Godzina dla Ziemi

Godzina dla Ziemi 2019 // Hour for Earth 2019

            30 marca 2019 godzina 20:30 odbędzie się coroczna akcja "Godzina dla Ziemi".

Na jedną godzinę zgasną światła nie tylko w wielu gospodarstwach domowych i biurach, ale także na wielu ważniejszych budynkach zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wszystko za sprawą corocznej akcji "Godzina dla Ziemi", która ma skłonić ludzi do refleksji na temat zmian klimatu.

Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu”.

W Warszawie zgasną wtedy światła na kilkudziesięciu budynkach i obiektach w stolicy, m.in. na mostach Gdańskim, Świętokrzyskim, Poniatowskiego i Siekierkowskim oraz na Pałacu Kultury i Nauki  i Stadionie Narodowym. Podobnie będzie z Teatrem Wielkim, Muzeum Narodowym, Wieżą Ciśnień, Grubą Kaśką, Centrum Olimpijskim. Iluminacji nie będzie też na murach obronnych Starego Miasta. Zgasną Arkadia, Blue City, Dom Mody Klif i Złote Tarasy. Nie zobaczymy oświetlenia zewnętrznego, przejeżdżając obok hoteli: Radisson Blu Sobieski, Westin i Sheraton. Akcje przygotowywały Panie: Maria Szczygłów i Marta Monika Bagińska. 

//

 

At 8:30pm, on 30th March, 2019, the annual action "Time for the Earth" will take place.

The lights will be switched off  for one hour not only in many households and offices, but also also on many more important buildings both in Poland and in the world. Everything for the matter of the annual "Hour for Earth" action, which is to get people to reflect on climate change.

This year's edition of the WWF Earth Hour will be held under the slogan "Let's not destroy our home".

In Warsaw, lights will be switched off on several dozens of buildings and buildings in the capital, among others on the bridges of Gdansk, Świętokrzyskie, Poniatowski and Siekierkowski, and at the Palace of Culture and Science and the National Stadium. The same will be with Teatr Wielki, The National Museum, the Tower of Ciśnień, Gruba Kaska, and the Olympic Center. Illuminations will also not be on the defensive walls of the Old Town,  Arkadia, Blue City, Klif Fashion House and Złote Tarasy. We will not see outdoor lighting, passing by Radisson Blu Sobieski, Westin and Sheraton hotels. Action was organised by Ms Maria Szczygłów  and Ms Marta Monika Bagińska.

 
Godzina dla Ziemi 2018 // Hour for Earth 2018

Godzina dla Ziemi WWF to największa akcja ekologiczna łącząca ludzi z różnych miejsc na Ziemi. Co roku bierze w niej udział ok. 180 państw na siedmiu kontynentach. W tym roku 24 marca na całym świecie o 20:30 czasu lokalnego słynne budowle pogrążą się w ciemnościach na 60 minut w symbolicznym geście solidarności z ideą ochrony przyrody. W Polsce światła zgasną tym razem dla Puszczy Karpackiej, a hasło tegorocznej edycji akcji brzmi: "Ratujmy serce Karpat".

Tegoroczna edycja akcji "Godzina dla Ziemi" w Polsce będzie poświęcona Puszczy Karpackiej. Fundacja WWF Polska chce w ten sposób przybliżyć ideę ochrony tego cennego przyrodniczo miejsca, położonego na Podkarpaciu. Godzina dla Ziemi niczego fizycznie Ziemi nie daje. Choć może zwiększa świadomość naszej wspólnej odpowiedzialności za stan planety.

//

Earth Hour WWF is the largest ecological action connecting people from different places on Earth. About 180 countries take part in it every year on seven continents. This year 24th March at 20.30 of local time, in all famous buildings the light will be switched off for 60 minutes as a symbolic solidarity with the idea of nature protection. In Poland the light will be turned off this time for Carpathian Forest and the slogan is "Save the heart of Carpathian Mountains".

This year's edition of the campaign will be dedicated to the Carpathian Forest. The WWF Poland Foundation wants to introduce the idea of protecting this valuable natural place, located in the Podkarpacie region. Godzina dla Ziemi 2016 // Hour for Earth 2016

Godzina dla Ziemi - godziną dla wilka.
19 marca 2016 obchodzimy na całym świecie Godzinę dla Ziemi.

Jak co roku przyłączamy się do ogólnoświatowej akcji
Godzina Dla Ziemi 19.03.2016 20:30 - 21:30

Godzina dla Ziemi to akcja stworzona przez Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) odbywająca się w ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku. Polega na wyłączeniu światła między 20:30 a 21:30 czasu lokalnego
Tego dnia wysyłamy sygnał, że zależy nam na przyszłości naszej planety .
Jest to okazja do zastanowienia się nad zachodzącymi zmianami klimatu i nad tym, jak można osobiście zaangażować się w ochronę środowiska.
Kilku naszych uczniów przypomniało o tym ważnym wydarzeniu społeczności szkolnej poprzez plakaty oraz zielone liście z poradami jak oszczędzać wodę, energię elektryczną i dbać o środowisko naturalne.
Na lekcjach geografii uczniowie obejrzeli film: HOME - S.O.S Ziemia ! [LEKTOR PL][FILM DOKUMENTALNY] ... Obejrzyj, zastanów się i zrozum

 

Godzina dla Ziemi jest w tym roku godziną dla wilka i jego watahy. Bądź głosem tych którzy go nie mają, Dołącz do watahy! http://www.godzinadlaziemi.pl/

//

Earth Hour - the hour for the wolf
On 19th March we celebrate the worldwide Earth Hour.

As every year, we join the worldwide action for
Earth Hour on 19th March 2016 from 20:30 - 21:30.

Earth Hour is an event created by the World Wide Fund of Nature (WWF)
It takes place on the last Saturday of March from 2007 onwards. It is to turn off lights between 20.30 and 21.30 local time. That day we send a signal that we care about the future of our planet. This is an opportunity to consider the changes taking place in the climate and how we can get involved in environmental protection. Several of our students reminded of this important event our school community through posters and green leaves with tips on how to save water, electricity and care for the environment.
On Geography lessons students watched the movie HOME - S.O.S. Earth! (Documentary) Look, think and understand
This year Earth Hour is for the wolf and his pack. Join the pack! http://www.godzinadlaziemi.pl/

 Godzina dla Ziemi 2015 // Hour for Earth 2015

W sobotę, 28 marca, o 20:30 wybije tegoroczna "Godzina dla Ziemi WWF", wyjątkowa akcja ekologiczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie w symbolicznym geście dla naszej Planety. Przyłącz się do akcji gasząc światło w swoim domu.

W tym roku poświęcona będzie pomocy zagrożonemu gatunkowi, jakim jest morświn, bałtycki kuzyn delfina.

Honorowym ambasadorem tegorocznej Godziny dla Ziemi WWF został znany aktor Marcin Dorociński. Morświn jest jedynym gatunkiem walenia występującym na stałe w Bałtyku. Według najnowszych badań szacujących rozmieszczenie oraz liczebność populacji tych ssaków, w naszym morzu jest ich nie więcej niż 450 osobników, co oznacza, że morświn jest krytycznie zagrożony wyginięciem! Polska jest najliczniejszym krajem nad Bałtykiem, a 99% Polaków żyje w zlewisku Bałtyku.
Opiekę nad akcją sprawowała Pani Maia Szczygłów.

//

On 28th March 2015 at 8:30pm we will experience "Earth Hour WWF", worldwide, ecological movement which unites millions of people each year in the symbolic gesture "Join us switching off the light in your house".

This year it is dedicated to endangered species - porpoise, dolphin`s Baltic cousin.

The actor Marcin Dorociński is the ambassador of Earth Hour this year. Porpoise is the only species of cetacean which lives in the Baltic Sea. There are less than 450 individuals, which means that they are in danger of extinction. Poland has the biggest population at the Baltic Sea, 99% of Poles live in the Baltic basin.
The action was supervised by Ms Maria Szczyglow.

 
Godzina dla Ziemi 2014 // Hour for Earth 2014

Co roku miliony ludzi na całym świecie o jednej porze gasi światło w symbolicznym geście dla Ziemi, by w ten sposób włączyć się do ekologicznych zmian. Opiekę nad akcją sprawowały Panie Maria Szczygłów, Marta Monika Bagińska, Justyna Pracoń.

Ty też włącz się do nich już teraz! Zrób to dla Ziemi.
Sobota 29 marca godzina 20:30

//

Every year people around the world turn their lights off at the same time to show gratitude and respect to Earth. They also want to participate in the ecological change. The action was supervised by Ms Maria Szczyglow, Marta Monika Baginska and Justyna Pracon.

Join the movement NOW! Do it for Earth
On Saturday 29th of March at 8:30

 

 Godzina dla Ziemi 2013 // Hour for Earth 2013

W sobotę, 23 marca, dokładnie o godzinie 20:30 w domach prywatnych, firmach i charakterystycznych obiektach na całym świecie zgasną światła na jedną symboliczną godzinę – Godzinę dla Ziemi.
Godzina dla Ziemi to szansa, aby pokazać nasze zaangażowanie w ochronę środowiska nie tylko przez jedną godzinę, rok, ale na co dzień.
Nasza szkoła, jak co roku przyłącza się do akcji. Włącz się i Ty.
Więcej o akcji znajdziesz na stronie Godzina dla Ziemi WWF. Akcję przygotowały Panie; Maria Szczygłów i Marta Monika Bagińska.

//

On the 23rd of March at 20:30 in all private houses, companies and characteristic objects in the world, lights will turn off for one symbolic hour - Hour for Earth.
Hour for Earth is an opportunity to show our involvement in environmental protection not only for an hour, year, but everyday.
Our school, as every year, participates in the campaign. Please join us!
More about the campaign under Hour for Earth. The event had been prepared by Ms Maria Szczygłów and Ms Marta Monika Bagińska.

 

 Godzina dla Ziemi 2012

 Godzina dla Ziemi 2011

Zgaś światło na godzinę w sobotę 26 marca o godzinie 2030. Przez ten symboliczny gest pokażesz, że los naszej Ziemi nie jest Ci obojętny.

Nasza szkoła włączyła się do akcji na rzecz ograniczenia zmian klimatu „Godzina dla Ziemi” i Ty możesz również wziąć w niej udział rejestrując się na stronie Godzina dla Ziemi WWF wypełniając formularz, który pojawi się po kliknięciu świetlówki na głównej stronie.

Możesz znacznie ograniczyć emisję CO2 do atmosfery w swoim otoczeniu, wprowadzając z pozoru drobne zmiany w codziennym postępowaniu:

1. Zgaś zbędne światło.

2. Zawsze wyłączaj przycisk czuwania (tzw. „stand-by”, czyli czerwoną diodę na sprzęcie RTV). Gdyby tylko połowa urządzeń w naszym domu była wyłączana z sieci, a nie pozostawiana w stanie czuwania, w skali kraju można by wyemitować 1 mln ton CO2 mniej (tyle, ile rocznie emituje jedna średnia elektrownia).

3. Zmień tradycyjne żarówki na energooszczędne świetlówki. Zużywają około pięć razy mniej energii, i są od 5 do 10 razy trwalsze niż tradycyjne oświetlenie! Choć są droższe, wymieniając np. w pięciu punktach świetlnych zwykłe żarówki na energooszczędne, możemy zaoszczędzić nawet 200 zł rocznie.

4. Pojedź rowerem, pociągiem, albo użyj komunikacji miejskiej zamiast podróżować samolotem, czy samochodem.

5. Jeśli nie możesz rozstać się ze swoim samochodem, regularnie sprawdzaj jego stan techniczny. Dbaj o odpowiednie ciśnienie w oponach. Zwolnij, prowadź mniej agresywnie. Jeśli zatrzymujesz się na dłużej niż kilka minut, wyłącz silnik.

6. Używaj energooszczędnych sprzętów i urządzeń domowych (energooszczędnych żarówek, sprzętu AGD klasy A lub A+). Najwięksi pożeracze energii w domu to lodówki i zamrażarki - urządzenia te są odpowiedzialne za zużycie aż 28% całkowitego zużycia energii w domu. Krajowy potencjał redukcji kosztów energii w efekcie wymiany urządzeń na sprzęt energooszczędny wynosi prawie 1 mld 330 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji CO2 o 4,5 mln ton.

7. Gotowanie w zamkniętych naczyniach pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii podczas gotowania o co najmniej 30%.

8. Nie wkładaj ciepłych posiłków do lodówki.

9. Używaj „krótkiego programu” zmywarki. Pozwala on na ograniczenie czasu zmywania i zmniejszenie poboru energii.

10. Regularnie wymieniaj filtry (worki) w odkurzaczu – najpóźniej wówczas, kiedy wskaźnik ssania sygnalizuje pełny worek. Odkurzacz działa tym słabiej, im bardziej zanieczyszczone są filtry, co wydłuża czas pracy a tym samym zużycia energii.