Dzień Dobrego Słowa

Dzień dobrego słowa 2016/2017 // The day of good word 2016/2017

Dnia 13.09.2016r. jak co miesiąc w naszej szkole odbył się „Dzień dobrego słowa”, którego inicjatorką jest p. dr Iwona Majewska –Opiełko. Tego dnia z inicjatywy p. katechetek, biblioteki szkolnej i pedagoga Anny Zubryckiej-Pacholik rozwieszone zostały plakaty i tablice z życzeniami dla siebie i innych. Propagujemy „dobre słowo” jako ideę używania zwrotów grzecznościowych z poszanowaniem języka ojczystego a także uważność na dobro i godność drugiego człowieka. Nie od dziś wiadomo, że dobre słowo, dobre myślenie, okazywanie sobie szacunku i sympatii mają „ magiczną moc”, łagodzą obyczaje i spory. Przypominamy o tym 13 każdego miesiąca z nadzieją, że wejdzie nam to w nawyk na pozostałe dni w kalendarzu.

//

On 13th September a "Day of good word" was celebrated in our school. The initiator of that day was Ms Iwona Majewska - Opiełko. That day catechists, school mlibrary and Ms Anna Zubrycka - Pacholik hang posters with wishes for themselves and others. We promote "good word" to respect mother tongue and dignity of other human beings. It is known that a good word, good thinking, showing respect have a magical power. We remind that the 13th of every month and we hope it will be present every day.Dzień dobrego słowa 2014/2015 // The day of good word 2014/2015

Dzień Dobrego Słowa – 13 maja

//

Good Word Day – May 13th

 

Po raz kolejny obchodzimy Dzień Dobrego Słowa w naszej szkole. Od samego rana przy wejściu do szkoły uczniowie kl. Ig1 witali wszystkich z uśmiechem i wręczali karteczki z "dobrym słowem". Od razu zrobiło się weselej.

Kilka dni temu ogłosiliśmy konkurs na logo tego dnia w naszej szkole. Z czterech propozycji, które wpłynęły od kl. Ih i Ig1, poprzez głosowanie, został wybrany jeden plakat - uścisk dłoni. Rysunki wykonali uczniowie z kl. Ig, 1g1, 2g1.

//

Once again we celebrate the Good Word Day in our school. In the morning students from class 1g1 welcomed everybody, smiling and giving pieces of paper with a " good word".We were already in a better mood.

A few days ago we announced a competition for the logo on that day in our school. After voting, the best poster was chosen - a handshake. The drawings were made by students from classes 1g, 1g1 and 2g1.

Dzień Dobrego Słowa – 13 kwietnia

Dziś kolejny Dzień Dobrego Słowa. Przypominamy o uśmiechu, życzliwości i kulturalnym odzywaniu się do innych.
Na niebie pojawiły się deszczowe chmury, a my, na Majdańskiej, zachowajmy słońce w naszych sercach i wypowiadajmy się pięknie, z szacunkiem i miłym nastawieniem do ludzi!

Pedagodzy szkolni

//

Good Word Day – April 13th

Today is another day of a Good Word Day. Let’s remember about smile, generosity and politeness while talking to others.
There are some rainy clouds in the sky, however we here, in our school are warm in our hearts, cherishing the way we talk to other people in a polite and kind way!

The school pedagologists

 

 

W grudniu uczniowie klasy 1g2 stworzyli kilkanaście pięknych aforyzmów o dobrych i złych słowach. Przeprowadziliśmy mini-konkurs na najlepszy z nich – stanowi on motto styczniowego Dnia Dobrego Słowa.

//

In December students from 1g2 created a couple of enchanting phrases about good and bad words. We made a competition out of them for the best motto – of this month’s Good word’s day.M.

 

 

A oto wybrane przez uczniów aforyzmy: // Here are some examples:

Miejsce I // First place
Złe słowo jest jak kolec wbity w serce, a dobre – jak plaster na ranę.
(Katarzyna Godlewska, Dominik Wykowski, Paweł Lewandowski; klasa 1g2)

Miejsce II // Second place
Dobre słowa są jak słońce – im więcej ich mówisz, tym jaśniej wokoło.
(Monika Ziółkowska, Marta Dziąg)

Złe słowa sa jak rozbita szyba – można ja posklejać, ale ślady i tak pozostaną.
(Sebastian Jankowski, Karol Szuchnik, Piotr Zacny)

Złe słowa są jak blizny – zostają na zawsze.
(Sebastian Jankowski, Karol Szuchnik, Piotr Zacny)

Miejsce III // Third place 

Złe słowo skierowane przeciwko drugiemu człowiekowi jest jak strzała, wypuszczona do wyznaczonego celu – leci i rani.
(Marta Bachta)

 

Niech ten kolejny Dzień Dobrego Słowa stanie się naprawdę dniem naszych starań o miłe, życzliwe wypowiedzi, które będą dla innych promykami, rozjaśniającymi naszą rzeczywistość.

//

Let this day of good word truly become a day of our good deeds which will brighten our reality and create examples for others.


DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

//

THE DAY OF GOOD WORD


Ogłaszam konkurs na cytat, aforyzm, maksymę, przysłowie (przypominam jednocześnie, że bieżący rok jest rokiem Kolberga, może warto sięgnąć do jego zbiorów) o mocy dobra (pozytywnych słów, pozytywnego myślenia i działania).

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, klasę oraz treść wybranego cytatu proszę nadsyłać drogą elektroniczną pedagog@zsgh.edu.pl lub do skrzyneczki u naszych Cioć (portiernia). Zwycięzca zostanie wybrany i nagrodzony przez pedagoga szkolnego z pomocą członków Samorządu szkolnego kolejnego „Dnia dobrego słowa” tj.13 lutego.

//

I announce a competition for a quotation of aphorism, motto or proverb (I also remind that this year is a year of Kolberg, and it might be worth to refer to his works) about power of goodness (positive words, positive thinking and acting).

Please send you applications, which have to include your full name, class, and your quotation, to pedagog@zsgh.edu.pl or just put it in a box located at our porter’s lodge. The winner will be chosen and rewarded by our school counsellor and school self-government members on the next “Day of good word” i.e. 13th of February.

 

 

W styczniu na Dzień Dobrego Słowa uczniowie Mikołaj Sobiecki z IIg1 i Sebastian Raczek z IIg przygotowali plakaty w języku niemieckim. Opiekę nad uczniami objęła Pani Justyna Pracoń.

//

In January, on The Day of Good Word, pupils Mikołaj Sobiecki (IIg1) and Sebastian Raczek (IIg) prepared posters in german. MS Justyna Pracoń supervised their work.

Na Dzień Dobrego Słowa w październiku uczniowie z klasy II H pod kierunkiem wychowawczyni Pani Marty Moniki Bagińskiej wykonali prace, które zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej.

//

On The Day of good word in October, pupils from class IIh under supervision of their form teacher Ms Marta Monika Bagińska had done works which were later presented to school's community.