z wychowania fizycznego

Zajęcia z Wychowania fizycznego // Physical Education classes

Uczennice i uczniowie naszej Szkoły aktywnie spędzają swój wolny czas w formie sportowej.W sobotę 15 marca pracowali przy organizacji imprezy sportowej "Bieg na Szczyt Rondo I". Oprócz wspaniałej zabawy, zdobyli cenne doświadczenie, zrzucili także nadmiar kalorii wbiegając na 37 piętro wieżowca .Wcześniej na zajęciach w-f pod okiem p.Pawelca i p.Więcierzewskiego trenowali Step-Test.

//

Pupils from our school actively spend their free time.
On Saturday the 15th they helped organizing the "Run to the Top Rondo I" event. Besides good fun, gained precious experiance, and lost tons of calories running up on the 37th floor of a skyscraper. Before that, pupils had trained Step-Test with our teachers Mr. Pawelec and Mr. Więcierzewski.

 W ramach zajeć z wychowania fizycznego nasi uczniowie uczą się i doskonalą swoje umiejętności w jezdzie na łyżwach. Mają przy tym wiele zabawy i radości.

//

On PE classes our pupils learn and improve their skills in ice skating. Doing it, they also have lots of fun.

 Wychowanie fizyczne // Physical Education

7

25

Siłownia // Fitness room