Patrz i zmieniaj

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie "Patrz i zmieniaj". Projekt ten obejmuje 10 filmów dokumentalnych przedstawiających najważniejsze zagadnienia współczesnego świata m.in. prawa człowieka, nierówności społeczne, demokracja, handel międzynarodowy.Dnia 25.05.2011r. uczniowie klasy I c obejrzeli film "Most nad Wadi", poruszającego problem żydowsko - arabskich relacji. Jest to doskonała lekcja tolerancji i współczesnych dziejów konfliktu arabsko - izraelskiego.

Był to ostatni film z serii- "Patrz i zmieniaj". Projekt został zakończony.

  

 

Dnia 17.05.2011 r. klasa 1a w ramach projektu Patrz i zmieniaj obejrzała film "Kryzys pod kontrolą". Film dotyczył powstrzymywania epidemii HIV i AIDS w Zambii i na Ukrainie. W Zambii co piąta osoba żyje z wirusem HIV. Ukraina jest z kolei krajem, w którym najszybciej w Europie rośnie odsetek zakażonych.

Film ukazał młodzieży dwa różne kraje, w których duża część populacji jest nosicielem wirusa. Przedstawił korzenie epidemii i sposoby jej powstrzymywania. Dzięki projekcji uczniowie dowiedzieli się, że HIV/AIDS to nie tylko choroba narkomanów i prostytutek, ale rodziny, znajomych, przyjaciół, lokalnego środowiska i szeroko rozumianego społeczeństwa. Skłonił też młodzież do szukania sposobów działania pomagających przeciwdziałać rozszerzaniu się epidemii.

Dnia 13.05.2011 r. klasy 2c i 3g w ramach projektu Patrz i zmieniaj obejrzały film "Droga czerwonej lodówki". Film przedstawia historię 17 letniego chłopaka z małej wioski w Himalajach, który aby móc studiować, opłacić czesne i utrzymać się, pracuje jako tragarz. Mimo młodego wieku posiada już trzyletnie doświadczenie w noszeniu ładunków po górskich ścieżkach.

Film ukazał młodzieży problemy w dostępie do edukacji dzieci w krajach Globalnego Południa. Dzięki zajęciom uczniowie mogli poznać przyczyny i konsekwencje ograniczania dzieciom prawa do nauki oraz zastanowić się, co należałoby uczynić, by wpłynąć na poprawę tego zjawiska w swoim środowisku lokalnym i w krajach rozwijających się.

Dnia 28.04.2011r. uczniowie z klasy III H obejrzeli kolejny film z projektu Patrz i zmieniaj - "W imię honoru".
Film opowiada o sytuacji kobiet w Kurdystanie. Poznajemy w nim sytuację zwykłych kobiet. Dla większości z nich małżeństwo to szansa na trochę wolności i szacunek społeczny. Innym może przynieść jednak izolację i okrucieństwo gdyż w kurdyjskiej części Iraku zabito setki kobiet tylko dlatego, że się zakochały, że chciały być traktowane jak istoty ludzkie....

Dnia 15 kwietnia 2011 r. klasa I a w ramach projektu Patrz i zmieniaj obejrzała film Cambodia Trust. Film opowiada o brytyjskiej organizacji pozarządowej ,,Fundusz dla Kambodży”, która za cel postawiła sobie pomoc osobom okaleczonym przez miny przeciwpiechotne i ofiary polio.
Dzięki Cambodia Trust dzieci i dorośli otrzymują protezy, umożliwiające im chodzenie do szkoły, czy też podjęcie pracy.
Pozwala to ludności wyrwać się z ubóstwa i poczuć pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Film ukazał młodzieży problemy ludności Południa i możliwości niesienia im pomocy.

Dzięki zajęciom uczniowie poznali polskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe zaangażowane w niesienie pomocy ubogim krajom Globalnego Południa.

Dnia 14 kwietnia 2011 r. uczniowie klasy IV k1 w ramach projektu Patrz i zmieniaj obejrzeli film zatytułowany ,,Lekcja białoruskiego”.

Film przedstawia historię liceum humanistycznego w Mińsku, które postawiło sobie za cel krzewienie języka białoruskiego i wychowanie przyszłej elity białoruskiej inteligencji. Po dojściu do władzy prezydenta Łukaszenki i wielu szykanach szkoła została zamknięta. Uczniowie nie poddali się jednak i przez kilka kolejnych lat uczyli się w podziemiu.
Mimo represji i zastraszania uczennicom i uczniom nie brakowało odwagi, by wesprzeć w kampanii prezydenckiej kandydata demokratycznej opozycji Aleksandra Milinkiewicza. Postanowili również zorganizować koncert jako protest przeciwko fałszowaniu wyborów, który został spacyfikowany w trakcie nocnej akcji milicji. Młodzież z Białorusi nie poddaje się i wierzy, że ich kraj będzie w przyszłości wolnym państwem.

Dzięki obejrzeniu filmu młodzież dowiedziała się w jakiej atmosferze przebiegały wybory na Białorusi w 2006 r., a także w jaki sposób łamane były prawa człowieka. Miała możliwość zadania sobie pytania dlaczego łamanie praw człowieka jest zagrożeniem dla demokracji?

Dnia 15 grudnia 2010 roku odbył się pokaz filmu "Żelazne damy z Liberii", pakietu edukacyjnego - "Patrz i zmieniaj".
Uczniowie klasy III G1 zostali zapoznani z projekcją filmu na godzinie wychowawczej.
Tematem była Liberia- jako przykład młodej demokracji afrykańskiej.
Uczniowie poznali najważniejsze fakty z historii Liberii oraz jej aktualną sytuację polityczną. Dowiedzieli się także jakie są waunki polityczne sprawowania władzy przez "żelazne damy". Film podobał się młodzieży.

Dnia 01.12.2010r. uczniowie z klasy III H obejrzeli film "Raj. Trzy podróże w tym świecie".
Film pokazuje historię afrykańskich imigrantów przybywających do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Te zdumiewające, smutne, czasem szokujące historie opowiadane są przez afrykańczyków marzących o europejskim raju.

Dnia 25.11.2010r. uczniowie z klasy III K1 oglądali film z cyklu "Patrz i zmieniaj" pt. "My kupujemy, kto płaci?".
Młodzież poznała trudne warunki pracy ludności Indii. Film pokazywał praacowników fabryk odieżowych i obuwniczych, którzy długie godziny spędzają w miejscach pracy nie spełniających warunków BHP.
Zamykano często pracownikom drzwi awaryjne, aby nie wymykali się na przerwę. Zatrudniano dzieci w wieku 10-13 lat. Płace są bardzo niskie a pracownicy często pracują 10-12 godz. a nawet 16-18 godz. w sezonie.
Młodzież szukała rozwiązań problemów ludności Indii.

Dnia 24 listopada 2010 r. uczniowie naszej szkoły zainaugurowali udział w projekcie Patrz i zmieniaj. Klasa IV K obejrzała film ,,Święta woda”, przedstawiający problem niedoboru wody pitnej w Indiach i wiążących się z tym konsekwencji dla tego państwa i jego mieszkańców.
Uczniowie dowiedzieli się o przyczynach braku wody pitnej i działaniach jakie podejmuje ludność w celu ochrony ich zasobów.

Celem programu jest ukazanie, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata.