Matura

Informacje dla maturzystów // Information for four-graders

 

Jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy technikum i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, to wypełnij deklarację (strony 1–5) zgodnie z złączoną instrukcją i złóż do dyrektora Twojej szkoły jako deklarację wstępną do 30 września 2021 r., deklarację ostateczną najpóźniej 7 lutego 2022 r.
(2) jesteś absolwentem technikum i w 2022 r. chcesz przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny, to wypełnij deklarację (strony 1–5) zgodnie z złączoną instrukcją i złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r. Załącznik 1a

Jeżeli chcesz ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś) w latach ubiegłych, oprócz tej deklaracji wypełnij również Załącznik nr 2 i złóż oba dokumenty do dyrektora Twojej szkoły do 31 grudnia 2021 r.

 

Harmonogram matur 2022

Komunikat o przyborach na maturę 2022

 

NOWA podstawa programowa // NEW syllabus

 

Rozporządzenie  MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

Załącznik nr 2 - Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

  

Informacje dla abiturientów i absolwentów technikum, egzamin maturalny maj 2021 

Absolwenci naszej szkoły mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020- 2021 także w formie elektronicznej (przesłane w e-mailu na adres: praktyka_zawodowa@zsgh.edu.pl). Każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzyma potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y.
Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego.