Kalendarium 

KONFERENCJA

„Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”
 09.12 2021r. (czwartek)
w godz. 11:00- 13:00

 Wykaz podręczników
2021/2022

 

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera