z języka niemieckiego

Prace z języka niemieckiego // Student`s works - German

Dnia 11 Grudnia 2013 na lekcjach języka niemieckiego klasa 3g1 wraz z nauczycielkami Panią Justyną Pracoń i Agnieszką Konieczną przygotowały projekty o tematyce "Beruhmte Personlich-keiten - Lebenslaufe."

//

On the 11th of December 2013, during German lesson, class 3g1 together with teachers Ms Justyna Pracon and Agnieszka Konieczna prepared projects about "Beruhmte Personlich-keiten - Lebenslaufe."

Powstał pomysł przeprowadzenia cyklu lekcji, których celem jest zapoznanie uczniów z zagadnieniem tzw. „Landeskunde”. Nauczyciel przekazuje uczniom informacje dotyczące np. położenia geograficznego kraju z uwzględnieniem niemieckiego nazewnictwa. Uczniowie poznają/dowiadują się o panujących tam zwyczajach i obrzędach. FILM

Tym razem skupiliśmy się na Austrii i Szwajcarii – ważniejszych krajach niemieckojęzycznych. Uczniowie podzielili się na kilkuosobowe grupy. Zadaniem poszczególnych grup było przygotowanie strony tytułowej katalogu/prospektu zachęcającego do odwiedzenia któregoś z tych krajów. Najciekawszą pracą okazała się okładka przedstawiająca fotografie krajobrazów i krótki opis atrakcji, jakie czekają na turystów podróżujących do Austrii.
Kolejną lekcję krajoznawczą poświęciliśmy Niemcom, jako kraju złożonego z 16 landów. Uczniowie pracowali w podobnym składzie. Każda grupa wybrała dwa landy niemieckie godne obejrzenia. Należało wykonać niewielki plakat przedstawiający dany land z określonego punktu widzenia. Brano pod uwagę aspekty kulturowe, historyczne oraz a może przede wszystkim turystyczne. W tej konkurencji wygrała Brandenburgia, oferująca atrakcyjną bazę noclegową dla dzieci i młodzieży. Wyżej wymienione prace wykonali uczniowie z klas II i III.Język niemiecki, Język niemiecki zawodowy // German, Vocational German

104