WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2024 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2024

Podobnie jak w latach ubiegłych społeczność uczniowska wraz z nauczycielami  podjęła szereg działań związanych z akcją Wielkiej orkiestry  Świątecznej Pomocy.

PIECZENIE CIAST
W zadania kulinarne zaangażowani byli nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami klas 2ep, 3ap i 3cp. Do zbierania na tzw. pakiety startowe  „Policz się z cukrzycą”, słodkości i wypieki wykonały klasy 2ep z Panem Robertem Nicewiczem oraz kl. 3cp z Panią Wicedyrektor Urszulą Augustyniak. Klasa cukiernicza w dniach 11 i 18 grudnia 2023 r. przygotowała naleśniki i gofry. W tym samym czasie ciasta czekoladowe, cytrynowe oraz z owocami wykonała grupa 2 klasy 2ep, korzystając z receptury Pani Bożeny Juzaszek. Natomiast 10 stycznia 2024 r. pieniądze do puszki WOŚP zbierała klasa 3ap pod opieką Pani Agnieszki Koniecznej, która wykonała różnorodne wypieki słone oraz słodkie z ciasta drożdżowe. Wszystkie wyroby cukiernicze i piekarnicze cieszyły się wielką popularnością.

zbiórka pieniądzy z ciast

zbiórka pieniądzy z ciast

BIEG
Szkolna drużyna już po raz trzeci wzięła udział w biegu. Szykowane wcześniej  wypieki sprzedawane były na kiermaszu, a za zebrane pieniądze zakupiono pakiety dla chętnych uczniów . W tym roku na bieg zapisało się aż 19 osób chętnych. Niestety udało się uzbierać 300 zł, co pozwoliło na wzięcie udziału w biegu tylko przez czterech uczestników: Adam Stanuszek z kl. 2ap,  Arkadiusz  Grudziński z kl. 1fp, Kuba Sierpiński z kl. 1dp i Jakub Kardaszewicz z kl. 2a oraz nauczyciele: Urszula Augustyniak, Agnieszka Gapska i Beata Pręgowska.

Kolejny drużynowy start w biegu Policz się z cukrzycą! Nauczyciele i uczniowie razem. Zaangażowanie całej  szkoły, przygotowanie wypieków, kiermasz, zakup pakietów i kolejna  grupa śmiałków na 5 kilometrowej trasie biegu. Fantastyczna kumulacja emocji  ZSGH Majdańska gra razem z WOŚP!
Yet another team participation in ‘the Get Even with Diabetes’ run! Teachers and students get  together  Engagement of the whole school, preparation of baked goods, fair, purchase of packets and another group of daredevils on the 5 km run route. A fantastic build-up of emotions ZSGH Majdańska plays together with WOŚP!  

osoby biorące udział w biegu

PUSZKA – ZBIÓRKA
W styczniu uczniowie - wolontariusze przez kilka dni kwestowali na terenie naszej szkoły. Udało się zebrać kolejne ponad 300 zł., które przekazaliśmy do naszego sztabu. W samym dniu Finału, czyli 28 stycznia grupa 26 uczniów z klas: 5dp, 4ehp, 2dp, 2ep, 2a, 2c, 1ep i 1a pod opieką nauczycieli Anny Nadolskiej i Artura Wejmana uczestniczyła w kweście ulicznej na terenie Pragi. Przynależeliśmy do sztabu nr 4005 przy XXXV Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa na Saskiej Kępie. W sumie wolontariuszom naszego sztabu udało się zebrać ponad 110 tysięcy złoty.
Wszystkim zaangażowanym uczniom i nauczycielom w tegoroczny WOŚP bardzo dziękujemy i do zobaczenia na 33 Finale…

 

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2023

W dniach od 23 do 27 stycznia w naszej szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 2ap oraz 3cp  wraz z opiekunami p. Agnieszką Konieczną, oraz p. Izabelą Stoczkowską upiekli smaczne kruche ciastka oraz rogaliki . Akacja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Uczniowie oraz nauczyciele bardzo chętnie kupowali ciepłe jeszcze wyroby cukiernicze wspierając tym samym akcję WOŚP. Pieniądze zostały zebrane do puszki stacjonarnej WOŚP naszej szkoły oraz przekazane do sztabu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Cecylii Plater- Zyberkówny w Warszawie.
29 stycznia odbył się już 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku w akcji zbierania do puszek wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie. 10 uczniów naszej szkoły pod opieką p. Anny Nadolskiej z ogromnym zapałem wyruszyło z puszkami na ulice Warszawy. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły zebrali 2602 zł Akcję w naszej szkole koordynowała p. Anna Nadolska.

From 23 to 27 January, a fundraiser was organized in our school as part of the Great Orchestra of Christmas Charity. Students from classes: 2 ap and 3cp, together with their tutors, Ms. Agnieszka Konieczna and Ms. Izabela Stoczkowska, baked tasty shortbread cookies and croissants. The action was very successful. Students and teachers were very eager to buy warm confectionery products, thus supporting the campaign. The money was collected to the stationary can of our school and transferred to the headquarters.
On 29th January the 31st final of the Great Orchestra of Christmas Charity was held. As every year, students from our school took part in the collection. On Sunday morning there was a debriefing of the students in the headquarters. 10 students of our school set off with cans to the streets of Warsaw with great enthusiasm. As part of the campaign, our students collected  2602 zł The action in our school was coordinated by Ms Anna Nadolska.

ciasteczka przygotowane przez uczniów, uczniowie podczas zbiórki pieniędzy

 

17.Bieg „Policz się z cukrzycą” za nami!
Już drugi raz reprezentacja naszej szkoły zameldowała się na trasie. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w akcje! Za przygotowanie wypieków, za poprowadzenie zbiórki, za hojne napełnienie skarbonki i oczywiście za udział w biegu - dziękujemy! W tym roku wspólnymi siłami udało nam się zebrać kwotę na zakup 11 pakietów startowych dla uczniów naszej szkoły! Do uczniów dołączyli także nauczyciele. Dochód ze sprzedaży pakietów w całości jest przekazywany na rzecz programu medycznego WOŚP: Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. Bieg promuje także akcję „Policz się z cukrzycą” polegającą na umieszczaniu na opakowaniach przez producentów żywości ważnych informacji dla diabetyków. Siema!  

The 17th "Get even with diabetes" run is over!
It was the second time that a representation of our school registered on the route. Thank you to everyone involved! We thank you so much for  preparing the cakes,  leading the collection,  filling the piggy bank and generously, of course, and for taking part in the run ! This year, together we managed to raise enough money to buy 11 race packs for the studens of our school! The students were also joined by their teachers. The proceeds from the sale of the packs are entirely donated to the GOCC medical programme: Personal Insulin Pump Treatment Programme for Pregnant Women with Diabetes. The run also promotes the "Get even with diabetes" campaign, which involves food manufacturers putting important information for diabetics on food packaging. Howdy! uczestniczy biorą♣cy udział z naszej szkoły w biegu

 W ramach wsparcia WOŚP, uczniowie klasy 1ep wykonali i sprzedawali pizzę. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na zakup pakietów startowych na bieg „Policz się z cukrzycą”.

As part of the support of the Great Orchestra of Christmas Charity, students of class 1ep made and sold pizza. Income from the sale will be donated to the purchase of starter packages for the "Count with Diabetes" run.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2022 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2022

Udało się! Drużyna reprezentująca naszą szkołę wzięła udział w 16. biegu „Policz się z cukrzycą”. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się uzbierać kwotę na opłatę 18 pakietów startowych dla naszych uczniów. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przygotowywali pyszności, dzięki którym w naszej szkole znowu pięknie pachniało a złotówki wpadały do skarbonki. Dziękujemy wszystkim, którzy dali się na te pyszności skusić  :) I dziękujemy nauczycielom  oraz uczniom, którzy stawili się na trasie biegu. 
Wszyscy możemy być z siebie dumni, że udało nam się wesprzeć tak wspaniałą inicjatywę. Bieg wspiera program medyczny WOŚP Program Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą oraz  promuje akcję „Policz się z cukrzycą” polegającą na umieszczaniu na opakowaniach przez producentów żywości ważnych informacji dla diabetyków. Cała kwota z opłaconych pakietów wspiera akcję WOŚP. Przez aktywność - do zdrowia!  ZSGH Majdańska gra razem z WOŚP! Siema!  

We did it! A team representing our school took part in the 16th "Get even with Diabetes" charitable run. Thanks to our joint commitment, we managed to raise enough money to pay for 18 starter packages for our students. We would like to thank all the students and teachers who prepared the delicious food, which made our school smell so delectable.We appreciate your donation of money in the piggy bank. Thank you to everyone who was tempted by these delicacies :) And thank you to all the teachers and students who joined the race.
We can all be proud that we were able to support such a great initiative. The run supports WOŚP (the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation ) WOŚP medical program.This year it is  "Treatment Program with Personal Insulin Pumps for Pregnant Women with Diabetes" and it promotes the action "Get even with diabetes" which objective is to ask food manufacturers to provide information relevant for the people suffering from diabetes on the packaging. The entire amount of money collected from the starter packages supports the WOŚP action. Through activity - to health! ZSGH Majdańska plays together with WOŚP! Howdy!

uczniowie z nauczycielami podczas biegu

 
30 stycznia 2022 roku wolontariusze z całej Polski wzięli udział w 30 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Pomimo trwającej pandemii w akcji zbierania do puszek jak co roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Cecylii Plater- Zyberkówny przy ulicy Pięknej w Warszawie. Uczniowie z klas: 1ap 1dp, 2dp oraz 4d ochoczo wyruszyli na ulice i kwestowali do późnego popołudnia. Pani Izabela Czyż, p. Agnieszka Konieczna wraz z klasami przygotowały ciasteczka na sprzedaż . Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Uczniowie oraz nauczyciele bardzo chętnie kupowali ciepłe jeszcze wyroby cukiernicze wspierając tym samym akcję WOŚP. Pieniądze zostały zebrane do oficjalnej puszki stacjonarnej WOŚP naszej szkoły oraz przekazane do sztabu. Akcję koordynowała p. Anna Nadolska przy pomocy p. Malwiny Grzegorczyk. Gratulujemy uczestnikom i liczymy na jeszcze większe wsparcie podczas kolejnego finału!

On January 30, 2022, volunteers from all over Poland took part in the 30th final of the Great Orchestra of Christmas Charity. The aim of this year's collection was to ensure the highest standards of diagnosis and treatment of eyesight in children. Despite the ongoing pandemic, the students of our school took part in the collection of cans. On Sunday morning there was a briefing for students at the headquarters of the School and Kindergarten Team Cecylia Plater- Zyberkówny at Piekna Street in Warsaw. Students from grades 1ap 1dp, 2dp and 4d eagerly went to the streets and collected money until late afternoon. Ms. Izabela Czyż, Ms. Agnieszka Konieczna prepared cookies for sale. The action was very successful. Students and teachers were very eager to buy warm confectionery products, thus supporting the Great Orchestra of Christmas Charity  campaign. The money was collected to the official Great Orchestra of Christmas Charity stationary box of our school and transferred to the staff. The action was coordinated by Ms. Anna Nadolska with the help of Ms. Malwina Grzegorczyk. Congratulations to the participants and we hope for even more support during the next final!

 Zdjęcie nr 2 przedstawia wypieki przygotowane przez uczniów w szkole, Zdjęcie nr 1 przedstawia uczniów biorących udział w zbiórce.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2021  // The Great Orchestra of Christmas Charity 2021

31 stycznia 2021 roku wolontariusze z całej Polski wzięli udział w 29 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki było wsparcie dla laryngologii, otolaryngologii  oraz diagnostyki głowy. Pomimo trwającej pandemii w akcji zbierania do puszek jak co roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Cecylii Plater- Zyberkówny przy ulicy Pięknej w Warszawie. 8 uczniów z klas: 1dp, 1ep, 2c, 3a oraz dwie absolwentki zeszłorocznej klasy 4d Adrianna Tomczak oraz Weronika Główka ochoczo wyruszyło na ulice i kwestowało do późnego popołudnia. Uczniowie zebrali ok 1250 zł.
Akcję wspierali również nauczyciele naszej szkoły, zachęcając i dając przykład młodzieży, że warto pomagać. Pani Agnieszka Gapska, p. Artur Więcierzewski, p. Grzegorz Sitnicki oraz p. Arkadiusz Butor wraz z uczniami wzięli udział w 15 Biegu “Policz się z cukrzycą”. Ponadto Pan Arkadiusz Butor przekazał na licytację WOŚP swój oficjalny medal biegu.
Pani Izabela Czyż, p. Monika Różycka oraz p. Agnieszka Gapska przygotowały smakołyki dla uczniów biorących udział w kweście. Były pyszne kruche ciasteczka, czekoladowe ciasto oraz babki. Akcję koordynowała p. Anna Nadolska przy pomocy p. Magdaleny Łaszkiewicz.
29. finał WOŚP na sportowo! Tegoroczny, już 15. Bieg „Policz się z cukrzycą” wsparli nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.  Dochód z pakietów startowych jest przeznaczany na zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Bieg wspiera też akcję „ Policz się z cukrzycą”, w której udział biorą czołowi polscy producenci żywności, i której celem jest umieszczanie na opakowaniach produktów ważnych dla diabetyków informacji. Wydarzenie sportowe, któremu przyświeca myśl „W zdrowym ciele zdrowy duch” idealnie wpisuje się w wartości naszej szkoły. Zgodnie z regulaminem  reprezentanci Majdańskiej pokonywali minimum 5 km tylko siłą własnych nóg. Były biegi i marsze, dystanse pokonane podczas wędrówek z puszkami WOŚP oraz spacery z przyjaciółmi - również tymi na czterech łapach ;)! W tym roku bieg był wyjątkowy ponieważ w całości odbywał się wirtualnie, a uczestnicy sami wybierali miejsce i konkretną godzinę startu. Ale tak jak zawsze, nie liczył się czas, nie było walki o najlepszy wynik. W tym wyjątkowym biegu wygrywają wszyscy i wspierają szczytny cel. Gratulujemy uczestnikom i liczymy na jeszcze większe wsparcie podczas kolejnego finału! Siema! 

On 31 January 2021, volunteers from all over Poland took part in the 29th final of the Great Orchestra of Christmas Charity. The aim of this year's collection was to support laryngology, otolaryngology and head diagnostics. Despite the ongoing pandemic, students of our school took part in the action of collecting money for cans, as every year. On Sunday morning, a briefing was held for students at the headquarters of the Cecylia Plater-Zyberkówna School and Kindergarten Complex in Piękna Street in Warsaw. 8 students from classes: 1dp, 1ep, 2c, 3a and two graduates of last year's class 4d Adrianna Tomczak and Weronika Główka eagerly took to the streets and collected money until late afternoon. The students collected around 1250 PLN.
Teachers of our school also supported the campaign, encouraging and setting an example to the young people that it is worth helping. Mrs Agnieszka Gapska, Mr Artur Więcierzewski, Mr Grzegorz Sitnicki and Mr Arkadiusz Butor, together with their students, took part in the 15th "Count Down with Diabetes" Run. In addition, Mr Arkadiusz Butor donated his official medal of the run to the GOCC auction.
Mrs Izabela Czyż, Mrs Monika Różycka and Mrs Agnieszka Gapska prepared treats for the students participating in the fundraising. There were delicious cookies, chocolate cake and cupcakes. The campaign was coordinated by Ms Anna Nadolska with the help of Ms Magdalena Łaszkiewicz.
29th finale of the Great Orchestra of Christmas Charity Foundation in a sporty way! This year's, already 15th, "Get even with diabetes" run was supported by teachers and students of our school.The income from the participation packages is donated to buy insulin pumps for pregnant women with diabetes. The run also supports the "Get even with a diabetes " action, in which leading Polish food producers participate and which aims to put information important for diabetics on product packaging. This sporting event, with the motto "In a healthy body, a healthy spirit", fits perfectly into the values of our school. In accordance with the regulations, the Majdańska representatives covered a minimum distance of 5 km using only their own legs. There were runs and marches, distances covered while hiking with WOŚP cans and walks with friends - also those on four legs ;)!This year, the run was special because it was held entirely virtually, and the participants themselves chose the place and specific time of the start. But as always, it was not the time that counted, there was no fight for the best result. In this unique run everyone wins and supports a noble cause. We congratulate the participants and hope for even greater support during the next finale! Howdy! 

 Zdjęcie nr 3 przedstawia smakołyki przygotowane przez nauczycieli dla wolontariuszyZdjęcie nr 1 przedstawia uczniów biorących udział w kweście

Zdjęcie nr 2 przedstawia nauczycieli biorących udział w 15 Biegu “Policz sie z cukrzycą”Zdjęcie nr 4 przedstawia medal wystawiony na aukcji

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2020

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


W dniach od 8 do 10 stycznia w naszej szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 1ep, 3ca, 1dp, 2e  wraz z opiekunami p. Beatą Pręgowską, p. Agnieszką Konieczną, p. Moniką Różycką oraz p. Izabelą Stoczkowską upiekli smaczne kruche ciastka, rogaliki, pierniczki oraz naleśniki . Wszystkie wyżej wymienione słodkości sprzedawali uczniowie klas 3ca, 1dp, 4d, 1ep, 2e. Akacja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Uczniowie oraz nauczyciele bardzo chętnie kupowali ciepłe jeszcze wyroby cukiernicze wspierając tym samym akcję WOŚP. Pieniądze zostały zebrane do pierwszej oficjalnej puszki stacjonarnej WOŚP naszej szkoły oraz przekazane do sztabu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Cecylii Plater- Zyberkówny w Warszawie.
12 stycznia odbył się już 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku tysiące wolontariuszy z całej Polski wzięło udział w akcji, aby zebrać jak największe środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do szpitali w całym kraju.
W akcji zbierania do puszek wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Cecylii Plater- Zyberkówny oraz LO im. B. Prusa w Warszawie. 25 uczniów z klas 1dp, 1h, 2d, 2h, 3e, 4f, 4d pod opieką p. Anny Nadolskiej oraz p. Agnieszki Gapskiej z ogromnym zapałem wyruszyło z puszkami na ulice Warszawy. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły zebrali 4409,30 zł. Akcję w naszej szkole koordynowała p. Anna Nadolska

 //

28th Final of Great Orchestra of Christmas Charity

From 8th to 10th January in our school was a fundraising organized within the 28th finale of Great Orchestra of Christmas Charity. Students from grades 1ep, 3ca, 1dp, 2e  and their teachers: Ms Beata Pręgowska, Agnieszka Konieczna, Monka Różycka and Izabela Stoczkowska prepered delicious crumble cookies, gingerbreads, pancakes and croissants. All the above mentioned sweets were sold by students from classes: 3ca, 1dp, 4d, 1ep, 2e. The action was very popular. Students and teachers were eager to buy still warm confectionery products, thus supporting the Great Orchestra of Christmas Charity. The money was collected to the first official stationary box of the Great Orchestra of Christmas Charity of our school and transferred to the headquarters in  Cecylia Plater-Zyberkówna School and Preschool Complex.
On 12th January the 28th final of the Great Orchestra of Christmas Charity was held. Like every year thousands of volunteers participated in the action to raise funds for the purchase of modern, medical hospital equipment. About 25 students from classes 1dp, 1h, 2h, 2d, 3e, 4d, 4f under the care of Ms Anna Nadolska and Ms Agnieszka Gapska took part in the action and collected money on the streets of Warsaw. As part of the campaign, our students collected 4409,30 zlotys. The action in our school was coordinated by Ms Anna Nadolska.

 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2019 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2019

W dniach 07-11 stycznia w naszej szkole odbyła się kwesta w ramach corocznej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 1d, 2a, 2c, 3d wraz z opiekunami p. Beatą Pręgowską, p. Moniką Różycką, p. Pauliną Ciesielską oraz p. Agnieszką Konieczną w ramach lekcji pracowni technologicznej przygotowali pyszne i ciepłe rogaliki, gofry, pizze oraz faworki. Wypieki mogli kupować zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Zebrano sporo pieniędzy, które zostały wpłacone do sztabu WOŚp-u w LO im. A. Mickiewicza, z którym nasza szkoła współpracuje.

13 stycznia 2019 roku wolontariusze z całej Polski wzięli udział w akcji WOŚP. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od  27 lat wspiera polskie szpitale. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. W akcji zbierania do puszek jak co roku wzięli udział uczniowie naszej szkoły.  22 uczniów z klas  1d, 1cp, 2h, 3a, 3d, 4h ochoczo wyruszyło na ulice Warszawy i kwestowało aż do wieczora. Akcję w naszej szkole koordynowały p. Anna Nadolska oraz p. Agnieszka Konieczna. W ramach całej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie naszej szkoły zebrali 4 900 zł, natomiast sztab WOŚP przy LO im. A. Mickiewicza zebrał kwotę w wysokości ponad 50 tyś. złotych .

W dniu 13 stycznia 2018 roku grupa młodzieży z naszej szkoły z klas 1h, 2e, 3d, 3a pod opieką Pani Bożeny Juzaszek i Pani Malwiny Grzegorczyk  pracowała w restauracji WOŚP przy obsłudze gości, którzy korzystając z posiłków wspierali WOŚP.

//

On 4th - 9th January 2019 there was a fundraising in our school for the Great Orchestra of Christmas Charity. Students from classes 1d, 2a, 2c, 3d, 3a with their teachers: Ms. Beata Pręgowska, Ms. Monika Różycka, Ms. Paulina Ciesielska, Ms. Izabela Stoczkowska and Ms. Agnieszka Konieczna during their technology classes baked delicious and warm croissants, waffles, mini pizzas and cookies. The pastries were bought by teachers and students of our school. The action was very succesful. A great amount of money was collected which was donated to the staff of Mickiewicz Secondary School.


On 13th January thousands of volunteers from all over Poland took part in the Great Orchestra of Christmas Charity. The Foundation has been supporting Polish hospitals for 27 years. The purpose of this year's fundraising was to raise funds for the purchase of equipment for specialist children’s hospitals. Our students also took part in the collection of money into the cans.  22 students from classes 1d, 1cp, 2h, 3d, 3a, 4h went with cans on the streets of Warsaw and collected money till the evening. The action in our school was coordinated by Ms Anna Nadolska and Ms. Agnieszka Konieczna. As part of the whole action of the Great Orchestra of Christmas Charity, the students of our school gathered 4 900 zl, while the staff of the Great Orchestra of Christmas Charity at Mickiewicz School collected over 50 thousand zlotys.

On January 13, 2018, a group of young people from our school from classes 1h, 2e, 3d, 3a with teachers Ms Bożena Juzaszek and Ms. Malwina Grzegorczyk worked  in the WOŚP restaurant serving Jurek Owsiak’s quests who supported the charity.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2018

W dniach 08-12 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich miała miejsce zbiórka pieniężna w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 1a, 1d, 2d, 3de wraz z opiekunami p. Beatą Pręgowską, p. Moniką Różycką, p. Eweliną Zielińską oraz p. Izabelą Stoczkowską w ramach lekcji pracowni technologicznej przygotowali pyszne i cieplutkie kruche ciasteczka, rogaliki oraz faworki. Wypieki mogli kupować zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Wyroby cukiernicze sprzedawali uczniowie klas:  2d i 3de. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Zebrano 504 zł, które zostały wpłacone do sztabu WOŚp-u, mieszczącym się w IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie, z którym nasza szkoła kwestuje od lat. 14 stycznia 2018 roku tysiące wolontariuszy z całej Polski wyszło na ulice, żeby zebrać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez 25 lat działalności zakupiła tysiące urządzeń. Wszystko dzięki hojności darczyńców. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie środków na „ wyrównanie szans w leczeniu noworodków”.

W akcji zbierania do puszek wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie w IV LO na Saskiej Kępie. Dwadzieścioro uczniów z klas  1a, 1d, 2d, 3de, 3f, 4f  z ogromnym zapałem wyruszyło z puszkami na ulice Warszawy. Akcję w naszej szkole koordynowały p. Anna Nadolska oraz p. Ewelina Zielińska. Ponadto kilkoro uczniów z naszej szkoły pod opieka p. Malwiny Grzegorczyk oraz p. Mateusza Wiśniewskiego wspomogło akcję poprzez pracę u boku najlepszych polskich kucharzy z Fundacji Klubu Szefów Kuchni, której współzałożycielem oraz fundatorem jest mistrz kulinarny p. Jarosław Walczyk.  Uczniowie z klasy 1d oraz 2d pracowali pod Wielkim Kotłem częstując gości ciepłą zupą oraz przy głównym sztabie Jerzego Owsiaka serwując gościom pyszne dania oraz desery.

W ramach całej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie naszej szkoły zebrali 10 254 zł oraz 35 euro, natomiast sztab WOŚP przy LO im. A. Mickiewicza zebrał kwotę w wysokości ponad 51 tyś. złotych.

//

On 8th - 12th January Catering and Hospitality School collected money within the 26th finale of Great Orchestra of Christmas Charity. Students from grades 1a, 1d, 2d, 3de and their teachers Ms B. Pręgowska, M. Różycka, E. Zielińska and I. Stoczkowska prepered delicious cookies and croissants. Both teachers and students could buy the baked goods. It was sold by students from class 2d and 3de. The action was successful. We collected 504 zl which was paid to the staff of the Great Orchestra of Christmas Charity. located in the IV Mickiewicz Secondary School in Warsaw.
On 14th January thousands of volunteers from all over Poland collected money for the purchase of medical equipment for Polish hospitals. The Great Orchestra Foundation, for 25 years has been buying thousands of devices thanks to the donors' generosity. The purpose of this year's fundraising was to raise funds for "equalization opportunities in the treatment of newborn".

Our students also took part in the collection of money into the cans. On Sunday morning 20 students from classes 1a, 2d, 3de, 3f, 4f went with cans on the streets of Warsaw. The action in our school was coordinated by Ms A. Nadolska and E. Zielińska. In addition, several students from our school with their teacher Ms. M. Grzegorczyk and Mr M. Wisniewski supported the action by working alongside the best Polish Chefs from the Chef Club Foundation, which was founded by the culinary master Mr Jarosław Walczyk.

Students from classes 1d and 2d served soup and at the main Jerzy Owsiak staff served delicious dishes and desserts. As part of the whole action of the Great Orchestra of Christmas Charity, the students of our school gathered 10 254 zl and 25 Euro, while the staff of the Great Orchestra of Christmas Charity at Mickiewicz School collected 51 thousand zlotys.

http://www.klubszefowkuchni.pl/aktualnosci/klub-szefow-kuchni-gral-na-rzecz-wosp-2018
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2017

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W dniach od 10 do 13 stycznia w naszej szkole została zorganizowana zbiórka pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 2de, 3f, 3a, 3ca, 2f wraz z opiekunami p. Beatą Pręgowską, p. Agnieszką Konieczną, p. Eweliną Zielińską, p. Izabelą Stoczkowską, oraz p. Pauliną Ciesielską upiekli smaczne ciastka, rogaliki, rogaliki półfrancuskie oraz paszteciki. Wszystkie wyżej wymienione słodkości sprzedawali uczniowie klas 2c, 1d, 3a. Akacja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Uczniowie oraz nauczyciele bardzo chętnie kupowali ciepłe jeszcze wyroby cukiernicze wspierając tym samym akcję WOŚP. Zebrane pieniądze zostały przekazane do sztabu w IV LO im. A. Mickiewicza, z którym współpracuje nasza szkoła.
15 stycznia odbył się już 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku tysiące wolontariuszy z całej Polski wzięło udział w akcji, aby zebrać jak największe środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do szpitali w całym kraju. Głównym celem tegorocznej zbiórki było przede wszystkim wsparcie medyczne seniorów oraz ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych.
W akcji zbierania do puszek wzięli udział również uczniowie naszej szkoły. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie w IV LO na Saskiej Kępie. 20 uczniów z klas 1h, 1c, 2a, 2de, 3f, 3e oraz 3d z ogromnym zapałem wyruszyło z puszkami na ulice Warszawy. Akcję w naszej szkole koordynowały p. Anna Nadolska oraz p. Ewelina Zielińska.
W ramach akcji uczniowie naszej szkoły zebrali 7292 zł natomiast sztab WOŚP przy LO im. A. Mickiewicza zebrał kwotę w wysokości ok. 56 tys. złotych .

//

25th Final of Great Orchestra of Christmas Charity
From 10th to 13th January in our school was a fundraising organized by our teachers Ms Beata Pręgowska, Agnieszka Konieczna, Ewelina Zielińska, Izabela Stoczkowska and Paulina Ciesielska. Students from classes 2de, 3f, 3a, 3ca and 2f baked delicious cakes. Students and teachers were buying pastry supporting the WOSP action. The money they collected was transferred to the headquarters in Mickiewicz Secondary School.
On 15th January was held the 25th final of the Great Orchestra of Christmas Charity. Like every year thousands of volunteers participated in the action to raise funds for the purchase of modern, medical hospital equipment for seniors and for children. About 20 students from our school from classes 1h, 1c, 2e, 2de, 3f, 3e, 3d took part in the action and collected money on the streets of Warsaw. It was coordinated by our teacher Ms Anna Nadolska and Ewelina Zielinska.
Our students collected 7292 zlotys and the whole staff in Mickiewicz Secondary School raised about 56 thousand zlotys.

Dnia 12 stycznia 2017 roku uczniowie grupy 1 z klasy 2 f pod opieką Pani Pauliny Ciesielskiej przygotowali słodki poczęstunek w ramach zbierania środków finansowych na akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

//

On 12th January students from class 2f with their teacher Ms Paulina Ciesielska prepared a sweet treat and collected funds for the campaign of the Great Orchestra of Christmas Charity.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2016 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2016

W dniach 04-09 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich miała miejsce zbiórka pieniężna w ramach Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 1e, 2e, 2d w ramach lekcji pracowni technologicznej przygotowali pyszne ciasteczka, które nauczyciele jak i uczniowie naszej szkoły i kupowali i wspomagali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ciastka: pączki, kruche i rogaliki były jeszcze cieplutkie j, jak trafiały do rąk uczniów. Wyroby cukiernicze sprzedawali uczniowie klas: 1e, 2d i 3d. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Zebrano sporo pieniędzy, które zostaną wpłacone do sztabu WOŚp-u w LO im Mickiewicza, z którym nasza szkołą kwestuje w tym roku..
10 stycznia 2016 roku 120 tysięcy wolontariuszy wyszło na ulice nie tylko Polski, ale i kilkudziesięciu miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez 23 lata działalności zakupiła tysiące urządzeń za kwotę ponad 590 mln zł. Wszystko dzięki hojności darczyńców.
Celem tegorocznej zbiórki był zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Już od samego rana w niedzielę 10 stycznia wolontariusze naszego technikum wraz z wolontariuszami z Liceum nr 4 im. A. Mickiewicza licznie zgromadzili się na odprawie, aby z puszkami w dłoniach wyruszyć do hojnych mieszkańców Warszawy. Zbiórka i liczenie pieniędzy trwała do późnych godzin wieczornych. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utworzony przy IV LO im. Adama Mickiewicza z ogromną satysfakcją informuje, że w ramach prowadzonej publicznej zbiórki pieniędzy oraz pieniędzy z licytacji gadżetów zebrał kwotę 22206,00 zł. Akcję w naszej szkole koordynowała pani Hanna Maj.

//

On 4th - 9th January 2016 there was a fundraising in our school for the Great Orchestra of Christmas Aid. Students from class 1e, 2e and 2d during their technology classes baked delicious cookies which were bought by teachers and students of our school, supporting the Great Orchestra of Christmas Aid. Doughnuts, crumble cookies and croissants were warm and delicious. They were sold by students from classes 1e, 2d and 3d. They collected a great amount of money which will be donated to the staff of Mickiewicz Secondary School. We cooperate with them this year....
On 10th January 2016, 120.000 volunteers went out to the Polish streets and in many other countries to collect money to buy medical equipment for Polish hospitals. The Great Orchestra of Christmas Aid, during the last 23 years purchased a lot of equipment for more than 590 million zlotys, all thanks to the donors' generosity. The aim of this year's collection was purchase of medical equipment for pedriatric wards and to provide decent health care for seniors.

In the morning on Sunday 10th January volunteers from our school together with volunteers from Mickiewicz Secondary School gathered with cans in their hands to meet generous inhabitants of Warsaw. Collecting and counting money lasted until late in the evening. Great Staff Orchestra of Christmas Aid in Mickiewicz Secondary School are pleased to inform that they collected the amount of 22.206 zlotys from public collection and from the auction of gadgets.The action in our school was coordinated by Ms Hanna Maj.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2015

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbywa się tradycyjnie w druga niedzielę stycznia każdego roku. W całej Polsce odbywa się największa w naszym kraju zbiórka publiczna. Blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, rozliczane następnie w ponad 1700 sztabach. W dniu 11.01.2013r. w ramach 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasza młodzież z klas II G i III G kwestowała na terenie całej Warszawy. Pieniądze zbieraliśmy razem z uczniami IV LO im. A. Mickiewicza.

//

The finale of WOSP is one day public charity collection organized by a foundation under the same name. It is traditionally organized on the second Sunday in January every year. In the whole of Poland the biggest fund raising event is taking place. As many as 120 thousand volunteers gather money, which they count later in more than 1700 headquarters. On 11th of January 2015 as part of the finale our students from 2g and 3g were volunteering across the whole of Warsaw. Students from IV high school under the name of A. Mickiewicz were also on the spot.

W dniach 07-09 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich miała miejsce zbiórka pieniężna w ramach pomocy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Uczniowie klasy 2 a w ramach lekcji pracowni technologicznej przygotowali pyszne ciasteczka, które nauczyciele jak i uczniowie naszej szkoły mogli kupić i wspomóc Wielka Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Plakaty informacyjne przygotowały uczennica klasy 1 g Emilia Orzoł oraz uczennice klasy 2 a Sandra Król i Diana Żurawska. Sprzedażą zajęły się uczennice klasy 1 g Karolina Jastrzębska i Weronika Różańska. Akcja pomocy cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony całej szkolnej społeczności.

//

Between 7th and 9th of January in our school we were collecting money for Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy. Students from class 2a incl. Magdalena Gańko, Janina Parafinuk, Kamil Kwiek, Klaudia Makarczyk, Weronika Szczęsna, Patryk Pyryt, Michał Rogalski, Mateusz Rudnik and Patryk Trojan were preparing delicious cookies, which you could buy to support our cause. Posters were prepared by Emilia Orzoł from 1g and Sandra Król i Diana Żurawska from 2a. the merchandise was run by Karolina Jastrzębska and Weronika Różańska. Our support was widely popular amongst our students.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2014 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2014

W dniach 8 i 9 stycznia w naszej szkole odbył się kiermasz ciast. Uczniowie IIIg1 na lekcjach technologii gastronomicznej wypiekli wiele rodzajów ciast, ciasteczek, na przerwach sprzedawali je uczniom i nauczycielom. Przeprowadzana zbiórka pieniędzy była w ramach akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Zebrano ponad 200 złotych. Gratulujemy pomysłu.

//

On the 8th and 9th of January a cake exhibition took place in our school. Pupils from IIIg1, on their catering technology class, baked a variety of cakes and cookies. Pastries ware later on sold to pupils and teachers during the breaks. Money raisig took place due to The Great Orchestra of Christmas Charity.

Dnia 11.01.2013r. w ramach 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasza młodzież z klas IG, IIG, IIG1, IG1, IIIG1 uczestniczyła w zbiórce pieniędzy na terenie całej Warszawy. Pieniądze zbieraliśmy razem z uczniami IV LO im. A. Mickiewicza.

//

On the 12th of January 2014 traditionally we participated in The Great Orchestra of Christmas Charity. This year for the second time we collected funds for children and elderly people. We met in the headquarters in Mickiewicz's high school in early morning hours and we raised money until night. After getting our cans and IDs we spread to different parts of Warsaw looking for spots where we could find larger groups of people.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2013 // The Great Orchestra of Christmas Charity 2013

Dnia 13.01.2013r. w ramch 21 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nasza młodzież z klas IIK, IIG1, IG3, IH1 uczestniczyła w zbiórce pieniędzy na terenie szkoły.

//

On the 13.01.2013 our pupils took part in the 21st Grand final of "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". Classes which participated in money raising were IIK, IIG1, IG3, IH1.

 

 

W dniach 08.-11. 01. 2013r. w naszej szkole jest przeprowadzana zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". Pieniądze zbieramy przy stoliku ze słodkimi smakołykami. Każdy może zjeść tu gofra, rogalika bądź pierniczka. ZAPRASZAMY!

//

From 8th to 11th of January 2013 at our school, money raising campaign for "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" is being held. The money is collected at the sweet goodies table where. Everyone can eat a waffle or a crescemt roll. Everyone's invited.

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2012 //  The Great Orchestra of Christmas Charity 2012

Dnia 08.01.2012r. uczniowie naszej szkoły z klasy III G1 Patryk Jarosiński i Piotr Wygnał uczestniczyli w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie Warszawy pod opieką Pani Angeliki Figurskiej.