Tydzień dobrego chleba

Dzień chleba i zdrowego stylu życia 2017/2018 // Day of bread and healthy lifestyle 2017/2018

Dnia 20 października 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbył się Dzień chleba i zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu, przedstawiającego produkcje chleba od ziarna po wyrób gotowy, zapoznali się z różnymi rodzajami chleba dostępnymi na rynku. Mieli możliwość również skosztowania kanapek przygotowanych przez uczniów klasy 1 f. Nad całością wydarzenia opiekę sprawowała Pani Paulina Ciesielska.

//

On 20th October a Day of Bread and Healthy Lifestyle took place in our school. The students had the opportunity to watch the film showing bread production from the grain to the finished product. They got acquainted with various types of braed available on the market. They also had the opportunity to taste sandwiches prepared by class 1f. Ms P. Ciesielska was in charge of the event.

Światowy Dzień Żywności 2017/2018 // World food day 2017/2018

Dnia 20 października 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbył się Światowy Dzień Żywności. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości wśród uczniów na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Święto obchodzone jest corocznie i proklamowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

//

On 20th October 2017 the Food Day took place in our school. The purpose of the World Food Day celebration is to deepen awareness among pupils on global food problems and strengthening the sense of solidarity in the fight with hunger, malnutrition and povert. The feast is celebrated every year and proclaimed by United Nations Food and Agriculture Organization.Tydzień dobrego chleba 2016/2017 // A week of good bread 2016/2017

W dniu 03.11.2016r. w ZSGH na ul. Majdańskiej odbył się po raz trzeci Dzień Chleba. Celem wydarzenia było zapoznanie społeczności szkolnej z rodzajami i historią chleba oraz ciekawostkami związanymi z wypiekiem pieczywa. Organizacji Dnia Chleba w naszej szkole podjęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Ciesielska Paulina, Zielińska Ewelina, Stoczkowska Izabela, Różycka Monika wraz z uczniami klas 2f, 1e, 1a, 3e.

//

On 3rd November 2016 the Day of Bread was held in our school for the third time. The aim was to familiarize the school community with the types of bread and the curiosities associated with baking bread. It was organized by teachers of vocational subjects Ms P. Ciesielska, E.Zielińska, I. Stoczkowska and M. Różycka.
Tydzień dobrego chleba 2015/2016 // A week of good bread 2015/2016

W dniach od 16-23 października 2015 roku w naszej szkole miała miejsce kampania żywieniowa pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”. Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty informacyjne dotyczące chleba, prezentację multimedialną zawierającą informacje na temat korzystnego działania chleba na nasz organizm oraz wartości odżywczej i film edukacyjny prezentujący proces produkcji chleba. Młodzież z naszej szkoły mogła skosztować również chleba na zakwasie chleba orkiszowego, pszennego, słonecznikowego.
Kampania żywieniowa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

//

On 16th - 23rd October 2015 we had in our school a "Week of good bread and healthy lifestyle". Students prepared posters with information about bread, multimedia presentation about beneficial effect of eating bread and its nutritional value. They also watched educational film about making bread. Everybody could taste wheat, sunflower and spelt bread with sourdough. It received great deal of interest.Tydzień dobrego chleba 2014/2015 // A week of good bread 2014/2015

„Tydzień dobrego chleba i zdowego stylu życia w szkole"
W dniu 22 października 2014 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Prof. S. Bergera odbył się „kanapkowy poczęstunek”. Wydarzenie to było odpowiedzią na kampanię Fundacji Dobre Życie, która skierowała apel do szkół o zorganizowanie „tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole.”
Uczniowie poczęstowani zostali kanapkowymi rarytasami przygotowanymi przez uczniów klasy 1g2 pod opieką nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Uczniowie mieli możliwość skosztowania różnego rodzaju kanapek m.in. z chleba razowego, chleba graham, i chleba żytniego. Została zaprezentowana także prezentacja na temat „ Tradycji związanych z chlebem”. Uczniowie mogli obejrzeć także film przedstawiający wypiek chleba w piekarni i przeczytać dawne przysłowia ludowe związane z chlebem.

//

"A week of ‘good bread’ and healthy lifestyle at school"
On the 22nd of October 2014 at our ZSGH school we had a "sandwich treat". This worked as a respond to the campaign from the Good Life Foundation, which initiated a week of ‘good bread and healthy lifestyle’ at schools.
Students were offered some sandwiches prepared under the supervision of teachers and by class 1g2. Students could taste different sandwiches from whole-grain, black and rye kinds of bread. A presentation was also given on "Bread traditions". Students could also watch a film portaying bread-making at a bakery and learn about famous proverbs connected with bread.