Transplantologia

Dnia 28.03.2018 r. odbyła się w naszej szkole konferencja transplantologiczna z udziałem lekarzy transplantologów ( m.in. Pana dr Krzysztofa Zająca) oraz głównego koordynatora akcji przy MSCDN Pani dr Ewy Pyłki - Gutowskiej. W konferencji wzięła udział większość nauczycieli, dyrekcja szkoły oraz uczniowie (głównie z klas z rozszerzonym programem biologii). Na konferencji przedstawiono bardzo trudne ale i ważne problemy współczesnej transplantologii w Polsce. Szkolni organizatorzy akcji: Artur Więcierzewski, Monika Aumüller.

 //

On 28th March 2018 a transplantation conference was held at our school with the participation of transplantologists (including dr Krzysztof Zając) and the main coordinator of the action at MSCDN Ms Ewa Pyłka - Gutowska. The conference was attended by the majority of teachers and students ( mainly from classes with an extended biology program). The conference presented very difficult but important problems of contemporary transplantations in Poland. Artur Więcierzewski and Monika Aumuller are the school organizers of this event.