z hotelarstwa

Prace z hotelarstwa

Uczniowie z klas hotelarskich oprócz realizacji programu nauczania, przygotowują w ramach przedmiotu zawodowego „Organizacja i technika pracy” różnego rodzaju broszury, prospekty, ulotki informacyjne.

  Przedmioty hotelarskie // Hotelary Subjects

Na lekcjach bardzo często korzysta się ze sprzętu multimedialnego. Przede wszystkim przygotowuje się ciekawe prezentacje i pokazuje je na lekcji z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego, dzięki którym opanowanie przez uczniów materiału teoretycznego jest znacznie prostsze. Korzysta się też bardzo często z wizualizera. Język turystyki, w tym hotelarstwa zawiera szereg pojęć w językach obcych, dużo łatwiej jest mi pokazać trudne słowa czy nazwy w powiększeniu z użyciem wizualizera niż pisać wszystkie nazwy na tablicy. Często wykorzystuje się prasę fachową na lekcji, pokazując np. ciekawe hotele z użyciem wizualizera. Sprzęt multimedialny podłączony do internetu pozwala nam na lekcji wirtualnie zwiedzać hotele, aktualizować na bieżąco wiedzę zawartą w podręcznikach, gdyż w tej dziedzinie zmiany są bardzo szybkie i trzeba je śledzić na bieżąco.

//

During the organization and working techniques in hotel industry lesson I often use multimedia equipment. I prepare interesting presentations and display them during the lesson using multimedia projector and computer. Thanks to that, pupils can gain and learn theoretical knowledge easier. I also often use visualizer. The language of tourism and hotel industry contains a number of foreign language entries which can be easier understood when shown on an example. I often use profession press showing e.g. interesting hotels with a use of visualizer. Multimedia equipment connected to the Internet network enables to virtually explore hotels, continuously update database in student’s workbooks since in field of hotel industry change is quick and has to be followed systematically.

106