Voluntas

Łacińskie słowo VOLUNTAS oznacza dobrą wolę, "naturalny odruch serca", który przynagla do okazywania pomocy.Voluntas 2019

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego z klasy 1h i 1e pod opieką pana Tomasza Ładziaka zaprezentowały dzieciom z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu program artystyczny pt.: ,,Zamieszanie w krainie bajek”. Po przedstawieniu młodzież poczęstowała dzieci cukierkami oraz przekazała artykuły plastyczne i gry zakupione ze środków zebranych wśród uczniów i pracowników ZSGH. Po krótkim zapoznaniu dziewczęta umiliły małym pacjentom czas zabawami plastycznymi i zaśpiewały dwukrotnie piosenkę, którą przygotowały na program artystyczny. Miła atmosfera i uśmiech, który pojawił się na twarzy dzieci spowodowały, że większość dziewcząt zadeklarowała chęć spotkania z małymi pacjentami Kliniki Onkologii w przyszłym roku szkolnym.

//

 On Monday,10th June, 2019, representatives of the School Council  from class 1h and 1e with the  teacher Mr Tomasz Ładziak presented an artistic programme "Confusion in the Land of Fairy Tales” to children from the Children's Memorial Health Institute in Międzylesie. After the performance, the youngsters treated kids to candies and handed out art supplies and games purchased from funds collected among our students and school employees . After a short acquaintance, the girls spent time with children  playing with them and singing the song twice which they had prepared for the artistic programme. The nice atmosphere and smile that appeared on children’s face caused that the majority of girls declared their will to meet with the small patients next school year.

 Voluntas 2018

W dniu 23 maja 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką Pana Tomasza Ładziaka odwiedzili dzieci z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Małym pacjentom młodzież przedstawiła własną interpretację bajki ,,Królewna Śnieżka”. Po części artystycznej uczniowie przekazali dzieciom upominki i wspólnie z pacjentami miło spędzili czas  wykonując prace plastyczne. Wszystkim dzieciom przebywającym w Klinice Onkologii życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

 //

On 23rd May representatives of the Students' Self-Council with their teacher Mr T. Ładziak visited children from the Oncology Clinic of the Children's Health Center in Międzylesie. Students presented the children their own interpretation of the fairy tale "Snow White". After that our students gave gifts to the small patients and spent time together with them doing artworks. We wish all the children staying in the Oncology Clinic quick recovery.

 

 Voluntas 2017

Dnia 25 maja 2017r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pana Tomasza Ładziaka zaprezentowali dzieciom z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu program artystyczny "Cztery pory roku”.  Po części artystycznej młodzież poczęstowała dzieci słodkościami oraz przekazała przybory szkolne i gry, które zakupiła ze środków zebranych od społeczności szkolnej. Następnie był czas na wspólną zabawę i rozmowy z dziećmi. Miło nam było na koniec wizyty usłyszeć słowa podziękowań i zaproszenie, by w następnym roku szkolnym po raz kolejny odwiedzić małych pacjentów Kliniki Onkologii. Wszystkim dzieciom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia już niedługo.

//

On 25th May 2017 the representatives of Student Council with their teacher Mr Tomasz Ładziak visited children from the Oncology Clinic of Children`s Health Center in Międzylesie. They presented an artistic program "Four seasons". After the artistic part our students gave the children sweets and school supplies that was bought by the school community. Then it was time to have fun together and talk to the kids. We were happy to hear the words of thanks and an invitation to visit the small patients in the next school year. We wish all the children a quick recovery. See you soon.

Podziękowanie

 Voluntas 2016

W dniu 17 marca 2016 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką pana Tomasza Ładziaka odwiedzili dzieci w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Młodzież zaprezentowała małym pacjentom specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny ,,Kolorowe kredki”. Po części artystycznej dzieci otrzymały gry, przybory plastyczne oraz cukierki zakupione przez uczniów, a następnie wzięły udział w warsztatach plastycznych z origami, czyli sztuki składania papieru, na których uczyli się składania łódki, łabędzia i portfela. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się z małymi pacjentami i sprawić im odrobinę radości.

//

On 17th March 2016 Student Council representatives with Mr Tomasz Ładziak visited children in the Oncology Children's Health Centre in Międzylesie. They presented the young patients specially prepared artistic program "Colored pencils". The children received games, art accessories and sweets bought by the students and next they participated in the workshops of origami - paper folding art. They learned to make a paper boat, swan and a wallet. We are delighted that once again we could meet young patients and give them a little bit of joy.

 

 Voluntas 2015

Dnia 25.03.2015 r. uczniowie reprezentujący Samorząd Uczniowski zaprezentowali dzieciom z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu program artystyczny "Krasnoludkowo”. Po części artystycznej młodzież poczęstowała dzieci cukierkami, przekazała zakupione przez uczniów gry, zabawki i artykuły papiernicze. Był oczywiście czas na wspólna zabawę i bliższe poznanie.
Wszystkim pacjentom Kliniki Onkologii życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i dziękujemy za zaproszenie, by ponownie odwiedzić dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka.

//

On 25th March 2015 students representing the Student Council presented artistic program "Krasnoludkowo" to the children from Oncology Clinic of Child Health Center in Międzylesie. After that children were treated with sweets and were given games, toys and stationery, bought by students. There was time to play together and know each other.
We wish all the patients from the Oncology Clinic to recover and we are grateful for the invitation, looking forward to visiting the children again in the Child Health Center.Voluntas 2014

Dnia 24 marca 2014 r. młodzież reprezentująca Samorząd Uczniowski pod opieką pana Tomasza Ładziaka odwiedziła dzieci z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Dla małych pacjentów z Kliniki Onkologii uczniowie przygotowali inscenizację bajki ,,Smurfy”, poczęstowali dzieci zakupionymi przez siebie słodyczami, a także podarowali artykuły plastyczne i gry zakupione ze środków zebranych wśród rówieśników w szkole.

Sympatyczna atmosfera spotkania i uśmiech na buziach dzieci wynagrodził młodzieży trudy przygotowań. Natomiast zaproszenie, by po raz kolejny odwiedzić małych pacjentów było dla przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego najlepszym podziękowaniem.

//

On the 24th of March 2014, youth representing students’ council in our school together with Mr. Tomasz Ładziak, visited Department of Oncology in Children's Health Center in Międzylesie. Our pupils prepared a short acting performance of “Smurfs”, treated children with sweets, and gave them games and stationery materials bought for the money collected in school.

A very pleasant atmosphere and sincere smiles rewarded all the hard work and preparations. Our students’ council was invited to come once again in the future what was the best acknowledgement for their work.Voluntas 2013

Dnia 26 lutego 2013 r. przedstawiciele samorządu szkolnego pod opieką pana Tomasza Ładziaka odwiedzili dzieci z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Dla dzieci przebywających w szpitalu uczniowie przygotowali program artystyczny, na który składały się wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, a także piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej i Fasolek. Po części artystycznej uczniowie przekazali dzieciom artykuły plastyczne i gry planszowe zakupione ze środków zebranych przez młodzież wśród uczniów i pracowników naszej szkoły.

Wspólnie spędzony czas przyniósł wiele radości dzieciom, jak również młodzieży, która zaangażowała się w organizację wyjścia. Uśmiech na twarzy dzieci i zaproszenie, by kolejny raz odwiedzić Klinikę Onkologii to najlepszy dowód na to, że warto dzielić się z drugim człowiekiem swoim sercem oraz zdolnościami.

//

On the 26th of February 2013 the representatives of our school's selfgovernment under supervision of Mr. Tomasz Ładziak visited Oncology Clinic of Child health Center in Międzylesie. Our pupils prepared an artistic program for children which included poems of Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Maria Konopnick, as well as, songs of Majka Jeżowska and Fasolki. After artistic program, our pupils distributed art-class articles and board games bought for money raised among pupils and workers of our school.

Time spent together brought a lot of happiness to children from the health center, and to our pupils, who showed a lot of involvement. Smiles of children, as well as, invitations to next meeting are the best proofs that sharing your abilities and heart is a worth thing.

 Voluntas 2012

Dnia 15 lutego 2012 r. przedstawiciele samorządu szkolnego Anna Maria Matus z kl. IV G1, Joanna Kordek z klasy I G i Katarzyna Nazarewska z kl. I G pod opieką pana Tomasza Ładziaka zawieźli przybory plastyczne (bloki, kredki, długopisy, farby, papiery kolorowe itp.) dla chorych dzieci z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Mamy nadzieję, że przybory plastyczne zebrane przez uczniów naszej szkoły pozwolą dzieciom miło wypełnić czas zajęciami plastycznymi i choć na chwilę zapomnieć o chorobie oraz rozłące z domem.

I. WOLONTARIAT
Już trzeci rok podążają uczniowie klasy III H pod przewodnictwem wychowawczyni prof.Anny Kleszczewskiej.

Wolontariat na Majdańskiej ma już 7-letnią tradycję
Za zgodą prof. B. Perek uczniowie ZSGH w roku szkolnym 2008/2009, zorganizowali dwa przedstawienia słowno-muzyczne dla chorych dzieci
z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Zawieźli zakupione z własnych środków słodycze, balony, książki, obrazki
i ogromniastego misia. Okazali zainteresowanie, podzielili się uśmiechem, zostawili wspomnienie dobrej zabawy, która pozwoliła maluchom chociaż na kilka chwil zapomnieć o bólu, chorobie i rozłące z domem.
Oprócz przedstawień , branie udziału naszej młodzieży w spontanicznych spotkaniach, ma charakter wychowawczy, a dla chorych dzieci aspekt terapeutyczny.
Słowa wypowiedziane kiedyś przez Papieża Jana Pawła II „najpiękniejszy, najbardziej bezcenny jest czas, który oddajemy innym” poprzez udział uczniów w takiej formie pomocy sprawdza się w stu procentach.

Opiekują się chorymi dziećmi z Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. Pomagają im zapomnieć chociaż na chwilę o chorobie, bólu rozłące z najbliższymi. Uczniowie klasy III H jeżdżą do swoich podopiecznych co dwa, trzy tygodnie. Nie ma stałych dyżurów, jedzie ten kto i kiedy może, bo odwiedziny są po lekcjach.
Pewien rytm wyznaczają jednak takie okazje jak; Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia czy Dzień Dziecka. Organizują przy tym przedstawienia, konkursy i przebierają się za klaunów, postaci z bajek, Śnieżynki czy Mikołaja. Jak umieją najlepiej dają radość i nadzieję tak bardzo potrzebną w codziennym zmaganiu się z chorobą.

Te spotkania obojgu stronom dają wiele dobrego, jedni mają blisko siebie życzliwe przyjazne osoby, uczniowie zaś uczą się empatii.

II. SPOTKANIE WIGILIJNE
Czas aktywności św. Mikołaja przypada wtedy, kiedy szkolne życie nabiera przyspieszenia – poprawianie stopni przed końcem semestru. Jednak uczniowie z klasy III H nie mogli pozwolić żeby u chorych dzieci nie zjawił się Mikołaj o czasie. 13 grudnia 2006 roku uczniowie wraz z wychowawczynią pojechali do Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.

Pani profesor Krystyna Mazurek pomogła uczniom wybrać teksty wesołych bajek i śmiesznych wierszyków. Pani profesor Anna Kleszczewska wynegocjowała od firmy Cadbury Wedel słodycze. Ze składkowych pieniędzy klasa kupiła maskotki, baloniki i inne materiały do dekoracji szpitalnej świetlicy. Wolontariuszki pomalowały wesołymi kolorami bledziutkie buzie maluchów. Zaroiło się od klaunów, misiów, niesfornych kotów i lalek Barbie. Nawet do sal, w których nie mogły dzieci opuścić łóżek, lekarze pozwolili wejść Śnieżce z workiem prezentów.
Trzynastka nie przyniosła pecha, tylko prezenty i radość.

III. SPOTKANIE WIOSENNE
Kolejne spotkanie z podopiecznymi z Centrum Zdrowia Dziecka odbyło się we czwartek 22 marca 2007 r. Tym razem data zbiegła się z Pierwszym Dniem Wiosny. Musiało więc być wyjątkowo pogodnie i radośnie mimo niesprzyjającej w tym dniu aury.

Osiem dziewcząt z III H przygotowało wiersze J.Brzechwy, J.Tuwima i M.Konopnickiej. Dołożyły przy tym wszelkich starań, aby przypominać choć trochę postaci z bajek.
Najbardziej podobał się wiersz o „Kaczce Dziwaczce”. Śpiewnym akcentem było wspólne zaśpiewanie piosenki znanej wszystkim dzieciom „Kundel Bury”, a 5- letnia powiedziała pięknie swój wierszyk o „ Aniołku”. Otrzymała za to nagrodę Wielkanocnego Królika /bo to już niedługo Święta/.

Tradycyjne już dzieci zarówno te przybyłe do świetlicy jak i te , które nie opuszczają swoich łóżek obdarowane zostały słodyczami z Wedla.
Nasza wychowawczyni, która jest sprawczynią całego przedsięwzięcia otrzymała w podziękowaniu przepiękne tulipany z papieru wykonane przez dzieci na zajęciach świetlicowych.
Spotkanie dobiegło końca, a my myślimy już o kolejnym, tak żal rozstawać się z dziećmi, które stają się bardzo bliskie.

Do dobrej tradycji naszej szkoły należy troska o chore dzieci leczone w Klinice Onkologii i w Centrum Zdrowia Dziecka. Pani profesor Anna Kleszczewska patronuje tej inicjatywie i wraz ze swoją klasą odwiedza chore dzieci w szpitalach.
Tym razem uczniowie wraz z wychowawczynią odwiedzili dzieci w klinice z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Drobne upominki jakie otrzymały dzieci sprawiły im dużo radości.