Dzień Wolontariusza

Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2023/2024 // District Volunteer Day 2023/2024

05.12.2023 obchodziliśmy XI Dzielnicowy Dzień Wolontariusza, w ramach którego odbył się konkurs pt.  „Wyróżniony Wolontariusz”. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w propagowanie wolontariatu na co dzień oraz bezinteresownie pracujących dla dobra innych.  Jedną z osób, które otrzymały nagrodę była nasza uczennica Weronika Stefańska z klasy 4ep. 
On 05.12.2023, we celebrated the 11th District Volunteer Day, during which the competition entitled "Featured Volunteer" took place. The competition is aimed at honoring people who are involved in promoting voluntary service and gratuitously work for the benefit of others. One of the volunteers who received the prize was our student  Weronika Stefańska from  class 4ep.

uczennica z dyplomem podczas Dzielnicowego Dnia Wolontariusza

Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2022/2023 // District Volunteer Day 2022/2023

pokazuje uczennicę wraz z opiekunem podczas gali.X Jubileuszowa Gala z okazji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza
06.12.2021 w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbyła się Uroczysta Jubileuszowa Gala z okazji X edycji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza. To wydarzenie miało na celu odznaczenie osób angażujących się w działalność  wolontariacką w obrębie dzielnicy Praga-Południe. Galę uświetniły występy wokalne oraz taneczne szkół i ośrodków działających w naszej dzielnicy. Podczas gali zostali nagrodzeni najdzielniejsi wolontariusze Pragi-Południe. Nagrody w konkursie "Wyróżniony Wolontariusz” wręczył m.in. Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe Pan Tomasz Kucharski. Jedną z uhonorowanych osób była uczennica naszej szkoły Zuzanna Dyga z klasy 3dp. Podziękowania za zaangażowanie, opiekę oraz wsparcie działalności wolontariackiej otrzymały również:  Pani Dyrektor Anna Chylińska oraz Pani Anna Nadolska – koordynator szkolnego wolontariatu.

10th Jubilee Gala on the occasion of the District Volunteer Day
On December 6, 2021, as part of the International Volunteer Day, the Jubilee Gala was held on the occasion of the 10th edition of the District Volunteer Day. This event was intended to honor people who engage in volunteer activities within the Praga-Południe district. The gala was graced by vocal and dance performances of schools and centers operating in our district. During the gala, the bravest volunteers of Praga-Południe were awarded. The prizes in the "Honoured Volunteer" competition were presented by, among others, the Mayor of the Praga-Południe District, Mr. Tomasz Kucharski. One of the honored persons was a student of our school Zuzanna Dyga from the 3dp class. Acknowledgments for commitment, care and support for volunteering activities also went to: our head teacher Mrs. Anna Chylińska and our school volunteer coordinator Mrs. Anna Nadolska.

 pokazuje opis działań uczennicy., oraz nagrodzoną uczennicę

  

Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2021/2022  //  District Volunteer Day 2021/2022

05.12.2021 w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbył się IX Dzielnicowy Konkurs "Wyróżniony Wolontariusz”.  To wydarzenie ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w działalność  wolontariacką. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymali Patryk Leśniewski z klasy 4d oraz Wiktoria Szczęsna z klasy 2dp.

On 5 December 2021, as part of the International Volunteer Day, the 9th District Competition "Awarded Volunteer" was held. This event honors people who are involved in voluntary activities. Diplomas and material prizes were awarded to Patryk Leśniewski from class 4d and Wiktoria Szczęsna from class 2dp.

Zdjęcie przedstawia laureatów konkursu  wraz z dyrektor szkoły Panią Anną Chylińską.

 

Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2020/2021// District Volunteer Day 2020/2021

05.12.2020 obchodziliśmy VIII Dzielnicowy Dzień Wolontariusza, w ramach którego odbył się konkurs pt.„Wyróżniony Wolontariusz”. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w propagowanie wolontariatu na co dzień oraz bezinteresownie pracujących dla dobra innych. Jedną z osób, które otrzymały nagrodę była nasza uczennica Kornelia Gąsiorkiewicz z klasy 3h, która aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły oraz w akcjach wolontariatu.

//

On 05.12.2020, we celebrated the 8th District Volunteer Day, as part of which the "Featured Volunteer" competition was held. The competition is aimed at honoring people who are involved in promoting voluntary service and gratuitously work for the benefit of others. One of the volunteers who received the prize was our student Kornelia Gąsiorkiewicz from class 3h, who actively participates in our school's life and voluntary activities.

Dyplom uczennicy, która otrzymała nagrodę z okazji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza.
A diploma of a student who received an award on the occasion of the District Volunteer Day. Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2020/2021// District Volunteer Day 2020/2021

05.12.2020 obchodziliśmy VIII Dzielnicowy Dzień Wolontariusza, w ramach którego odbył się konkurs pt.„Wyróżniony Wolontariusz”. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w propagowanie wolontariatu na co dzień oraz bezinteresownie pracujących dla dobra innych. Jedną z osób, które otrzymały nagrodę była nasza uczennica Kornelia Gąsiorkiewicz z klasy 3h, która aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły oraz w akcjach wolontariatu.

//

On 05.12.2020, we celebrated the 8th District Volunteer Day, as part of which the "Featured Volunteer" competition was held. The competition is aimed at honoring people who are involved in promoting voluntary service and gratuitously work for the benefit of others. One of the volunteers who received the prize was our student Kornelia Gąsiorkiewicz from class 3h, who actively participates in our school's life and voluntary activities.

Dyplom uczennicy, która otrzymała nagrodę z okazji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza.
A diploma of a student who received an award on the occasion of the District Volunteer Day. Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2019/2020// District Volunteer Day 2019/2020

05.12.2018 obchodziliśmy VII Dzielnicowy Dzień Wolontariusza. To wydarzenie ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w propagowanie wolontariatu na co dzień oraz bezinteresownie pracujących dla dobra innych. Podczas uroczystości zostali wyróżnienie i nagrodzeni uczniowie naszej szkoły: Patryk Hyter oraz Laura Paluch z klasy 4D. Uczniom towarzyszyła  p. Anna Nadolska- koordynator szkolnego wolontariatu.

//

On 05/12/2018, we celebrated the 7th District Volunteer Day. This event aims to honor people who are involved in promoting volunteering on a daily basis and selflessly working for the benefit of others. During the ceremony, our school's students: Patryk Hyter and Laura Paluch from class 4D were honored and awarded. The students were accompanied by Ms Anna Nadolska - school volunteer coordinator.


  
 
Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2018/2019// District Volunteer Day 2018/2019

05.12.2018 obchodziliśmy VI Dzielnicowy Dzień Wolontariusza, w ramach którego odbył się konkurs pt.  „Wyróżniony Wolontariusz”. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w propagowanie wolontariatu na co dzień oraz bezinteresownie pracujących dla dobra innych.  Jedną z osób, które otrzymały nagrodę była nasza uczennica Magdalena Laskowiecka z klasy 3f.  Uczennicy towarzyszyła  p. Anna Nadolska.

 //

On 05/12/2018, we celebrated the 6th District Volunteer Day, during which the competition entitled "Featured Volunteer" took place. The competition is aimed at honoring people who are involved in promoting voluntary service and gratuitously work for the benefit of others. One of the volunteers who received the prize was our student Magdalena Laskowiecka from class 3f. The student was accompanied by Ms. Anna Nadolska.