Europejskie drzewo roku

Europejskie Drzewo Roku 2023 
Już drugi raz głosowaliśmy na Europejskie Drzewo Roku – w tej edycji było to drzewo o nazwie Fabrykant z Łodzi. Jest to jedno z najbardziej oryginalnych drzew w Polsce. W poprzedniej edycji z pewnością przyczyniliśmy się do wygranej naszego drzewa o nazwie Dunin rosnącego w Puszczy Białowieskiej.  Z niecierpliwością  czekamy na wyniki głosowania, które poznamy w czerwcu.

European Tree of the Year 2023
This is the second time we have voted for the European Tree of the Year - in this edition our choice  was a tree called Fabrykant from Lodz. It is one of the most original trees in Poland. In the previous edition, we certainly contributed to the winning of our tree named Dunin growing in the Białowieża Forest.  We are looking forward to the results of the vote, which will be known in June.

uczniowie podczas głosowania 

Europejskie Drzewo Roku 2022
W marcu nasi uczniowie wzięli udział w głosowaniu związanym z  wyborem Drzewa Roku. Uczniowie wybierali dwa drzewa spośród  wielu ciekawych drzew nominowanych do tego tytułu z różnych krajów europejskich. Jeden głos można było oddać na nasze rodzime drzewo, a drugi na drzewo z innego kraju. Nasz kraj reprezentował 400 letni Dąb Dunin,  nazywany też Strażnikiem Puszczy Białowieskiej. W tym roku dołożyliśmy swoją cegiełkę , aby to szczególne drzewo - dąb Dunin zajął pierwsze miejsce 179 317 głosami. Ceremonia rozdania nagród znajduje się pod linkiem  https://youtu.be/yiafj782oUQ
Dąb można odwiedzić w Puszczy Białowieskiej w regionie : Przybudki, w Gminie Narew w województwie podlaskim. Zainteresowanym szczegółami samego konkursu proponuję następujący link  https://youtu.be/hepmEFjvDFk

European Tree of the Year 2022
In March our students took part in the voting for the Tree of the Year. Students chose two trees from many interesting nominations from different European countries. One vote could be cast for our native tree and the other for a tree from another country. Our country was represented by 400-year old Dunin Oak, also called the Guardian of Bialowieza Forest. This year, we did our part to ensure that this special tree - Dunin Oak took the first place with 179 317 votes. The award ceremony can be found at https://youtu.be/yiafj782oUQ.
The oak can be visited in the Bialowieza Forest in the region of Przybudki, in the Narew Commune in Podlaskie Voivodship. For those interested in details of the competition itself, I suggest the following link https://youtu.be/hepmEFjvDFk.

uczniowie podczas głosowania