Aktualności

<< <  Strona 2 z 19  > >>

kwi 28, 2023

Zakończenie klas IV TGH 2022/2023
4th Graders graduate school 2022/2023

kwi 27, 2023

W dniu 26 kwietnia Antoni Kordyasz 3ehp uczestniczył w konferencji KSW na stadionie narodowym, podczas której przeprowadził
wywiad m.in z Mariuszem Pudzianowskim (proszę kliknąć na napis)

On 26 April, Antoni Kordyasz 3ehp attended the KSW conference at the national stadium, where he interviewed Mariusz Pudzianowski, among others.

kwi 26, 2023

Światowy Dzień Ziemi 2023
Earth Day 2023

kwi 25, 2023

W dniu 24 kwietnia 2023 odbyła się lekcja otwarta z języka angielskiego, na którą zaproszeni zostali nauczyciele w ramach współpracy w programie "Aktywna tablica 2021".
An open lesson in English was held on April 24th 2023, to which teachers were invited as part of the "Active Blackboard 2021" cooperation programme.

kwi 24, 2023

"Sprzątamy dla Polski" 2022/2023
"We clean up for Poland" 2022/2023

kwi 24, 2023

Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża
Polish Red Cross Health Olympic Games

kwi 21, 2023

DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2023
DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2023

kwi 20, 2023

Akcja "Łączy nas pamięć”, 80-ta rocznica powstania w getcie warszawskim
"Remembering together" Campaign, 80th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising

kwi 12, 2023

Wypieki okolicznościowe 2022/2023
Occasional pastries 2022/2023

kwi 5, 2023

Wielkanoc  //  Easter

Spraw, niech serce moje nie stanie się nigdy kamieniem przywalającym Twój grób. (Ks. Wiesław Niewęgłowski)
May, my heart never become a stone that will fall on Your tomb. (Rev. Wiesław Niewęgłowski)

<< <  Strona 2 z 19  > >>

Kalendarium

29.05.2023r. zebranie z rodzicami, 
przewidywane propozycje ocen dla kl. I-IV

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera