Matura

Informacje dla maturzystów // Information for four-graders

 

Osoby będące absolwentami TGH mają możliwość wypełnienia formularza e-deklaracji maturalnej przez poniższy link: https://wyniki.edu.pl/deklaracja/deklaracja-egzaminow
Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty za egzamin.

 

Absolwenci Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 2 im. prof. Stanisława Bergera, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego maj 2022 proszeni są o odebranie hasła i loginu do e-deklaracji od p. Dobrosławy Kowalskiej w poniedziałki, czwartki lub piątki w godzinach 9-16 (wskazane wcześniejsze powiadomienie telefoniczne). Ostateczny termin złożenia deklaracji mija 07.02.2022 r.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r. dopuszcza możliwość wypełniania przez uczniów i absolwentów elektronicznej wersji deklaracji maturalnej, tzw. e-deklaracji.

Jak złożyć e-deklarację?
Złożenie e-deklaracji maturalnej przez zdających egzamin maturalny w maju 2022 r. następuje w systemie ZIU. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Dyrektorzy mają możliwość wydrukowania loginów i haseł dla wszystkich zdających, których dane osobowe zaimportowali z SIO  do SIOEO.

 e-deklaracja umożliwi zdającemu:
− szybkie i sprawne wypełnienie deklaracji na komputerze lub telefonie,
− zweryfikowanie, za jakie egzaminy musi wnieść opłatę,
− wprowadzenie zmiany w e-deklaracji do czasu przyjęcia jej przez szkołę,
− podgląd w ZIU do e-deklaracji, co pozwala na sprawdzenie, czy została przyjęta przez szkołę,
− zapoznanie się z portalem, na którym zobaczy swoje wyniki po egzaminie.

 

Jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy technikum i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, to wypełnij deklarację (strony 1–5) zgodnie z złączoną instrukcją i złóż do dyrektora Twojej szkoły jako deklarację wstępną do 30 września 2021 r., deklarację ostateczną najpóźniej 7 lutego 2022 r.
(2) jesteś absolwentem technikum i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny, to wypełnij deklarację (strony 1–5) zgodnie z złączoną instrukcją i złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r. Załącznik 1a

Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również Załącznik nr 2 i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r.

 

Harmonogram matur 2022

Komunikat o przyborach na maturę 2022

 

NOWA podstawa programowa // NEW syllabus

 

Rozporządzenie  MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

Załącznik nr 2 - Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

  

Informacje dla abiturientów i absolwentów technikum, egzamin maturalny maj 2021 

Absolwenci naszej szkoły mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020- 2021 także w formie elektronicznej (przesłane w e-mailu na adres: praktyka_zawodowa@zsgh.edu.pl). Każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzyma potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y.
Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego.