"Pola Nadziei"

"Pola Nadziei" 2023/2024 // "Fields of Hope" 2023/2024

Również w tym roku szkolnym 2023/24 nasi uczniowie wzięli udział w akcji "Pola Nadziei" zorganizowanej przez ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy na Targówku. Pola Nadziei to wkład w pomoc bardzo chorym, budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Żonkilowe "Pola Nadziei" to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło wielkim problemom. W zamian za zebrane pieniądze (529 zł.) otrzymaliśmy cebulki kwiatów i posadziliśmy je przed szkołą. Zbiórką pieniężną w naszej szkole zajął się Pan Artur Wejman oraz Pani Anna Nadolska. Cebulki posadzili uczniowie klasy 1ep wraz z wychowawcą Panią Anną Nadolską.

Also in this school year 2023/24, our students took part in the "Fields of Hope" campaign organized by the Home Hospice Center of the Congregation of Marian Fathers in Warsaw's Targówek district. Fields of Hope is a contribution to help the very sick, building a civilization of hope, love and peace. Daffodil "Fields of Hope" are signs reminding us that there are people who face great problems with hope. In return for the money collected (PLN 529), we received flower bulbs and planted them in front of the school. The money collection at our school was handled by Mr Artur Wejman and Ms Anna Nadolska. The bulbs were planted by students of class 1ep together with their teacher Ms Anna Nadolska.

uczniowie sadzą cebulki żonkili

 

"Pola Nadziei" 2022/2023  //  "Fields of Hope" 2022/2023

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Pola Nadziei" zorganizowanej przez ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy. Pola Nadziei to nie tylko wkład w pomoc bardzo chorym, ale także w budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Żonkilowe "Pola Nadziei" to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło wielkim problemom. W zamian za zebrane pieniądze otrzymaliśmy cebulki kwiatów i posadziliśmy je przed szkołą. Zbiórką pieniężną w naszej szkole zajął się Pan Tomasz Ładziak oraz Pani Anna Rosłonek. Cebulki posadzili uczniowie klasy 4dp wraz z koordynatorem wolontariatu Panią Anną Nadolską.

As every year, our students took part in the "Fields of Hope" campaign organized by the Home Hospice of the Congregation of Marian Fathers in Warsaw. Fields of Hope is not only a contribution to helping the very sick, but also to building a civilization of hope, love and peace. Daffodil "Fields of Hope" are signs that remind us that there are people who face big problems with hope. In return for the collected money, we received flower bulbs and planted them in front of the school. Mr. Tomasz Ładziak and Mrs. Anna Rosłonek took care of fundraising in our school. The bulbs were planted by students from class 4dp together with the volunteer coordinator, Ms Anna Nadolska.

uczniowie sadzący zonkile, którzy wzięli udział w akcji

 

"Pola Nadziei" 2021/2022  //  "Fields of Hope" 2021/2022

19 kwietnia nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej  „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Akcja poświęcona jest powstaniu w getcie warszawskim, które było najwiekszym zrywem Żydów podczas II wojny światowej.  Tematem przewodnim tegorocznej akcji była miłość. W tym roku, jak czytamy na stronie POLIN, odbyła się w szczególnym czasie, gdy obok w Ukrainie  toczy się wojna. W akcji wzięły udział klasy: 2hp,2ep,3ep,3dp,1dp ,3hp, 1ap,1cp,1ap,2cp.

On April 19th our school once again took part in the socio-educational campaign "Daffodils" organized by the Museum of the History of Polish Jews POLIN. The action is dedicated to the Warsaw Ghetto Uprising which was the largest uprising of Jews during World War II.  The theme of this year's action was love. This year, as we can read on the POLIN website, it took place in a special time, when there is a war going on next door in Ukraine. The following classes took part in the campaign:2hp,2ep,3ep,3dp,1dp ,3hp, 1ap,1cp,1ap,2cp.

 PODZIĘKOWANIE       DYPLOM

 

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły posadzili żonkile – symbol nadziei na nowe życie. Cebulki otrzymali w zamian za środki zebrane dla osób nieuleczalnie chorych z Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie. Żonkilowe „Pola Nadziei” przypominają nam, że warto jest pomagać oraz nieść miłość i nadzieję osobom ciężko chorym oraz sprawiają, że nie czują się oni osamotnieni w swojej walce. Zbiórką pieniężną w naszej szkole zajął się Pan Tomasz Ładziak oraz Pani Anna Rosłonek. Cebulki żonkili posadzili uczniowie z klasy 1dp wraz z wychowawczynią panią Anną Nadolską.

Once again, the students of our school planted daffodils - a symbol of hope for a new life.  We received flower bulbs in exchange for funds collected for terminally ill people from the Hospice of the Home Congregation of Marian Fathers in Tykocińska Street in Warsaw. Daffodil Fields of Hope remind us that it is worth helping and bringing love and hope to seriously ill people and making them not feel alone in their disease struggle. The daffodil bulbs were planted by students from 2dp class together with their form tutor Ms Anna Nadolska.

Uczniowie klasy 2dp wraz z wychowawczynią podczas sadzenia żonkili.

 

"Pola Nadziei" 2020/2021 // "Fields of Hope" 2020/2021

Już od wielu lat bierzemy udział w akcji charytatywnej Pola Nadziei , którą przygotowuje  Fundacja Hospicyjna księży Marianów z Warszawy. Jesienią na terenach szkolnych sadzone są cebulki żonkili, kwiatów-symboli, które pięknie rozkwitają na wiosnę.
For many years we have been taking part in a charity campaign prepared by the Home Hospice of the Marians from Warsaw. In autumn,  daffodil bulbs are planted as flower symbols on our school grounds. They bloom beautifully in spring. 
zdjęcie pokazujące kwitnące żonkile przy budynku szkoły

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii "Pola Nadziei" zorganizowanej przez ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy. Pola Nadziei to nie tylko wkład w pomoc bardzo chorym, ale także w budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Żonkilowe "Pola Nadziei" to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło wielkim problemom. W zamian za zebrane pieniądze otrzymaliśmy cebulki kwiatów i posadziliśmy je przed szkołą. Zakwitną pięknie na wiosnę. Zbiórką pieniężną w naszej szkole zajął się Pan Tomasz Ładziak oraz Pani Anna Rosłonek. Cebulki żonkili posadzili uczniowie z klasy 1dp wraz z wychowawczynią panią Anną Nadolską.

//

As every year students from our school took part in a project called ‘Fields of Hope’ organised by the centre of  the Home Hospice of the Marians from Warsaw. ‘Fields of Hope’ is not only helping the sick and terminally ill, but also building a new culture of hope, love and peace. Daffodils are reminders of people who face enormous issues every day. In return for the money, we received daffodils and planted them in front of the school. They will bloom in the Spring. Mr Tomasz Ładziak and Ms Anna Rosłonek took care of the fund-raiser in our school. The daffodil bulbs were planted by students from 1dp class together with their form tutor Ms Anna Nadolska.

Uczniowie sadzą żonkile.

Uczniowie pozują do zdjęcia podczas akcji Pola Nadziei.

 

 

uczeń zbierający pieniądzeKolejny już raz nasza szkoła uczestniczy w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”. Głównym celem tej akcji jest zbieranie pieniędzy na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowe Ojców Marianów przy ul. Tykocińskiej. Ośrodek pomaga osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom, a także  pozostającym w żałobie po stracie najbliższych.

Do końca września Samorząd Szkolny będzie prowadził kwestę wśród całej społeczności szkolnej. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione cebulki żonkili, które są symbolem tej akcji, a jednocześnie jedynymi w swoim rodzaju „cegiełkami”. Żonkile, zostaną posadzone w październiku na terenie wokół szkoły i będzie to wyraz naszej pamięci i solidarności ze wszystkimi ludźmi będącymi w potrzebie.

//

Once again our school participates in the charity action "Fields of Hope". The main goal of this action is to raise money for the Home Hospice of the Marians at Tykocińska Street. The center helps the terminally ill and their families, as well as those who mourn the loss of their loved ones.

Until the end of September, the School Council will held the collection among the entire school community. The collected money will be used to buy daffodil bulbs, which are the symbol of this action, and at the same time unique "bricks". The daffodils will be planted in the grounds around the school in October as an expression of our memory and solidarity with all those in need.

 "Pola Nadziei" 2019/2020 // "Fields of Hope" 2019/2020

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampani "Pola Nadziei" zorganizowanej przez ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy. Pola Nadziei to nie tylko wkład w pomoc bardzo chorym, ale także w budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Żonkilowe "Pola Nadziei" to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło wielkim problemom. W zamian za zebrane pieniądze otrzymaliśmy cebulki kwiatów i posadziliśmy je przed szkołą. Zakwitną pięknie na wiosnę.

//

As every year students from our school took part in a project called ‘Fields of Hope’ organised by the centre of  the Home Hospice of the Marians from Warsaw. ‘Fields of Hope’ is not only helping the sick and terminally ill, but also building a new culture of hope, love and peace. Daffodils are reminders of people who face enormous issues every day. In return for the money, we received daffodils and planted them in front of the school. They will bloom in the Spring.

 

 
"Pola Nadziei" 2018/2019 // "Fields of Hope" 2018/2019

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły posadzili żonkile – symbol nadziei na nowe życie. Cebulki otrzymali w zamian za środki zebrane dla osób nieuleczalnie chorych z Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie. Żonkilowe „Pola Nadziei” przypominają nam, że warto jest pomagać oraz nieść miłość i nadzieję osobom ciężko chorym oraz sprawiają, że nie czują się oni osamotnieni w swojej walce.

//

Once again, the students of our school planted daffodils - a symbol of hope for a new life.  We received flower bulbs in exchange for funds collected for terminally ill people from the Hospice of the Home Congregation of Marian Fathers in Tykocińska Street in Warsaw. Daffodil Fields of Hope remind us that it is worth helping and bringing love and hope to seriously ill people and making them not feel alone in their disease struggle.

 

 

  "Pola Nadziei" 2017/2018 // "Fields of Hope" 2017/2018

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”, organizowanej przez Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy. Podczas akcji zebrane zostały środki finansowe na rzecz osób nieuleczalnie chorych. W zamian za zebrane pieniądze otrzymaliśmy cebulki kwiatów, które posadziliśmy przed naszą szkołą. Na wiosnę zakwitną nam z nich piękne żonkile - symbol akcji oraz znak naszej jedności i solidarności z ludźmi cierpiącymi i umierającymi z powodu ciężkich chorób, aby w swojej walce nie czuli się osamotnieni.

//

In September students from our school took part in a charity called 'Fields of Hope' organised by the centre of Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów from Warsaw. During the charity, funds for the terminally ill people were raised. In exchange for the collected money we received flower bulbs which our students planted in front of our school. They will blossom in the spring as beautiful daffodils – the symbol of the initiative and our solidarity with cancer suffering and dying people, so they would not be alone in their disease struggle."Pola Nadziei" 2016/2017 // "Fields of Hope" 2016/2017

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Pola Nadziei”, której organizatorem jest Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy. Żonkilowe „Pola Nadziei” przypominają nam, że warto jest pomagać oraz nieść miłość i nadzieję osobom ciężko chorym. Łącznie zebrano 210 zł. W zamian za zebrane pieniądze otrzymaliśmy cebulki kwiatów, które posadziliśmy przed naszą szkołą. Z niecierpliwością czekamy, aż zakwitną nam na wiosnę piękne żonkile – symbole nadziei.

//

As every year our students took part in a charity action "Fields of Hope" which is organized by the Home Hospice of the Marians in Warsaw. "Fields of Hope" remind us that it is worth helping other people and bring love and hope to the seriously ill. They collected about 210 zlotys. In exchange for the money we recieved the bulb flowers that we have planted in front of our school. We are looking forward until they blossom in spring - beautiful daffodils , symbols of hope."Pola Nadziei" 2015/2016 // "Fields of Hope" 2015/2016

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zasadzili żonkile – cebulki otrzymali w zamian za pieniądze zebrane dla Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie. W ten sposób nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy ludziom chorym na nowotwory oraz ich rodzinom. Żonkilowe "Pola Nadziei" - symbole nadziei na nowe życie zakwitną dopiero na wiosnę.

//

Once again students of our school planted daffodils - they received bulbs after raising money for Home Hospice of Marians Priests in Warsaw. This way our school is involved in helping cancer patients and their families. The daffodils which symbolize new life will bloom in spring."Pola Nadziei" 2014/2015 // "Fields of Hope" 2014/2015

Zakwitły żonkile przed szkołą: Pola Nadziei - nasz wkład w pomoc ludziom nieuleczalnie chorym na raka oraz ich rodzinom. Żonkile posadziliśmy jesienią, cebulki otrzymaliśmy w zamian za pieniądze zebrane dla Hospicjum Domowego Zgromadzenia Księży Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.

//

The daffodils are blooming in front of our school. Fields of Hope - we help people terminally ill with cancer, as well as their families. We planted the daffodils bulbs in autumn, we got them after collecting money for Father Marians`Hospice at Tykocińska street in Warsaw.

We wrześniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kampanii "Pola Nadziei" zorganizowanej przez ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów z Warszawy. Pola Nadziei to nie tylko wkład w pomoc bardzo chorym, ale także w budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Żonkilowe "Pola Nadziei" to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło wielkim problemom. Cebulki żonkili są symbolem akcji, a zarazem jedynymi w swoim rodzaju „cegiełkami”. Razem zebraliśmy 100 zł. W zamian otrzymaliśmy cebulki żonkili, które posadzone jesienią przed szkołą zakwitną na wiosnę.

//

In September students from our school took part in a project called 'Fields of Hope' organised by the centre of Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów from Warsaw. Fields of Hope is not only helping the sick and terminally ill, but also building a new culture of hope, love and peace. Daffodils are reminders of people who face enormous issues every day. They alsop represent support for this cause. By purchasing these flowers you are helping the cause. We have already gathered 100 zl. In return we received daffodils which will be planted in front of the school in Autumn. They will bloom in the Spring."Pola Nadziei" 2013/2014 // "Fields of Hope" 2013/2014

Żonkilowe „Pola Nadziei” to akcja charytatywna, podczas której zbierane są datki na rzecz osób nieuleczalnie chorych, osób pozostających w żałobie po stracie najbliższych oraz na różne akcje edukacyjne. „Pola Nadziei” to znaki przypominające, że są ludzie, którzy z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom. Cebulki żonkili są symbolem akcji, a zarazem jedynymi w swoim rodzaju „cegiełkami”.

Nasza szkoła już od wielu lat bierze udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowe Ojców Marianów przy ul. Tykocińskiej. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli Hospicjum nie odmawia pomocy żadnemu choremu, który na terenie Pragi Południe wymaga opieki hospicyjnej.

Do końca września. Samorząd Szkolny będzie prowadził kwestę wśród całej społeczności naszej szkoły.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w żonkilowym konkursie literackim na temat:
"Pomoc cierpiącym – przygotowaniem do wielkiej miłości".

Prace (max. na 6 stron w formacie A4, wydruk komputerowy lub czytelne pismo) należy wysłać na adres: Hospicjum Domowe
ul. Tykocińska 27/35
03 – 545 Warszawa do dnia 28 lutego 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do:
Anny Rosłonek (nauczyciel religii)
Jolanty Paszkiewicz (nauczyciel religii)
Elżbiety Kloss (nauczyciel bibliotekarz)

Więcej informacji o akcji "Pola Nadziei" znajdziecie: na stronach internetowych:

HOSPICJUM DOMOWE,

KRAKOWSKIE HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA- ogólnopolskiego koordynatora akcji w Polsce.

//


Daffodil “Fields of Hope” is a charity initiative during which donations for the untreatable, mourning, and various educational purposes are raised. “Fields of Hope” are signs reminding us that out there people face serious problems every day. Bulbs of the daffodils are symbols of the initiative, and at the same time, unique donations.

Our school, for many year has been participating in money raising for Father Marians’ Hospice located at Tykocinska St. Thanks to people of good will the hospice doesn’t refuse help to any ill, who on Praga Poludnie district require help.

Up until the end of September our school self-government will hold a money collection in our school.

We also invite for taking part in daffodil literary competition on subject:
“Helping the suffering – a preparation for great love”.

You can send your work (maximum 6 pages in A4, computer printout or handwriting) at:
Hospicjum Domowe
ul. Tykocińska 27/35
03 – 545 Warszawa
Starting from from the 28th of February 2014
If you are interested please come forward to:
Anny Rosłonek (nauczyciel religii)
Jolanty Paszkiewicz (nauczyciel religii)
Elżbiety Kloss (nauczyciel bibliotekarz)

For more information about „The Fields of Hope” please visit Internet pages of

HOSPICJUM DOMOWE,

HOSPICE OF ST. LAZARUS IN KRAKOW- national coordinator of the initiative in Poland.

 


Rozkwitnie "POLE NADZIEI"
Przedstawiciele uczniów z drugich klas naszej szkoły przygotowali rabatę i posadzili na niej 200 cebul żonkili. Cebule otrzymaliśmy od Domowego Hospicjum Ojców Marianów z Tykocińskiej.
Wiosną z zasadzonych cebulek wyrosną piękne żonkile na znak naszej jedności i solidarności z ludźmi cierpiącymi i umierającymi na raka, aby w swojej walce z chorobą nie czuli się osamotnieni.

//

Bloom of „Field of Hope”
Representatives of second year pupils of our school prepared a flower bed and planted 200 bulbs of daffodils. Bulbs were received from Home hospice of Father Marian’s.
In Spring, planted bulbs will grow and bloom to beautiful daffodils as a sign of our unity and solidarity with cancer suffering and dying people, so they would not be alone in their disease struggle."Pola Nadziei" 2012/2013 // "Fields of Hope" 2012/2013

Poprzez żonkilowe „Pola Nadziei” zbierane są datki na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi, nad osobami w żałobie i na różne akcje edukacyjne. Żonkilowe „Pola Nadziei” to znaki przypominające, że są ludzie którzy z nadzieją stawiają czoło tym wielkim problemom. Cebulki żonkili są symbolem akcji, a zarazem jedynymi w swoim rodzaju „cegiełkami”.

Od lat, nasza szkoła bierze w zbiórce pieniędzy na rzecz Ośrodka Hospicjum Domowe Ojców Marianów przy ul. Tykocińskiej. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli Hospicjum nie odmawia pomocy żadnemu choremu, który na terenie Pragi Południe wymaga opieki hospicyjnej.

Do końca września. Samorząd Szkolny będzie prowadził kwestę wśród całej społeczności naszej szkoły.

Zapraszamy do wzięcia udziału żonkilowym konkursie literackim na temat:
"Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie" - zmagania i dylematy współczesnego człowieka wobec choroby bliskiego

Prace (max. na 6 stron w formacie A4, wydruk komputerowy lub czytelne pismo) należy wysłać na adres Hospicjum Domowego do dnia 28 lutego 2013 roku.
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do
Anny Rosłonek (nauczyciel religii)
Jolanty Paszkiewicz (nauczyciel religii)
Elżbiety Kloss (nauczyciel bibliotekarz)

Więcej informacji o akcji "Pola Nadziei" znajdziecie: na stronach internetowych:

HOSPICJUM DOMOWE,

KRAKOWSKIE HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA- ogólnopolskiego koordynatora akcji w Polsce.

//

Through daffodil „Fields of Hope” movement, alms are gathered for keeping medical care of incurable people, those being in mourning as well as for numerous educational campaigns. Daffodil “Fields of Hope” are signs which remind us that there are people out there who with hope face great problems every day. Bulbs of daffodils are symbols of our movement and at the same time a unique type of donation.

For years, our school takes part in money raising for Father Marians’ Hospice by Tykocińska street. Thanks to donating people of good will, Hospice does not turn down any requests of help from needful sick people from Praga Poludnie.

Until the end of September , school’s student government will hold a money collection among our school community.
We invite you to take part in daffodil literary competition on topic:
“A friend in need is a friend indeed” - dilemmas and struggles of contemporary man in face of loved one’s disease.

Your works (maximum 6 pages, in A4 format, computer printout or readable writing) have to be sent on Hospice’s address up to 28 of February 2013.
If you are willing to take part in the competition please contact us:
Anna Rosłonek (religion teacher)
Jolanta Paszkiewicz (religion teacher )
Elżbieta Kloss (librarian)

You will find more information about “Fields of Hope” under following web addresses:

HOSPICJUM DOMOWE,

HOSPICE OF ST. LAZARUS IN KRAKOW- nationwide coordinator of a campaign in Poland"Pola Nadziei" 2011/2012

We wrześniu Samorząd Szkolny przeprowadził kwestę wśród uczniów i pracowników szkoły na rzecz Hospicjum Domowego prowadzonego przez Ojców Marianów. Z Hospicjum za zebrane pieniądze otrzymaliśmy cebulki żonkili. Żółte kwiaty żonkili są międzynarodowym symbolem nadziei.
07 października uczniowie Marcin Wołosiuk i Maciej Pniewski z klasy IV H posadzili cebule żonkili na rabacie przed szkołą .
Wiosną piękne kwiaty żonkili będą wszystkim przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy w najtrudniejszym dla nich i ich bliskich okresie życia. Niech w ich sercach zagości nadzieja.

Akcją ”Pola Nadziei” opiekowali się Panie Jolanta Paszkiewicz i Elżbieta Kloss oraz Pan Tomasz Ładziak."Pola Nadziei" 2010/2011

We wrześniu Samorząd Szkolny pod kierunkiem p. Anny Rosłonek i p. Elżbiety Kloss przeprowadził zbiórkę pieniędzy na rzecz Ośrodka Domowego Hospicjum Zgromadzenia Ojców Marianów przy ul. Tykocińskiej w Warszawie.

Za zebrane pieniądze otrzymano cebule żonkili, które posadzono na rabacie przed szkołą.

Natomiast dn. 21.05.2011 r. p. Jolanta Paszkiewicz razem z uczniami kwestowali na rzecz hospicjum w czasie Święta Saskiej Kępy i dn.29.05.2011 r. podczas Pikniku Praskiego w Parku Praskim.

Uczniowie biorący udział:
Cezary Staśkiewicz kl. I g1, Kamil Szymanowicz kl. I g1
Mateusz Pasek kl. I g, Hubert Śledzik kl. I g
Emil Przygoda kl. III k1, Mariusz Sawicki kl. III k1, Piotr Szumlicki kl. III k1, Michał Zaręba kl. III k1

Żonkil jest międzynarodowym symbolem nadziei dla ludzi cierpiących z powodu choroby nowotworowej. Co roku nasza szkoła włącza się do ogólnopolskiej akcji "Pola Nadziei", która ma na celu zbiórkę pieniędzy dla hospicjów.
Tym razem akcją kierowały panie profesorki: Urszula Kowalczyk i Anna Rosłonek a udzia wzięły klasy IV h1, I h1, I g, III h, I k1, III g , II h, III g 1, IV g oraz III g2.
Zebrane pieniądze przekazano do Ośrodka Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów przy ul.Tykocińskiej w Warszawie.
Otrzymaliśmy 80 cebulek żonkili, któe zakwitną wiosną na rabacie przed szkołą.

Kiedy budzi się wiosna zdumieni przechodnie zatrzymują się przed budynkiem naszej szkoły. Ich wzrok przyciąga duża ilość żonkili. Tylko my wiemy, że nie są to zwykłe kwiaty. Żółte żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Niosą ją tam, gdzie-zdawałoby się-że jej nie ma: do ludzi nieuleczalnie chorych, do hospicjum.
Po raz pierwszy akcja charytatywna na rzecz hospicjów i opieki paliatywnej „Pola nadziei” ruszyła w Krakowie w 1998 roku. Za każdą zebraną złotówkę organizatorzy dawali cebulkę żonkila. W dzielnicy Praga Południe odbywały się imprezy plenerowe, na których zbierano datki na hospicja. Do kwesty w Parku Skaryszewskim włączyli się również nasi uczniowie. Akcją kierowały Panie: Anna Chylińska, Marta Jarzębowska, Elżbieta Kloss.
A na wiosnę znów zakwitnie nasz żonkilowy ogród…