSBiS), bartending sets MONIN and Hamilton Beach profesional blender for the school winner.
1st place Maciej Dudek z Iwonicza-Zdrój
2nd place Kamila Sikora z Bielsko Białej i Agnes Zeizinger z Austrii
3rd place Damian Kielaszek z Bielsko Białej

The judges represented McCafe, Costa Coffee, AmRest, MSBiS, SPB, MONIN and Hamilton Beach (Alva).
During the gala there was a show with MONIN guests from France, during which the participants could gain knowledge and learn interesting things.
The aim of the contest is training bartender adepts and creation of new non-alkoholic drinks among the young bartenders. This year the French Embassy took over the patronage of the competition. MONIN is the title sponsor, it is recognized as the number one brand on the syrup premium, dessert sauce and fruit puree markets. They have 100 year experience and big offer - over 150 flavours sold in 150 countries in the world. They choose the best,selected fruits, flowers, spices and nuts, what makes that their products have a unique taste, color and smell.
See you next school year!
We are grateful the lending firm which always helps us during different events.MONIN CUP Junior 2014

W dniu 4 grudnia 2014r. odbyła się gala 2 edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Barmańskiego MONIN CUP JUNIOR 2014

Uczniowie Szkół Średnich Zawodowych, rywalizowali w tworzeniu najlepszych receptur drinków bezalkoholowych przygotowanych w oparciu o produkty MONIN. Młodzi Barmani zmierzyli się w kategorii ‘Long Drink’, a wyłoniona ścisła czołówka finalistów waczyla o zwycięstwo i cenne trofea wykonując koktajl metodą blenderowania.
Nagrodą główną był profesjonalny blender marki Hamilton Beach, kursy barmańskie Stowarzyszenia Polskich Barmanów (SPB) oraz Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Sommelierów (MSBiS ), zestawy barmańskie MONIN oraz dla zwycięzkiej szkoły - zestaw środków do utrzymania czystości kuchni i baru klasy premium marki Winterhalter. Wszyscy zawodnicy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe za uczestnictwo.

GRATULACJE !!! Do zobaczenia w przyszłym roku.

Specjalnie dla uczestników i gości odbył się pokaz szkoleniowy Wojciecha Urbańskiego - Mistrza Świata IBA 2014 w Kategorii Coctail Classic.
Wydarzenie to ma na celu kształcenie młodych adeptów sztuki barmańskiej i miksologii oraz kreowanie nowych, ciekawych napojów mieszanych, bezalkoholwych wśród młodzieży. Sponsorem tytularnym jest marka MONIN, która jest obecnie uznawana za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy Premium, sosów desreowych oraz puree owocowych. To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty - ponad 150 smaków sprzedawanych w 144 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy. To sprawia, że powstają zawsze wyjątkowej jakości produkty o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu.

Sponsorzy konkursu:
Organizator: SCM Sp. z o.o. oraz Zespól Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36
Sponsor tytularny: MONIN
Partnerzy strategiczni: Hamilton Beach
Partnerzy: Perrier, Pepsi, President
Patroni merytoryczni: Stowarzyszenie Polskich Barmanów, Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Somelierów
Patroni medialni: HORECANET.pl, Papaja.pl, Nowości Gastronomiczne, Alkoteka, BARMAGAZYN

Sędziowie degustacyjni:
MONIN, SPB, Hamilton Beach, Winterhalter, MSBiS
Nasz uczeń Krzysztof Ruciński zajął 3 miejsce w wytypowanej ósemce przez jurorów, która przeszła do ścisłego finału.

//

On the 4th of December 2014 the second presentation of Across country bartender competition

MONIN CUP JUNIOR 2014

Students of Upper Secondary Vocational schools were fighting to create the best recipes for non-alcoholic drinks prepared from MONIN products. Young bartenders competed in a category ‘Long Drink’ and the final ‘four’ who were fighting for the victory and precious trophies using a ‘blender method’. The main prize was a professional blender by Hamilton Beach, bartending courses run by SPB (Polish Bartender’s Society) as well as International courses run by MSBiS, bartending sets MONIN or for the winning school a set of products for keeping your bar clean from premium Winterhalter. All contestants received diplomas and souvenirs for participation.

Congratulations and see you next year !

At the same time, especially for our contestants and guests a display performance was given by Wojciech Urbański, the world Champion of IBA 2014 in Coctail Classic.
Such events aim at education new bartenders while creating novel and interesting mixes and non-alcoholic drinks amongst young people. The main sponsor is MONIN, a brand that is widely recognized as the world’s leading producer of syrups Premium, dessert sauces and fruit puree.This is the result of more thank 100 years of experience and a wide range of flavours – more than 150 flavours sold in 144 countries. For MONIN production only selected and best fruit, spices, nuts are picked. This is the guarantee of high quality of these products with their unique taste, colour and smell.

Main sponsors:
Organizator: SCM Sp. z o.o. and Zespól Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich At Street Majdańska 30/36 Warsaw
Main sponsor : MONIN
Strategic sponsor : Hamilton Beach
Partners: Perrier, Pepsi, President
Method partners: Stowarzyszenie Polskich Barmanów, Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Somelierów
MEDIA: HORECANET.pl, Papaja.pl, Nowości Gastronomiczne, Alkoteka, BARMAGAZYN

Jury:
MONIN, SPB, Hamilton Beach, Winterhalter, MSBiSMONIN CUP Junior 2013

W dniu 6 grudnia 2013r w naszej szkole odbyła się gala finałowa I edycji ogólnopolskiego konkurs barmańskiego MONIN CUP JUNIOR 2013!, który jest dedykowany uczniom szkół gastronomiczno-hotelarskich z całej Polski.

Udział wzięło 26 szkól. Konkurs polegał na opracowaniu i wykonaniu autorskiego long drinka bezalkoholowego z użyciem produktów MONIN. Uczestnicy walczyli o atrakcyjne nagrody rzeczowe i profesjonalne kursy barmańskie.

Wydarzenie to miało na celu promowanie marki MONIN, która obecnie uznawana jest za numer jeden na świecie na rynku syropów klasy premium, likierów, sosów aromatycznych oraz puree owocowych. To zasługa ponad 100 letniego doświadczenia oraz bogatej oferty - ponad 150 smaków sprzedawanych w 144 krajach na świecie. Do produkcji wyrobów MONIN wybierane są wyłącznie wyselekcjonowane i najlepsze owoce, kwiaty, przyprawy, orzechy.

To sprawia, że powstają zawsze wyjątkowej jakości produkty o niepowtarzalnym smaku, kolorze i zapachu.
1 miejsce zajęła Monika Wróblewska
2 miejsce zajęła Monika Niemiec
3 miejsce zajął Paweł Śnieżek

//

On the 6th of December 2013 the final gala of the 1st edition of national bartending competition MONIN CUP JUNIOR 2013! took place in our school. The competition was aimed at all catering and hospitality schools from around the country.

26 schools participated in the event. The competition’s goal was to create a non-alcoholic long drink recipe using Monin products in it. All contestants fought for valuable prizes and professional bartending courses.

The event’s main goal, though, was to promote Monin brand which is currently considered as a worldwide number one brand of premium class syrups, liqueurs, aroma sauces and fruit puree. It’s all due to the 100 years of experience and rich offer – more than 150 flavors sold in 144 countries. Only the best and selected fruits, flowers, spices and nuts are used in production process of Monin products.

This attention to details results in exceptional quality and unique taste, color and scent.
1st place belongs to Monika Wróblewska
2nd place belongs to Monika Niemiec
3rd place belongs to Paweł Śnieżek