Muzeum POLIN

"Rówieśnicy-Przewodnicy"

Uczennice naszej szkoły Aniela Pękul z klasy 3ep, Justyna Wadełek z klasy 3ep i Weronika Stefańska z klasy 2dp od marca do czerwca 2022 r. biorą udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach piątej edycji projektu ,,Rówieśnicy-Przewodnicy”. Projekt obejmuje osiem spotkań w trakcie których, młodzież przy wsparciu edukatorek stworzy własny, oryginalny przepis kulinarny zainspirowany wystawą czasową ,,Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” oraz nauczy się budować pasjonujące opowieści o jedzeniu. Warsztaty zakończy oprowadzanie zaproszonej osoby przez uczestniczki po wystawie „Od kuchni” oraz wspólne gotowanie.

"Peers- Guides"

From March to June 2022 ,students from our school  Aniela Pękul , Justyna Wadełek (class 3ep )and Weronika Stefańska  take part in workshops organised by the POLIN Museum of the History of Polish Jews as part of the fifth edition of the "Peers-Guides" project. The project includes eight meetings during which, with the support of educators, young people will create their own original recipe inspired by the exhibition "Jewish cuisine ”and learns to build fascinating stories about food. The workshop will end with the participants showing the invitee around the exhibition "From the kitchen" and cooking together.

Uczennice naszej szkoły biorące udział w projekcie z Panią Kasią Jankowską koordynatorką projektu ,,Rówieśnicy-Przewodnicy”

 

“Auschwitz nie spadło z nieba”- warsztaty z edukatorem Muzeum POLIN dla klasy 2ep
Słowa wypowiedziane przez Mariana Turskiego, byłego więźnia i dziennikarza,  w czasie obchodów 75 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz: "Jeżeli będziemy obojętni, to nawet się nie obejrzymy, a na nas i na naszych potomków jakieś Auschwitz spadnie z nieba" rozpoczęły rozmowę uczniów klasy 2ep z edukatorem Muzeum POLIN. Omawiana piramida nienawiści i procesy historyczne, które doprowadziły do holokaustu uwrażliwiły młodzież na przejawy wykluczenia i dyskryminacji, a także uświadomiły jak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym, gdy komuś dzieje się krzywda.

"Auschwitz did not fall  from the skies” –workshops  with Polin Museum educator for class 2ep
Words spoken by Mr Marian Turski , former prisoner and  journalist, during the commemoration of the 75th anniversary of the  liberation of Auschwitz: ”If we are  indifferent, we won’t even look back,  and some kind of Auschwitz will fall  from the sky on us  and our descendants” started  the  conversation of  the  students from  class 2ep with the  POLIN Museum educator. The discussion about the  pyramid of hatred and the historical processes  which led to the Holocaust made young people sensitive to signs of exclusion and discrimination, and also made them aware of  how important it is not to remain indifferent  when someone is being hurt.

 

"Rówieśnicy-Przewodnicy"

W II okresie roku szkolnego 2020/2021 uczennica klasy 2hp Natalia Ciarka uczestniczy w IV edycji projektu organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Rówieśnicy-Przewodnicy”. Natalia  z uczniami innych warszawskich szkół, podczas warsztatów online, uczy się tworzyć własny tekst literacki oraz ilustracje do losów wybranych Żydów i Żydówek. Wybrane prace stworzone przez młodzież zostaną zaprezentowane w przestrzeni galerii "Dziedzictwo”. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać klikając w link Rówieśnicy-Przewodnicy. Nabór do IV edycji projektu | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

"Peers- Guides"

In the second period of the 2020/2021 school year, 2hp student Natalia Ciarka has been participating in the fourth edition of the "Peers-Guides" project organised by the POLIN Museum of the History of Polish Jews. Natalia, together with students from other Warsaw schools, has been learning to create her own literary text and illustrations to the fate of selected Jewish men and  women during online workshops. Selected works created by the youth will be presented in the space of the "Heritage" gallery. For more information about the project, please click on the Peers Guides link. Recruitment for the 4th edition of the project is open at the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw.

 Uczennica ZSGH podczas oprowadzania po Muzeum Żydów Polskich POLIN w ramach projektu ,,Rówieśnicy - Przewodnicy

 

Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim // Anniversary of Warsaw Ghetto Uprising

Dn 19.04.15r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 72 Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Nauczyciele historii kilka dni wcześniej przeprowadzili w klasach pierwszych lekcję "Dymy nad gettem". Naszym zadaniem było wykonanie również papierowych żonkili, które zostały wręczone w tym dniu przechodniom na ulicach Warszawy.

//

On 19th April 2015 students of our school took part in the celebrations of 72nd Anniversary of Warsaw Ghetto Uprising, organized by the Museum of History of Polish Jews. A few days before that, history teachers gave a lesson "Smoke over ghetto" in all first classes.We also prepared paper daffodils which were handed out to the passers-by on the streets of Warsaw.