Sprzątanie Świata

Sprzątamy dla Polski 2023/2024  //   We clean up for Poland 2023/2024

4 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzatamy dla Polski". Celem przedsięwzięcia jest promowanie postawy odpowiedzialności społecznej, patriotyzmu oraz troski o środowisko naturalne. 

On October 4th, students of our school took part in the nationwide campaign "We clean up for Poland". The aim of the project is to promote attitudes of social responsibility, patriotism and concern for the environment.

  

Sprzątanie Świata 2023/2024 // Cleaning of the World 2023/2024

W dniu 15 września uczniowie klas 1 AP, 2 EP i 1 EP, wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wzięli udział w ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata. Uprzątnięte zostały okolice naszej szkoły, a także pobliskie tereny Grochowa. 

On September 15th, students of classes 1 AP, 2 EP and 1 EP, together with their PE teachers, took part in the nationwide Clean Up the World campaign. The surroundings of our school, as well as the nearby areas of Grochów, were cleaned up.

uczniowie podczas akcji sprzątanie świata

uczniowie podczas akcji sprzątanie świata

 

"Sprzątamy dla Polski" 2022/2023  //  "We clean up for Poland" 2022/2023

W dniu 20 kwietnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątamy dla Polski". Była to już V edycja, a honorowym patronem był Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.
Nasi uczniowie pod opieką swoich nauczycieli w-f, sprzątali teren pobliskiego Parku Znicza oraz otaczającej go okolicy. Ekologiczna postawa naszej młodzieży napawa optymizmem i daje nadzieję na zmiany postaw wobec dbania o środowisko. Serdecznie Pozdrawiamy, Zespół Wychowania fizycznego

On the 2O th of April students of our school together with teachers of PE took part in the nationwide campaign "We clean up for Poland". It was already the 5th edition, and the honorary patron was Prime Minister Mateusz Morawiecki. Our students, under the care of their PE teachers, cleaned the area of the nearby Park Znicza and the surrounding area. The ecological attitude of our youth inspires optimism and gives hope for changes in attitudes towards caring for the environment. Regards, Physical Education Team

uczniowie podczas akcji sprzątania

uczniowie podczas akcji sprzątania


Sprzątanie Świata 2021/2022 // Cleaning of the World 2021/2022

W dniu 17 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji "Sprzątanie świata". W tym roku aż 4 klasy, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego uprzątnęły okolice szkoły, czego efektem było wiele worków pełnych śmieci. 

On September 17, students of our school participated in the "Clean up the world" campaign. This year,  4  different classes with PE teachers  cleaned up the surroundings of the school, which resulted in full rubbish bags.

uczniowie w rękawiczkach i z workami na śmieci

 

Sprzątanie Świata 2020/2021 // Cleaning of the World 2020/2021

W tym roku również nasza szkoła przyłączyła się do Akcji Sprzątania Świata. W piątek 18.09.  na 3 i 4 godzinie lekcyjnej wszystkie klasy, w ramach lekcji wychowania fizycznego wyruszyły na boisko i ul. Majdańską. Uczniowie wyrazili zgodną opinię, że widać poprawę w ilości zebranych „skarbów” jednak niezmiennie popierają słuszność akcji. Dziękujemy tegorocznym uczestnikom: klasa 2H, 2EP, 4F i 2A.

// 

This year, our school also joined the action "Cleaning the world". On Friday, September 18th   all the classes with PE teachers cleaned our sports field and Majdańska Street. The students agreed that there was an improvement in the amount collected "treasures", however, they invariably support the equity of the action. We would like to thank the participants of this year: class 2H, 2EP, 4F and 2A.

uczniowie klasy 2 EP wraz z nauczycielem WF Grzegorzem
Sitnickim na parkingu szkolnym tuż po zakończeniu udziału w akcji
Sprzątania  Świata

uczniowie klasy 2H przed szkołą w trakcie akcji

 Sprzątanie Świata 2017/2018 // Cleaning of the World 2017/2018

15 września 2017 roku, uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do światowej akcji sprzątania świata. Uczniowie klas 2h i 3a, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego doprowadzili do porządku najbliższe otoczenie szkoły .

 //

On 15th September 2017 the students of our school joined the cleaning up the world campaign. Students from grade 2h and 3a with their PE teachers cleaned up the surroundings of our school.

 Sprzątanie Świata 2016/2017 // Cleaning of the World 2016/2017

13 października uczniowie klasy 2 c pod opieką wychowawcy Artura Więcierzewskiego przyłączyli się do akcji "Sprzątanie świata". Grupa wyruszyła na sąsiadujące ze szkołą osiedla i bardzo dokładnie uprzątnęła napotkane na swojej drodze śmieci . Pamiętaj! Dbaj o swoje najbliższe otoczenie!

//

The 13th October 2016 students from class 2c with their teacher Mr Artur Więcierzewski joined the action "Cleaning the world". They left school and cleaned the surrounding area. Remember ! Take care of your neighbourhood!Sprzątanie Świata 2015/2016 // Cleaning of the World 2015/2016

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji sprzątania świata. 17 września uczniowie klasy 2 h wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Arturem Więcierzewskim , zaopatrzeni w worki i rękawiczki , wyszli w okolice szkoły żeby doprowadzić naszą oklicę do porządku. Sprzątanie świata ma też na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, głównie wśród młodzieży.

//

Once again students of our class joined the global campaign - cleaning the world.
On 17th September 2015 students from class 2h together with their teacher Mr Artur Więcierzewski, eguipped with bags and gloves, went out to clean the neighbourhood. Its aim is also to increase their ecological awareness.Sprzątanie Świata 2012/2013 // Cleaning of the World 2012/2013

W naszej szkole akcja Sprzątanie Świata odbyła się 14 września 2012r. Z wielkim entuzjazmem uczniowie z klas 1c, 2c, 2g1 i 1g uzbrojeni w worki i rękawiczki wysprzątali boisko szkolne, przydzielone tereny na ulicy Majdańskiej i okolice przystanku autobusowego Wspólna Droga.

W akcji brali też nasi nauczyciele p. Aniela Bławat-Żukowska, p. Beata Pręgowska, p. Iwona Baszczyk oraz p. Tomasz Pec.

//

Campaign of Cleaning of the World at our school took place on the 14th of September 2012. With a great enthusiasm, our pupils from classes 1c, 2c, 2g1 and 1g armed themselves with rubbish bags and gloves to clean school’s sports field, areas around Majdanska St. as well as areas nearby Wspolna Droga bus stop.

Our teacher, that is Ms Beata Pregowska, Ms Iwona Baszczyk and Mr Tomasz Pec, also participated in the campaign.