Grosz do grosza

Grosz do grosza - dzwonek na obiad 2017/2018 // Penny to penny - bell for dinner 2017/2018

Dnia 02 marca 2018 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie po raz drugi prowadzona była akcja wolontariatu pt. Dzwonek na obiad. W ramach akcji  w szkołach na terenie całego kraju, wspierani przez nauczycieli-opiekunów Panią Paulinę Ciesielską  uczniowie  klasy 1f przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Zbiórkom towarzyszyć mogą konkursy, warsztaty i inne wydarzenia mające na celu wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej problemu ubóstwa i niedożywienia.

 //

On 2nd March 2018 in ZSGH in Warsaw for the second time there was a voluntary actioh - Bell for dinner. Students from class 1f with their teacher Ms. P.CIesielska collected money for dinner for children from poor families. There will be also some competitions and workshops to increase students' awareness about poverty and malnutrition.

 
Grosz do grosza - dzwonek na obiad 2016/2017 // Penny to penny - bell for dinner 2016/2017

W dniach 09.03.2017 i 16.03.2017 w szkole została przeprowadzona akcja pt. Grosz do grosza-dzwonek na obiad. W ramach akcji „Grosz do Grosza” w szkołach na terenie całego kraju wspierani przez nauczycieli-opiekunów uczniowie przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na wykupienie obiadów dla dzieci w szkołach na terenie całego kraju. W akcję zaangażowała się Pani Paulina Ciesielska wraz z uczniami klasy 2 f. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc.

//

On 9th and 16th March 2017 in our school was carried out an action "Penny to penny-bell for dinner".The action is popular throughout the country and is supported by teachers. Students collect money to fund lunch for children from poor families across the country. Ms Paulina Ciesielska and students from class 2f were involved in the campaign. Thank you all donors for their help.

 

20.10.2016 była kontynuowana akcja zbiórki środków finansowych pt. Dzwonek na obiad - Grosz do grosza. W ramach akcji uczniowie klasy 2de pod opieka Pani Beaty Pręgowskiej przygotowali dla naszej szkolnej społeczności knedle ze śliwkami z 12 kg ziemniaków. Dziękujemy za wsparcie!

//

On the 2oth October 2016 we continued collecting funds -Bell for dinner-penny to penny. Students from class 2de with their teacher Ms Beata Pręgowska prepared for our school community dumplings with plums with 12 kg of potatoes. Thank you for your support!

Dnia 06.10.2016 miała miejsce akcja zbiórki środków finansowych pt. Dzwonek na obiad - Grosz do grosza. W ramach akcji w szkołach na terenie całego kraju wspieranej przez nauczycieli- opiekunów, uczniowie przeprowadzają zbiórki pieniędzy na sfinansowanie obiadów dla dzieci pochodzących z ubogich rodzin. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich zorganizowaniem akcji zajęła się Pani Paulina Ciesielska wraz z uczniami klasy 2f. Przygotowali oni słodki poczęstunek: naleśniki w roli głównej z dodatkami. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękujemy.

//

On 6th October 2016 we collected money in the action "Ring for dinner" (penny to penny).In the whole country students collect money to fund meals for children from poor families. It is supported by all teachers. In our school Ms.Paulina Ciesielska with students from class 2f organized the action. They prepared a sweet treat : pancakes with different ingredients. It attracted great interest.