z informatyki

Prace z przedmiotów informatycznych

Nasi uczniowie oprócz przedmiotów zawodowych, kierunkowych mają również przedmioty informatyczne takie jak:
"Informatyka", "Obsługa informatyczna w hotelarstwie".

Pozwalają one poznać uczniom pracę biurową w jednostkach organizacyjnych jakimi są hotele, restauracje.
Uczniowie wykonują prace związane z funkcjonowaniem biura w ww. jednostkach używając pakietu Ms Office. Oprócz tego poznają programy zawodowe, adekwatne do profilu kształcenia, uczą się bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera oraz poznają zasady tworzenia i redagowania korespondencji biurowej.

Prace jakie wykonują nasi uczniowie, to min:

  • Broszury informacyjne
  • Wizytówki
  • Zaproszenia
  • Papiery firmowe
  • Karty menu
  • Formularze
  • Kalkulacje przyjęć 

 PRACOWNIA 202

Informatyka,
Procownia obsługi informatycznej w hotelarstwie // Information technology, IT service workshop in the hotel

Szkoła posiada pracownię informatyczną wyposażoną w 20 stanowisk komputerowych połączonych ze sobą za pomocą sieci lokalnej z dostępem do sieci Internet. Oprócz tego w pracowni znajdują się: drukarki laserowa i atramentowa, zestaw głośników, skaner, projektor, aparat fotograficzny z mikrofonem, funkcją nagrywania filmów i podglądu na żywo oraz flipchart.
Każde stanowisko komputerowe wyposażone jest dodatkowo w kamerę internetową HD i słuchawki z mikrofonem oraz podkładki pod myszki spełniające kryteria ergonomii.
W trosce o odpowiednie warunki stanowiska pracy uczniów są zaprojektowane tak aby zapewnić dostateczną przestrzeń oraz wygodną pozycję siedzącą, która nie obciąża kręgosłupa i mięśni grzbietu.

Nauczyciel wykorzystując komputer i projektor wzbogaca przekaz słowny dodatkowo o obraz (zdjęcia, filmy), który lepiej pozwala zrozumieć poznawane problemy i fakty. Podczas zajęć wykorzystywane są również inne środki dydaktyczne jak: kartki z zadaniami do skrzynki pytań, myślowych czapek, rybi szkielet, plansze, prezentacje multimedialne oraz tablice prezentujące: Budowę jednostki centralnej, Budowę laptopa, Strukturę obiektu hotelowego, oraz Wyposażenie stanowiska recepcyjnego i biurowego.

//

Our school has computer lab equipped with 20 computer work stations connected by local area network with the internet access. Besides that there is also laser and ink printer, loudspeakers, scanner, projector, camera with microphone,with the recording possibility, view live and flipchart. Each computer work station is equipped with webcam HD earphones with microphone and ergonomic mouse pads. All the computer work stations have enough space to enable the student to work in comfortable position while sitting in front of the computer.

While using the computer and projector, the teacher improves the quality of word transfer (films, photos) which makes it easier to understand different problems and topics. During the classes the teacher uses multimedia presentations, boards presenting construction of the central unit, laptop construction, the structure of a hotel and the equipment of reception and office work place.