Drugie śniadanie do ...

Drugie śniadanie do szkoły // Second breakfast to school

DRUGIE ŚNIADANIE // SECOND BREAKFAST

16 listopada 2012r. odbył się Dzień Dobrego Jedzenia pod hasłem „Drugie śniadanie do szkoły”. Nasza szkoła wzięła udział w akcji zaproponowanej przez Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m. st. Warszawy.
Klasy Ig2 i Ig3 przygotowały na lekcji pracowni technologicznej samodzielnie skomponowane zestawy śniadaniowe wg wcześniej poznanych zasad racjonalnego żywienia. Pyszne drugie śniadania zostały sfotografowane, a zdjęcia wykorzystane do prezentacji wyświetlanej w Dniu Dobrego Jedzenia. Poza tym tego dnia klasa Ig pokroiła dla kolegów ze szkoły marchewki do pochrupania, a wszyscy mogli porozwiązywać krzyżówki i puzzle związane z zasadami prawidłowego odżywiania.
Za prawidłowe rozwiązania Pani Dyrektor obiecała smaczne nagrody!

//

On the 16th of November 2012 The Day of Healthy Food named „Second breakfast to school” took place at our school. With it, our pupils participated in a project proposed by the Inspector of Education department to Praga Poludnie Disctrict in Warsaw.
Classes Ig2 and Ig3 during their food technology class prepared a self-made second breakfast sets according to previously learnt rules of proper nutrition. Delicious second breakfast meals were further photographed, and shown on display for everyone during the breaks. Apart from that, class Ig cut fresh carrots for healthy second breakfast snacks. Many other attractions like jigsaw puzzles, crosswords and other riddles connected with healthy diet were also available for our pupils.
For correct answers and solutions our principal had promised some delicious rewards!