z ekonomii

Prace z ekonomii 2018/2019 // Student`s works - Economy 2018/2019

 

Na lekcjach Podstaw działalności gospodarczej ćwiczyliśmy kreatywność. Powstały piękne prace. Oto kilka z nich:

 

//

We practised creativity during Fundamentals of Business. Beautiful works have been created. Here are a few of them:

 

 

Uczniowie w czteroosobowych zespołach mieli z taśmy i 100 wykałaczek zbudować jak najwyższą wieżę, która się nie przewróci. Wieże osiągały różne wysokości, najwyższa nawet 100cm. Celem ćwiczenia było rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, uświadomienie znaczenia współpracy i współdziałania jako niezbędnego elementu do realizacji zadania oraz budowanie poczucia własnej wartości.

//

The students in the four-person teams had to build the highest tower of tape and 100 toothpicks  that will not fall over. The towers reached various heights, the highest one even 100cm. The aim of the exercise was to develop the skills of team cooperation, point the importance of collaboration and cooperation as an essential element to accomplish the task and build your self-esteem.

Praca zespołowa

 

Uczniowie klas II na przedmiocie „Marketing usług hotelarskich” omawiali promocję i jej instrumenty. Młodzież jako pracę domową przygotowała ulotki promujące naszą szkołę.

 //

Students from class II  during the subject  "Marketing of hotel services" discussed the promotion and its instruments. For homework  pupils prepared leaflets promoting our school.Prace z ekonomii 2014/2015 // Student`s works - Economy 2014/2015

Uczniowie klas II na przedmiocie „Podstawy działalności gospodarczej” omawiali zagadnienie ochrony praw autorskich. Lekcja podparta była ożywioną dyskusją na temat rozpowszechniania przez Internet dzieł prawnie chronionych.

Uczniowie przygotowali ulotki promujące idee ochrony praw autorskich. Wszystkie prace zostały ocenione przez uczniowskie jury.

//

The students of second grade were discussing the subject of protection of the author`s rights during the lesson - the basis of business running. There was a discussion about spreading the works protected by law in the internet.

The students prepared a leaflet promoting the protection of the author`s rights. All the works were evaluated by the student jury.Prace z ekonomii 2013/2014 // Student`s works - Economy 2013/2014

Uczniowie klas II Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego na przedmiocie „Podstawy działalności gospodarczej w gastronomii i hotelarstwie” omawiali zagadnienie ochrony praw autorskich. Lekcja podparta była ożywioną dyskusją na temat rozpowszechniania przez Internet dzieł prawnie chronionych.

Uczniowie przygotowali ulotki promujące idee ochrony praw autorskich. Wszystkie prace zostały ocenione przez uczniowskie jury.

//

Second year pupils from technical college of catering and hospitality, during the "Basics of business activity in hotel industry" lesson, talked about copyright issues. The lesson brought an animated discussion about illegal spread of protected trademark works through the Internet.

Pupils prepared leaflets promoting copyright protection. Each work was later assessed by a jury.

Uczniowie w ramach przedmiotu marketing w hotelarstwie opracowują ankiety, przeprowadzają badania ankietowe na określonej próbie badawczej i dokonują interpretacji zebranych wyników.
Po omówieniu tematu dotyczącego marek produktów uczniowie przygotowali pracę pisemną dotyczącą historii powstania i rozwoju wybranych marek produktów.
W ramach przedmiotu podstawy ekonomiczne i prawne uczymy się prawidłowo wypełniać dokumenty, niezbędne w obrocie gospodarczym, np. faktury VAT, piszemy projekty ustaw.