Aktualności

<< <  Strona 2 z 13  > >>

kwi 8, 2021

Zapomniane Gry Sportowe
Forgotten Sports Games

kwi 7, 2021

"Mój sposób na pandemię"
”My way to deal with a pandemic”

kwi 7, 2021

Najwyższa frekwencja klas: Wrzesień – Marzec
The best attendance: September – March

mar 31, 2021

Ufnie i nieprzerwanie zanoszę błaganie:

W swe Święte Zmartwychwstanie z mroków życia ku światłom swym podnieś nas,

Chryste Panie.

J. Ruffer

mar 29, 2021

"Kuchnia polska z pomysłem"
"Polish Cuisine with an Idea”

mar 25, 2021


przycisk z napisem wie

Warsztaty w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Workshops in the Museum of King Jan III’s Palace in Wilanow

mar 24, 2021

WAŻNE !!!

W związku z pandemią, która spowodowała absencję 90% pracowników Administracji ZSGH informujemy o zmianach zasad pracy sekretariatu szkoły.
Sekretariat czynny jest w godzinach 8:00-15:00.
Wskazana jest komunikacja mailowa: info@zsgh.edu.pl. W przypadku konieczności przyjścia do sekretariatu należy wcześniej umówić się telefonicznie: (22 8100489) na konkretną godzinę.
Do budynku szkoły możemy wejść tylko i wyłącznie w sytuacji konieczności, pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. w maseczce odpowiedniej jakości pod względem bezpieczeństwa, z własnym długopisem, obowiązkowa dezynfekcja rąk.
Zaistniała sytuacja spowoduje wydłużenie czasu załatwiania spraw urzędowych do 1 miesiąca.
Będziemy Państwa informować o powrocie do normalności. Zalecam, jeśli to jest możliwe, aby nie przychodzić do szkoły, jeśli dana sprawa może być załatwiona w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły
Anna Chylińska

mar 24, 2021

Newsletter Styczeń-Kwiecień
Newsletter January-April

mar 18, 2021

Szkolny Konkurs Hotelarski
School Hospitality Competition

<< <  Strona 2 z 13  > >>

Kalendarium 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19.
2 okres dla klas czwartych rozpoczyna się 28.12.2020r.,  dla pozostałych klas 01.02.2021r. - terminy nie uległy zmianie.
Od dnia 24 października do dnia 30 kwietnia.
Uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do 30 kwietnia br.

Kształcenie zawodowe
Od 30 listopada 2020 r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.
Rozwiązania te przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 stycznia 2021r.
Ze względu na trudności występujące w branży gastronomicznej i hotelarskiej informacje o wznowieniu zajęć praktycznych dla uczniów ZSGH u poszczególnych pracodawców są sukcesywnie umieszczane w Ogłoszeniu na Librusie.
Wszystkie informacje będą na bieżąco umieszczane w librusie.
Od dnia 19 października obowiązuje w szkole zdalne nauczanie. Wszystkie informacje zostaną przesłane uczniom przez Librusa.

Praca szkoły w okresie pandemii
List MEN

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły o stacjonarnym trybie nauczania
Zarządzenie nr 2 Dyrektora szkoły o obowiązujących wymaganiach w czasie nauki stacjonarnej

Zawody

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO
- HOTELARSKIE
NR 2
im. prof. Stanisława Bergera

Zdjęcie technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
NR 20
im. prof. Stanisława Bergera