Aktualności

<< <  Strona 2 z 11  > >>

maj 7, 2020

Już w trakcie rozpoczęcia zdalnego nauczania dostaliśmy propozycję współpracy z firmą Revas sp. z o.o. w zakresie przekazania nam możliwości wprowadzenia innowacji pedagogicznej dla szkoły, a polegającej na darmowym wykorzystaniu symulacji prowadzenia przedsiębiorstwa - branżowej symulacji biznesowej.

kwi 22, 2020

 

Zdalne nauczanie zostało przedłużone do dnia 26 czerwca.

W związku ze zmianą terminu MATUR dni wolne od zajęć dydaktyczno -
wychowawczych 4,5 i 6. 05. 2020r. zostają ZAMIENIONE na 8. 9 i 10. 06.2020r.
- nowy termin MATUR  zgodny z komunikatem dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Informacje dotyczące rekrutacji 2020/2021

Informacje dotyczące nowych terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów będą podane po opublikowaniu ich na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (Dz. U. 2020 poz. 657).

mar 17, 2020

Dyrektor szkoły ZOBOWIĄZUJE wszystkich uczniów ZSGH
do bieżącego sprawdzania Librusa, odbierania wiadomości

PRZESYŁANIA wykonanych zadań/ćwiczeń zgodnie
z wytycznymi nauczycieli
.

Anna Chylińska

mar 11, 2020

1.  Zgodnie z wytycznymi z 9 marca 2020r. Wojewody Mazowieckiego począwszy od 11 marca 2020r. wstrzymuje się do odwołania wszystkie wyjścia i wycieczki.

 

2.  Odwołuję Dzień Otwarty dla Kandydatów (25 marca 2020r.)

 

3. Odwołuję zebranie dla Rodziców (23 marca 2020r.) – proszę Rodziców o kontaktowanie się z wychowawcami, nauczycielami wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Proponowane oceny końcoworoczne dla klas 4 będą umieszczone na Librusie, proszę o zapoznanie się i potwierdzenie. W przypadku zapytań proszę o kontakt z wychowawcą.

 

4.  Zawieszam do odwołania organizowanie imprez szkolnych.

 

5. Zawieszam do odwołania konkurs dla szkół z województwa mazowieckiego "Kuchnia Polska z pomysłem”.

mar 10, 2020

"Kuchnia francuska” // "French cuisine"

mar 9, 2020

"Szkoła zawodowa najwyższej jakości” // "Highest quality vocational school"

mar 9, 2020

Prezentacje barmańskie  // Bartending presentation

<< <  Strona 2 z 11  > >>

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera