Organy Samorządu Uczniowskiego

  • Radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

 

Arewik Owanesjan

 
  • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu Tomasz Ładziak tomasz.ladziak@chmura.zsgh.edu.pl


Zastępca Opiekuna Samorządu Arkadiusz Butor arkadiusz.butor@chmura.zsgh.edu.pl

 

 

  • Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mateusz Dobosz przewodniczacy.samorzadu@chmura.zsgh.edu.pl

 

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Kornelia Gąsiorkiewicz

 

Zuzanna Mataszek

 

 

  • Rzecznik Praw Ucznia 

Anna Rosłonek anna.roslonek@chmura.zsgh.edu.pl