Dzień Rzucania Palenia

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2023/2024 // The World Day of giving up on Smoking 2023/2024

16.11.23 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dzień ten  stanowi okazję  do zwrócenia uwagi społeczeństwa na  powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych. Wskazuje się jak ważna jest promocja zdrowego stylu życia bez palenia wyrobów tytoniowych, motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób. Tematem tegorocznej edycji był wpływ e-papierosów na zdrowie oraz różnice miedzy stosowaniem papierosów elektrycznych, a paleniem zwykłych papierosów tytoniowych. Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w obchodach tego dnia. Na korytarzu powstała gazetka informacyjna, a na lekcjach wychowawczych została przedstawiona prezentacja oraz przeprowadzona pogadanka na temat stosowania e-papierosów.

On November 16th 2023 we celebrated World Smoking Cessation Day at our school. This day is an opportunity to draw public attention to the prevalence of smoking and its negative health effects. It is pointed out how important it is to promote a healthy lifestyle without smoking tobacco products, to motivate responsible choices related to one's own health and the health of  our loved ones. The theme of this year's edition was the impact of e-cigarettes on health and the differences between using electric cigarettes and smoking regular tobacco cigarettes. Our school once again took part in the celebration of this day. An informational newspaper was created in the corridor, and a presentation was given in the educational classes, and a talk on the use of e-cigarettes was held.

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2022/2023 // The World Day of giving up on Smoking 2022/2023

Każdego roku w listopadzie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dzień ten  stanowi okazję do zwrócenia uwagi społeczeństwa na  powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych. Wskazuje się jak ważna jest promocja zdrowego stylu życia bez palenia wyrobów tytoniowych, motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób. Tematem tegorocznej edycji był wpływ e-papierosów na zdrowie oraz różnice miedzy stosowaniem papierosów elektrycznych, a paleniem zwykłych papierosów tytoniowych. Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w obchodach tego dnia. Na korytarzu powstała gazetka informacyjna, a na lekcjach wychowawczych została przedstawiona prezentacja oraz przeprowadzona pogadanka na temat stosowania e-papierosów.

Every year in November, World No Smoking Day is celebrated. This day is an opportunity to draw public attention to the prevalence of smoking and its negative health effects. It indicates how important it is to promote a healthy lifestyle without smoking tobacco products and motivate to make responsible choices related to one's own health and the health of loved ones. The theme of this year's edition was the impact of e-cigarettes on health and the differences between the use of electric cigarettes and smoking regular tobacco cigarettes. Our school once again took part in the celebration of this day. An information board was created in the corridor, and a presentation and a talk on the use of e-cigarettes were presented during the educational lessons.

Zdjęcia przedstawiają informacje dotyczące palenia papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów.

 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2021/2022 // The World Day of giving up on Smoking 2021/2022

Każdego roku w dniu 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1987 roku święto  stanowi okazję  do zwrócenia uwagi społeczeństwa na  powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych. Wskazuje się jak ważna jest promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu, motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób, promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie postaw asertywnych szczególnie wśród młodych ludzi. Szacuje się, że w XX wieku z powodu palenia tytoniu zmarło 100 mln ludzi. Obecnie każdego roku liczba zgonów odtytoniowych na świecie przekracza 5 milionów. Należy pamiętać iż bierne palenie jest tak samo szkodliwe jak palenie czynne.  W strumieniu bocznym stwierdzono aż 35 razy więcej dwutlenku węgla i 4 razy więcej nikotyny niż w dymie wdychany przez aktywnych palaczy! Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne niekorzystnie wpływa na przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka. Wśród kobiet palących stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań jak np.: poronienie samoistne, przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego, przedwczesne odklejanie łożyska oraz łożysko przodujące. Dzieci palących matek mają niższą masę urodzeniową. Liczne badania epidemiologiczne wskazują palenie papierosów podczas ciąży zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej dziecka.
Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w obchodach tego dnia. Nasi uczniowie  włączyli się do akcji informacyjno-edukacyjnej i przygotowali różne prace plastyczne jak i prezentacje multimedialne na temat palenia oraz zagrożeń z tym związanych. Koordynatorzy projektu Anna Nadolska, Malwina Grzegorczyk, Artur Więcierzewski, Grzegorz Sitnicki.

Every year on May 31 is World No Tobacco Day. Initiated by the World Health Organization in 1987, this day is an opportunity to draw public attention to the prevalence of smoking and its negative health effects. It is indicated how important it is to promote a healthy lifestyle without smoking, motivating people to make responsible choices related to their own health and the health of their relatives, promoting alternative ways of spending free time and shaping assertive attitudes, especially among young people. It is estimated that 100 million people died from smoking in the 20th century. Currently, the number of deaths from smoking in the world exceeds 5 million each year. It should be remembered that passive smoking is just as harmful as active smoking. As much as 35 times more carbon dioxide and 4 times more nicotine were found in the side stream than in the smoke inhaled by active smokers! Smoking in pregnant women adversely affects the course of pregnancy and the health of the child. There was an increased risk of complications in smoking among women, such as spontaneous abortion, premature rupture of the fetal bladder, premature detachment of the placenta and placenta previa. Children of smoking mothers have a lower birth weight. Numerous epidemiological studies show that smoking during pregnancy increases the risk of SIDS.
Our school once again took part in the celebration of this day. Our students and teachers joined the information and education campaign and prepared various art works and multimedia presentations on smoking and the risks associated with it. Project coordinators: Anna Nadolska, Malwina Grzegorczyk, Artur Więcierzewski, Grzegorz Sitnicki.

plakaty przygotowane przez uczniów na światowy dzień rzucania palenia

plakaty przygotowane przez uczniów na światowy dzień rzucania palenia

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2019/2020 // The World Day of giving up on Smoking 2019/2020

W tym roku przypada on w dniu 21 listopada, czyli w trzeci czwartek miesiąca. Dzień ten obchodzony jest już od ponad 30 lat. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Według danych WHO co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund).

Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego, chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zachęcamy aby każdy palacz znalazł w sobie wewnętrzną motywację do rzucenia palenia, bowiem to odnosi najlepszy skutek w walce z nałogiem.

 //

This year it is on the 21st of  November,the third Thursday of the month. This day has been celebrated for over 30 years. The idea was born in the USA in California, where in 1974 more than one million smokers were encouraged to quit smoking for one day. According to the WHO data, nearly 6 million people die every year due to smoking and exposure to tobacco smoke (one death every six seconds).

As numerous studies have shown, there is a causal connection between the addiction described and the development of various diseases. Smokers are more likely to develop cancers of the mouth, throat, larynx, lungs and other organs, cardiovascular diseases, strokes, respiratory diseases, Crohn's disease, osteoporosis, Alzheimer's disease, as well as cervical, pancreatic and kidney cancers.

We encourage every smoker to find motivation to quit smoking because it has the best effect on the fight against addiction.

  Światowy Dzień Rzucania Palenia 2018/2019 // The World Day of giving up on Smoking 2018/2019

15 listopada 2018 r. obchodzony był Światowy Dzień rzucania Palenia W  naszej szkole odbył się coroczny konkurs na plakat/poster. 
I miejsce: Aleksander Dąbrowski - 1cp.
II miejsce: Daryna Wasylyszyna - 1e.
III miejsce: Wiktoria Ślączka - 1f.

Uczniowie przygotowywali również prace z wykorzystaniem różnych aplikacji komputerowych. Koordynatorzy projektu: Monika Aumüller, Marta Monika Bagińska.

//

On November 15, 2018, the World Day of Quitting Smoking was celebrated. In our school there was an annual competition for a poster.
First place: Aleksander Dąbrowski - 1cp.
Second place: Dasyna Wasylyszyna - 1e.
Third place: Wiktoria Ślączka - 1f.

The students also prepared works using various computer applications. Project coordinators: Monika Aumüller, Marta Monika Bagińska. 

  

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2017/2018 // The World Day of giving up on Smoking 2017/2018

Dnia 16.11.2017r. odbędzie się w akcja uświadamiająca zagrożenia wynikające z palenia papierosów w ramach Światowego Dnia Bez Papierosa. W związku z powyższym w naszej szkole odbędzie się konkurs na plakat/poster (prace można obejrzeć i zagłosować w sali biologicznej - 101 oraz na stronie internetowej szkoły). Koordynatorzy projektu: Pani Anna Rosłonek, Marta Monika Bagińska, Monika Aumuller.

//

On 16th November there will be a campaign to raise awareness of the dangers of smoking on the World Day Without Cigarette. A poster competition will be held in our school (works can be voted in the Biology lab and on the school website). Project coordinators : Anna Rosłonek, Marta Monika Bagińska and Monika Aumuller.Światowy Dzień Rzucania Palenia 2016/2017 // The World Day of giving up on Smoking 2016/2017

Włącz myślenie i wyłącz palenie - Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Jak co roku, w trzeci czwartek listopada, od ponad 40 lat, obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym roku był obchodzony 17 listopada. Każdorazowo Jest to okazja dla tysięcy palaczy, by tego dnia zerwać z nałogiem.
Palenie papierosów to poważny problem naszych czasów. Warto pamiętać, że palacz zaciąga się dymem, który zawiera 4000 związków chemicznych, z czego około 40 jest rakotwórczych - wszystkie rodzaje papierosów (także light oraz slim) są tak samo trujące dla organizmu!
Najskuteczniejszym sposobem ograniczenia ryzyka zachorowania na raka płuc jest rzucenie palenia.
Bez względu na wiek rzucenie palenia się opłaca!
- 8 godz. po rzuceniu palenia - ilość tlenu we krwi wzrośnie, a ilość tlenku węgla zmniejszy się.
- 2 tyg. do 3 m-cy - układ krążenia ulegnie wzmocnieniu, polepszy się kondycja fizyczna.
- rok po rzuceniu palenia - ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego zmniejszy się o połowę.
Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w obchodach tego dnia. Uczniowie z wielu klas włączyli się do akcji informacyjno-edukacyjnej i przygotowali różne prace (plastyczne, prezentacje multimedialne) na temat palenia oraz zagrożeń z tym związanych. Koordynatorem akcji była p. Marta Monika Bagińska.

//

Turn on thinking and turn off smoking - World Day of Quitting Smoking
As every year, the third Thursday of November for more than 40 years is celebrated as the Day of giving up smoking. This year it was celebrated on 17th November. This is an opportunity for thousands of smokers to quit smoking. Smoking is a serious problem of our time. A smoker inhales the smoke which contains 4000 chemicals of which 40 are carcinogenic - all kinds of cigarettes are equally toxic to the body!
The most effective way to reduce the risk of developing lung cancer is quitting smoking.
-8 hours after quitting - the amount of Oxygen in blood increases and the amount of carbon monoxide will get smaller
-2 weeks - 3 months will strengthen the cardiovascular system, improve the physical condition
-1 year after quitting - the risk of heart disease i s much smaller
Our school once again took part in the celebration of this day. Students shared information and prepared various works about smoking and its dangers. Ms M.M. Baginska coordinated the above campaign.Światowy Dzień Rzucania Palenia 2015/2016 // The World Day of giving up on Smoking 2015/2016

Dnia 19.11.2015r., czyli w trzeci czwartek miesiąca obchodziliśmy w naszej szkole już po raz kolejny Światowy Dzień Rzucania Palenia. Na godzinach wychowawczych we wszystkich klasach uczniowie zostali zapoznani z prezentacją przygotowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną m.st. Warszawy, oraz z filmami
Przyczyny i skutki palenia tytoniu - Zastanów się czy warto - film przeciw paleniu.

W bibliotece szkolnej, do każdej wypożyczonej książki w tym dniu załączano broszurkę o skutkach palenia papierosów. Oprócz tego uczniowie przygotowali plakaty, prezentacje nawiązujące do Światowego Dnia Rzucania Palenia, które zostały umieszczone na terenie szkoły i szkolnej stronie internetowej. Celem naszych działań było promowanie mody na niepalenie oraz uświadomienie uczniom tego, że papierosy to legalnie sprzedawany na całym świecie produkt o udowodnionym działaniu rakotwórczym, odpowiedzialny za wiele chorób, na które narażona jest osoba paląca papierosy, jak i bierny palacz.

W tym roku w działania edukacyjne zostali włączeni również rodzice podczas zebrania, które odbyło się w dniu 23.11.2015r. Akcję zorganizowały Panie: Marta Monika Bagińska, Dorota Piętka i Anna Chalhoub.

// 

On 19th November 2015 we celebrated a Day of Giving up Smoking in our school. During educational lessons students from all classes watched the presentation prepared by sanitary and epidemiological station of Warsaw capital city. They also watched films
"Causes and effects of smoking" and - "Consider if it`s worth doing" - movie against smoking.

In the school library every book was lent with a leaflet about smoking. Students prepared posters about giving up smoking, which were hung in our school and placed in the internet.
The aim of that activity was to promote healthy lifestyle without smoking. Students should be aware that cigarettes are the cause of cancer and many serious diseases. It concerns also passive smokers.

This year also parents were involved in the educational activity during the meeting on 23rd November. It was coordinated by Ms Marta Monika Bagińska, Dorota Piętka and Anna Chalhoub.
Światowy Dzień Rzucania Palenia 2014/2015 // The World Day of giving up on Smoking 2014/2015

Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, w tym roku jest obchodzony 20. Listopada.
Śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane. Problem związany z rzucaniem palenia jest taki, że papierosy zabijają powoli. Palacz zazwyczaj nie odczuwa skutków swojego nałogu przez wiele lat, pojawiają się one, ale niestety często bywa już za późno. Ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta jednak nie zniechęca niektórych palaczy.

Na całym świecie tytoń zabija wiele milionów osób każdego roku – w tym wiele osób, które palą biernie, wdychając dym palących w najbliższym otoczeniu. Obserwuje się jednak od kilku lat modę na "NIE PALENIE", promującą zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.
Organizatorkami akcji w szkole są Panie: Marta Monika Bagińska, Anna Obrycka, Justyna Pracoń.

//

That day, which usually falls on the third Thursday of November, is celebrated on the 20th of November this year.
Lethal consequences of that habit are widely known. The problem with giving up is centered around the fact that cigarettes kill slowly. A smoker does not usually acknowledge his addiction for many years on. When they finally appear, it is usually too late. A warning sign of ‘Smoking kills’ is visible on every pack of cigarettes, which puts off only some of the smokers.

All over the world, Tobacco kills millions of people each year – including passive smokers, inhaling smoke from their surroundings. However, for a couple of years a new "NON SMOKING" trend has been observed. It promotes a healthy, smoke free lifestyle.
This initiative has been organised by: Marta Monika Bagińska, Anna Obrycka, Justyna Pracoń.

 Światowy Dzień Rzucania Palenia 2013/2014 // The World Day of giving up on Smoking 2013/2014

Dnia 21.11.2013r. już po raz kolejny szkoła wzięła udział w Światowym Dniu Rzucania Palenia. Uczniowie z różnych klas przygotowali nie tylko prezentacje pokazujące choroby wywoływane paleniem papierosów ale również plakaty w języku polskim i niemieckim namawiające do RZUCENIA PALENIA. Prace wykonane przez uczniów zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej.
Akcję zorganizowały Panie Marta Monika Bagińska oraz Justyna Pracoń.

//

On the 21st of November 2013 once again our school participated in the World Smokeout Day. Pupils from all classes prepared not only presentations displaying diseases caused by smoking cigarettes but also posters in Polish and German encouraging people for GIVING UP SMOKING. Works prepared by pupils were presented to school’s community.
Action was organized by Ms Marta Monika Baginska and Justyna Pracoń.
Światowy Dzień Rzucania Palenia 2012/2013 // The World Day of giving up on Smoking 2012/2013

W każdy trzeci czwartek listopada, obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. W tym roku dzień ten przypada na 15 listopada. Jest to okazja dla tysięcy palaczy, by tego dnia zerwać z nałogiem.
Palenie papierosów to poważny problem naszych czasów. To pozornie nieszkodliwe „puszczanie dymka” prowadzi do szeregu śmiertelnych chorób, takich jak: rak płuca, choroby sercowo-naczyniowe.
Nasza szkoła wzięła również udział w obchodach tego dnia. Poniżej prezentujemy prace uczniów z klasy III K1, którzy włączyli się do akcji informacyjno-edukacyjnej i przygotowali prace na temat palenia oraz zagrożeń z tym związanych. Koordynatorem akcji jest Pani Marta Monika Bagińska.

//

On every third Thursday of November world celebrates smoke quitting day. This year, the day is on the 15th of November. It is a great opportunity for thousands of smokers to give up on their addiction.
Smoking is a serious issue of modern day. Seemingly harmless occasional smoking leads to many fatal diseases like: lung cancer, heart and vascular diseases.
Our school has also participated in these celebrations. Below, we present works of our pupils from classes III K1, who participated in educational campaign, as well as, prepared works concerning issues of smoking and hazards connected to it. Ms Marta Monika Bagińska coordinated the campaign.

 

"Światowy Dzień bez Tytoniu" obchodzony jest na całym świecie w dniu 31 maja 2013 r.
Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami edukacyjnymi poświęconymi szkodliwości palenia papierosów. Ponadto młodzież wykonała gazetkę szkolną i udekorowała korytarz własnoręcznie wykonanymi plakatami odnoszącymi się do problemu nałogu tytoniowego.

//

"World No Tobacco" day is celebrated worldwide on the 31st of May.
Therefore, pupils from our school had an opportunity to get acquainted with educational presentations concearning disadvantages of smoking. Moreover, youth had also prepared a school newspaper and decorated school corridors with self-made posters displaying nicotine addicion issue.
Światowy Dzień Rzucania Palenia 2011/2012

Trzeci czwartek Listopada to Światowy Dzień Rzucenia Palenia. W związku z tym w naszej szkole odbywa się akcja mająca na celu ochronę, informowanie młodzieży o skutkach paleniu tytoniu.
W ramach akcji uczennice z klasy III H przygotowały dla uczniów naszej szkoły prezentacje.

Opiekę nad promowaniem dnia Rzucenia Palenia objęły panie: Jolanta Paszkiewicz, Marta Monika Bagińska.Światowy Dzień Rzucania Palenia 2010/2011

W tym roku obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia - trzeci czwartek listopada - 18.11.2010r. poprzez konkurs na najciekawszy plakat dotyczący palenia tytoniu.

I Miejsce - Opryszczko Izabela, Ziółkowska Patrycja - klasa III H

II Miejsce - Radzikowska Urszula - klasa III K1,
Sulikowska Danuta, Ołtuszyk Elwira, Romsicka Agnieszka - klasa III H1

III Miejsce - Klasa II H i Bakun Magdalena - klasa I H

Wyróżnienie - Mikuśkiewicz Robert, Topolewski Aleksander, Rajski Robert, Wojda Magda - klasa I K